Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıdaki metin sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümedir. Yasal olarak geçerli olan tek metin İngilizcedir.
Geçerli olduğu tarih: November 18, 2022

Daha basit şekliyle: başkalarına saygı gösterin, yasalara uyun ve oyunun keyfini çıkarın!

Web sitesini, Chess.com'u, ilgili Chess.com mobil uygulamamızı ve Chess.com, LLC tarafından oluşturulan ve sürdürülen diğer tüm web sitelerini veya uygulamaları kullanmadan önce bu Kullanıcı Sözleşmesini ("Sözleşme") dikkatlice okumalısınız. Bu, sizinle Chess.com, LLC ("Chess.com", "biz", "bizim" veya "bize") arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Adil Oyun Politikamız, Abone Sözleşmemiz, Topluluk Politikamız, Yarışmalı Etkinlikler ve Ödüller Politikamız, Çekilişler, Şans Oyunları ve Piyangolar Politikamız ve Hediye Üyelik Hizmeti ("Diğer Politikalar") hep birlikte bu Sözleşmeye tam olarak entegre edilmiştir, yani bu Sözleşmeyi kabul ederek Diğer Politikaları da kabul etmiş olursunuz. Diğer Politikaları başka web sayfalarında göstersek bile, Diğer Politikalar bu Sözleşmenin bir parçasıdır. Yukarıdaki Diğer Politikalardan herhangi birine yukarıdaki bağlantıları kullanarak erişemiyorsanız, lütfen https://support.chess.com adresinden bizi bilgilendirin. Ayrıca, Gizlilik Politikamız Hizmeti kullandığınızda bize sağladığınız bilgileri nasıl topladığımızı, işlediğimizi ve kullandığımızı açıklar. Gizlilik uygulamalarımızın açıklaması için lütfen https://www.chess.com/legal/privacy adresinde bulunan Gizlilik Politikamızı ziyaret edin. Chess.com web sitemiz ve web sitemizde ve ilgili Chess.com mobil uygulamasında sunulan herhangi bir içerik, araç, özellik ve işlevsellik veya tarafımızdan oluşturulan diğer web siteleri veya uygulamalar toplu olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır.

Hizmetimizi kullanarak, bu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı tanımlandığı üzere Hizmetimizi kullanmamalısınız. Hizmeti kullanımınız, bu Sözleşmesinin "devamlı kabulü" olarak kabul edilir, yani Hizmeti her kullandığınızda, Sözleşmenin veya Diğer Politikalardan herhangi birinin o sırada geçerli olan sürümünü, Hizmeti son kullandığınızdan beri (size haber vermeden) değişmiş olsalar bile kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşmeye dahil olmak, Hizmeti kullanmak ve/veya bizde bir hesap oluşturmak için en az 13 yaşında veya daha büyük olmalısınız. Yetki alanınızda reşit değilseniz ancak en az 13 yaşındaysanız, ebeveyninizin veya yasal vasinizin, Hizmetleri kullanmadan önce bu Sözleşmeyi sizin adınıza kabul etmesi gerekmektedir ve Hizmetleri yalnızca ebeveyninizin veya yasal vasinizin dahil olmasıyla birlikte kullanabilirsiniz. 13 yaş altındaysanız Hizmeti kullanamazsınız. Bu Sözleşmeyi imzalarsanız, bu gereklilikleri karşıladığınızı onaylamış olursunuz ve bizim de buna makul ölçüde güvenmemize izin verilir. Siz veya tanıdığınız biri Chess.com'da 13 yaşın altında bir hesap oluşturduysa, lütfen https://support.chess.com adresinden bizi bilgilendirin.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, Diğer Politikalar ve Gizlilik Politikamız zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir; bu nedenle herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hizmetimizi kullanmaya devam ederseniz, bize bu sözleşmeler ve politikalardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeye devam ettiğinizi söylüyorsunuz. Politikalarımızdan herhangi birini değiştirmemiz durumunda sizi bilgilendirmemiz gerekmiyor, ama bunun istisnası Kaliforniya Eyaletinde ikamet etmeniz durumu veya Genel Veri Koruma Yönetmeliğine tabi herhangi bir ülkede ikamet etmeniz durumudur ve bu durumlarda şu hallerde size bildirimde bulunacağız: (a) bu Sözleşmede veya Diğer Politikalarda kullanıcı verilerinizi satmamıza izin veren herhangi bir değişiklik yaparsak veya (b) kullanıcı verilerinizi, yalnızca dahili amaçlar dışında herhangi bir ticari amaçla kullanırsak.

