სამომხმარებლო შეთანხმება

შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნებულია მხოლოდ გასაცნობად. იურიდიულად მნიშვნელოვანი ვერსია არის მხოლოდ ტექსტი ინგლისურ ენაზე.
მოქმედებს: April 21, 2022

მოკლედ რომ ვთქვათ: პატივი ეცით სხვებს, დაიცავით კანონები, და ისიამოვნეთ!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ამ სამომხმარებლო შეთანხმებას. თუ არ ეთანხმებით მაშინ არ უნდა გამოიყენოთ სერვისი. თუ კი გამოიყენებთ სერვისს ფაქტიურად ეთანხმებით ამ სამომხმარებლო შეთანხმებას და მისი ყოველჯერადი გამოყენებით თანხმებით ამ სამომხმარებლო შეთანხმების მიმდინარე ვერსიას და სხვა წესებს, თუნდაც ისინი შეცვლილი იყოს (თქვენი შეტყობინების გარეშე) სერვისის წინა გამოყენებასთან შედარებით.

To enter into this Agreement, use the Service, and/or create an account with us, you must be an adult of legal age in your state or country of residence. If you enter into this Agreement, then you are affirming that you have reached the legal age of majority in your jurisdiction and we are permitted to reasonably rely on that. If you are not of legal age, then your parent or legal guardian must consent to this Agreement. If you are a resident of the State of California who is under the age of 13 you may not use the Service. If you or someone you know has created an account on chess.com who is a resident of the State of California and who is under the age of 13, please notify us at https://support.chess.com.

საიტის ყველა პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს ან განახლდეს დროთადრო; ამიტომ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი პერიოდულად რომ გაეცნოთ ცვლილებებს. ჩვენი საიტის მოხმარების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ამ პოლიტიკებში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებას. We are not required to notify you in the event that we change any of our policies, except that if you are a resident of the State of California or a domiciliary of any country subject to the General Data Protection Regulation, we will notify you if we: (a) make any changes to this Agreement or the Other Policies permitting us to sell your user data, or (b) if we make any commercial use of your user data other than for internal purposes only.

YOU SHOULD TAKE PARTICULAR NOTICE THAT THIS AGREEMENT INCLUDES THE FOLLOWING PROVISIONS: (1) AN ARBITRATION CLAUSE; (2) A WAIVER OF YOUR RIGHT TO BRING A CLASS ACTION LAWSUIT AGAINST US; (3) AND A RELEASE OF ALL CLAIMS AGAINST US THAT MAY ARISE OUT OF YOUR USE OF OUR SERVICE.

არბიტრაჟი, მოქმედი კანონმდებლობა და იურისდიქცია

ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სექცია. ის მოქმედებს თქვენს უფლებაზე წააყენოთ სასამართლო სარჩელი ჩვენი კომპანიის წინააღმდეგ.

If you have any dispute with Chess.com that relates in any way to this Agreement, including the Other Policies, or from access to or use of our Service, or from any other use of the Services and/or transactions with Chess.com of any kind, including use of Chess.com for marketing or educational purposes and all other purposes, then both of us agree to pursue a resolution in the following manner:

1. არაფორმალური გადაწყვეტა

You will first contact us at https://support.chess.com to give us notice of your dispute and attempt to resolve it with us informally.

You must title your notice to us “Notice of Dispute” and it must include your full legal name (your real name), any relevant account name you use (your account name or account ID), your address, how to contact you, your problem, and what you want us to do. We will attempt in good faith to negotiate a resolution of the dispute for at least thirty (30) days from the date you first contact our support group. If we are unable to resolve the dispute informally, then we will pursue a resolution in the following manner:

2. არბიტრაჟი

The Federal Arbitration Act (“FAA”) and federal arbitration law shall apply to these Terms of Service, even if you are not a domiciliary of the United States. All applicable international analogs to the FAA apply to this User Agreement, except that no United Nations International Covenants, including the United Nations International Covenant on the Sale of Goods, apply to this Agreement.

არბიტრაჟის პროცედურა

You must deliver a Notice of Intent to Arbitrate by certified mail using the U.S. Postal Service to: Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907. Your Notice must: (a) describe the nature and basis of your claim; and (b) set forth the specific relief you seek.

You then will submit any claim to final and binding arbitration with the American Arbitration Association (“AAA”), using its applicable Commercial Arbitration Rules and Consumer Arbitration Rules, as modified by this Agreement. The AAA Rules are found at http://www.adr.org.

The Arbitrator will be bound by this Agreement. AAA and the Arbitrator will conduct all phases of the proceeding in English. The Arbitrator will conduct the hearing virtually but, if the parties agree that an in-person hearing is necessary, then the Arbitrator will conduct the hearing either in Utah County, Utah or the county where you reside. You may choose between the two locations.

ნებისმიერი გადაწყვეტილება თუ სასჯელი მოიცავს წერილობით განცხადებას, რომელიც მოყვანილია ყოველი საჩივრის გადაწყვეტილებაში და სასჯელის საფუძველზე, მათ შორის არბიტრის არსებითი ფაქტიური და სამართლებრივი დასკვნისა და შედეგების ჩათვლით.

არბიტრს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება კანონიერ ან მიუკერძოებელ ანაზღაურების შესახებ, რომელიც მოითხოვება თქვენსა თუ Chess.com -ის მიერ, ინდივიდუალური საჩივრებიდან ერთის დასაკმაყოფილებლად (და რომელსაც არბიტრი დაადგენს რომ დამტკიცებულია სანდო შესაბამისი მტკიცებულებით). არბიტრი ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას Chess.com-ის მიერ საჩივარის ანაზღაურების შესახებ თქვენს გარდა, ვერცერთ პირს.

საჭიროებისამებრ, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია გაასაჩივროს საარბიტრაჟო განაჩენი კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოში, იძულებითი საბოლოო განჩინების გამოსატანად. The arbitrator’s award will be deemed final and binding, without the opportunity for appeal. All parties to such arbitration agree to waive any appeal rights, to the fullest extent permissible under the FAA and the then-current Commercial Rules of the AAA.

არბიტრაჟის ხარჯები, ხარჯები და ადვოკატის ანაზღაურება

If you seek a remedy in the amount of $10,000 or less, then Chess.com will promptly reimburse your filing fee and your share, if any, of AAA’s arbitration costs, including arbitrator compensation in the event that the arbitrator grants an award in your favor (unless the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment, in which case you agree to reimburse Chess.com’s fees and costs, including attorneys’ fees, associated with defending such an action). If you seek a remedy of more than $10,000 – or if the AAA Consumer Arbitration Rules do not apply – then AAA will split the arbitration costs, including arbitrator compensation, between you and Chess.com, according to the AAA Commercial Arbitration Rules, except in the event that the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment.

არბიტრი გასცემს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, რაც მოითხოვს, ერთი მხარის მეორე მხარესათვის საარბიტრაჟო გადასახადის გადახდას, თუ არბიტრი არ აღმოაჩენს, რომ მხარის სარჩელი იყო უსაფუძვლო ან შეტანილ იქნა სხვაზე ზეწოლისათვის.

Nothing in this section shall prevent either party from seeking relief either in small claims court (for eligible claims) or injunctive or other equitable relief from the civil courts for matters related to data security, intellectual property, or unauthorized access to the Service. Nothing in this section may be construed to limit any rights or forbid any recourse which, under applicable local law, may not be limited by an otherwise-valid arbitration provision.

YOU AGREE THAT, BY ENTERING INTO THESE TERMS OF SERVICE, YOU AND CHESS.COM ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A TRIAL BY JURY OR TO PARTICIPATE IN A CLASS ACTION CLAIM.

ყველა საჩივარი უნდა წარედგინოს მხარეებს ინდივიდუალური სახით, და არა როგორც მოსარჩელეს თუ კატეგორიის წევრს, ნებისმიერ ნაგულისხმევ კატეგორიაში თუ წარმომადგენლობით წარმოებაში, და, სანამ ჩვენ არ შევთანხმდებით სხვაგვარად, არბიტრი ვერ გააერთიანებს უფრო მეტს, ვიდრე ერთი პირის საჩივარს.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

გარდა ამისა, ასეთი დავა განიხილება მხოლოდ სოლთ შშ ლეიქ ოლქის რაიონულ სასამართლოში, შტატში იუტა ან შეერთებულ შტატ იუტაში, იუტას შტატის რაიონულ სასამართლოში იუტას ოლქში. თქვენ ეთანხმებით ამ სასამართლოების იურისდიქციებს და უარყოფთ ნებისმიერ პროტესტს განხილვის ადგილთან დაკავშირებით.

3. დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა

If your dispute pertains to a Chess.com finding that you violated its Fair Play Policy then, if you do not wish to submit it for arbitration with AAA, you may choose to submit it, instead, for final and binding arbitration with a Fair Play Panel of Experts. Chess.com shall enjoy the sole right to review any such claims submitted for resolution by the Fair Play Panel of Experts, and shall enjoy the right at its sole discretion to accept or reject any such claims for arbitration. If Chess.com rejects such a claim for resolution by a Fair Play Panel of Experts, you still may use the Arbitration Procedure provided in sub-section 2 above.

This panel will conduct its hearing using AAA’s Consumer Arbitration Rules, as modified by the Arbitration provisions in Section 2 of this Agreement.

Chess.com გადაიხდის პატიოსანი თამაშის ექსპერტების მუშაობის პროცესებთან დაკავშირებით ყველა ხარჯსა და გადასახადს (გარდა თქვენი რწმუნებულის ხარჯისა). ორივე, თქვენც და Chess.com -საც პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენი პირადი რწმუნებულის გადასახადზე ყველა შემთხვევაში, არ აქვს მნიშვნელობა ვის გააჩნია უპირატესობა ამ პროცესში.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. The assembly and composition of a Fair Play Panel shall be entirely at the discretion of Chess.com and, by submitting to the jurisdiction of the Fair Play Panel, you agree that its decision shall be final and binding, with no opportunity for appeal unless Chess.com, in its sole discretion, elects to grant such an appeal.

შეწყვეტა

You agree that Chess.com may, with or without cause, and without prior notice, immediately terminate your Chess.com account, any associated email address, and access to the Service. Chess.com may terminate with or without cause at any time and effective immediately, at Chess.com’s sole discretion, including but not limited to Member’s failure to conform with these terms and conditions of the Agreement. Compliance with this Agreement or the Other Policies does not constitute a promise or guarantee of future access to Chess.com or to the Service. Cause for such termination may include, but not be limited to, (a) breaches or violations of these Terms of Service or other incorporated agreements or guidelines, (b) requests by law enforcement or other government agencies, (c) a request by you (self-initiated account deletions), (d) discontinuance or material modification to the Service (or any part thereof), (e) unexpected technical or security issues or problems, (f) extended periods of inactivity, (g) engagement by you in fraudulent or illegal activities, and/or (h) nonpayment of any fees owed by you in connection with the Services. If terminated for actions causing actual, compensable harms to Chess.com (for example, participating in a data breach of Chess.com), Chess.com shall enjoy all rights and remedies against you, including seeking its remedies through the courts of the State of Utah or otherwise.

თქვენი Chess.com აკაუნტის დახურვა მოიცავს: (ა) სერვისის ყველა საშუალებებზე წვდომის შეწყვეტას, (ბ) თქვენი პაროლის და ყველა მონაცემის, ფაილების და მასალების წაშლას, დაკავშირებული ან შენახული თქვენს აკაუნტში (ან მის ნაწილში), (გ) სერვისის შემდგომი მოხმარების დაბლოკვას, (დ) თქვენს მიერ პატიოსანი თამაშის პოლიტიკის დარღვევის შემთხვევაში თქვენი აკაუნტი მონიშნული იქნება როგორც დახურული პატიოსანი თამაშის პოლიტიკის დარღვევის გამო, და თქვენი ავატარი, სახელი და პირადი მონაცემები წაშლილი იქნება თქვენი აკაუნტიდან (მომხმარებლის სახელის გარდა), (ე) პატიოსანი თამაშის პოლიტიკის დარღვევის შემთხვევაში ტურნირში მონაწილეობის დროს მისი ორგანიზატორი შეაჩერებს თქვენს მონაწილეობას თქვენი აკაუნტის პატიოსანი თამაშის პოლიტიკის დარღვევის მიზეზით დახურვის გამო, და (ვ) საზოგადოების პრინციპების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი აკაუნტი მოინიშნება როგორც დახურული ბოროტად გამოყენების გამო, და თქვენი ავატარი, სახელი და პირადი მონაცემები წაიშლება აკაუნტიდან (მომხმარებლის სახელის გარდა).

ამას გარდა თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ Chess.com -ს აქვს უფლება განახორციელოს ნებისმიერი შეზღუდვა თავისი გადაწყვეტილებით და Chess.com არ აგებს პასუხს თქვენი აკაუნტის დახურვაზე, მასთან დაკავშირებული ელ. ფოსტის მისამართის დაბლოკვაზე ან საიტზე წვდომის შეზღუდვაზე თქვენს ან მესამე პირთა წინაშე. There is no right to appeal the termination of a Chess.com account unless Chess.com, in its sole discretion, determines to provide such an appeal. If you are subject to the GDPR or if you are a domiciliary of the State of California, termination of your Chess.com account does not terminate your right to receive a copy of, or request the deletion of, any personal data that we hold or process for you.

აკაუნტის შეზღუდვები

Chess.com-ს შეუძლია განსაზღვროს საერთო პრაქტიკები და შეზღუდვები სერვისის გამოყენებასთან მიმართებაში, მათ რიცხვში, საფოსტო შეტყობინებების შენახვის მაქსიმალური დრო, შეტყობინებები ფორუმზე ან სხვა ჩატვირთული მასალები სერვისზე, მაქსიმალური რაოდენობა საფოსტო გზავნილებისა, რომლებიც შეიძლება გაგზავნილ ან მიღებულ იქნენ სერვისზე აპლიკაციით, მაქსიმალური ზომა საფოსტო შეტყობინებისა, რომელიც შეიძლება გაიგზავნოს ან მიღებულ იქნეს აპლიკაციით სერვისზე, მაქსიმალური ზომა დისკური არესი, გამოყოფილი თქვენთვის Chess.com-ის სერვერებზე, მაქსიმალური რაოდენობა (და ხანგრძლივობა) სერვისზე წვდომის სესიებისა დროის განსაზღვრულ პერიოდში. Chess.com არაა პასუხისმგებელი გაძევების ან შეტყობინების, გზავნილების ან სხვა მასალების შენახვის შეუძლებლობაზე, რომლებიც ინახება ან გადაიცემა სერვისის დახმარებით. Chess.com-ს უფლება აქვს გამორთოს აკაუნტები, რომლებიც რჩებოდნენ არააქტიურებად ხანგრძლივი დროით.

ამის გარდა, პატიოსანი თამაშის პოლიტიკის დასაცავად Chess.com-მა შესაძლოა დააარსოს ზოგადი კონტროლი და შეზღუდვები თქვენს აკაუნთთან დაკავშირებით: თქვენი თამაშის მონაცემების მახასიათებლების მონიტორინგი. საეჭვო მოქმედების აღმოჩენისას, ჩვენ შესაძლოა შევზღუდოთ თქვენი თამაში, მოგხსნათ ტურნირიდან ან აგიკრძალოთ ტურნირში მონაწილეობა.

Chess.com ინარჩუნებს უფლებას პერიოდულად ცვალოს ეს ზოგადი პირობები და შეზღუდვები თქვენი შეტყობინების გარეშე.

პრიზები

To play in events with prizes on Chess.com, you must be an adult of legal age as considered by the governing laws of your state or country of residence and comply with your local laws. If you are not of legal age, then your parent or legal guardian must consent to this agreement. Chess.com is not responsible for verifying the legality of your participation in events.

