კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა

შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნებულია მხოლოდ გასაცნობად. იურიდიულად მნიშვნელოვანი ვერსია არის მხოლოდ ტექსტი ინგლისურ ენაზე.
მოქმედებს: June 28, 2022

Chess.com, LLC ("ჩვენ" ან "ჩვენი") მართავს საიტს chess.com და მობილურ აპლიკაციას chess.com ("სერვისს").

ეს გვერდი ინფორმაციას გაწვდით პერსონალური მონაცემების (მიღებულს თქვენგან სერვისის მოხმარებისას) შეგროვების, მოხმარების და გახსნის წესების და ამ მონაცემთა მიმართ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ. ჩვენი კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა რეგულირდება ჩვენი სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებით და მასში ნახსენები სხვა შეთანხმებებით.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს სერვისის დახმარებისა და სრულყოფისათვის. სერვისით სარგებლობით, თქვენ ეთანხმებით მონაცემთა შეგროვებას და სარგებლობას ამ პოლიტიკის თანახმად. თუ არაა სხვა განსაზღვრება, მოცემულ პოლიტიკაში ტერმინები გამოიყენება იმავე მნიშვნელობით, როგორც ჩვენი მომსახურების პირობებში.

IMPORTANT NOTE TO RESIDENTS OF THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM: This privacy policy contains important information about your rights under the General Data Protection Regulation of the European Union and the equivalent laws of the United Kingdom (the “GDPR”). Please see our GDPR Notice below for more information about these rights.

If you are subject to the General Data Protection Regulation (the “GDPR”), please see below for information regarding your right to exercise certain of your rights under the GDPR, including your “right to be forgotten.” If you are subject to the privacy laws of the State of California, including the California Consumer Privacy Act (the “CCPA”), please see below for information regarding your right to exercise certain of your rights under CCPA, including your right to instruct us not to sell your personal information.

განმარტებები

მომსახურება

"სერვისი" - საიტი сhess.com და მობილური აპლიკაცია chess.com, რომლებიც ეკუთვნის კომპანიას Chess.com, LLC, და აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პროდუქტი და სერვისი შემოთავაზებული chess.com -ის მიერ და სხვა საშუალებებით. სერვისი არ შეიცავს გარეშე კომპანიების მასალებს, მაგალითად რეკლამას ან სხვა პროდუქთს და სერვისს შემოთავაზებულს გარეშე კომპანიების მიერ. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და ვერ გავაკონტროლებთ გარეშე მასალებს, მომხმარებელთა მიერ შექმნილი მასალების ჩათვლით (მაგალითად, შეტყობინებებს სათამაშო ჩატებში).

პირადი მონაცემები

პერსონალური მონაცემები - მონაცემები ადამიანზე, რომელთა საფუძველზე შესაძლებელია მისი ამოცნობა (ასევე სხვა ინფორმაციასთან შეთავსებით, რომელიც არის ან შეიძლება მოხვდეს ჩვენს განკარგულებაში). პირად მონაცემებათ აგრეთვე ითვლება “პსევდონიმური” მონაცემები, რომლებიც არ შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვენი ვინაობის დასადასტურებლად, მაგალითად, IP-მისამართი ან მონაცემები იმ ქვეყნის შესახებ, რომელშიც თქვენ იმყოფებით როდესაც შედიხართ Chess.com -ზე. ამ კონფიდენციაულურობის პოლიტიკის მიზნად ყველა პსევდონიმური მონაცემები ითვლება პირად მონაცემებად, რადგან Chess.com არის პსევდონიმური მონაცემების გადამმუშავებელი.

მონაცემები მოხმარების შესახებ

მონაცემები მოხმარების შესახებ - მონაცემები, შეგროვილი ავტომატურად სერვისის გამოყენების დროს ან თვით სერვისის ინფრასტრუქტურის მეშვეობით (მაგალითად გვერდზე ყოფნის ხანგრძლივობა). მომხმარებლის მონაცემები საჭიროებისამებრ შეიძლება შეიცავდნენ პსევდონიმურ მონაცემებს.

ქუქები

ქუქები - მცირე ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს მოწყობილობაზე (კომპიუტერზე ან მობილურზე).

მონაცემთა კონტროლერი

მონაცემთა კონტროლიორი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც (მარტო ან სხვა პირებთან ერთად) განსაზღვრავს პირადი მონაცემების დამუშავების მიზნებს და წესებს. მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ჩარჩოებში ჩვენ წარმოვადგენთ თქვენი პირადი მონაცემების და მოხმარების მონაცემების და გამოყენების მონაცემების კონტროლიორებს.

მონაცემთა დამამუშავებლები (ან მომსახურების მიმწოდებლები)

მონაცემთა გადამამუშავებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სერვისის მომწოდებლის ჩათვლით, რომელიც დაკავებულია მონაცემთა გადამუშავებით კონტროლიორის მითითებით. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა მონაცემთა გადამამუშავებლები, რათა უფრო ეფექტურად დავამუშაოდ თქვენი მონაცემები. Any third party specifically referenced in this Privacy Policy, including Google (Alphabet, Inc.) and Facebook (Facebook, Inc., d/b/a Meta) is a third-party Data Processor within the meaning of this Privacy Policy.

