تلفن همراه ، همراهی خطرناک

sanaz70
sanaz70
Jun 20, 2013, 8:11 AM |
6

تلفن‌های‌ همراه‌ وسایل‌ ارتباطی‌ بی‌ سیم‌ هستند که‌ از امواج‌ الکترومغناطیسی‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط‌ بهره‌ می‌برند.امواج‌ الکترومغناطیسی، همانند هر نوع‌ موج‌ دیگر حامل‌ انرژی‌ هستند. این‌ امواج‌ عرضی‌ هستند، یعنی‌ راستای‌ نوسان‌ آنها بر جهت‌ انتشار عمود است. برای‌ انتقال‌ نیاز به‌ محیط‌ واسطه‌ نداشته‌ و می‌توانند در خلا منتشر شوند.امواج‌ رادیویی‌ که‌ از تلفن‌ همراه‌ منتشر می‌شوند نیز طول‌ موج‌ نزدیک‌ به‌ مایکروویو داشته‌ و قابلیت‌ ایجاد حرارت‌ در محیط‌ اطراف‌ خود را دارند. این‌ موضوع‌ باعث‌ می‌شود وقتی‌ از این‌ تلفن‌ها استفاده‌ شود، درجه‌ حرارت‌ بخشی‌ از مغز که‌ در مجاورت‌ آنها قرار دارد اندکی‌ بالا رود. این‌ امواج‌ آثاری‌ از نوع‌ مغناطیسی‌ نیز دارند. وقتی‌ سلولهای‌ بدن‌ انسان‌ در عرض‌ امواج‌ الکترومغناطیسی‌ قرار بگیرند، در غشاء آنها تغییراتی‌ رخ‌ می‌دهد. غشاء سلول‌ دارای‌ دریچه‌های‌ بسیار کوچک‌ نانومتری‌ است‌ که‌ از جنس‌ مولکولهای‌ پروتئین‌ هستند. فعالیتهای‌ سلولی‌ که‌ شامل‌ ورود و خروج‌ مواد باشند از طریق‌ این‌ دریچه‌ها انجام‌ می‌شوند. بعضی‌ از این‌ دریچه‌ها به‌ صورت‌ الکتریکی‌ تحریک‌ می‌شوند تا باز یا بسته‌ شوند.اگه دقت کرده باشین صحبت کردن یا گوشی بیشتر از 20مین باعث میشه گوشی داغ شود بهتره هنگام استفاده از تلفن همراه در شارژنباشد چون اشعه بیشتری از آن خارج میشود وصحبتهای طولانی نداشت یعنی 2بار صحبت کردن 20مینی اشعه کمتری دارد تا 40مین پشت سرهم حرف زدن.