BU SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ İÇERDİĞİNİ ÖZELLİKLE DİKKATE ALMALISINIZ: (1) BİR TAHKİM MADDESİ; (2) BİZE KARŞI BİR TOPLU DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT; (3) VE HİZMETİMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK BİZE KARŞI OLAN TÜM TALEPLERİNİZDEN VAZGEÇMENİZ.

Tahkim, Kontrol Eden Yasa ve Yargılama Yetkisi

BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN. MAHKEMEDE DAVA AÇMA HAKKINIZI ETKİLEMEKTEDİR.

Chess.com ile, Diğer Politikalar ve Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde bu Sözleşmeyle veya Hizmetimize erişmeniz veya Hizmetimizin kullanımıyla veya Hizmetlerin diğer herhangi bir kullanımıyla ve/veya Chess.com ile yaptığınız her türlü işlemle ilgili, Chess.com'un pazarlama veya eğitim amaçlı kullanımı ve diğer tüm amaçlar dahil olmak üzere her türlü kullanımıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlığınız varsa, o zaman ikimiz de aşağıdaki şekilde bir çözüme varmayı kabul ederiz. Bu Tahkim Hükmünden vazgeçmek için her birimizin Sözleşmeyi ilk kabul ettiğiniz tarihten itibaren otuz (30) günü vardır.

1. Gayriresmî Çözümleme

Anlaşmazlığınızla ilgili olarak ilk önce bize https://support.chess.com üzerinden ulaşacak ve anlaşmazlığınızı bizimle gayriresmi olarak çözmeye çalışacaksınız.

Bize yaptığınız Bildirimin başlığını "Anlaşmazlık Bildirimi" olarak belirtmelisiniz ve Bildirimde yasal tam adınızı (gerçek adınız), kullandığınız ilgili hesabın adını (hesap adınız veya hesap kimlik numaranız), adresinizi, sizinle nasıl iletişim kurulacağını, sorununuzu ve ne yapmamızı istediğinizi belirtmelisiniz. Destek ekibimizle ilk iletişime geçtiğiniz tarihten itibaren en az otuz (30) gün boyunca anlaşmazlığın çözümü için iyi niyetle müzakere etmeyi deneyeceğiz. Anlaşmazlığı gayriresmî olarak çözemezsek, aşağıdaki şekilde bir çözüm arayacağız:

2. Arabuluculuk

Federal Tahkim Yasası ("FAA") ve federal tahkim hukuku, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmeseniz bile bu Sözleşme için geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Mal Satışına İlişkin Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, tüm Birleşmiş Milletler Uluslararası Sözleşmelerini hariç tutmak kaydıyla, FAA'nın geçerli tüm uluslararası analogları bu Sözleşme için geçerlidir.

Arabuluculuk Prosedürü

Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84097 adresine, ABD Posta Servisi kullanarak taahhütlü posta yoluyla Tahkim Niyet Bildirimi göndermelisiniz. Bildiriminiz: (a) iddianızın doğasını ve temel dayanaklarını; ve (b) aradığınz çözüm yollarını ortaya koymalıdır.

Daha sonra, bu Sözleşme ile değiştirildiği şekliyle, geçerli Ticari Tahkim Kurallarını ve Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak, Amerikan Tahkim Derneği'ne ("AAA") nihai ve bağlayıcı tahkim talebinde bulunacaksınız. AAA Kuralları http://www.adr.org adresinde bulunur.

Hakem, bu Sözleşmeye bağlı olacaktır. AAA ve Hakem, yargılamanın tüm aşamalarını İngilizce olarak yürütecektir. Hakem, duruşmayı sanal ortamda yürütecektir ancak taraflar şahsen duruşmanın gerekli olduğunu kabul ederse, o zaman Hakem duruşmayı ya Utah eyaletinin Utah İli'nde ya da ikamet ettiğiniz ilde yürütecektir. İki konum arasından seçim yapabilirsiniz.

Herhangi bir karar veya ödül, Hakemin temel olgusal ve hukuki bulguları ve ulaşılan sonuçları da dahil olmak üzere her iddianın kararını ve kararın temelini belirten yazılı bir beyanı içerecektir.

Hakem, karşılıklı bireysel iddialarımızdan birini yerine getirmek için yalnızca sizin veya Chess.com'un talep ettiği (ve Hakemin konuyla ilgili inandırıcı kanıtlarla desteklendiğini belirlediği) yasal veya hakkaniyete uygun düzeltme yollarına karar verebilir. Hakem, sizin talebinizle ilgili olarak sizden başka herhangi bir kişiye Chess.com aleyhinde tazminat kararı veremez.

