Artykuły
Jak wiele osób na świecie gra w szachy?

Jak wiele osób na świecie gra w szachy?

CHESScom
| 100 | Ciekawostki i zabawa

"Nikt nie wie, nawet w przybliżeniu, ile osób gra w szachy i nikt nawet nie powinien udawać, że to wie" - Edward Winter1

Czy szachy są najpopularniejszą na świecie grą?

Choć nie można podać dokładnych danych, istnieją przybliżone szacunki co do liczby osób grających w szachy, członków Chess.com, graczy turniejowych czy arcymistrzów szachowych.

Całowita liczba graczy: 600,000,000

To często cytowana liczba szachistów, którzy grali w ostatnim roku, została podana przez FIDE (Fédération Internationale des Échecs) w 2012 roku2. Liczba ta została oszacowana na podstawie analizy danych zebranych przez YouGov.

Inne szacunki wahają się między skromnymi 200-300 milionami podanymi w poprzednim szacunku FIDE, a liczbą 1 jednego miliarda, choć ta ostatnia liczba nie jest oparta na żadnych twardych danych3. Mimo, że nikt nie jest w stanie podać dokładnej liczby szachistów na świecie, oczywiste jest, że w przeszłości jak i dziś dziś, szachy zaliczały się i zaliczają do najbardziej popularnych gier na świecie.

Chess Players In Central Park | Robert Hess

Szachiści w Central Parku w Nowym Yorku. | Foto: Robert Hess.

Członkowie Chess.com: 20,000,000+

W czasie pisania tego artykułu Chess.com przekroczyło liczbę 20,000,000 członków. Aktualna liczba członków Chess.com jest zawsze dostępna na stronie Chess.com homepage.

Z tej liczby grubo ponad milion osób gra codziennie. Podczas gdy Chess.com jest najbardziej popularną internetową stroną szachową oraz najpopularniejszą szachową aplikacją na świecie (i najlepszą naszym zdaniem!), jest wiele milionów więcej osób, które grają regularnie w szachy na innych stronach internetowych, aplikacjach czy przy tradycyjnej szachownicy.

Czy chcesz sam wypróbować Chess.com? Zarejestruj się za darmo już teraz!

20,000,000 members on Chess.com

Gracze tuniejowi: 360,000+

FIDE ma ponad 360,000 aktywnych graczy turniejowych w swojej bazie członkowskiej4. Szachiści rejestrują się w FIDE, gdy grają w turniejach międzynarodowych zgłoszonych do FIDE. Choć takie turnieje są zwykle otwarte dla wszystkich zainteresowanych graczy, biorą w nich udział zwykle osoby, które podchodzą do szachów bardziej poważnie.

Do członków FIDE zalicza się ok. 185 państw i narodów5. Many of these member nations also curate their own lists of nationally registered tournament players. Wiele z nich sporządza swoje własne listy zarejestrowanych graczy turniejowych. Dla przykładu, w 2016 r. Federacja Szachowa USA ujawniła, że posiada wśród swoich członków ponad 85,000 osób zarejestrowanych jako szachiści turniejowi6. Tylko niewielka liczba z nich jest zarejestrowa międzynarodowo w FIDE.

FIDE Chess

Arcymistrzowie: 1,594 plus

Najwyższym tytułem w szachach jest GM (Arcymistrz Międzynarodowy7), tytuł nadawany przez FIDE. Aby uzyskać tytuł arcymistrza, szachista musi uzyskać bardzo wysoki poziom gry, uzyskując trzy "normy arcymistrzowskie" i uzyskując ranking Elo 2500. Tylko mały procent graczy turniejowych osiąga ten poziom.

W czasie pisania tego artykułu było na świecie 1,594 arcymistrzów. Spośród nich 1,559 osób to mężczyźni, a 35 to kobiety. Ta proporcja jest zgodna z liczbą mężczyzn i kobiet grających w szachy.

Judit Polgar

GM Judit Polgar zdobyła tytuł Arcymistrza Międzynarodowego w wieku 15 lat i 4 miesięcy. Została wtedy najmłodszym arcymistrzem w historii. | Foto: Wikipedia.

Źródła:

  1. Edward Winter on counting chess players
  2. FIDE press release
  3. David Kaplan, CEO of Development for FIDE
  4. FIDE member list
  5. FIDE
  6. US Chess
  7. Grandmaster
więcej od CHESScom
Zmiana cen dla nowych członków społeczności premium od 1 września br.

Zmiana cen dla nowych członków społeczności premium od 1 września br.

Jak zagrać w Chess.com Mistrzostwach Globu 2022

Jak zagrać w Chess.com Mistrzostwach Globu 2022