King960
Mga nakamit (56)‎
Mga Medalya (17)‎
Mga Badge (6)‎
Cheers (10)‎
Mga Libro (11)‎