Hediye Üyelik Hizmet Politikası

Aşağıdaki metin sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümedir. Yasal olarak geçerli olan tek metin İngilizcedir.
Geçerli olduğu tarih: November 18, 2022

Politikanın Kabulü

Hediye Üyelik Hizmetimizi kullandığınızda, bu Politikayı ve Kullanıcı Sözleşmemizde yer alan tüm bölümleri kabul etmiş olursunuz. Bu Politikayı veya Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmiyorsanız, Hediye Üyelik Hizmetimizi kullanamazsınız.

Hediye Üyelik, bir kişi ("Satın Alıcı") tarafından başka bir kişi ("Alıcı") adına ödenen bir üyeliktir. Bir Satın Alıcı ve Alıcı aynı taraf olamaz. Satın Alıcının Hediye Üyelik satın alımını başarıyla tamamladığı gün ("Satın Alma Tarihi"), Chess.com, Satın Alıcı için bir sipariş onay numarası oluşturacaktır. Hediye Üyelikler, diğer Chess.com Üyeliklerinden farklı olarak yenilenmez ve yalnızca Hediye Üyeliğinin başladığı tarihten itibaren ("Hediye Başlangıç Tarihi") satın alınan üyeliğin süresi boyunca ( "Hediye Dönemi") Alıcıya Chess.com Üyeliklerine erişim imkanı sağlar. Hediye Üyeliklerin herhangi bir şekilde satın alınması veya kullanılması, genel Chess.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne ek olan ve onun yerini almayan bu Politikaya tabidir.

Hediye Üyelik Satın Alımı

Hediye Üyelikler yalnızca Chess.com'dan satın alınabilir. Satın alma sürecinde belirtilen özel şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Satın Alan Kişi, satın alma sırasında, Satın Alma Tarihinden itibaren 90 gün içinde olacak şekilde Hediye Üyeliğin Alıcıya sunulacağı tarihi (“Hediye Teslim Tarihi”) seçecektir. Chess.com, Hediye Teslim Tarihinde Alıcının Hediye Üyeliğe erişmesine izin verecek şekilde Hediye Üyeliği oluşturacak ve Chess.com Hediye Teslim Tarihinde alıcıya e-posta gönderecek ve/veya varsa, Chess.com Gelen Kutusu Mesajı gönderecektir. Chess.com ayrıca Satın Alma Tarihinde, Satın Alan Kişiye, Hediye Üyelik için bir sipariş onay numarası içeren bir "alındı e-postası" gönderecektir.

Chess.com, geçersiz bir adres, Satın Alan Kişinin yanlış belirttiği e-posta adresi, istenmeyen e-posta filtreleri veya başka herhangi bir nedenle bir epostanın teslim edilememesinden sorumlu değildir ve hiçbir yükümlülük üstlenmez. Satın Alan Kişi, hediyenin Hediye Teslimat Tarihinde Chess.com'un e-postası veya Chess.com Gelen Kutusu Mesajı aracılığıyla duyurulması dışında başka bir şekilde hediyenin duyurulmasını isterse, bundan yalnızca Satın Alan Kişi sorumludur.

Bir Hediye Üyeliğe Erişim

Satın Alan Kişi, Hediye Üyeliği teslim etmek için Alıcının Chess.com kullanıcı adını kullanırsa:

Hediye Başlangıç Tarihi (yani Hediye Üyeliğin başladığı tarih), Hediye Teslim Tarihi ile aynı tarih olacaktır ve Alıcının, Üyeliğe, Hediye Başlangıç Tarihinde, daha sonraki bir tarihte ya da hiçbir zaman erişip erişmediğine bakılmaksızın, Hediye Süresinin sonunda Hediye Üyelik sona erecektir.

Satın Alan kişi, Hediye Üyeliğin teslim adresi olarak Alıcı'nın eposta adresini ve şunlardan birisini kullanıyorsa:

i.) Alıcının, Hediyenin Teslim Tarihinden önce Chess.com hesabı olması ve Hediye Üyelikteki eposta adresinin Alıcının Chess.com hesabının eposta adresiyle eşleşmesi halinde:

Hediye Başlangıç Tarihi (yani Hediye Üyeliğin başladığı tarih), Hediye Teslim Tarihi ile aynı tarih olacaktır ve Alıcının, Üyeliğe, Hediye Başlangıç Tarihinde, daha sonraki bir tarihte ya da hiçbir zaman erişip erişmediğine bakılmaksızın, Hediye Süresinin sonunda Hediye Üyelik sona erecektir.

ii.) Alıcının, Hediyenin Teslim Tarihinden önce Chess.com hesabı olması ve Hediye Üyelikteki eposta adresinin Alıcının Chess.com hesabının eposta adresiyle eşleşmemesi halinde:

Hediye Üyelik, Alıcının mevcut Chess.com hesabı altında başlamaz. Hediye Üyeliğe başlamak için Alıcı ya (a) Chess.com Destek Ekibiyle iletişime geçebilir; ya da (b) Alıcının Hediye Üyelikle ilişkili e-posta adresini kullanarak yeni bir Chess.com hesabı oluşturabilir. Yeni Chess.com hesabının oluşturulmasından hemen sonra, Hediye Süresi başlayacaktır.

iii.) Alıcının, Hediyenin Teslim Tarihinden önce Chess.com hesabı olmaması halinde;

Hediye Üyeliğe başlamak için, Hediye Üyelikle ilişkili e-posta adresiyle Alıcının bir Chess.com hesabı oluşturması gerekir. Yeni Chess.com hesabının oluşturulmasından hemen sonra, Hediye Süresi başlayacaktır.

Para iadesi ve devrolunamayan bildirimi

Geçerli yasanın gerektirdiği durumlar dışında Hediye Üyelikler iade edilmez. Hediye Üyelikler yeniden satılamaz veya devredilemez. Hediye Üyelik, herhangi bir İnternet müzayede sitesi de dahil olmak üzere, yetkisiz bir satıcı veya yeniden satıcıdan alınırsa, Hediye Üyelik geçerli değildir ve Hediye Üyelik sağlanmayacaktır ve Chess.com, Hediye Üyeliğin değerinden sorumlu olmayacaktır.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

Hediye Üyelik sadece bir defalık kullanım içindir. Hediye Üyeliğin satın alınması veya kullanılması, başka herhangi bir teklif, kupon, indirim veya promosyonla birleştirilemez. Hediye Üyelik, herhangi bir Chess.com Üyeliğinin satın alınmasıyla takas edilemez veya herhangi bir Chess.com Üyeliğinin satın alınmasına yönelik olarak alacak kaydı oluşturamaz.

Dolandırıcılık ve ödememe bildirimi

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Chess.com, kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi zaman zaman önceden bildirimde bulunmaksızın tadil etme, düzeltme, değiştirme veya tanzim etme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmenin güncel sürümü https://www.chess.com/legal/gifting adresinde mevcuttur.