Глико рејтинг

zoranbeograd
zoranbeograd
Jan 28, 2016, 1:15 PM |
7

Глико рејтинг систем је статистички метод за процену снаге играча. Примењује се у шаху и то тако што нови члан добија одређени рејтинг који није реалан из разлога што до момента доделе рејтинга није играо ниједну партију а процена рејтинга мора да се изврши на неки начин.  

Битну улогу у томе има рејтинг девијација која је у ствари проценат несигурности нечијег рејтинга и висина поменуте девијације означава прецизност несигурности додељеног рејтинга играча у процентима.

Што је рејтинг девијација у назначеном износу мања, прецизност додељеног рејтинга је већа. Та девијација се стално мења и у зависности од промена и тачности информација се додељује и одређени рејтинг играчу, мањи или већи.

Детаљнија објашњења се налазе на следећим линковима:

https://www.chess.com/blog/kurtgodden/elo-to-glicko-your-rating-explained

https://www.chess.com/article/view/chess-ratings---how-they-work

http://glicko.net/glicko/glicko.pdf

https://blog.chess.com/blog/ichabod801/a-plain-english-explanation-of-glicko-chess-ratings

https://en.wikipedia.org/wiki/Glicko_rating_system