მონაცემთა სუბიექტი (ან მომხმარებელი)

მონაცემთა სუბიექტი - ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სარგებლობს ჩვენი სერვისით და წარმოადგენს პირად მონაცემთა სუბიექტს.

ინფორმაციის მოკრება და გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციის სხვადასხვა სახეობას სხვადასხვა მიზნებისათვის რათა წარმოგიდგინოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება.

შეგროვებული მასალების ტიპები

პირადი მონაცემები

სერვისის გამოყენების დროს ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ თქვენგან განსაზღვრული პირადი მონაცემები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თქვენთან კავშირისა ან თქვენი იდენტიფიკაციისათვის ("პერსონალური მონაცემები"). პირად მონაცემებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს:

 • საჭირო მონაცემები (chess.com მომხმარებლის სახელი და, არჩევით, საფოსტო მისამართი, Google -ს ღია იდენტიფიკატორი ან ღია Facebook იდენტიფიკატორი)
 • დამატებითი ინფორმაცია (სახელი, გვარი და სხვა პირადი მონაცემი)
 • ქუქები და ინფორმაცია გამოყენების შესახებ
 • დამოწმების ინფორმაცია. თუ გადაწყვითეთ გაიაროთ დამოწმება ჩვენს პლატფორმაზე, უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, ქვეყანა და ელ. ფოსტის მოქმედი მისამართი.

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. We do not sell your Personal Data or your Usage Data. Such data is for internal marketing purposes only. If you access Chess.com through a web browser, your web browser may collect information about you and use it for advertising purposes or other purposes outside of our control. We do not and cannot store, manipulate, transfer, or sell any data which is collected or used by your web browser.

If you use our App for the Android platform, we may ask, with your permission, to collect your contact list information (including potentially email addresses and phone numbers) to share with Google for the exclusive purpose of finding your friends and connections. We do not store this information. Similarly, if you use our App for the Apple platform, we may ask, with your permission, to collect your contact list information (including potentially email addresses and phone numbers) to share with Apple for the exclusive purpose of finding your friends and connections. We do not store this information.

You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send or by contacting us.

მონაცემები მოხმარების შესახებ

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ მონაცემები, გამოგზავნილი ჩვენთვის თქვენი ბრაუზერის მიერ ჩვენი სერვისის მონახულებისას ან სერვისზე წვდომისას მობილური მოწყობილობის მეშვეობით ("მონაცემები მოხმარების შესახებ").

მონაცემები გამოყენების შესახებ შეიძლება შეიცავდნენ თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ-პროტოკოლის მისამართს (IP მისამაღტი), ბრაუზერის ტიპს, ბრაუზერის ვერსიას, სერვისის გვერდებს, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ, თქვენი ვიზიტის დროს და თარიღს, დრო რამდენიც გაატარეთ ამ გვერდებზე, მოწყობილობების უნიკალურ იდენტიფიკატორებს და სხვა დიაგნოსტიკურ მონაცემებს.

როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს მობილური მოწყობილობის მეშვეობით, მონაცემები გამოყენების შესახებ შეიძლება შეიცავდეს თქვენი მობილურის ტიპს, თქვენი მობილური მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკატორს, თქვენი მობილურის IP-მისამართს, მოწყობილობის ოპერაციულ სისტემას, მობილურ მოწყობილობაზე გამოყენებული ბრაუზერის ტიპს, მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკატორებს და სხვა დიაგნოსტიკურ მონაცემებს.

ქუქების მონაცემებისთვის თვალის დევნება

ჩვენ ვიყენებთ ქუქებს და მსგავს თვალის სადევნელ ტექნოლოგიებს რომ თვალი ვადევნოთ აქტივობას ჩვენს სერვისზე და მივიღოთ განსაზღვრული მონაცემები.

ქუქები - ფაილები მცირე მოცულობის მონაცემებით, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. ქუქები იგზავნება თქვენს ბრაუზერში საიტიდან, და ინახება თქვენს მოწყობილობაზე. ასევე ინფორმაციის მიღების და შენახვისათვის, რომელიც საჭიროა, რომ დავხვეწოთ და შევისწავლოთ ჩვენგან წარმოდგენილი მომსახურება, გამოიყენება ისეთი ტექნოლოგიები დაკვირვებისა, როგორებიცაა ნიშნულები, თეგები და სკრიპტები.

თქვენ შეგიძლიათ აკრძალოთ ქუქების გამოყენება თქვენ ბრაუზერში ან მიიღოთ შეკითხვა ქუქის ყოველი გაგზავნის წინ. ქუქებზე უარის თქმის შემთხვევაში თქვენ ვერ შეძლებთ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისის ზოგიერთი ნაწილით. ნებისმიერი სერვისი, ფასიანი ფუნქციებისა და Chess.com წევრობების ჩათვლით, შეიძლება არასტაბილური გახდეს ან არ იმუშაოს, თუ თქვენ არ მიიღებთ ქუქებს Chess.com -ისგან.

ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქების მაგალითები:

 • სასაეანსო ქუქები. ჩვენ ვიყენებთ სასეანსო ქუქებს, რათა თქვენ შეინარჩუნოთ ჩვენ სერვისთან ჩართვა.
 • პარამეტრების ქუქები. ჩვენ ვიყენებთ პარამეტრების ქუქებს, თქვენი პარამეტრებისა და არჩევანის დასამახსოვრებლად.
 • უსაფრთხოების ქუქები. ჩვენ უსაფრთხოების ქუქებს ვიყენებთ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.
 • სარეკლამო ქუქები. სარეკლამო ქუქები გამოიყენება, რათა შემოგთავაზოთ განცხადებები, რომლებიც შეესაბამებიან თქვენს მოთხოვნებს და ინტერესებს. თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ამ ქუქების გამოყენებაზე, თუ ესტუმრებით Google-ს სარეკლამო განცხადებების და კონფიდიციალური პოლიტიკის საიტს დაhttp://www.privacychoice.org/companies ან http://www.aboutads.info/choices -ს. უფრო მეტის გასაგებად ქცევითი რეკლამის პრაქტიკის შესახებ, ან ამ ტიპის რეკლამის დასაბლოკად, ეწვიეთ www.networkadvertising.org-ს. Google - არის მონაცემების დამუშავების მესამე მხარის სერვისი, რომლის მუშაობასაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და ვერ ვაკონტროლებთ ვერანაირ მონაცემებს რომლებსაც Google ამუშავებს თქვენი სახელით.

მონაცემთა გამოყენება

Chess.com, LLC იყენებს მიღებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნებისათვის:

 • რეკლამების და მასალების (რომლებსაც თქვენ ხედავთ) პერსონალიზაციისათვის
 • ჩვენი სერვისის მიწოდების და მომსახურებისთვის
 • ჩვენს სერვისზე ცვლილებების შესახებ შესატყობინებლად
 • მოგცეთ ჩვენი სერვისის ინტერაქტიურ ფუნქციების გამოყენების საშუალება, როდესაც თქვენ ამას ისურებთ
 • მომხმარებელთა მხარდაჭერის მისაწოდებლად
 • ანალიტიკისა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესაგროვებლად, რაც დაგვეხმარება ჩვენი სერვისის გაუმჯობესობაში
 • ჩვენი სერვისის გამოყენების მონიტორინგისთვის
 • ტექნიკური პრობლემების გამოვლინების, პროფილაქტის და აღკვეთისათვის
 • რომ წარმოგიდგინოთ სიახლეები, სპეციალური შემოთავაზებები და საერთო ინფორმაცია საქონელზე, მომსახურებაზე და ღონისძიებებზე, ანალოგიურ იმათზე რომლებიც თქვენ უკვე შეიძინეთ ან დაინტერესდით მათი შეძენით, თუ თქვენ აშკარა ფორმით არ თქვით უარი მოცემული ინფორმაციის მიღებაზე
 • ჩვენი მომხმარებლების საზოგადოების შესახებ გამოკვლევის და კრებითი ანონიმური ანგარიშების წარდგენისთვის, რომლებიც მოიხმარება კომპანიის შიგნით და წარედგინება კლიენტებს.
 • დამოწმების ინფორმაცია. თუ გადაწყვითეთ გაიაროთ დამოწმება ჩვენს პლატფორმაზე, ჩვენ შევინახავთ და გამოვიყენებთ თქვენს მიერ წარმოდგენის ინფორმაციას თქვენი ვინაობის დასადგენად.

We do not sell your Personal Data to third parties.

თუ თქვენ წარმოადგენთ ევროპული ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტს, პერსონალური მონაცემების შეგროვების და სარგებლობის უფლებრივი საფუძვლები, რომლებიც მითითებულია მოცემული Chess.com, LLC-ს კონფიდიციალურობის პოლიტიკაში, დამოკიდებულ არიან პერსონალური მონაცემების სახეობაზე, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ, და კონკრეტულ პირობებზე, რომლებშიდაც ჩვენ მათ ვაგროვებთ.

The purpose of this section of this policy is to explain how we ensure your privacy, what steps we take to prevent and mitigate the compromise of private information, what kinds of information we collect from you, what we do with that information, and how you may exercise certain of your rights under applicable data privacy laws related to that information. This policy identifies our data protection officer, and provides you with the information that you may need to contact our data protection officer.

All terms of this Policy and our Terms of Use apply whether you log in via a browser or through an app native to a mobile device or any other device. Browser-based logins may be further subject to the terms of service (however styled) of your chosen browser. When using a browser-based login, your browser is a third-party within the meaning of the GDPR. When using our mobile app, your native app store, cell phone provider, data carrier, or other third parties may be third-party Data Collectors within the meaning of this Privacy Policy. We do not and cannot collect or store information that you submit to your web browser but not to us (for example, if you enter text into a text field on a browser-based login page, but do not click the Submit button or otherwise execute a command to send that information to us).

Chess.com, LLC -ს შეუძლია გადაამუშაოს თქვენი პირადი მონაცემები რამეთუ:

 • ჩვენ გვჭირდება თქვენთან ხელშეკრულების დადება
 • თქვენ მოგვეცით ჩვენ შესაბამისი უფლება
 • გადასახადების დამუშავების მიზნებისათვის
 • კანონების დაცვისათვის

მონაცემთა შენახვა

Chess.com, LLC will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies, or until you instruct us to do otherwise in a fashion consistent with your rights (and our obligations) under the GDPR.