Gerekirse, her iki taraf da nihai hüküm olarak uygulanmak üzere yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye herhangi bir tahkim kararını veya ödülünü sunabilir. Hakemin kararı, temyiz imkânı olmaksızın nihai ve bağlayıcı kabul edilecektir. Bu tür bir tahkimin tüm tarafları, her türlü temyiz hakkından FAA ve AAA'nın o sırada geçerli Ticari Kuralları kapsamında izin verilen azami ölçüde feragat etmeyi kabul eder.

Arabuluculuk Ücretleri, Masrafları ve Avukatlık Ücretleri

10.000$ veya daha az miktarda bir tazminat talebiniz olduğunda, Chess.com, dava açma ücretinizi ve varsa AAA'nın tahkim masraflarının size düşen payını, hakem tazminatı da dahil olacak şekilde, derhal geri ödeyecektir (iddialarınızın ciddiyetsiz olduğunun veya taciz amacıyla talepte bulunulduğunun hakem tarafından tespit edildiği durumlar hariç tutulur ve bu durumlarda Chess.com'un harçlarını ve masraflarını, böyle bir eylemi savunmak için gerekli olan avukat masrafları da dahil olmak üzere ödemeyi kabul edersiniz). 10.000$'dan fazla bir tazminat talebiniz olduğunda – veya AAA Tüketici Tahkim Kuralları geçerli değilse – hakem tazminatı da dahil olmak üzere, tahkim maliyetlerini AAA, iddialarınızın ciddiyetsiz olduğunun veya taciz amacıyla talepte bulunulduğunun hakem tarafından tespit edildiği durumlar haricinde, AAA Ticari Tahkim Kurallarına göre siz ve Chess.com arasında paylaştıracaktır.

Hakem, tarafın iddialarının ciddiyetsiz olduğunu veya diğer tarafı taciz etmek için ileri sürüldüğünü tespit etmediği sürece, bir tarafın diğerinin avukatlık ücretlerini ödemesini gerektiren hiçbir tahkim kararı vermeyecektir.

Bu bölümdeki hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin, veri güvenliği, fikri mülkiyet veya Hizmete yetkisiz erişim ile ilgili konular için küçük talepler mahkemesinde (uygun talepler için) veya hukuk mahkemelerinde ihtiyati tedbir veya diğer adil çözümler talep etmesini engellemez. Bu bölümdeki hiçbir şey, herhangi bir hakkı sınırlamak veya geçerli yerel yasa uyarınca, başka şekilde geçerli bir tahkim hükmü ile sınırlandırılamayan herhangi bir rücuyu yasaklamak olarak yorumlanamaz.

BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, JÜRİ KARŞISINDA GÖRÜLEN BİR DAVA HAKKINDAN VEYA TOPLU BİR DAVA TALEBİNE KATILMA HAKKINDAN, SİZİN VE CHESS.COM'UN KARŞILIKLI OLARAK FERAGAT ETTİĞİNİZİ ONAYLIYORSUNUZ.

TÜM TALEPLER TARAFLARIN BİREYSEL KAPASİTESİYLE OLUŞTURULMALIDIR VE HERHANGİ BİR TOPLU DAVA VEYA TEMSİLCİ DAVASI İDDİASI KAPSAMINDA OLAN BİR DAVACI VEYA BİR TOPLU DAVA ÜYESİ OLARAK YAPILMAMALIDIR VE AKSİ YÖNDE ANLAŞMA SAĞLAMADIĞIMIZ DURUMDA, HAKEM BİRDEN FAZLA KİŞİNİN TALEPLERİNİ KONSOLİDE EDEMEZ.

Herhangi bir nedenle Chess.com ile aranızdaki bir ihtilaf tahkim yerine mahkemede devam ederse, bu ihtilaf herhangi bir yasalar çatışması hükümlerine veya ikamet ettiğiniz eyaletinizin veya ülkenizin yasalarına bakılmaksızın veya bu yasalar uygulanmadan, Utah Eyaleti ve FAA kanunları geçerli olacaktır.

Ayrıca, bu tür herhangi bir anlaşmazlık yalnızca Abd'de Utah Eyaleti'nin Salt Lake İli'nde bulunan Abd Bölge Mahkemesi'nde veya Abd'de Utah Eyaleti'nin Utah İli'nde bulunan Utah Eyalet Bölge Mahkemesi'nde görülecektir. Bu mahkemelerin yargılama yetkisine ve mahkemenin görülme yerine izin veriyorsunuz ve bunun uygun olmayan bir yer olduğuna dair herhangi bir itirazdan feragat ediyorsunuz.