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgment made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

თქვენი მონაწილეობით ნებისმიერ შეჯიბრში, თქვენ უარს ამბობთ ნებისმიერ პრეტენზიაზე კომპანიის მიმართ. მისი კანონიერი წარმომადგენლების, ხელმძღვანელების, დირექტორების, თანამშრომლების და აგენტების მიმართ, ყოველნაირი გასავლების, ხარჯების, ზიანის, დანაკარგების, პრეტენზიების, სარჩელების და გარჩევების (შემდეგში მოიხსენიება პრეტენზიებად), თქვენი ზარალით (ან თქვენი სახელით მოქმედი სხვა ორგანიზაციებით) შეჯიბრებაში თქვენი მონაწილეობისა და/ან პრიზებთან დაკავშირებით, მიღებული ან ვერ მიღებული შეჯიბრების შედეგების მიხედვით, ასევე აღიარებთ, რომ Chess.com პასუხს არ აგებს მსგავს პრეტენზიებთან დაკავშირებით.

Chess.com არ აგებს პასუხს აღებული ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის შეჯიბრების ჩატარებისადმი და ჯილდოს გადაცემის მიმართებაში იმ შემთხვევებში, როდესაც Chess.com -ის ასეთი უუნარობა განპირობებული იყო გაურკვეველი ძალის გავლენით გარემოებებზე.

თქვენ თანახმა ხართ აუნაზღაუროთ ჩვენს კომპანიას, მის კანონიერ წარმომადგენლებს, დამოკიდებულ და შვილობილ კომპანიებს, აგენტებს, ხელმძღვანელებს, დირექტორებს და თანამშრომლებს ყოველი დანახარჯი, დანაკარგები, ზიანი, პრეტენზიები და გადასახადები (საქმიანი რეპუტაციის შელახვის და გონივრული ხარჯები პროფესიონალურ სამართლებრივი დახმარების ჩართვით), მიყენებული Chess.com-ისადმი გამოწვეული თქვენს მიერ წესების დარღვევით, Chess.com-ის მომსახურების პირობების, ტურნირის წესების ან საგანგებო შეთანხმებების დარღვევით, ასევე თქვენს მიერ მითითებათა დარღვევასთან დაკავშირებით, წარმოდგენილი ჩვენი თანამშრობლებისაგან, შეჯიბრებაში თქვენი მონაწილეობის ნებისმიერ ასპექტებთან კავშირში ან მიმართებაში.

ნებისმიერი დავის ან უთანხმოების შემთხვევაში შეჯიბრების სხვადასხვა ასპექტისას, რაც შეიცავს პრიზების განაწილებას, მონაწილეობის უფლებას, მოქმედი წესების გაგებას, Chess.com მომსახურების პირობებს, ტურნირის წესებს ან საგანგებო პირობებს, ჩვენ გუნდს გამოაქვს საბოლოო გადაწყეტილება, და Chess.com -ის ნებისმიერი გადაწყვეტილება წარმოადგენს თქვენთვის საბოლოოს და სავალდებულოს და არ ექვემდებარება გადახედვას ან გასაჩივრებას თქვენი ან სხვა ორგანიზაციების მიერ.

Chess.com does not and cannot provide tax advice or legal advice regarding the tax disposition of any Prizes. Chess.com may disclose information related to Prizes to any tax authority it deems necessary, including by way of response to a valid request for information by any governmental body making such a request. Without limiting the generality of the foregoing, Chess.com may or may not provide notice to you of such disclosures in its sole discretion, which may constitute a limitation upon your privacy rights under the GDPR or the analogous data privacy laws of your jurisdiction.

წევრთა საქციელი

თქვენ თანახმა ხართ არ გამოიყენოთ სერვისი, რომ:

 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე, რომლებიც წარმოჩინდებიან არაკანონიერი, დამაზიანებელი, ცილისწამებრივი, ვულგარული, უწესო, პორნოგრაფიული, სხვა პირთა პირადი ცხოვრების დამრღვევი, სიძულვილის პროპაგანდის, რასობრივი ან ეთნიკური შეურაცხყოფის შემცველი;
 • განთავსება ფორუმებზე ან სხვა საჯარო კომენტარებში ნებისმიერი გამონათქვამის, ტექსტის, შეტყობინების ან ბმულის რომელიც შეიცავს განცხადებას, რელიგიური და პოლიტიკურის ჩართვით, Chess.com-ის ჯგუფების, კლუბების და ბლოგების ან Chess.com-ის სხვა მასალების და მის ფარგლებს გარეთ განთავსებული ობიექტების რეკლამას;
 • განთავსება ფორუმებზე ან სხვა საჯარო კომენტარებში გამონათქვამების, ტექსტების, შეტყობინებების ან ბმულების, რაც არაა თემის, კომენტირებული მასალის შინაარსის ან მიზნების, პარტიის, სტატიის, ბლოგის ან ფორუმის თემის შესატყვისი;
 • ძალადობრივი დამუქრება სხვა პირების მიმართ ან საკუთარი თავისადმი ზიანის მიყენების პროპაგანდა;
 • "დევნა'' ანუ სხვა მომხმარებლების შევიწროება;
 • წარდგეთ სხვა პირების ან ორგანიზაციების, მათ შორის Chess.com-ის წარმომადგენლების სახელით, და არ შემოიფარგლოთ მათი, ტყუილი განაცხადოთ ან სხვაგვარად გამოხატოთ თქვენი კავშირები პირებთან ან ორგანიზაციებთან;
 • სათაურების გაყალბება ან შემეცნებითი საშუალებების სხვა სახით მანიპულირება, ნებისმიერი სერვისის დახმარებით გადმოცემული მასალის წარმომავლობის დასამალად;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე, რომლების გავრცელების უფლება თქვენ არა გაქვთ სამართლის, მოლაპარაკებების ან ტრასტული ურთიერთობების საფუძველზე;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე რომლებიც შეიცავენ სხვა პირთა პირად მონაცემებს მათი ნებართვის გარეშე, და არღვევენ ნებისმიერი პირების პატენტებს, სავაჭრო ნიშნებს, სავაჭრო საიდუმლოებებს, საავტორო უფლებებს, საჯარო უფლებებს და სხვა ქონებრივ უფლებებს;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა არასასურველ ან შეუთანხმებელ განცხადებებზე, სარეკლამო მასალებზე, "არასასურველ წერილებზე", "სპამზე", "ერთობლივ წერილებზე", "პირამიდულ სქემებზე", და თავსმოხვეული მომსახურების სხვა სახეობებზე, სპეციალური დანიშნულების ამ საიტის განყოფილებების გამოკლებით;
 • ატვირთვა, გამოქვეყნება, ფოსტით გაგზავნა, გადაცემა ან წვდომის სხვა გზით გახსნა ნებისმიერ მასალებზე რომლებიც შეიცავენ კომპიუტერულ ვირუსებს ან სხვა კოდს, ფაილებს ან პროგრამებს, გამიზნულებს შეწყვიტონ, გაანადგურონ ან შეზღუდონ კომპიუტერული პროგრამების და მოწყობილობების ან ტელესაკომუნიკაციო სისტემის შრომისუნარიანობა;
 • ნორმალური ურთიერთობის ხელის შეშლა ან სხვა მოქმედება, რეალურ დროში სხვა მომხმარებლების მიერ შეტყობინებების გადაცემის საწინააღმდეგოდ;
 • სერვისის ან სერვერების და სერვისზე შეერთებული ქსელების მუშაობის დარღვევა ან მასში ჩარევა, ან სერვისზე შეერთებული ქსელების ნებისმიერი მოთხოვნის, წესის ან რეგლამენტის არ შესრულება;
 • წვდომის მიღება ან მიმართვა სერვისის შეზღუდული წვდომის განყოფილებებზე, Chess.com-ის კომპიუტერულ სისტემებზე ან Chess.com-ის პროვაიდერების ტექნიკურ სისტემებზე, ან მათი გამოყენება;
 • გასინჯვა, სკანირება ან ნებისმიერი სისტემის სისუსტეების გამოცდა, უსაფრთხოების ნებისმიერი ზომების და იდენტიფიკაციის გვერდის ავლა ან დარღვევა;
 • გამოიყენოთ ბოტები, ობობები, აპლიკაციები მონაცემთა ძებნის და შეგროვებისათვის, ან სხვა ხელით მართვადი ან ავტომატური ხელსაწყოების დახმარებით მიიღოთ, დააინდექსოთ და გაანალიზოთ მონაცემები, ან სახვა ხერხით აღადგინოთ ან გვერდი აუაროთ ნავიგაციურ სტრუქტურას ან სერვისის და მისი მასალების წარდგენას;
 • კანონიერი ძალის მქონე ნებისმიერი მისალები ადგილობრივი, რეგიონალური, ნაციონალური და საერთაშორისო კანონების და დადგენილებების შეგნებულად ან შეუგნებლად დარღვევა და/ან
 • სხვა მომხმარებლების შესახებ პირადი მონაცემების შეგროვება ან შენახვა, წინამდებარე პარაგრაფებში მითითებული აკრძალული ქმედებების ჩასადენად.

თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ არ დაუშვებთ საიტის ნებისმიერი ნაწილის (მათ შორის თქვენი აკაუნტის სახელის Chess.com-ზე) ასევე საიტის გამოყენების უფლების ან საიტზე წვდომის აღწარმოებას, გამრავლებას, კოპირებას, გაყიდვას, გადაყიდვას ან გამოყენებას სხვა კომერციული მიზნებისათვის. თქვენ თანხმდებით მასზედ, რომ Cess.com-ზე თქვენი აკაუნტის გადაცემა მესამე პირებზე აკრძალულია.

Compliance with the above rules and regulations does not constitute a guarantee of continued access to the Service or use of Chess.com. Chess.com reserves the right to limit or terminate your access to Chess.com and/or the Service at any time.

კონტენტი

თქვენთვის გასაგებია, რომ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ამბების, მონაცემების, ტექსტების, პროგრამების, მუსიკალური ნაწარმოებების, ხმების, ფოტოსურათების, გამოსახულებების, ვიდეოსი, შეტყობინებების, თეგების და სხვა მასალების ("მასალები"), განლაგება სახალხოდ ან გადაცემა პრივატულად, ეკისრება მხოლოდ ამ მასალების ავტორს. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ და არა Chess.com, ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერ ინფორმაციაზე რომელსაც თქვენ ატვირთავთ, ასაჯაროებთ, აგზავნით ფოსტით, გადასცემთ ან სხვა საშუალებებით ავრცელებთ სერვისის გამოყენებით. Chess.com არ აკონტროლებს მასალებს, რომლებიც ქვეყნდება სერვისზე, და არ იძლევა გარანტიას სიზუსტეზე, პატიოსნებაზე ან ამ მასალათა ხარისხზე. გასაგებია, რომ სერვისის გამოყენებისას თქვენ უნებლიედ შეიძლება ნახოთ შეურაცხმყოფელი, უგვანო ან პრობლემატური მასალები. Chess.com არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს არავითარ მასალებზე, მათ შორის შეცდომებზე ან მასალების სიმცირეზე და ნებისმიერ დანაკლისზე ან დაზიანებებზე, წარმოშობილს ნებისმიერი მასალის გამოყენების შედეგად, გამოქვეყნების, გაგზავნილს ფოსტით, გადაცემულს ან სხვა გზით გამოქვეყნებულს სერვისის დახმარებით.

თქვენ აღიარებთ, რომ Chess.com-ს უფლება აქვს განახორციელოს ან არ განახორციელოს მასალების წინასწარი შერჩევა, და Chess.com და მისი თანამშრომლები უფლებამოსილი არიან (მაგრამ არავალდებული) საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიონ, უარყონ ან შეურიონ ნებისმიერი მასალები, გამოქვეყნებული სერვისზე. შეზღუდვის გარეშე ზემოთქმულთან შესაბამისად, Chess.com და მისი თანამშრომლები უფლებამოსილი არიან გააუქმონ ყველა მასალა, რომელიც არღვევს მომსახურების პირობებს ან არასასურველი არის სხვა მიზეზთა გამო. Chess.com-ს შეუძლია გააუქმოს ნებისმიერი მასალა სერვისზე, ნებისმიერი მიზეზით, დროებით შეზღუდოს, შეწყვიტოს ან განაახლოს აკაუნტების მოქმედება ნებისმიერ დროს, რაც არ მიმართავს პასუხისგებისკენ თქვენს წინაშე. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ წვდომის, წაკითხვის, შენახვის და ნებისმიერი ინფორმაციის გახსნის უფლებას, ჩვენი გააზრებით, საჭირო ნებისმიერი მიღებული კანონის, დადგენილებების, სასამართლოს გადაწყვეტილებების ან სამთავრობო მოთხოვნების (i) შესრულებისათვის, გამოყენების პირობების (ii) შესრულებისათვის, მათი პოტენციური დარღვევების გამოძიების ჩათვლით, თაღლითობოს გამოვლინებისთვის, აღკვეთისათვის ან თაღლითობასთან ბრძოლის სხვა ზომების (iii) მიღებისათვის, უსაფრთხოების და ტექნიკური სანდოობის უზრუნველყოფისათვის, მხარდაჭერის სამსახურში მომხმარებელთა მიმართვებზე (iv) პასუხისათვის, ან Chess.com-ის საიტის ან პირადი საკუთრების, მისი მომხმარებლების და ფართო საზოგადოების უსაფრთხოების უფლებათა (v) დაცვისათვის.

Chess.com does not and cannot monitor Content generated by other users. Chess.com does not warrant the suitability of any user-generated content for any other users, including you.

You understand that the Service and software embedded within the Service may include security components that permit digital materials to be protected, and that use of these materials is subject to usage rules set by Chess.com and/or content providers who provide content to the Service. Such embedded software may include cookies. Please review our cookie policy for further information.

You may not attempt to override or circumvent any of the usage rules embedded into the Service. Any unauthorized reproduction, publication, further distribution or public exhibition of the materials provided on the Service, in whole or in part, is strictly prohibited.

Chess.com არ აცხადებს პრეტენზიას უფლებაზე ფლობდეს მასალებს, რომლებსაც თქვენ გამოაქვეყნებთ ან აქცევთ მისაწვდომად სერვისზე გამოსაქვეყნებლად. თუმცა, სერვისზე მასალის გამოქვეყნებით ან აქცევთ მათ მისაწვდომად გამოსაქვეყნებლად სერვისის საყოველთაო წვდომის განყოფილებებში, თქვენ გადასცემთ Cess.com-ს საყოველთაო, უსასყიდლო, დროში შეუზღუდავი, არა გამოხმაურების, გადაცემითი, არაგანსაკუთრებული, უფლება, სუბლიცენზირების უფლების ჩართვით, გამოიყენოს, გაავრცელოს, შეცვალოს, ადაპტირება მოახდინოს, გამოაქვეყნოს, თარგმნოს, გადასცეს, სახალხოდ შეასრულოს და გამოაქვეყნოს ნებისმიერი მასალა მატერიალურად, რომლებსაც თქვენ განათავსებთ ან აქცევთ მისაწვდომად სერვისის საყოველთაო წვდომის განყოფილებებში, და ჩართოს ასეთი მასალები სხვა ნაშრომებში ცნობილი ან ჯერჯერობით არარსებული ფორმატის ან მტარებლების გამოყენებით.

While using the Chess.com service, your game activity will generate moves, games, ratings, and statistics. This data becomes publicly available and cannot be hidden or removed. Additionally, all chess moves and games are public record and can be freely accessed, copied, and used by anyone for any lawful purpose.

Recording, relaying, and sharing videos of the use of the Chess.com interface (for example in videos for YouTube, on Twitch, etc) is allowed provided that the Chess.com logo is shown in the interface. The recorded material is owned by the creator, though the interface, designs, and artwork remains the property of Chess.com. We will continue to retain the right, however, to revoke your permission to use our property at any time at our own discretion.

User Game Activity (UGA) and Non-Fungible Tokens (NFTs)

Our service also includes the generation and maintenance of a record of each user’s game activity, history and statistics.

Ownership

 1. Unless otherwise indicated in writing by us, all UGA, including without limitation, the designs, text, graphics, pictures, information, data, software, sound files, other files and the selection and arrangement thereof (collectively, “UGA”) are the proprietary property of Chess.com or our affiliates, licensors or users, as applicable.
 2. Notwithstanding anything to the contrary in these Terms and Conditions, this UGA may include software components provided by Chess.com or its affiliates or a third party that are subject to separate license terms, in which case those license terms will govern such software components.
 3. საჭადრაკო სვლები, პარტიები, შედეგები და რეიტინგები არის საზოგადო წვდომაში და შესაძლებელია გაიხსნას, დაკოპირდეს და გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი პირის მიერ.