Chess.com, LLC ასევე შეინარჩუნებს მონაცემებს გამოყენების შესახებ კომპანიის შიგნით ანალიზის განხორციელების მიზნით. მონაცემები გამოყენების შესახებ ინახება მცირე დროის განმავლობაში, გარდა მონაცემთა გამოყენებისა უსაფრთხოების განმტკიცების ან ჩევნი სერვისის ხარისხის გაუმჯობესების ან კანონიერი ვალდებულობების არსებობისა ასეთ მონაცემთა დაცვისათვის ხანგრძლივი დროის განმვლობაში.

მონაცემთა გადაცემა

თქვენი შეტყობინებები, პერსონალური მონაცემების ჩათვლით, შეიძლება გადაიცეს და დამუშავდეს კომპიუტერებზე, რომლებიც განლაგებულია თქვენი შტატის, პროვინციის, ქვეყნის ან სხვა სახელმწიფო იურისდიქციის საზღვრებს გარეთ, სადაც კანონები მონაცემთა შესახებ შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი მოქმედი იურისდიქციისაგან.

If you are located outside the United States and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to the United States and process it there.

თქვენი თანხმობა მოცემულ კონფიდეციალურობის პოლიტიკაზე და საკუთარი მონაცემების წარდგენა გამოხატავენ თქვენს თანხმობას მონაცემთა გადაცემაზე.

Chess.com, LLC მიიღებს ყველა აზრობრივად აუცილებელ ზომას, რათა უზრუნველყოს თქვენი მანაცემების უსაფრთხო და მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად დამუშავება, და თქვენ პირად მონაცემთა სხვა ქვეყნის ან ორგანიზაციისადმი არგადაცემა, თუ მათ არ გააჩნიათ თქვენი მონაცემებისა და სხვა პირადი ინფორმაციის სათადარიგო უსაფრთხოების კონტროლი.

მონაცემთა გახსნა

კომპანიის სტატუსის შეცვლა

თუ Chess.com, LLC დაექვემდებარება შერწყმას ან აქტივების გაყიდვას, თქვენი პირადი მონაცემები შეიძლება გადაცემულ იქნას. ჩვენ შეგატყობინებთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ წინასწარ, სანამ შედგება თქვენი პირადი მონაცემების გადაცემა და მათი რეგულირება სხვა კონფიდენციაულურობის პოლიტიკის მიხედვით.

ინფორმაციის გახსნა სამართალდამცავი ორგანოებისათვის

განსაზღვრულ გარემოებებში Chess.com, LLC-ს შეიძლება მოთხოვონ გაამხილოს თქვენი პერსონალური მონაცემები კანონმდებლობის ან სახელმწიფო ორგანოების (მაგალითად, სასამართლოს ან სახელმწიფო სააგენტოების) მოთხოვნით.

სამართლებრივი მოთხოვნები

Chess.com, LLC -ს შეუძლია გახსნას თქვენი პირადი მონაცემები კეთილი განზრახვის საფუძველზე, რომ ეს აუცილებელია შემდეგისთვის:

 • უფლებრივი ვალდებულებების შესრულებისათვის
 • Chess.com, LLC-ს საკუთრების უფლებათა დაცვისათვის
 • სერვისთან დაკავშირებით მოსალოდნელი დანაშაულობების წინასწარ აღკვეთა ან გამოძიება
 • სერვისის მომხმარებელთა ან საზოგადოების პირადი უსაფრთხოების დაცვისთვის
 • იურიდიული პასუხისმგებლობისგან დასაცავად

მონაცემთა უსაფრთხოება

თქვენი მონაცეების უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ მათი ინტერნეტით გადაცემის არავითარი საშუალება ან ელექტრონული სახით შენახვის მეთოდი არ ითვლება 100%-თ უსაფრთხოდ. ჩვენ ვისწრაფით გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების კომერციულად მისაღები დაცვის საშუალებანი, მაგრამ არ შეგვიძლია მოგცეთ გარანტია, რომ ისინი აღმოჩნდებიან აბსოლუტურად უსაფრთხო.

ფუნქცია "არ უთვალთვალოთ''

ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ თვალყურის დევნების აკრძალვას. თვალყურისდევნის აკრძალვა ეს ფუნქციაა, რომელიც თქვენ შეიძლება დააყენოთ თქვენ ბრაუზერში, რათა მონიშნოთ საიტები, რომელთაც თქვენ არ გსურთ რომ თვალი გადევნონ.

თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ ფუნქცია "არ უთვალთვალოთ'' თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში. If you enable DNT functionality on any device, certain of the Services, including paid Services or Chess.com subscriptions, may become unstable.

თქვენი უფლებები მონაცემთა დაცვაზე უფლებათა დაცვის საერთო რეგლამენტის შესაბამისად (GDPR)

თუ თქვენ წარმოადგენთ ევროპული ეკონომიკური ზონის (EEA) რეზიდენტს, თქვენ გაქვთ შესაბამისი უფლებები მონაცემთა დაცვისათვის. Chess.com, LLC ისწრაფვის მიიღოს გონივრული ზომები, რომ თქვენ შეძლოთ გამოასწოროთ, დააზუსტოთ და წაშალოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ან შეზღუდოთ მათი გამოყენება.

