Mikhail Golubev Cup

Rating: Para sa Lahat 77 manlalaro Nob 10, 2018, 11:00 AM
Mga Panalo
1st Place
GM_Deadman
GM_Deadman
Pangalawang Puwesto
NikolaGry
FM NikolaGry
Mga Resulta
Manlalaro R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
#1
1w 1b 1w 1b 1w 1b 1w 1b 1w 1w
10
59.5
#2
1w 1b 1w 1b 0b 1w 1b .5w 1w .5b
8
41
#3
1w .5b 1w .5w 1b 0w 1b 1w 1b .5w
7.5
41.25
#4
1w 1b 0b 1w 0b 1w 1w .5b 1w 1b
7.5
32.75
#5
1b 0w 1b 1w 0b 1b 1w 0w 1b 1w
7
39.5
#6
1w .5b 1w .5b 1w 0b 1w 1b 0b 1w
7
36
#7
1w 1b 1w 0w 1b 1w 1b .5b 0w 0b
6.5
41
#8
1w 1b 0w .5b 1w 1b 0w 1w 0b 1w
6.5
37.5
#9
Novik89
(2304)
.5b 1w 1w 0b 0w 1w 0b 1w 1b 1w
6.5
32.5
#10
1b 1w 1b .5b 0w 0b 1w 0b 1w 1b
6.5
31
#11
1w .5b 1w 1b .5w .5b .5b .5w 1w 0b
6.5
30
#12
1w 1b 0b 1w 1b .5w 0b 0b 1w .5w
6
33.25
#13
1b 0b 1w 1b .5w 1b .5w 1w 0b 0b
6
32
#14
0b 1w 1b 0w .5b 1w 1w 0b .5w 1w
6
27.5
#14
1w 1b 0w 0w 1b 0w 1b 1b 1w 0b
6
27.5
#16
1w 0b 0w 1w 0b 1w 1b 1w 0b 1b
6
26.5
#17
romakif
(2116)
1b 0b 1w .5w 1b 0w 1b 1w 0w .5b
6
26.25
#18
1w 0w 1b 0b 1w 1b 0b 1w 1b 0w
6
25.5
#19
pastpav
(1923)
1w 0b 1w 0b 1b 0w 1w 1b 0w 1b
6
25
#20
1b 1w 0w 1b 1w 0b 1w 0b 1w 0w
6
24
#21
Val1024
(1950)
1b
1w 0b 0w 0w 1b 1w 1b 1b
6
21
#22
Janislav
(2036)
1w .5w 0b 1w 0b 0b 1w 1b 0b 1w
5.5
25
#23
1w .5w 0b 1w 0b 1w 0b 1b 0w 1b
5.5
24.75
#24
1w 0w 0b .5w 1b .5b 1w 0w .5b 1b
5.5
21.25
#25
1b 0w 0b 1w .5w 0b 1b 0w 1b 1w
5.5
19.75