3. Alternatif İhtilaf Çözümleme

Anlaşmazlığınız Chess.com'un, Adil Oyun Politikasını ihlal ettiğinizi tespit etmesiyle ilgiliyse, bunu AAA ile tahkime göndermek istemiyorsanız, bunun yerine bir Adil Oyun Uzmanlar Paneliyle nihai ve bağlayıcı tahkime göndermeyi seçebilirsiniz. Chess.com, Adil Oyun Uzmanlar Paneli tarafından çözümlenmesi için gönderilen bu tür iddiaları incelemek için yegane hakka sahip olacak ve tahkim için bu tür iddiaları kabul etme veya reddetme hakkından tamamen kendi takdirine bağlı olarak yararlanacaktır. Chess.com, Adil Oyun Uzmanlar Paneli tarafından çözümlenmesi için gönderilen böyle bir çözüm önerisini reddederse, yine yukarıdaki 2 numaralı alt bölümde verilen Tahkim Prosedürünü kullanabilirsiniz.

Bu kurul, duruşmasını, bu Sözleşmenin 2. Bölümündeki Tahkim hükümleriyle değiştirildiği şekliyle AAA'nın Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak yürütecektir.

Chess.com, bu Adil Oyun Paneli dava oturumuyla ilgili tüm ücretleri ve masrafları ödeyecektir (avukatınızın ücretleri hariç). Bu davada kim galip gelirse gelsin, her koşulda hem siz ve hem de Chess.com kendi avukatlık ücretlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Bir Adil Oyun Panelinin toplanması ve derlemesi tamamen Chess.com'un takdirinde olacaktır ve Adil Oyun Panelinin yetkisine başvurarak, kararının nihai ve bağlayıcı olacağını ve Chess.com'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak böyle bir temyiz hakkı sağlamayı seçmesi dışında herhangi bir itiraz olanağının bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Sonlandırma

Chess.com'un sebepli veya sebepsiz olarak ve önceden haber vermeksizin Chess.com hesabınızı, onunla ilişkili herhangi bir e-posta adresinizi ve Hizmete erişiminizi derhal sonlandırabileceğini, askıya alabileceğini, engelleyebileceğini ve silebileceğini kabul etmektesiniz. Chess.com, Üye'nin Sözleşmenin bu hüküm ve koşullarına uymaması da dahil olmak üzere, ancak buradaki sebeplerle sınırlı olmamak üzere, tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak, istediği zaman, sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilir. Bu Sözleşmeye veya Diğer Politikalara uygun davranmak Chess.com'a ve Hizmetlere gelecekte erişim sağlamanızın garantisini oluşturmamaktadır. Bu tür bir feshin nedeni, bunlarla sınırlı olmamak üzere, (a) bu Sözleşmenin veya diğer birleşik anlaşma veya yönergelerin bozulması veya ihlalleri, (b) kolluk kuvvetlerinin veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (c) sizin tarafınızdan oluşturulan bir talebi (kendi başlatılan hesap silme işlemleri), (d) Hizmette (veya herhangi bir bölümünde) kesintileri veya önemli değişiklikleri, (e) beklenmedik teknik veya güvenlik meseleleri veya sorunları, (f) uzun süre hesabın kullanılmaması, (g) tarafınızdan dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde bulunulması ve/veya (h) Hizmetlerle bağlantılı olarak tarafınızdan ödenmesi gereken ücretlerin ödenmemesi olabilir. Chess.com'a gerçek ve telafi edilebilir bir zarar veren bir eylem (örneğin Chess.com'un verilerinin ihlaline dahil olmak) sonucunda hesabınızın kapatılması durumunda, Utah Eyaleti mahkemelerinde veya başka mahkemelerde çözüm arama da dahil olmak üzere Chess.com size karşı her türlü hak ve çözümden istifade edecektir.

Chess.com hesabınızın sonlandırılması bizim şu önlemleri almamızı içerebilir: (a) Hizmet içindeki tüm tekliflere erişimin kaldırılması, (b) şifrenizin ve hesabınızla (veya hesabınızın herhangi bir parçasıyla) ilişkili veya hesabınızın içindeki tüm ilgili bilgilerin, dosyaların ve içeriğin silinmesi, (c) Hizmetin müteakip kullanımının engellenmesi, (d) Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın Adil Oyun Politikasını ihlal ettiği için kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması, (e) bir etkinlikte oynarken Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, etkinliğin düzenleyicisi, Chess.com hesabınızın Adil Oyun Politikası ihlali nedeniyle kapatılmış olmasından ötürü sizi etkinlikten diskalifiye edebilir ve (f) Topluluk Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın kötüye kullanım sebebiyle kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması.