თუ გსურთ იცოდეთ რომელ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ვინახავთ და გსურთ ამოვშალოთ ისინი ჩვენი სისტემიდან, გთხოვთ, მოგვმართოთ.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოახდინოთ თქვენი Chess.com აკაუნტის რედაქტირება. გარემოებათა დამოკიდებულებისამებრ თქვენ გაქვთ შემდეგი უფლებები მონაცემთა დაცვაზე:

 • ჩვენს განკარგულებაში მყოფი თქვენი ინფორმაციაზე წვდომის, მისი შეცვლის ან წაშლის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება შეძლებისდაგვარად განახორციელოთ წვდომა საკუთარ პერსონალურ მონაცემებზე, განაახლოთ ისინი ან მოითხოვოთ მათი წაშლა პირდაპირ თქვენი აკაუნტის პარამეტრების სექციაში. თუ თქვენ ამას ვერ ახერხებთ დამოუკიდებლად, მოგვმართეთ ჩვენ დასახმარებლად.
 • შესწორების უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ ინფორმაცია თქვენზე, თუ ის არაზუსტი ან არასაკმარისია.
 • უარის თქმის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება უარი განაცხადოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენს მიერ დამუშავებაზე.
 • შეზღუდვის უფლება. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ჩვენ შევამციროთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება.
 • უფლება მონაცემთა გადატანაზე. თქვენ გაქვთ ჩვენ განკარგულებაში მყოფი ინფორმაციის ასლის მიღების უფლება, სტრუქტურიზებულ და კომპიუტერში შესაყვან მდგომარეობაში და ფართოდ გამოყენებად ფორმატში.
 • თანხმობის უკან გაწვევის უფლება. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს გაიწვიოთ უკან თქვენი თანხმობა Chess.com, LLC -ის მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემხვედრმა შეტყობინებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლო დავა ავტორობის დასადგენად თქვენსა და საჩივრის შემომტან მხარეს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ ცრუ ან არაკეთილსინდისიერმა ჩვენებებმა გარჩევის პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური სამართლებრივი შედეგები თქვენს ქვეყანაში.

თქვენ გაქვთ უფლება გაასაჩივროთ მონაცემთა დაცვის სამმართველოში ჩვენს მიერ თქვენი პერსონალურ მონაცემთა შეგროვება და გამოყენება. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართეთ ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის მმართველობას ევროპულ ეკონომიკურ ზონაში (EEA).

მომსახურების მომწოდებლები

ჩვენ შეგვიძლია დავიქირავოთ გარე კომპანიები და ფიზიკური პირები ("მომსახურების მომწოდებლები"), მონაცემების გადამამუშავებლების ჩათვლით, იმისათვის რომ მოგაწოდოთ სერვისი ჩვენი სახელით, შევასრულოთ სამუშაოები, დაკავშირებული სერვისთან, ან ჩვენი დახმარება იმის შესასწავლად, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი სერვისი.

ეს მესამე მხარის კომპანიები მიიღებენ წვდომას თქვენ პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ჩვენი სახელით ამოცანების შესასრულებლად და იღებენ ვალდებულებას არ გაახმოვანონ და არ გამოიყენონ ისინი რაიმე სხვა მიზნებისათვის.

ანალიტიკა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარეშე მომსახურების მომწოდებლები იმისათვის, რომ შევისწავლოთ და გავაანალიზოთ ჩვენი სერვისის მოხმარება.

ამპლიტუდა

Amplitude - ანალიტიკური სერვისი, რომელიც თვალს ავადევნებს და ასისტემატიზირებს მონაცემებს ქსელური ტრაფიკის შესახებ, შეგროვებულს ჩვენი სერვერის გამოყენებაზე დაკვირვებისას. For more information about Amplitude, including how to exercise your rights under the GDPR or the CCPA, please contact Amplitude directly at https://amplitude.com/contact/general. Amplitude is a third-party Data Processor within the meaning of this Privacy Policy.

რეკლამა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გარეშე მომსახურების მომწოდებლები, რომლებიც გაჩვენებენ თქვენ რეკლამას, რომელიც გვეხმარება ჩვენ მოგაწოდოთ სერვისი.

Google AdSense DoubleClick ქუქები

Google, გარე მწარმოებლის ხარისხში, იყენებს ქუქებს იმისათვის რომ შეთავაზოს განცხადებები ჩვენ სერვისზე. Google იყენებს DoubleClick ქუქებს რათა მას და მის პარტნიორებს შეეძლოთ შეთავაზონ ჩვენს მომხმარებლებს რეკლამა იმის საფუძველზე, თუ რა აინტერესებთ მათ ჩვენ სერვისზე და სხვა საიტებზე მსოფლიო ქსელში.

შეგიძლიათ უარი თქვათ DoubleClick ქუქების გამოყენებაზე თქვენი მოთხოვნების და ინტერესების შესაბამის რეკლამისათვის, Google Ads პარამეტრების გვერდზე გადასვლით: http://www.google.com/ads/preferences.

გადახდა

ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ფასიანი პროდუქტები და/ან მომსახურება სერვისის ჩარჩოებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ გადასახადების გადასამუშავებლად გარეშე კომპანიების (მაგ. საგადასახადო სისიტემების) მომსახურებას.