ლიცენზია UGA -ზე წვდომის და მისი გამოყენების

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable, and personal license to access and use the UGA; provided, however, that license is subject to these Terms and does not include any right to: (a) sell, resell or use it unlawfully; (b) hide, delete, modify or otherwise make any derivative uses of the UGA, or any portion thereof; (c) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods; (d) download (other than page caching) any portion of the UGA; except as permitted by our inference here; and (e) use the UGA other than for our intended purposes for them.

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable right to create a text hyperlink to our Service, including the UGA, for lawful commercial and noncommercial purposes, provided that such link does not portray Chess.com or our affiliates or any of our products or services in a false, misleading, derogatory or otherwise defamatory manner, and provided further that the linking site does not contain any adult or illegal material or any material that is offensive, harassing or otherwise objectionable. This limited right may be revoked at any time. You may use the logo or other proprietary graphics of Chess.com to link to the Service or Content with our inferred permission. You also may use or frame or use framing techniques to enclose any Chess.com trademark, logo or other proprietary information, including the images found on the Service, the content of any text or the layout or design of any page, or form contained on a page, on the Service with our inferred consent.

NFT

Our Service allows users the opportunity to create, sell, purchase, and exchange on our Service one unique Ethereum blockchain-tracked NFT of each game the user plays on our Service. That NFT will serve as a digital collectible and is originally minted through an NFT platform known as “Treasure Chess”. Treasure Chess is a partnership between Chess.com and Fourthwave.

We grant you a worldwide, nonexclusive, personal, limited license to create such NFTs. Once created, you may sell, buy, and exchange the NFT on our Treasure Chess Service or, if you wish, any third party platform providing a market for NFTs. Your opponent will of course enjoy the same right.

Your username and avatar will appear on any games that are minted. However, in order for Treasure Chess NFTs to be listed in the Marketplace or sold, both players will need to opt-in to the Treasure Chess service through https://treasure.chess.com. If you do not want your games (past and future) to be made available in the Marketplace of our Service, or on any other NFT marketplaces, then do not opt-in. If you would like to completely opt-out of the Treasure Chess Service, including the ability for your opponents to mint your games, please contact us

support@chess.com

Upon sufficient notice, we will honor your request and, within 72 hours of receiving your request, prevent third parties (including your game opponents) from minting an NFT on our Service of any game that you played.

Trading NFTs on our Service

Third Party Vendors. All transactions made through our Service are managed and confirmed on the Ethereum blockchain and generally processed by Chess.com. If, however, we use a third party vendor for any aspect of the transaction then, in order to initiate, display, store and trade a Treasure Chess NFT, you may need to set up an electronic wallet with a third party vendor. For example, NiftyChess will process the creation and purchase of your Treasure Chess NFT. Torus will provide the electronic wallet and its security. Wyre will process debit card transactions. By using our Service to do any of the foregoing, you agree to the terms of service, and, where applicable, the privacy policies of such third party vendors. Except as expressly set forth herein, those third party vendor terms will govern that respective portion of the transaction that the third party vendor facilitates when you request Chess.com to mint any Treasure Chess NFT; including any related decentralized technologies (e.g., Ethereum), websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs which are provided by such third party vendors. For clarity, our Service does not include services provided by third party vendors.

You hereby expressly grant Chess.com the right, power, and authority to transmit your information to such third party vendors as reasonably necessary for us to provide our Service to you. Chess.com has no affiliation with any third party vendors, and we do not and will not collect or receive any of the information, including any personal information, that you provide to such third party vendors, except for any information that may be publicly available on the Ethereum blockchain. Because Chess.com has no control over third party vendors, or their websites or mobile applications, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external websites, mobile applications or resources accessible from those third party vendors, and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products, services, or other materials available from such websites or mobile applications, nor does Chess.com endorse any such websites, mobile applications or resources, or the products or services accessible on such websites or mobile applications.

Purchase Terms. You may initiate a purchase of a Treasure Chess NFT, at a cost shown on the applicable page, by selecting “Mint” on our Service. As a result of this purchase you will be the sole owner of the white or black side of the game for the crypto-token representing the NFT.

All purchases effectuated through our Service are final and non-refundable. Purchases may be made by using one or more cryptocurrencies that we may elect to accept from time to time. We retain the right in our discretion to limit the dollar (or equivalent in other currencies) amount and number of any transactions on the Site. Chess.com is under no obligation to accept cryptocurrencies and we retain the right in our sole discretion to determine what currencies or payment option to accept at any time. You acknowledge and agree that all transactions effectuated through our Service are publicly visible on the Ethereum blockchain when made.

You are responsible for all payments, fees and costs when engaging in any transactions involving Treasure Chess NFTs, including, without limitation, the purchase price, transaction fees (e.g., “gas” fees) and all other fees associated with your use of our Service or the services of third party vendors. You also are solely responsible for payment of all national, federal, state, local or other taxes of any jurisdiction, of whatever nature whether now in effect or imposed in the future by any national, federal, state, local, international or any other governmental authority or taxing jurisdiction, including, without limitation, any income, sales, use, value-added (VAT), goods and services and other taxes and duties associated with your use of our Service, the services of third party vendors, and your purchase of NFTs from any party. You are solely responsible for any tax reporting for transactions in which you may be a seller of Treasure Chess NFTs.

Secondary Sales. You may have the limited right to sell or transfer your Treasure Chess NFTs on a third party vendor marketplace. We do not monitor or control any marketplace purchases or sales, or any other activity beyond that on our Service.

Limited License. In connection with your purchase of one or more Treasure Chess NFT, and subject to your compliance with the terms of this Agreement, Chess.com may grant you a limited license to display the Artwork associated with such Treasure Chess NFTs. The terms of said limited license, including restrictions on the use of any such Artwork and provisions related to the term and termination of same, can be found in the following section (NFT License Agreement):

ლიცენზიური შეთანხმება NFT

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. განმარტებები.

  “Artwork” means the original artwork that was minted as a Treasure Chess NFT.

  “Treasure Chess NFT” means a unique Ethereum (“ETH”) blockchain-tracked, non-fungible token that serves as a digital collectible and was originally created by you of a game you played on our Service.

  “Own” or “Owned” means, with respect to a Treasure Chess NFT, one that: (a) you originally created from a game you played on our Service; or (b) purchased on an Approved Marketplace from a legitimate owner of that Treasure Chess NFT.

  “Third Party IP” means any third-party patent rights (including, without limitation, patent applications and disclosures), copyrights, trade secrets, trademarks, know-how or any other intellectual property rights recognized in any country or jurisdiction in the world.

  Information we collect automatically: When you interact with our Services, we (and our partners, advertisers, advertising networks and other third party service providers) automatically collect certain information. For example, we collect information about the webpages you view and how you move through our Services, how you reached our Services, how you interact with our social media pages, and how you interact with our email communications.

 2. ლიცენზია.

  Subject to your compliance with the terms of this Agreement, we hereby grant you a worldwide, non-exclusive, personal, limited license, solely with respect to any Treasure Chess NFTs that you Own, to display the Artwork associated with such Treasure Chess NFTs, privately or publicly, solely for personal, non-commercial purposes, including on social media platforms, digital galleries, or otherwise on the Internet or in association with your offer to sell or trade your Treasure Chess NFT(s). This license does not grant you any rights in or to the Artwork separate from the associated Treasure Chess NFT(s), including any of the copyrights described in Section 4 below.

 3. შეზღუდვები.

