parvaz!

samijun
samijun
Jan 8, 2011, 3:45 AM |
0

dar negahe kasani ke

                 parvaz ra nemifahmand,

                                    harche Bshtar ouj begiri,

                                                         kuchektar khahi shod!