မၾကာေသးဘူး

thureinminn
thureinminn
May 5, 2010, 3:06 PM |
0

ကၽြန္ေတာ္ member ၀င္တာ မၾကာေသးပါဘူး။ ၀င္တဲ့ေန႔က စၿပီးေန႔တိုင္ကစား ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာေလးက ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ လြတ္လပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အသံုးခ်လို႔ရတဲ့ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ ေပ်ာ္စရာပါပဲ။