Ayrıca, tüm fesihlerin tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak yapılacağını ve Chess.com'un hesabınızın, herhangi bir ilişkili e-posta adresinin veya Hizmete erişiminizin herhangi bir şekilde sonlandırılmasından ötürü size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Chess.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak böyle bir temyiz sağlamadığı sürece, bir Chess.com hesabının feshedilmesine itiraz etme hakkı yoktur. GDPR'ye tabiyseniz veya Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız, Chess.com hesabınızın feshi, elimizde bulunan veya sizin için işlediğimiz herhangi bir kişisel verinin bir kopyasını alma veya silinmesini talep etme hakkınızı sona erdirmez.

Hesap Sınırlamaları

Chess.com, e-posta mesajlarının, mesaj panosu ilanlarının veya diğer yüklenen İçeriğin Hizmet tarafından barındırılacağı maksimum gün sayısı, Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek maksimum e-posta mesajı sayısı ve Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek herhangi bir e-posta mesajının maksimum boyutu, sizin adınıza Chess.com sunucularında tahsis edilecek olan maksimum disk boyutu ve belirli bir süre içinde Hizmete maksimum erişim sağlayabilme sayınız (ve maksimum zaman dilimi) da dahil olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanımına ilişkin genel uygulamalar ve sınırlamalar belirleyebilir. Chess.com'un Hizmet tarafından sürdürülen veya iletilen herhangi bir mesajın ve diğer iletişimlerin veya diğer İçeriğin silinmesi veya saklanamamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Chess.com uzun bir süre aktif olmayan hesapların sistemden çıkışını yapma hakkını saklı tutar.

Ayrıca, Adil Oyun Politikası ile ilgili olarak Chess.com, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızın kullanımına ilişkin genel uygulamalar ve sınırlar belirleyebilir: oyun verilerinizin ve davranışınızın izlenmesi ve davranışınızın şüpheli bulunması durumunda oyun oynamanızın kısıtlanması, sizi bir etkinlikten çıkarmak veya bir etkinliğe katılmanızı engellemek. Chess.com'un, davranışınızın şüpheli bulunması üzerine hesabınızın kullanılmasına ilişkin genel uygulamalarının diğer örnekleri arasında, hesabınızın veya oyun oynayışınızın incelenmekte olduğunu kamuoyuna bildirmek ve davranışınızı şüpheli bulmamızla ilgili olarak Chess.com ile sizin aranızdaki herhangi bir iletişimi kamuya açıklamak yer alabilir. Netlik açısından Chess.com, davranışlarınızı herhangi bir açıdan şüpheli bulduğunda, hesabınız ve ilgili iletişimler konusunda tam takdir yetkisine sahiptir.

Chess.com, bu genel uygulamaları ve sınırlamaları zaman zaman size bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödüller

Chess.com'da ödül içeren etkinliklerde oynamak için ikamet ettiğiniz eyaletteki veya ülkedeki yasalara göre reşit yaşta olmanız ve yerel yasalara uymanız gerekmektedir. Reşit yaşta değilseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu sözleşmeyi onaylamak zorundadır. Chess.com, etkinliklere katılımınızın yasal olup olmadığını onaylamakla sorumlu değildir.

Chess.com'daki herhangi bir Müsabakada (turnuva, etkinlik veya diğer) herhangi bir Ödül (parasal veya başka) kazanmanız durumunda, Chess.com'un, Müsabakadaki oyunlarınızla ilgili veya ilgisiz olup olmadığına bakmaksızın oyunlarınızı incelemesini kabul edersiniz ve izin verirsiniz ve Yarışmada herhangi bir Ödülü kazanmaya uygunluğunuza yönelik veya diskalifiye durumunuza yönelik kararlar Chess.com'a aittir. Chess.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitemizdeki herhangi bir Müsabakada kazanılan tüm Ödülleri, Oyunlarınızla ilgili soruşturma süresince herhangi bir süre boyunca alıkoyabilir. Chess.com'un, Chess.com'un Hizmet Şartları uyarınca Ödüllerin kaybedilmesi, azaltılması veya iptal edilmesine ilişkin vereceği herhangi bir karar kesindir ve sizi bağlayıcıdır ve sizin tarafınızca veya üçüncü taraflarca incelenmeye veya temyize tabi olmayacaktır.