ჩვენ არ ვაპირებთ შევინახოთ ან შევაგროვოთ მონაცემები თქვენი საგადასახადო ბარათის შესახებ. ეს ინფორმაცია გადაეცემა პირდაპირ საგადასახადო სისტემებს, რომლებიც იყენებენ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მათივე საკუთარი კონფიდენციალური პოლიტიკის შესაბამისად. საგადასახადო სისტემები მიჰყვებიან სტანდარტებს, დადგენილი PCI-DSS, საგადასახადო ბარათების ინდუსტრიის უსაფრთხოების სტანდარტების საბჭოს მიერ, რომელიც აერთიანებს ისეთ კომპანიებს, როგორებიცაა Visa, Mastercard, American Express და Discover. PCI-DSS მოთხოვნები ეხმარებიან უზრუნველყონ საგადასახადო ინფორმაციის უსაფრთხო გადამუშავება.

ჩვენ ვთანამშრომლობთ გზავნილების შემდეგ გადამამუშევლებთან:

გადახდა Apple Store აპლიკაციაში

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

გადახდები Google Play აპიკაციაში

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

ამ კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ამ მისამართზე - https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Appointment of the Data Protection Officer

Chess.com’s GDPR Data Protection Officer is Ben Curtis (the “Protection Officer”). The Protection Officer may be contacted at:

ტელეფონი: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
ელ. ფოსტის მისამართი: support@chess.com
საფოსტო მისამართი:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

ჩვენ სერვისზე შეიძლება განთავსდეს ბმულები სხვა საიტებზე, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. გარეშე საიტზე ბმულზე დაწკაპუნებით, თქვენ გადამისამართებული იქნებით პირდაპირ ბმულით. ჩვენ დაბეჯითებით რეკომენდაციას გაძლევთ შეისწავლოთ ყოველი მონახულებული საიტის კონფიდეციალურობის წესები.

ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და არ ვაგებთ პასუხს შინაარსისათვის, კონფინდენციალური პოლიტიკის და პრაქტიკაზე ნებისმიერი გარეშე საიტების ან სამსახურისა.

ბავშვის პირადი ცხოვრების დაცვა

Chess.com არ სთავაზობს ჩვენი სერვისის გამოყენებას 18 წელზე უმცროს პირებს ("ბავშვებს").

ჩვენ არ ვაწარმოებთ ინფორმაციის შეგროვებას პირებზე 18 წლის ქვემოთ, პირადობის დასადგენად. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე, და თქვენთვის ცნობილია, რომ თქვენმა ბავშვებმა შეგვატყობინეს ჩვენ საკუთარი პირადი მონაცემები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ. თუ ჩვენთვის ცნობილი გახდება, რომ მივიღეთ ბავშვების პერსონალური მონაცემები მშობლების დადასტურებული თანხმობის გარეშე, ჩვენ მოვხსნით ამ მონაცემებს საკუთარი სერვერებიდან.

If you are a resident of the State of California or otherwise subject to the CCPA, please see below for important information regarding the privacy rights of Children using chess.com or any of the Services. If you are under the age of 13 and a resident of the State of California, you may not use chess.com or any of the Services.

შეტყობინებები კალიფორნიის მცხოვრებთა პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების შესახებ

ეს შეტყობინება კალიფორნიის მცხოვრებთა პერსონალური მონაცემების გამოყენების შესახებ ავსებს ინფორმაციას, რომელსაც შეიცავს ჩვენი კონფიდეციალობის პოლიტიკა, და გამოიყენება მხოლოდ კალიფორნიის შტატში მცხოვრებ სტუმართა და მომხმარებელთა მიმართ. ჩვენ დავამატეთ ეს შეტყობინება მისასადაგებლად კანონისადმი კალიფორნიისა კლიენტთა კონფიდენციალურობისა 2018 წლიდან (CCPA). ყველა ტერმინი, განსაზღვრული CCPA-ში, გამოიყენება მოცემულ შეტყობინებაში იგივე მნიშვნელობით.

თქვენი უფლებები და არჩევანები

CCPA აძლევს კლიენტებს (კალიფორნიის რეზიდენტებს) საგანგებო უფლებებს მათი პირადი მონაცემების მიმართ. მოცემულ მითითებებში კალიფორნიის მცხოვრებთა პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების შესახებ ტერმინები"პირადი მონაცემები","მონაცემთა გამოყენება", და"ქუქები''იკითხება ისევე, როგორც დანარჩენ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. ეს განაკვეთი აღწერს თქვენს უფლებებს CCPA-ს შესაბამისად და განმარტავს, თუ როგორ ისარგებლოთ მათი.

მონაცემებზე წვდომის და მათი გადატანის შესაძლებლობის უფლება

თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ, რომ შეგატყობინოთ ინფორმაცია თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვების და გამოყენების შესახებ ბოლო 12 თვის განმავლობაში, რომლებიც არ ხვდებიან სხვა სახით CCPA-ის გამონაკლისების გავლენის ქვეშ.

მონაცემთა წაშლის მოთხოვნის უფლება

თქვენ ასევე გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ჩვენ წავშალოთ ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები, თქვენგან მიღებული და ჩვენგან შენახული, ზოგიერთი გამონაკლისებით.

