Rakesh's Blog

Walang maipapakitang blogs
Magpalista

Mahilig ka bang magsulat tungkol sa chess at gustong mapakinggan ng mas maraming tao? Sumali sa programang Top Blogger ng Chess.com!

Mga Benepisyo:

  • Ang mga blogs ay itatampok sa seksyon ng mga blog sa chess.com/ngayon at chess.com/blogs.
  • Magka-access sa opisyal na Chess.com club ng mga Bloggers kasama ang suporta ng staff, mga tip, at resources.