The Arch of Constantine the Great / my avatar

unu
unu
Feb 9, 2014, 4:32 AM |
7

View from the Colosseum in direction to the Palatine Hill
Vedere dinspre ColosseumThe Colosseum should be in the right from this viewpoint below
Vedere înspre Colosseum care este în partea dreaptă din această perspectivăFourth century (312) - Arch of Constantine the Great, Rome, built after his victory against Maxentius in 312 AD with Dacian armies, his compatriots.
On the top side of the Arch, 8 large sculptures, 3 m high, of Dacian commanders can be seen: my ancestors.

The second statue from the right in the picture above is also on my profile. Wink I noticed and liked it's proud and dignified posture, passing by..Rome had 41 emperors originally Dacian, chosen from the army generals. Some are well known: Constantine the Great, Galerius, Regalianus, Phocas. Dacia continued to exist, and have been great European figures, historians, Roman emperors, bishops, writers..

More info at http://en.wikipedia.org/wiki/Arch_of_ConstantineArcul lui Constantin cel Mare din Roma a fost contruit în urma victoriei lui contra Maxentius în 312 cu armate formate din daci, compatrioții săi.

În partea de sus a arcului sunt vizibile 8 statui înalte 3 m de comandanți daci, strămoșii noștrii. Smile

A doua statuie din drepta din a doua imagine a arcului de mai sus sau din cadrul de mai jos, o folosesc ca avatar pentru profilul meu de aici. Wink Am observat și mi-a plăcut postura demnă și mândră, trecând pe acolo..Roma a avut 41 de împărați originari din Dacia. Cei mai cunoscuți sunt: Constantin cel Mare, Galerius, Regalianus, Focas. Dacia a continuat să existe prin personalități europene, împărați, istorici, episcopi, scriitori..

Mai multe informații aici: http://romaniamegalitica.blogspot.it/2012/08/enigma-dacilor-de-pe-arcul-lui.html