მონაცემებზე წვდომის, მათი გადატანის შესაძლებლობის და წაშლის უფლებების რეალიზება

რომ ისარგებლოთ მონაცემებზე წვდომის, მათი გადატანითობის და წაშლის უფლებებით, გამოგვიგზავნეთ მომხმარებლის შემოწმებადი მოთხოვნა მისამართზე:

ტელეფონი: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
ელ. ფოსტის მისამართი: support@chess.com
საფოსტო მისამართი:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

იმისათვის რომ თქვენი მოთხოვნა იყოს შემოწმებადი ის უნდა შეიცავდეს:

 • მოგვაწოდოთ ინფორმამცია, საკმარისი შემოწმებისათვის, რომ თქვენ ნამდვილად ხართ ის პირი, ვისი პერსონალური მონაცემებიც ჩვენ შევაგროვეთ, ან ხართ მისი წარმდგენი რწმუნებული.
 • ზუსტად აღწერეთ თქვენი მოთხოვნა, რაც ჩვენ საშუალებას მოგვცემს გავიგოთ, შევაფასოთ და ვუპასუხოთ მას.

ჩვენ არ შეგვიძლია ვუპასუხოთ თქვენ თხოვნას ან მოგაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია, თუ ვერ შევძლებთ დავადგინოთ თქვენი პირადობა და დავრწმუნდეთ რომ პერსონალური ინფორმაცია გეხებათ თქვენ.

მხოლოდ თქვენ ან თქვენ რწმუნებულ წარმომადგენელს, რეგისტრირებული კალიფორნიის სახელმწიფო მდივნის მიერ, შეგიძლიათ წარადგინოთ მომხმარებლის მოთხოვნა თქვენი პირად მონაცემებთან დაკავშირებით. ასევე შეგიძლიათ გადასცეთ მომხმარებლის მოთხოვნა თქვენი არასრულწლოვანი შვილის სახელით.

არადისკრიმინაცია

ჩვენ არ გიწევთ დისკრიმინაციას უფლებებში, დაცულს CCPA-თი. თუ რაიმე არ დაიშვება CCPA-თი, ჩვენ (i) არ გიკრძალავთ წვდომას პროდუქტზე და მომსახურებაზე; (ii) არ ვაწესებთ თქვენთვის ნაირგვარ ფასებს ან ტარიფებს პროდუქტზე და მომსახურებაზე, ფასდაკლებების და სხვა პრივილეგიების ჩათვლით ან პირიქით ჯარიმებს; (iii) არ წარმოგიდგენთ სხვა დონის ხარისხის პროდუქტს და მომსახურებას; და (iv) არ გთავაზობთ მიიღოთ სხვა ფასი ან ტარიფი პროდუქტზე და მომსახურებაზე ან საქონლის ან მომსახურების ხარისხის სხვა დონე.

თქვენი პერსონალური მონაცემების გაყიდვა

ჩვენ არ ვყიდით და არც გაგვიყიდია თქვენი პერსონალური ინფორმაცია გარეშე ორგანიზაციებზე საქმიანი ან კომერციული მიზნებისათვის 12 თვის განმავლობაში მოცემული კონფიდიციალურობის პოლიტიკის პუბლიკაციის თარიღამდე, ტერმინ "გაყიდვის'' CCPA-ს შესაბამისობასთან გაგებით.

პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვხსნით

CCPA-ში მითითებულია პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიები, დაცული CCPA-ის მიერ. მოცემული ცხრილი შეიცავს ცნობებს შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებზე თითოეულ კატეგორიაში. დამატებითი ცნობები იმ პერსონალურ მონაცემებზე, რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ ან დავაგროვეთ ბოლო 12 თვეში გამოქვეყნების თარიღამდე მითითებულია განაკვეთში "შეგროვილ მონაცემთა ტიპები" ჩვენი კონფიდიციალობის პოლიტიკისა. ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ პერსონალური მონაცემებით ბიზნესის საწარმოებლად ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისი განაკვეთის მიხედვით: ''მონაცემთა გამოყენება". ცნობები იმის შესახებ, ვის ვუზიარებთ თქვენს პირად მონაცემებს, განთავსებულია ჩვენი კონფიდიციალურობის პოლიტიკის განაკვეთებში"მონაცემთა გახსნის", "მომსახურების მომწოდებლები", "ანალიტიკა" და " რეკლამა".

პირადი ინფორმაციის კატეგორია პერსონალური მონაცემები რომლებსაც ჩვენ ვაგროვებთ ამ კატეგორიაში პერსონალური ინფორმაციის წყაროები
 1. იდენტიფიკატორები
 • ნამდვილი სახელი ან ფსევდონიმი
 • ინტერნეტ-პროტოკოლის მისამართი(ები)
 • ელ. ფოსტის მისამართი
 • აკაუნტის სახელი (მომხმარებლის სახელი) ან სხვა მაგვარი იდენტიფიკატორი
 • ტოკენები push-შეტყობინებებისათვის
 • ზოგიერთ აკაუნტში შეიძლება მოგროვდეს გარეშე ორგანიზაციების იდენტიფიკატორები, დაკავშირებული ჭადრაკთან (მაგალითად ( USCFან FIDE)
 • ინფომაცია რომელსაც თქვენ გვაწვდით
 • ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან ავტომატურად
 • მომსახურების გარეშე მიმწოდებელი
 1. პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიები, მითითებული კალიფორნიის კანონში კლიენტთა აღრიცხვის შესახებ (იხ. კალიფორნიის სამოქალაქო კოდექსი § 1798,80(e))
 • არა
 • არა
 1. ინფორმაცია, საიდუმლო ფედერალური კანონების ან კალიფორნიის კანონების მიხედვით
 • არა
 • არა
 1. კომერციული ინფორმაცია
 • არა
 • არა
 1. ბიომეტრიული ინფორმაცია
 • არა
 • არა
 1. ინტერნეტ ან ანალოგიური ქსელური აქტივობა
 • მხოლოდ chess.com-ზე ბრაუზერის გამოყენების ისტორია
 • ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან ავტომატურად
 • მომსახურების გარეშე მიმწოდებელი
 1. გეოლოკაციური მონაცემები
 • არა
 • არა
 1. სენსორული მონაცემები
 • არა
 • არა
 1. ინფორმაცია პროფესიისა და დასაქმების შესახებ
 • არა
 • არა
 1. არასაჯარო მონაცემები სწავლის შესახებ (საოჯახო სწავლების უფლებების კანონის და კონფიდიციალობის აქტის მიხედვით (20 U.S.C. განაკვეთი 1232g, 34 C.F.R. ნაწილი 99))
 • არა
 • არა
 1. აზრობრივი დასკვნა დანარჩენი პერსონალური მონაცემების საფუძველზე
 • არა
 • არა

