Sorsolásos és szerencse alapú nyereményjátékok

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.
Hatályba lépés: November 18, 2022

Időről időre a Chess.com szerencse alapú eseményeket és nyereményjátékokat szponzorál.

AZ ILYEN TÍPUSÚ ESEMÉNYRE TÖRTÉNŐ NEVEZÉSHEZ ÉS A DÍJAZÁS ELNYERÉSÉHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁRLÁS. SEMMILYEN KÖLTÉS NEM JAVÍTJA A GYŐZELMED ESÉLYÉT. A MEGHIRDETETT ESEMÉNYEK NEM ÉRVÉNYESEK OTT, AHOL A RÉSZVÉTEL HELYI TÖRVÉNYEKBE ÜTKÖZIK.

A részvétellel kijelented, hogy feltétel nélkül elfogadod és betartod ezeket a szabályokat, az esemény hivatalosan meghirdetett szabályzatát és a Chess.com végleges és kötelező érvényű döntési jogát. A Chess.com felelőssége a nevezések regisztrációja és kezelése, valamint az események adminisztrálása. A nevezők kizárólag hozzánk fordulhatnak kérdéssel, megjegyzéssel vagy problémajelzéssel az eseményekkel kapcsolatban.

ELÉRHETŐSÉG

A vonatkozó felnőttségi korhatár fölött minden ilyen esemény szabadon nevezhető, amennyiben azt a helyi szabályozás engedi. A Chess.com, partnerei, társ és leányvállalatai, forgalmazói, kereskedelmi partnerei, hirdetői, valamint segítőink, vezetőink és alkalmazottaink nem vehetnek részt a sorsolásokon és nem nyerhetnek díjat. A közös háztartásban élő és közvetlen családtagok szintén nem nevezhetnek. "Közös háztartásban élőnek" számít az a személy, aki az évben legalább három hónapot azonos lakcímen töltött. "Közvetlen családtagnak" számítanak a szülők, nevelőszülők, gyámok, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyerekek, testvérek, mostohatestvérek, házastársak. Ezek az események az állami, országos és helyi törvények és rendelkezések hatálya alá tartoznak. Ahol törvények tiltják, ott az esemény meghirdetése érvénytelen.

DÍJAK

Az események díjazását a Chess.com határozza meg és hirdeti ki. Személyenként és háztartásonként egyetlen díjtétel adható. Az ajándékkártyák és oklevelek a kibocsátó fél felhasználási feltételeinek hatálya alá tartoznak. A díjak nem átruházhatóak, cserélhetőek vagy válthatóak készpénzre. Önálló döntési jogkörünkben azonos vagy magasabb értékű cseredíjazás mellett határozhatunk, amennyiben a hivatalos kiírásban meghirdetett díjtétel nem elérhető, vagy bármilyen oknál fogva akadályoztatott az átadás. A cseredíj közelítő értékét jóhiszemben határozzuk meg, e döntésünk végleges és nem fellebbezhető. Ha mégis olyan eset állna elő, hogy a cseredíj relatív értéke kevesebb, mint az eredetileg meghirdetett díjtétel, a különbözet pénzben nem kifizethető. Nem vállalunk garanciát a díjtételek külleméért, biztonságosságáért vagy működőképességéért. A feltételek, tiltások és korlátozások jogát fenntartjuk. Az elhagyott vagy ellopott díjakat nem pótoljuk.

Ezen események szabadon nevezhetőek azon országok lakosai számára, ahol ez nem ütközik törvénybe. A díjazás elnyerhetősége és kézbesíthetősége is kizárólag ezen helyekre vonatkozik. Minden kormányzati, állami és/vagy helyi adó, illeték és egyéb felár befizetése a díj nyertesének feladata. A hivatalos versenyszabályzat megsértése a díj elvesztésével jár.

NEVEZÉS

Az eseményekre a weboldalunkon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével jelentkezhetsz a nevezési időszakban.

Az egyéni vagy szervezeti, automatizált vagy gépi nevezés kizárásra kerül. Az internetes belépést a jelentkezőnek személyesen kell megtennie. Minden különböző e-mail címmel, identitással, regisztrációval, belépéssel vagy egyéb módon megkísérelt többszörös nevezés, vagy egyéb többlethelyet célzó művelet (reklám, sorsolás, szolgáltatásmegkerülés) kizárást von maga után. A díj átvétele előtt a részvétel megfelelőségét az itt tárgyalt azonosítási kötelezettség vizsgálja. Jelentkezés kizárólag a nevezési időszakban lehetséges. Az események hivatalos időmérője a mi adatbázisunk órája.

A GYŐZTES MEGHATÁROZÁSA VAGY KIVÁLASZTÁSA

A győztest az esemény hivatalos versenykiírása alapján határozzák meg és hirdetik ki.

