Pagsang-ayon ng Subscriber

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.
Petsa ng Pagkabisa: April 21, 2022

Ang mga bayad na subscription sa Chess.com at iba pang mga serbisyo sa site na ito ay pinamamahalaan ng mga sumusunod na termino at kasunduan:

Mga Kabayaran

Ang mga pagbabayad para sa mga subscription ay maaaring gawin gamit ang credit card, PayPal, iTunes, Google Play, money order, o iba pang mga paraan ng pagbabayad. Ang lahat ng mga subscriptions ay pinoproseso sa US dollar maliban kung iba ang ipinakita.

Ang mga regalong subscription ay sisingilin nang isang beses lamang at hindi magre-renew. Ang lahat ng iba pang mga subscription ay awtomatikong nare-renew hanggang kanselahin ng subscriber gamit ang kanilang account, o sa pakikipag-ugnayan sa Suporta ng Miyembro. Ang mga pagbabayad na ginawa gamit ang mail ay dapat tinutukoy ang subscription product at dapat ipadala sa PO Box 970397 Orem, UT 84097. Pakitingnan ang aming Patakarang Pagkapribado para sa karagdagang impormasyon patungkol sa aming paggamit at pag-iimbak ng impormasyon ng kabayaran. Ang Kasunduan ng Subscriber na ito ay napapailalim sa anumang mga limitasyon na inilalagay sa Patakarang Pagkapribado.

Mga Serbisyo

Ang mga subscribers ay awtorisadong makatanggap ng mga serbisyong nakabalangkas sa pahina ng subscription para sa buong panahon ng kanilang subscription. Ang mga serbisyo ay epektibo kaagad-agad kapag natanggap ang bayad. Tulad ng anumang online na subscription ng serbisyo, hindi namin magagarantiya na ang Chess.com o anumang Serbisyo nito ay hindi magkakaroon ng downtime para sa pag-aayos o iba pang uri ng downtime. Kung posible, maaari naming ipaalam sa iyo nang maaga ang mga nakaplanong downtime.

Mga Upgrades/Downgrades

Ang pag-upgrade ay pwedeng gawin anumang oras at ang presyo ng pag-upgrade ay magiging pro-rated batay sa oras na nagamit at natitirang oras. Ang presyo ng upgrade ay makikita sa proseso ng pag-checkout. Ang downgrades ay hindi available hangga't pagkatapos ng expiration ng orihinal na subscription. Para sa tulong, makipag-ugnayan sa Member Support.

Mga Refund

Kung hindi ka nasiyahan, mangyaring makipag-ugnayan sa Suporta ng Miyembro. Ang lahat ng unang-beses na credit card at Android subscriptions ay binibigyan ng 30-araw na Garantiyang Balik Pera. Ang mga refund ay HINDI ibibigay sa mga subscribers na na-ban mula sa site dahil sa paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng paggamit ng site (mapang-abusong pag-uugali, pandaraya, atbp).

Ang mga subscribers gamit ang iTunes ay napapailalim sa mga termino ng Subscription ng Apple. Sa kasamaang palad, ang Apple ay hindi nagbigay ng paraan sa Chess.com upang mag-refund ng mga pagbabayad sa iTunes, at lahat ng mga refund at paghahabol ay dapat gawin nang direkta sa Apple. Pakitingnan ang https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga patakarang nakasaad sa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.