  You agree that you may not, and will not permit any third party to, do or attempt to do any of the following without our express prior written consent in each case: (i) modify the Artwork associated with your Treasure Chess NFTs in any way; (ii) use the Artwork to advertise, market, or sell any product or service; (iii) use the Artwork in connection with malicious, harmful, offensive or obscene images, videos, or other materials or forms of media, including any that depict hatred, intolerance, violence, cruelty, or anything else that could reasonably be found to constitute hate speech or otherwise violate applicable laws or regulations or infringe upon the rights of others; (iv) use or incorporate the Artwork in movies, videos, video games, or any other forms of media for a commercial purpose; (v) sell, distribute for commercial gain, or otherwise commercialize merchandise that includes, contains, or consists of the Artwork; (vi) trademark, copyright, or seek to trademark, copyright, or otherwise acquire additional intellectual property rights in or to the Artwork, including any Chess.com name, trademark, logo, trade dress (including the red border design), or other source indicators contained or depicted therein; (vii) attempt to mint, tokenize, or create an additional cryptographic token representing the Artwork on any platform; (viii) falsify, misrepresent, or conceal the authorship of the Artwork or the Treasure Chess NFT; or (ix) otherwise commercially use or exploit any Artwork for your or any third party’s benefit, including by selling copies of any Artwork or selling derivative works embodying any Artwork.

 4. Ownership.

  You acknowledge and agree that Chess.com (or, as applicable, its licensors) owns all legal right, title and interest in and to the Artwork, and all intellectual property rights therein. The rights that you have in and to the Artwork are limited to those expressly described in Section 2 of this Agreement. We (on behalf of us and, as applicable, our licensors) reserve all other rights in and to the Artwork, including all copyrights in and to the Artwork (e.g., the right to reproduce and make copies, to prepare derivate works, to distribute, sell, or transfer, to display, to perform, and to publicly display and publicly perform).

 5. ლიცენზიის მოქმედების პირობები.

  The license granted in Section 2 applies only to the extent that you continue to Own the applicable Treasure Chess NFT. If at any time you sell, trade, donate, give away, or transfer your Treasure Chess NFT to a new Owner, the license granted in Section 2 shall be transferred to that new Owner, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT. If at any time you burn or otherwise dispose of your Treasure Chess NFT for any reason, or sell, trade, donate, give away your Treasure Chess NFT, the license granted in Section 2 will immediately expire with respect to that Treasure Chess NFT without the requirement of notice or any further action, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT.

 6. ზარალის ანაზღაურება.

  You shall indemnify, defend (at our request) and hold Chess.com harmless, our affiliates and our licensors, and us and their respective officers, agents, directors, representatives, contractors, and employees, from and against any and all claims, suits, demands, actions, losses, liabilities, damages, judgements, penalties, fines, expenses and other costs (including reasonable attorneys’ fees) arising from your breach or alleged breach of this Agreement. We also will have the right to provide our own defense additionally or alternatively at our own expense.

 7. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა.

  In no event will we be liable to you for any special, incidental, exemplary, indirect, punitive, or consequential damages (including loss of profits) with respect to the subject matter of this Agreement, whether such liability arises from any claim based upon contract, warranty, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether or not you have been advised of the possibility of such loss or damage. Chess.com’s aggregate liability under this Agreement shall not exceed the net revenues actually received by us in connection with any transaction in which You purchased from us the right to create your Treasure Chess NFT. The foregoing limitation of liability shall only apply to the extent permitted by applicable law. In no event will we be liable for any inability for you to access the Artwork for any reason, including as a result of any downtime, failure, obsolescence, removal, termination or other disruption relating to: (a) the servers upon which the Artwork is stored; (b) the platform upon which you trade your Treasure Chess NFT; or (c) any other NFT platform.

 8. Assignment.

  Chess.com will have the unrestricted right to assign this Agreement and to assign, subcontract, license and sublicense any or all of its rights and obligations hereunder. This Agreement (including, without limitation, the license granted hereunder) is personal to you and shall not be assigned or transferred by you, except to a new Owner of the Treasure Chess NFT as set forth in Section 5 above. Any other attempt by you to assign, sub-license, or transfer your rights under this Agreement shall be null and void.

 9. Dispute Resolution.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Remedies.

  Your rights and remedies in the event of any breach of this Agreement are strictly limited to the right, if any, to recover damages in an action at law, and you acknowledge that your remedy of money damages is adequate. You will not be entitled by reason of any such breach, and you will not seek, any equitable relief, whether injunctive or otherwise.

 11. დამატებითი პირობები.

  This Agreement constitutes the complete understanding and agreement of you and Chess.com with respect to Artwork and Treasure Chess NFTs created on or after the effective date of this Agreement and supersedes any and all prior or contemporaneous written or oral agreements between you and Chess.com with respect to all such items. Prior agreements between you and us relating to prior Artwork and Treasure Chess NFTs will continue to govern those prior article(s). The language of any clause or term of this Agreement will not be construed for or against the drafter. No right or term of this Agreement will be deemed waived, and no breach of this Agreement excused, unless the waiver or consent is in writing and signed by you and Chess.com. Any modification or amendment to this Agreement must be made in writing and signed by you and Chess.com.

სადაზღვევო ანაზღაურება

თქვენ ვალდებულებას იღებთ აანაზღაუროთ ზარალი და გაანთავისუფლოთ კომპანია Chess.com და მისი შვილობილი საწარმოები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, პარტნიორები და ლიცენზირებული დაწესებულებები ნებისმიერი პრეტენზიებისა და მოთხოვნებისაგან, ადვოკატთა ჰონორარების ჩათვლით, წარმოდგენილი მესამე პირების მიერ იმ მასალებთან დაკავშირებით, რომლებიც თქვენ განათავსეთ, გამოაქვეყნეთ ან გადაეცით სერვისიდან, თქვენს მიერ სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სერვისის გამოყენების პირობების დარღვევით ან თქვენგან მესამე პირთა უფლებების დარღვევით.

საქმიანი ურთიერთობა რეკლამის მომწოდებლებთან

თქვენი მიმოწერა, საქმიანი მოლაპარაკებები, ან მონაწილეობა რეკლამის მომწოდებელთა კამპანიებში, ვის განცხადებებსაც თქვენ გაეცანით სერვისზე ან მისი დახმარებით, გადახდის და საქონლის მოწოდების ან მომსახურების ან სხვა პირობების ჩათვლით, ვალდებულებები და პირობები, დაკავშირებული ასეთ საქმიან ურთიერთობებთან, იწარმოება მხოლოდ თქვენსა და რეკლამის მომწოდებელს შორის. თქვენ თანხმდებით მასზედ რომ Cess.com არაა პასუხისმგებელი დანაკლისებზე და ზიანზე, მიღებული მოცემული საქმიანი ურთიერთობების შედეგად ან სერვისზე რეკლამის მომწოდებელთა ყოფნასთან დაკავშირებით. All third-party content, including advertised content, is solely the responsibility of those third-parties; Chess.com does not warrant the suitability of any third-party content for any purpose, nor does Chess.com warrant the accuracy or completeness of any third-party statements.

The Service may provide, or third parties may provide, links to other World Wide Web sites or resources. Because Chess.com has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. Chess.com does not warrant the suitability of any third-party Content for any particular use or purpose. Chess.com does not warrant the accuracy of any third-party advertisements. You further acknowledge and agree that Chess.com shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or services available on or through any such site or resource.

თქვენი Chess.com აკაუნტის დამოწმება

Our Service includes, for a fee, the opportunity, but not the obligation, for you to apply on our platform for “Verification.” Upon applying for Verification and payment of the fee, you will be officially “Verified” on Chess.com.

დამოწმებისათვის თქვენ უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი სახელი და გვარი, დაბადების თარიღი, ქვეყანა და ელ. ფოსტის მოქმედი მისამართი.

You agree that, by choosing to apply on our platform for Verification, you consent to Chess.com storing the information you provide in support of your application, and using that information to verify your identity.

საკუთრების უფლება

All right, title, and interest in and to the Service, including applicable copyrights, trademarks, and any other proprietary rights, are and will remain the exclusive property of Chess.com and its licensors, whether or not registered with any applicable trademark-granting authority. All trademarks, service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations of Chess.com used herein are trademarks or registered trademarks of Chess.com. Other product and company names that are mentioned on the Service may be trademarks of their respective owners. Chess.com reserves all rights not expressly granted in these Terms of Service.

