Princeton Chess

1 471 membres
8 nov. 2017
1 116 événements joués

“Princeton Chess” 网赛 是由 普林国象俱乐部 组织并赞助 (普林棋校)

网站:plqx.us

欢迎学生,家长,朋友参加免费网赛。对所有人开放。

7pm EST, Thursday, 4SS, 10+5

7pm EST, Saturday, 4SS, 15+5

2pm EST, Sunday, 4SS, 15+5

https://www.plqx.us/tour.html