İşbu belgeyle, herhangi bir Müsabakaya katılarak, şirketimizi, yasal temsilcilerini, iştiraklerini, yan kuruluşlarını, ajanslarını ve ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, herhangi bir yarışmaya ve / veya bunun sonucunda size verilebilecek veya verilmeyebilecek herhangi bir Ödül konusunda sizin tarafınızdan (veya sizin adınıza üçüncü bir taraf tarafından) (“Talepler”) oluşturulabilecek herhangi bir maliyet, masraf zararı, zarar talebi, işlem veya yargılamadan Chess.com'u serbest bırakmayı, deşarj etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz ve Chess.com bu tür Taleplere dair hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Chess.com, Müsabaka kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü yerine getirememekten veya makul kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle Ödüller ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirememekten ötürü size karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu belgeyle, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Şartları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlali nedeniyle veya bir Müsabakaya katılımınızla bağlantılı olarak ekibimiz tarafından verilen talimatlara uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir konuyla ilgili olarak Chess.com'un maruz kaldığı her türlü zarara karşı, şirketimizin, yasal temsilcilerinin, iştiraklerinin, yan kuruluşlarının, acentelerinin ve ilgili memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının maruz kaldığı tüm maliyetler, kayıplar, zararlar, giderler ve yükümlülükleri (itibar kaybı ve şerefiye ve profesyonel danışman ücretleri dahil) tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Ödüllerin verilmesi, bir Katılımcının Yarışmaya katılmaya uygunluğu, herhangi bir Katılımcının davranış şekli, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Koşulları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar ile ilgili tüm hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Müsabakanın herhangi bir yönü ile ilgili anlaşmazlıklar veya ihtilaflar durumunda, nihai karar ekibimize aittir ve Chess.com tarafından verilen herhangi bir karar kesindir ve sizin için bağlayıcıdır ve sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın incelemesine veya itirazına tabi olmayacaktır.

Chess.com, herhangi bir Ödülün vergi düzenlemesine ilişkin vergi tavsiyesi veya yasal tavsiye vermez ve veremez. Chess.com, böyle bir talepte bulunan herhangi bir hükümet organının geçerli bir bilgi talebine yanıt verme yolu da dahil olmak üzere, Ödüllerle ilgili bilgileri gerekli gördüğü herhangi bir vergi dairesine bildirimde bulunabilir. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Chess.com, GDPR veya bulunduğunuz yargı bölgenizdeki benzer veri gizliliği yasaları kapsamındaki gizlilik haklarınız üzerinde bir sınırlama oluşturabilecek olan bu bildirimler hakkında, tamamen kendi takdirine bağlı olarak size bilgi verebilir veya vermeyebilir.

Üye Davranışı

Hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanmamayı kabul ediyorsunuz:

 • yasadışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, cinsel içerikli, pornografik, hakaret içeren, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret dolu veya ırkçı veya etnik açıdan veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir İçeriği yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • dini, siyasi, Chess.com grupları için üye toplama amaçlı mesajlar, kulüpler, bloglar veya Chess.com'un içinde veya dışında bulunan herhangi başka bir içerik de dahil olmak üzere, reklam içerikli olarak forumlarda yorum, metin, mesaj veya bağlantı şeklinde veya kamuya açık olarak reklam içerikli ilan şeklinde paylaşımlarda bulunmak;
 • orijinal içeriğin, oyunun, makalenin, blogun veya forum konusunun amacı ve içeriğiyle ilgisi olmayan ve konunun haricinde kalacak olan kamuya açık herhangi bir paylaşımda bulunmak veya bu şekildeki yorum, metin, mesaj veya bağlantıyı forumlarda paylaşmak;
 • başka birisine yönelik şiddet tehdidi oluşturmak veya kendinize zarar vermeyi savunmak;
 • "kötü amaçla takip etmek" veya başka, benzer bir şekilde başkasına tacizde bulunmak;
 • bir Chess.com temsilcisi de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişiyi veya teşekkülü taklit etmek, veya bir kişi veya teşekkülle olan bağlantınızı yanlış şekilde tanıtmak veya yanlış şekilde belirtmek;
 • Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkları taklit etmek veya başka şekilde tanımlayıcıları değiştirmek;
 • herhangi bir yasa uyarınca veya sözleşmeye bağlı veya güvene dayalı ilişkilerde kullanılabilir olma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • izni alınmadan başkalarının kişisel bilgilerini içeren veya herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım haklarını veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • bu amaçlar için belirlenmiş alanlar dışında herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım malzemesi, "önemsiz posta", "istenmeyen e-posta", "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya başka hangi bir türde yapılan teklifi yüklemek, yayınlamak, e-posta olarak göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;
 • Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla görüntülenen herhangi bir telif hakkını, ticari markayı, hizmet markasını, ticari adı, sloganı, logoyu, resmi veya diğer mülkiyet notlarını kullanmak, çoğaltmak veya kaldırmak;
 • herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, tahrip etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir materyali yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • normal diyalog akışını bozmak veya başka şekillerde, diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışverişlerde bulunma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmak;
 • Hizmete veya Hizmete bağlı sunuculara veya ağlara veya başka herhangi bir tarafın Hizmete erişimine veya Hizmeti kullanımına engel olacak, aşırı yük getirecek, hasar verecek, müdahale edecek veya kesintiye uğratacak şekilde Hizmete erişmek veya Hizmeti kullanmak;
 • Hizmete bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine karşı gelmek;
 • görüntüleme amacıyla web tarayıcınız tarafından otomatik olarak önbelleğe alınan veya bu Sözleşmede açıkça izin verilen geçici dosyalar hariç, Hizmetlerde yer alan veya Hizmetlerden elde edilen veya Hizmetler aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgiyi indirmek, değiştirmek, kopyalamak, dağıtmak, iletmek, görüntülemek, canlandırmak, çoğaltmak, kopyasını yapmak, yayınlamak, lisanslamak, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak veya bunları satışa sunmak;
 • Hizmetleri (ardında bulunan herhangi bir temel fikir veya algoritma da dahil olmak üzere) çoğaltmak, kaynak koda dönüştürmek, ters mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak veya kodunu çözmek veya bunlardan herhangi birini yapmaya teşebbüs etmek;
 • Hizmeti değiştirmek için tasarlanmış otomasyon yazılımlarını (botları), bilgisayar korsanlığını, modifikasyonları (modları) veya diğer yetkisiz üçüncü taraf yazılımları kullanmak;
 • Hizmetlerin halka açık olmayan alanlarına, Chess.com’un bilgisayar sistemlerine veya Chess.com’un sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kullanmak;
 • herhangi bir sistemin veya ağın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya aşmak;
 • Hizmetleri veya içeriğini ele geçirmek, dizinlemek, “veri madenciliği yapmak” veya herhangi bir şekilde seyir yapısını veya sunumunu çoğaltmak veya engellemek için herhangi bir robot, örümcek, site araması/ele geçirme uygulaması veya başka bir manuel veya otomatik cihaz veya işlem kullanmak;
 • kasıtlı veya kasıtsız olarak, geçerli olabilecek herhangi bir yerel, eyalet, ulusal, veya uluslararası seviyedeki kanunu veya kanun hükmünde yönetmeliği ihlal etmek;
 • yukarıdaki paragraflarda belirtilen yasaklanmış davranış ve faaliyetlerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamak veya saklamak ve/veya
 • bu Sözleşmede açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak.

Hizmetlerin herhangi bir bölümünü (Chess.com kullanıcı adınız da dahil olmak üzere), Hizmetlerin kullanımını veya Hizmetlere erişimi, herhangi bir ticari amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, değiş tokuş etmemeyi, tekrar satmamayı veya istismar etmeyi kabul ediyorsunuz. Chess.com hesabınızın devredilemez olduğunu kabul edersiniz.

Yukarıdaki kurallara ve düzenlemelere uymak, Hizmete sürekli erişimin veya Chess.com'un kullanımının garantisini teşkil etmez. Chess.com, Chess.com'a ve/veya Hizmete erişiminizi herhangi bir zamanda sınırlama veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