Chess.com-ი გაძლევთ თქვენ პირად, გადაცემას არადაქვემდებარებულ და არაგამორჩეულ უფლებას და ლიცენზიას გამოყენოთ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის ობიექტის კოდი ერთ კომპიუტერზე იმ პირობით, რომ თქვენ არ მოახდენთ (და ნებას არ მისცემთ სხვა პირებს) კოპირებას, შეცვლას, არ შექმნით წარმოებულ სამუშაოს მის საფუძველზე, არ ჩაატარებთ უკუგებით პროექტირებას და ასემბლირებას და არ ეცდებით გაიგოთ საწყისი კოდი სხვა საშუალებებით, არ გაყიდით, გადასცემთ, გაავრცელებთ ლიცენზიით, დატვირთავთ გირაოთ ან არ გასცემთ ულებებს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე სხვა მეთოდებით. თქვენ პირობას სდებთ რომ არ შეიტანთ ცვლილებებს პროგრამულ უზრუნველყოფაში არავითარი სახით და არცერთი ფორმით და არ ისარგებლებთ პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის ცვლილებით, მათ რიცხვში სერვისზე არაავტორიზებული წვდომის მისაღებად. თქვენ ვალდებულებას იღებთ არ გამოიყენოთ სერვისი სხვაგვარად, ვიდრე ინტერფეისის მეშვეობით, წარმოდგენილი Chess.com-ის მიერ სერვისის მოხმარებისა და მასზე წვდომისათვის. This license is freely revocable by Chess.com at any time.

ინფორმაცია სავაჭრო მარკის შესახებ

CHESS.COM-ის ყველა სასაქონლო ნიშანი და მომსახურების ნიშანი და სხვა ლოგოტიპები, Chess.com-ის პროდუქტი და სერვისების სახელწოდებები წარმოადგენენ Chess.com, LLC-ს სასაქონლო ნიშანს. თქვენ აცხადებთ თანხმობას არ აწარმოოთ და არ გამოიყენოთ მოცემული სასაქონლო ნიშნები Chess.com-თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.

Chess.com პატივს ცემს სხვების უფლებას ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და მოელის, რომ სერვისის მომხმარებლები იზიარებენ ამ მიდგომას. Chess.com მხარს უჭერს ფედერალურ კანონს საავტორო უფლების შესახებ ციფრულ ეპოქაში ("DMCA''), რომლის ტექსტიც შეიძლება ნახოთ აშშ-ს საავტორო უფლებების სამმართველოს საიტზე - http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. ჩვენ ვეხმაურებით შეტყობინებებს საავტორო უფლებათა დარღვევების შესახებ, რაც რეგულირებულია DMCA და სხვა მიღებული კანონებით, გამოგზავნილს ჩვენთან დადგენილი სახით. თუ თქვენ თვლით, რომ რომელიმე მასალათაგანი იყო კოპირებული ან გამოყენებული საავტორო უფლებების დარღვევით, გთხოვთ, გვაცნობოთ ჩვენ შემდეგი მონაცემები::

 • სავაჭრო მარკის მფლობელის ან პირის, რომელიც რწმუნებულია იმოქმედოს მისი სახელით ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;
 • საავტორო უფლებით დაცული ნამუშევრების იდენტიფიცირება, რომლის დარღვევაზეც მიღებულ იქნა განაცხადი;
 • საავტორო უფლებების დამრღვევი ან მათი დარღვევის სუბიექტი მასალების იდენტიფიცირება, შეტყობინებები უნდა იყოს აზრობრივად საკმარისი, რომ ჩვენ შეგვეძლოს დავადგინოთ მასალების ადგილმდებარეობა (მაგალითად url მისამართი);
 • თქვენი საკონტაქტო მონაცემები, თქვენი მისამართის, ტელეფონის ნომერის და ელ. ფოსტის ჩართვით;
 • თქვენი წერილობითი განცხადება, რომ თქვენ გულრწფელად მიგაჩნიათ, რომ მასალების გამოყენება, რაზედაც თქვენ ჩივით, არ იყო ნებადართული საავტორო უფლების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და
 • განცხადება რომ შეტყობინებაში მითითებულია ზუსტი მონაცემები, და თქვენ წინასწარგანზრახული არასწორი გზავნილების წარდგენისათვის პასუხისგების გათვალისწინებით, გაქვთ უფლება იმოქმედოთ საავტორო უფლების მფლობელის სახელით.

თუ თქვენ თვლით, რომ თქვენგან ჩატვირთული მასალები, რომლებიც გაუქმებულ იქნა, არ არღვევენ საავტორო უფლებას, ან თუ გაქვთ მასალათა გამოქვეყნებისთვის საჭირო უფლება, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ შემხვედრი შეტყობინება, შემდეგი ინფორმაციით:

 • სავაჭრო მარკის მფლობელის ან პირის, რომელიც რწმუნებულია იმოქმედოს მისი სახელით ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა;
 • თქვენი ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა (თქვენი სრული ოფიციალური სახელით);
 • მასალების, რომლებიც ამოღებულ იქნა ან მათზე წვდომა შეწყვეტილ იქნა და მათი ადგილმდებარეობის (ამოღებამდე ან გათიშვამდე) იდენტიფიცირება;
 • განცხადება, რომ თქვენ გულწრფელად მიგაჩნიათ, პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით წინასწარგანზრახვით ცრუ ცნობების წარდგენისათვის, რომ მასალები იყო წაშლილი ან დაფარული შეცდომით ან მასალების შეცდომით განსაზღვრებაში; და
 • თქვენი სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი და ელ. ფოსტის მისამართი, და განცხადება, რომ თქვენ მზად ხართ დაიწყოთ სასამართლო გარჩევა პირთან, რომელმაც შეგვატყობინა ჩვენ საავტორო უფლების შესაძლო დარღვევის შესახებ.

შემხვედრი შეტყობინების მიღებისას, ჩვენ შეგვიძლია გადავუგზავნოთ შემხვედრი შეტყობინების ასლი იმ პირს, რომელმაც განაცხადა საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ, და შევატყობინოთ მას, რომ ამოღებული მასალები შეიძლება აღდგენილ იქნეს. თუ პირი, რომელმაც განაცხადა საავტორო უფლების დარღვევის შესახებ, არ შეიტანს სასამართლოში სარჩელს მომხმარებელზე, რომელმაც განათავსა მასალები, Chess.com-ს ექნება უფლება აღადგინოს მასალები 10-დან 14-მდე ან მეტი დღის განმავლობაში თავისი შეხედულებისამებრ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემხვედრმა შეტყობინებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლო დავა ავტორობის დასადგენად თქვენსა და საჩივრის შემომტან მხარეს შორის. გაითვალისწინეთ, რომ ცრუ ან არაკეთილსინდისიერმა ჩვენებებმა გარჩევის პროცესში შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური სამართლებრივი შედეგები თქვენს ქვეყანაში.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავიწუნოთ მასალები, რომლებსაც ვთვლით საავტორო უფლებების დარღვევად, წინასწარი შეტყობინების გარეშე და საკუთარი შეხედულებისამებრ. განსაზღვრული გარემოებებისას Chess.com-ს შეუძლია დახუროს მომხმარებლის აკაუნტი, რომელიც მუდამ არღვევს საავტორო უფლებებს. ჩვენი აგენტი საავტორო უფლებების განხრით, რწმუნებულია შეისწავლოს საავტორო უფლებების დარღვევები მასალებში, რომლებიც განთავსებულია სერვისზე:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

საერთაშორისო გამოყენება

ეს სერვისი წარმოდგნილა Chess.com-ის მიერ მისი ოფისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Chess.com-ი არ ამტკიცებს, რომ სერვისი გამოდგება ან მისაწვდომი იქნება სხვა ქვეყნებში. ისინი ვინც ირჩევს სერვისის გამოყენებას სხვა ქვეყნებში, აკეთებენ ამას საკუთარი ინიციატივით და თვითონ აგებენ პასუხს ადგილობრივი კანონების შესაძლო დარღვევებზე, თუ და იმ ზომით, რომელშიც ისინი მოქმედებენ. თქვენ ადასტურებთ და გარანტიას იძლევით, რომ არა ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც ექვემდებარება ემბარგოს აშშ-ს მთავრობისაგან, და თქვენი ქვეყანა არაა დასახელებული აშშ-ს მთავრობისაგან "ტერორიზმის მხარდამჭერად", და თქვენ არ შედიხართ იმ პირთა რიცხვში, რომლებზეც აშშ-ს მთავრობას გამოცხადებული აქვს აკრძალვა ან შეძღუდვები.