საკონტაქტო ინფორმაცია

შეკითხვების ან შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში მოცემულ მითითებათა მიმართებაში ან მასზედ, თუ როგორ აგროვებს და იყენებს თქვენ მონაცემებს Chess.com, LLC კონფიდიციალურობის პოლიტიკის მიხედვით, ან თუ გსურთ აღასრულოთ თქვენი უფლებები კალიფორნიის შტატის კანონთა შესაბამისად, მოგვმართეთ ჩვენ მისამართზე:

ტელეფონი: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
ელ. ფოსტის მისამართი: support@chess.com
საფოსტო მისამართი:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

შეტყობინება კონფიდიციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჩვენ ვინარჩუნებთ უფლებას შევცვალოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჩვენი სურვილით ნებისმიერ დროს. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ ჩვენ (i) შეგატყობინებთ ამის შესახებ წერილობით და/ან შესამჩნევი შეტყობინებით სერვისზე და (ii) გამოვაქვეყნებთ განახლებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას საიტზე და განვაახლებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოქმედების დაწყების თარიღს.

საიტით სარგებლობის გაგრძელება ცვლილებათა გამოქვეყნების შემდეგ ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით მათ.


კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა Chess - Play & Learn (ვერსია Apple არკადისთვის)

ამ გვერდზე აღწერილია ჩვენი პოლიტიკა იმ მონაცემების შეგროვების, გამოყენების და გახსნის შესახებ, რომლებიც გროვდება აპლიკაცია "ჭადრაკი - ითამაშე და ისწავლე"-ს მიერ (ვერსია Apple არკადისთვის), აქ და შემდგომში “აპლიკაცია”. ის არ ეკუთვნის Chess.com საიტს ან სხვა ჩვენს აპლიკაციებს.

ჩვენ არ ვაგროვებთ არანაირ პირად მონაცემებს ჩვენი აპის საშუალებით. მაგრამ გთხოვთ შეისწავლეთ ეს პოლიტიკა, რომ გაიგოთ რა მონაცემები შეიძლება მოგროვდეს, გამოყენებულ იქნას და/ან შეინახულ იქნას ჩევნს მიერ.

აპლიკაციის მოხმარების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით მონაცემების შეგროვებას და გამოყენებას ამ პოლიტიკის შესაბამისად. ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემები გამოიყენება სატამაშო სერვისებისთვის და აპის გაუმჯობესებისთვის. ჩვენ არ ვიყენებთ და არ ვაზიარებთ ამ მონაცემებს სხვაგვარად, გარდა იმისა რაც ჩამოთვლილია მოცემულ კონფიდენციაულურობის პოლიტიკაში.

მონაცემების შეგროვება და გამოყენება

The app collects non-identifiable gameplay data to send to Apple iCloud, specifically to record a player’s progress (win record) vs the app’s built-in roster of computer opponents. We (Chess.com, LLC) do not store any of this data, but it is sent to Apple services (iCloud and Game Center) for storage and use.

The app also collects the user’s anonymized gamePlayerID for the app’s “Online Play” feature, where it is used exclusively to maintain a chess skill rating as online games are played. This helps ensure players are matched with opponents of similar skill levels. The collection of this data is subject to the user’s explicit permission, as requested in the app prior to first use, and can be subsequently terminated at any time via the app’s Settings (“Stop Collecting Data”).

The app is available to players of all ages through the Apple Arcade service and collects this non-identifiable gameplay data from all players without respect to age. The basis for this collection of information is to support the internal operations of the app as permitted by the Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”), which is a legitimate use under the General Data Protection Regulation (“GDPR”).

უსაფრთხოება

We employ conventionally acceptable methods to protect all information we obtain from our users. However, no method of Internet transmission or of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot absolutely guarantee its security.

ცვლილებები კონფიდენციაულურობის პოლიტიკაში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციაულურობის პოლიტიკა დროთადრო. ჩვენ შეგატყობინებთ თქვენ ამ ცვლილებების შესახებ, ამ გვერდის ახალი ვერსიის გამოქვეყნებით. ცვლილებები შედის ძალაში დაუყონებლივ გამოქვეყნებისთანავე.

დაგვიკავშირდით ჩვენ

თუ გაგაჩნიათ კითხვები ჩვენს კონფიდენციაულურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

ტელეფონი: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
ელ. ფოსტის მისამართი: support@chess.com
საფოსტო მისამართი:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097