Fiona
Manlalarong May Titulo
Miyembrong Diamond
Streamer ng Chess.com