გარანტიაზე უარის თქმა

თქვენ აშკარად აღიარებთ და თანხმდებით, რომ:

 • მოცემული სერვისის გამოყენება ხორციელდება თქვენი პირადი რისკით. სერვისი მოგეწოდებათ პრინციპით "როგორც არის" და "რაც მისაწვდომია" რაიმე გარანტიების გარეშე. ზემოთჩამოთვლილი მითითებების შეზღუდვის გარეშე, Chess.com აშკარად უარყოფს პირდაპირ მითითებულ ან ნაგულისხმევ გარანტიებს, მათ შორის უფლებრივი ტიტულის გარანტიის შეზღუდვის გარეშე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დარღვევის, სასაქონლო ხარისხის ან კონკრეტული მიზნისათვის შესატყვისობის გარეშე.
 • Chess.com და მისი შვილობილი დაწესებულებები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზირებული დაწესებულებები ვერ იძლევიან გარანტიებს, რომ (i) სერვისი უპასუხებს თქვენს მოთხოვნებს; (ii) სერვისი მიეწოდება ჩავარდნების გარეშე, თავის დროზე, უსაფრთხოთ და შეცდომების გარეშე; (iii) შედეგები, მიღებული სერვისის გამოყენებით, იქნება ზუსტი ან საიმედო; (iv) ხარისხი საქონლის, მომსახურების, მითითებები ან სხვა სიკეთეები, შეძენილი ან მიღებული თქვენს მიერ სერვისის დახმარებით, შეესაბამებიან თქვენს მოლოდინებს; და (v) ნებისმიერი შეცდომა პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რომელიც გამოიყენება სერვისზე წვდომის ან მისი წარმოდგენისთვის, იქნება გამოსწორებული.
 • ნებისმიერი მასალების ჩამოტვირთული ან მიღებული სხვა გზით სერვისის გამოყენებით, გახსნისას, თქვენ საკუთარი შიშისა და რისკის ფასად თვითონვე აგებთ პასუხს თქვენს კომპიუტერულ სისტემაზე მიყენებულ ნებისმიერ დანაკარგებსა და ზარალზე, ან მონაცემთა დაკარგვაზე ასეთი მასალების ჩამოტვირთვის გამო.
 • არავითარი რჩევები ან ინფორმაცია, მიღებული თქვენს მიერ ზეპირი ან წერილობითი ფორმით CESS.COM-ისაგან ან სერვისის გამოყენებით, არ გიქმნით ვალდებულებებს, იმის გარდა რაც მითითებულია მომსახურების პირობებში.
 • ზოგიერთმა მომხმარებელმა შეიძლება განიცადოს ეპილეფსიური შეტევები განსაზღვრული განათების ეფექტების, ან კომპიუტერის ეკრანზე გამოსახულებების ან სერვისის გამოყენების ცქერის დროს. განსაზღვრული პირობებისას ეპილეფსიური სიმპტომები შეიძლება შეეყაროთ იმ მომხმარებლებსაც კი, რომლებსაც ადრე არ აღენიშნებოდათ ეპილეფსიური შეტევები. თუ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრები განიცდით ხოლმე ეპილეფსიურ შეტევებს, მოეთათბირეთ საკუთარ ექიმს მანამდე, სანამ დააპირებთ სერვისის გამოყენებას.
 • პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

  თქვენ აშკარად აღიარებთ და თანხმდებით, რომ Chess.com და მისი შვილობილი კომპანიები, ფილიალები, ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, აგენტები, პარტნიორები და ლიცენზირებული საწარმოები არ იღებენ თქვენს წინაშე პასუხისმგებლობას დაკარგული სარგებელის, დაკარგული მონაცემების, ნდობის დაკარგვის, მოწყობილობათა მოცდენის ან ნებისმიერი პირდაპირი, ირიბი, შემთხვევითი, სპეციალური, შემდგომი ან საჯარიმო დანაკარგების, თუნდაც Chess.com-ისთვის ყოფილიყო ცნობილი დანაკარგების შესაძლებლობებზე, დაკავშირებული Chess.com-თან, სერვისთან ან ნებისმიერ სერვისზე გამოქვეყნებულ ან ატვირთულ მასალებთან.

  თუ რაიმე მიზეზებით, ზემოთაღნიშნულის მიუხედავად, სასამართლო აღიარებს Chess.com-ს ვალდებულად ზიანისათვის, Chess.com-ის პასუხისმგებლობის ზომა წარმოქმნილი მომსახურების პირობებთან ან სერვისის გამოყენებასთან ან სერვისის ან მასზე ან მისი დახმარებით მისაწვდომი ნებისმიერი მასალების გამოყენების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით, არ შეიძლება აღემატებოდეს აშშ-ს ას დოლარს (100$).

  მოცემული სექციის შეზღუდვები მისაღებია ნებისმიერი პასუხისმგებლობითი თეორიისადმი, დაფუძნებული გარანტიებზე, შეთანხმებებზე, წესდებაზე, სამართალდარღვევაზე (უპასიხისმგებლობის ჩათვლით), მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონზე ან სხვა წყაროებზე, მიუხედავად იმისა, რომ საშუალებები, მითითებული აქ, იქნებიან ჩათვლილი არასაკმარისად მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

  გამონაკლისები და შეზღუდვები

  ზოგიერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით არ დაიშვება განსაზღვრული გარანტიების გამორიცხვა, შეზღუდვა ან გამორიცხვა ნაგულისხმევი გარანტიების ან ნაგულისხმევი გარანტიების მოქმედების ხანგრძლივობის შეზღუდვა, ამ შემთხვევაში შესაბამისი შეზღუდვები არ ვრცელდება თქვენზე.

  მომსახურების პირობების შეცვლა

  ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს პირობებში და გამოვაქვეყნოთ მათი ყველაზე ბოლო ვერსია www.chess.com-ზე. თუ ჩავთვლით ცვლილებებს არსებითად, მაშინ შეგატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, მითითებულს თქვენს მიერ აკაუნტის რეგისტრციის დროს, ან შეტყობინებაში სერვისზე. აგრძელებთ რა ჩვენი სერვისის გამოყენებას მას შემდეგ, რაც მითითებული ცვლილებები შედიან ძალაში, თქვენ გამოხატავთ თანხმობას მომსახურების პირობების შეცვლილი ვერსიისადმი.

  ზოგადი ინფორმაცია

  მომსახურების ეს პირობები წარმოადგენენ შეთანხმებას თქვენსა და Chess.com-ს შორის, რაც არეგულირებს ჩვენი სერვისის გამოყენებას თქვენს მიერ და შემცვლელს ნებისმიერი წინა შეთანხმებებისა თქვენსა და Chess.com-ს შორის სერვისთან მიმართებაში (იმ მომსახურებათა გარდა, რომელთა მიღებაც რეგულირდება Chess.com-თან ცალკე შეთანხმებით, მოცემული პირობების აშკარად შემავსებლად ან შესაცვლელად). თუ რომელიმე მოცემულობის ან მოცემულებათა ნამდვილი მომსახურების პირობების მოქმედება ჩერდება შეჩერებული მოქმედების შედეგად, პირობათა დანარჩენი მოცემულობანი რჩებიან ძალაში და ითვლებიან მოქმედად. მომსახურების მოცემული პირობები, უფლებები და ვალდებულებები, წარმოქმნილი მათთან დაკავშირებით, შეუძლებელია თქვენგან გადაიცეს. Chess.com გაკისრებთ თქვენ მოცემული პირობების დაცვას, და თქვენ ნათლად თანხმდებით, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება, რომლებსაც Chess.com იღებს მოცემული შეთანხმებით, შეიძლება გადაცემულ იქნას სხვა კომპანიაზე თქვენი თანხმობის გარეშე. Chess.com-ის მიერ ნებისმიერი უფლების და წესის შეუსრულებლობა ან არაუზრუნველყოფა, შეტყობინებული მოცემული პირობებით, არ ითვლება უარის თქმად ნებისმიერ ამ უფლებაზე და წესზე.