A GYŐZTES ÉRTESÍTÉSE

A győztest az esemény hivatalos versenykiírásában rögzített időn belül, a nevezéskor megadott e-mail címen levélben tájékoztatjuk. A potenciális győztesnek a Chess.com által a hivatalos versenyszabályzatban meghatározott időn belül e-mailben jeleznie kell, hogy elfogadja a nyereményt. A Chess.com nem felelős a késői, kézbesítetlen, hibás, vagy elmaradt értesítésekért, ide értve az inaktív vagy nem figyelemmel tartott e-mail fiók(ok), technikai probléma vagy egyéb meghibásodás okozta eseteket.

Amennyiben a győztes kiértesítése visszajelzés nélküli, vagy nem kézbesíthető, az a díjazás elvesztésével járhat. A győztesnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie a versenyzésének jogszerűségéről, a felelősségvállalásáról és a nyilvános megoszthatóságról (együttesen: "díjazás átvételéhez szükséges dokumentumok"). A díjazás nem átadható vagy átruházható, arra kizárólag a Chess.com jogosult.

ADATVÉDELEM

Minden általad megadott személyes információ az adatvédelmi szabályzatunk hatálya alatt áll: https://www.chess.com/legal/privacy. Egy eseményre történő nevezéssel engedélyezed, hogy az e-mail címedet és egyéb azonosítási információidat - kizárólag adminisztrációs és díjfedezeti céllal - megosszuk az eseményben résztvevő külső partnereinkkel. A Chess.com nem osztja meg a személyes adataidat, ugyanakkor a győztesek listája nyilvános és kérésre a felhasználó valódi nevét megoszthatjuk.

HOZZÁJÁRULÁS

Elfogadod és hozzájárulsz, hogy hirdetési, reklám és promóciós céllal felhasználhatjuk a nevedet, arc és profilképedet bármilyen médiafelületen további értesítés, kompenzáció és meghatalmazás nélkül (amennyiben azt nem tiltja törvény).

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A Chess.com nem vállal felelősséget: (a) a hibás vagy hiányosan megadott nevezési információkért és esetleges adatkommunikációs hibákért; (b) versenyesemény alatt a jogosulatlan fiókhozzáférés vagy megszemélyesítés okozta károkért és módosításokért; (c) az eseményhez használt felszereléseket, rendszereket, hálózatokat, vonalakat, műholdakat, szervereket, kamerákat, számítógépeket és egyéb kiegészítőket érintő üzemzavar, technikai hiba, mulasztás, megszakadás, törlés, hiányosság vagy késedelem okozta kommunikációs problémákért; (d) elérhetetlen vagy hozzáférhetetlen hálózat, vezeték nélküli szolgáltatás, internet, vagy weboldal esetén; (e) felfüggesztett vagy megszakított vezetékes vagy vezeték nélküli internet szolgáltatás esetén; (f) a részvételhez szükséges vagy az eseményhez tartozó tartalmak letöltése és használata során a nevező vagy más személy számítógépében vagy mobil eszközében esetlegesen keletkező károkért.

Ha bármilyen ok miatt az esemény a tervezettek szerint nem folytatható, a Chess.com önálló döntési hatáskörében fenntartja a jogot a verseny egészének vagy részeinek megszakítására, törlésére, módosítására vagy felfüggesztésére, egyebek mellett számítógépes vírus, illetéktelen beavatkozás, csalás, technikai vagy egyéb természetű, adminisztrációt, biztonságot, játéktisztaságot, vagy levezethetőséget érintő hiba esetén. Ilyen esetben azonnal felfüggesztjük a díjazásokat és fenntartjuk a jogot a megmaradt díjak általunk igazságosnak vélt kiosztására (a hivatalos versenykiírásban szereplő értékhatárig). Az eseménnyel kapcsolatban a Chess.com és a szervező harmadik felek nem tartoznak további felelőséggel a résztvevők felé.

JOGI NYILATKOZAT: HÁLÓZAT VAGY E-MAIL FIÓK SZOLGÁLTATÁS

A csatlakozáshoz e-mail fiók szükséges. Amennyiben még nem rendelkezel e-mail fiókkal, keress egy szolgáltatót és hozz létre egyet! Az e-mail fiók létrehozása általában ingyenes. Semmilyen Chess.com esemény nem áll kapcsolatban egyetlen e-mail szolgáltatóval sem. A szükséges adatokat a Chess.com számára adod meg, nem az e-mail szolgáltatód számára. A részvételhez szükséges e-mail cím létrehozásával vélhetően a szolgáltatód adatvédelmi és felhasználási feltételei is vonatkozni fognak rád. Ezek részleteit a szolgáltatód platformján ismerheted meg.

GYŐZTESEK LISTÁJA/HIVATALOS SZABÁLYZAT

Ha szeretnél egy másolatot az esemény hivatalos szabályzatáról és a győztesek valódi nevét tartalmazó listáról, akkor küldj egy magadnak megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot az alábbi címre:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

A győztesek valódi kilétét kikérő megkeresések beérkezési dátumát a hivatalos versenykiírás határozza meg. A győztesek listája megtekinthető online az esemény URL címén.