𝖙𝖊𝖆𝖒 𝕳𝕺𝕬𝕹𝕲𝕳𝕬𝕴5467

nhà 𝕳𝕺𝕬𝕹𝕲𝕳𝕬𝕴5467
21
Oct 18, 2021
1 (#7488)
hoanghai5467
Jun 27, 2022
hi
11-11-2009xDDDD
Jun 21, 2022
hello mấy chế
11-11-2009xDDDD
cho lên SA dc k\
hoanghai5467
May 1, 2022
lâu r mới on quên cách chơi r chỉ me ik
hoanghai5467
May 1, 2022
oh hi
More
Activity
Luật club 𝖙𝖊𝖆𝖒 𝕳𝕺𝕬𝕹𝕲𝕳𝕬𝕴5467

Luật club 𝖙𝖊𝖆𝖒 𝕳𝕺𝕬𝕹𝕲𝕳𝕬𝕴5467

hoanghai5467 | Nov 22, 2021
1.Quy định chung Có thái độ đúng mực, hòa nhã với mọi người Tôn trọng người khác Tất cả thành viên bình đẳng như nhau. Tạo chủ đề thảo luận các vấn đề liên quan đến cờ vua. Các chủ đề không liên quan cờ vua vẫn có thể được chấp nhận nếu không vi phạm quy định "nghiêm cấm" ( VD không liên quan : Bạn thích ăn món nào..v.v ) 2.Khuyến khích Người Việt nói Tiếng Việt Đăng các câu đố, tài liệu, cờ vua, tấm gương sáng,… Dịch các bài viết nước ngoài có liên quan đến cờ vua Đăng meme cờ vua (meme...