ZINZINO Internetowe Mistrzostwa Polski

Club: PZSzach
Rating: Open 412 players Apr 4, 2020, 9:00 AM
Results
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
#1
1w 1b 1w 1b 1w 1b 1w .5w 1b .5w 1b 1b .5w
11.5
97.5
#2
1w 1b 1w 1w 1b 1w 0b 1b 1w 0w 1b 1w .5b
10.5
92.75
#3
1b 1w .5b 1w 1b 1b 1w .5w 0b 1w 1b .5w 1b
10.5
91
#4
1b 1w 0b 1w 1b 1w 1b 1b 1w .5b 1w .5b .5w
10.5
88.25
#5
1b 1w 0b 1w 1b 1w 1b 1w 1w 0b 1w 1b .5b
10.5
86.75
#6
1b 1w 1b .5b 0w 1w 1b 1w 1w 1b 1b 0w 1b
10.5
79.5
#7
1w 1b 0w 1w 1b 1b 1w 0b 1w 1w 0b 1b 1w
10
82.5
#8
1w 1b 1w 0b 1w 1b 1b 1w 1b 1w 0w 1b 0w
10
82
#9
1w 1b 1b - 1w 1w .5b 1w 1w 1b 0b 1w .5b
10
78.5
#10
- 1b 1w 1b 1b 0w 0b 1w 1w 1b 1w 1w 1b
10
70.5
#11
1b 1w 1b 1w 0b 1w 1b 1w 0w 1b 1w 0b .5w
9.5
79
#12
1w 1b 1w 0b 1w 1b 1w .5b .5w 0w 1b 1w .5b
9.5
78
#13
1w 1b 1w 0b 1w 1w 1b 1w 0b 0w 1b .5b 1w
9.5
76.75
#14
1w 1b 1w 1w 1b 0b 0w 1b 1w 0w 1b 1w .5w
9.5
74.25
#15
1b 1w 1b 1w 0w 0b 1w .5b 0w 1b 1w 1w 1b
9.5
73.25
#16
1b 1w 1w 0b 1w 0b 1b 0w 1b 1w 1b .5w 1w
9.5
72.25
#17
1w 1b 0w 1b 1w 0b .5w 1b 1b 1w 1w 1b 0w
9.5
69.75
#18
0b 1w 1b 1w 0w 1b 1w .5b 1w 1b 0w 1b 1w
9.5
68.5
#19
1b 1w 1b .5w 1b 1w 1w .5b 0w 0b 0w 1b 1w
9
77.5
#20
1b 1w 1b 1w 1b .5w 0b 1w 0b 1w 1b 0w .5b
9
75
#21
1w 1b .5w 1b 1b 0w 0b 1w 1b .5b .5w .5b 1w
9
71.25
#22
1w 1b 1w 1b 1w 1w 0b 0b .5w 1w 0b .5w 1w
9
70.75
#22
1b 1w 1b 1w 0b 0b 1w 1b 1w 1b 0w .5w .5b
9
70.75
#24
1w 1b 0w 1b 1b 1w 0b 1w 0b 0w 1b 1w 1b
9
69.5
#25
1b 1w 1b 1w 1w .5b 0b 1w .5b .5w 1b 0b .5w
9
69