King of chess

In chess.com and Vietnam
513
Jun 4, 2020
38 (#2222)
11 (#2351)
Violett-Angele
Xin chao!
sang1234567
Feb 8, 2022
hi
MINHCHAU04022012
hi
genehuevietnam
Nov 27, 2021
hi
Hungzutaki123
Nov 9, 2021
hi
More
Activity
Make a progress with Eneasz's Academy

Make a progress with Eneasz's Academy

FM ENEASZ | Jul 27, 2021
I am FIDE Master ENEASZ and my highest ELO was about 2400. I have a BLOG and STUDENT'S GROUP at chess.com. I am 27 years old and I studied Finance and Accountancy at University of Economics in Katowice. I am TOP BLOGGER, chess.com Coach and an entrepreneur - owner of Akademia Eneasza I want to show quite extensive training materials prepared by me, over which I spent several hours. It is free for You to show and learn. I use it to teach my chess students. It concerns my games mostly from Po...
full admin

full admin

2010331hun | Jul 2, 2021
dont have admin ok 
FAQ - Trả lời, đáp lại các câu hỏi

FAQ - Trả lời, đáp lại các câu hỏi

Jack_2k9 | Apr 7, 2021
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với@leliem1986 Bn ấy bảo là: "mn ơi thằng Jack2k9 nó chê club". Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích: - Bn ấy bảo mik chê club, nhưng không đọc hết bài viết. Thật cẩu thả! Đó chỉ là bài viết yêu cầu Super Admin chỉnh sửa lại, chứ k có hề chê bai, cuối bài mik còn viết=> Nếu các bn ko biết gì, vui lòng im mồm kẻo người khác cười cho
cải cách club do chính tay tôi làm

cải cách club do chính tay tôi làm

hun2k10 | Apr 6, 2021
club nhiều nhất là 20 super admin , 500 admin ,800  tọa độ , mọi người ai vô văn hóa thì bị tắt tiếng 1 tiếng mỗi lần ,ghi chú mỗi ngày sử dụng để bàn luận việc quan trọng ,sử dụng chat càng nhiều càng tốt .  english The maximum number of clubs is 20 super admins, 500 admins, 800 coordinates, everyone who is culturally muted for 1 hour each time, take notes every day used to discuss important matters, use chat as much as possible. .
Club này cần điều chỉnh lại!

Club này cần điều chỉnh lại!

Jack_2k9 | Apr 4, 2021
VIE: - Club này thật tệ, Super Admin thì nhiều nhưng đều vô dụng.  - Thông báo thì quá trời, không biết sử dụng nút "Chat" - Thành viên thì thái độ Vô văn hóa  Yêu cầu của tôi: - Giới hạn Super Admin - Sử dụng nút chat, ko đc dùng ghi chú ENG: - This is a bad club, there are a lot of Super Admin but they are useless - There are a lot of notifications, they can't use Chat button - Members aren't impolite My request: - Super Admin limit - Use chat button, do not use notes    ...
vote super admin

vote super admin

2010331hun | Feb 19, 2021
english who is super admin do not kick a member and admin  việt nam ai là super admin ko đá thành viên và quản trị ra khỏi câu  lạc bộ i vote @Bi_Cute