İçerik

Genel olarak yayınlanan veya özel olarak gönderilen tüm bilgilerin, verilerin, metinlerin, yazılımların, müziklerin, seslerin, fotoğrafların, grafiklerin, videoların, mesajların, etiketlerin veya diğer malzemelerin ("İçerik") tüm sorumluluğunun, bu İçeriği oluşturan kişiye ait olduğunu anlıyorsunuz. Bunun anlamı, Hizmetler aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız, e-postayla gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz tüm İçerikten Chess.com değil, tamamen siz sorumlusunuz. Chess.com, Hizmetler aracılığıyla yayınlanan İçeriği kontrol etmez ve bu nedenle bu İçeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez. Hizmeti kullanarak, istemeyerek saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı İçeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. E-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar, veya İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir İçerikten Chess.com hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Chess.com’un İçeriklerin önizlemesini yapabileceğini veya yapmayabileceğini, ancak Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği önizlemeye tabi tutma, reddetme veya taşımaya hakkı olduğunu (ama yükümlülüğü olmadığını) kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, bu Sözleşmeyi ihlal eden veya herhangi bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir İçeriği kaldırmak hakkı olacaktır. Chess.com, herhangi bir nedenden ötürü Hizmetlerdeki herhangi bir İçeriği kaldırabilir ve herhangi bir zamanda size karşı sorumlu olmadan, kullanıcıları askıya alabilir veya sonlandırabilir veya kullanıcı adlarının iadesini isteyebilir. Ayrıca, şu durumlarda her türlü bilgiye erişmek, okumak, muhafaza etmek ve paylaşmak hakkını saklı tutarız: (i) yürürlükteki tüm yasaları, düzenlemeleri, yasal işlemleri veya resmi talepleri yerine getirmek (ii) olası ihlallerin araştırılması da dahil olmak üzere bu Anlaşmanın uygulanması, (iii) sahtekarlık, güvenlik veya teknik meselelerin tespit edilmesi, önlenmesi veya başka şekilde ele alınması, (iv) kullanıcı destek taleplerine cevap vermek veya (v) Chess.com’un, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda.

Chess.com, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan İçerikleri takip etmez ve takip edemez. Chess.com, siz de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan hiçbir içeriğin hiçbir kullanıcı için uygunluğunu garanti etmez.

Hizmet ve Hizmetin içerisinde yer alan yazılımın, dijital içeriklerin korunmasına izin veren güvenlik bileşenleri içerebileceğini ve bu içeriklerin kullanımının, Chess.com ve/veya Hizmete içerik sağlayan içerik sağlayıcılar tarafından belirlenen kullanım kurallarına tabi olduğunu anlıyorsunuz. Hizmetin içerisinde yer alan yazılım çerezler içerebilir. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı gözden geçirin.

Hizmete dahil olan kullanım kurallarının herhangi birini geçersiz kılmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. Hizmette sağlanan materyallerin tamamen veya kısmen izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, tekrar dağıtılması veya halka açık sergilenmesi kesinlikle yasaktır.

Chess.com, gönderdiğiniz veya Hizmete dahil edilmek üzere kullanıma sunduğunuz İçeriğin sahipliğini iddia etmez. Bununla birlikte, Hizmetin herkesin erişebileceği alanlarına eklenmek veya dahil edilmek üzere ibraz ettiğiniz veya kullanıma sunduğunuz herhangi bir İçeriği kullanmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, iletmek, halka açık olarak icra etmek ve halka teşhir etmek ve bu İçeriği şimdi bilinen veya gelecekte geliştirilecek olan herhangi bir formatta veya ortamda başka çalışmalara dahil etmek için, Chess.com'a dünya çapında, telifsiz, kalıcı, geri alınamaz, devredilebilir, münhasır olmayan, alt lisans hakkı olan bir lisans vermektesiniz. Bu tür bir lisans verilmesi, siz Chess.com hesabınızı sildikten sonra veya bizim Chess.com hesabınızı bu Sözleşme uyarınca devre dışı bırakmamız, askıya almamız veya feshetmemiz durumunda devam edecektir. Netlik sağlamak için, bu lisans verme, alt lisans hakkıyla birlikte hesabınızla ilişkili (aşağıda tanımlandığı gibi) herhangi bir İçeriği, oyunu, yorumu, kullanıcı adını veya diğer Kullanıcı Oyun Etkinliği'ni (UGA) ve/veya İçeriği (ör. Chess.com hesabınızın kullanıcı adı, profil resmi ve ülkesi) yayınlama, yeniden kullanma veya bunlardan para kazanma hakkını içerir. Bu tür hakları üçüncü taraflara alt lisans olarak verebiliriz; örneğin, bu hakkı alt lisans olarak Bağlantılı Hizmetlere (aşağıda tanımlandığı şekilde) verebiliriz. Hizmetler aracılığıyla İçerik yayınlayarak veya başka bir şekilde kullanıma sunarak (Chess.com hesap profil resminiz dahil), bu tür İçeriğin haklarını vermek için gerekli tüm haklara, lisanslara, onaylara, izinlere, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan edersiniz.

Chess.com arayüzünün kullanımına ilişkin videoların kaydedilmesi, iletilmesi ve paylaşılmasına (örneğin YouTube videolarında, Twitch'te vb.) Chess.com logosunun arayüzde gösterilmesi şartıyla izin verilir. Arayüz, tasarımlar ve çizim Chess.com'un mülkiyetinde kalsa da, kaydedilen materyal yaratıcıya aittir. Bununla birlikte, mülkümüzü kullanma izninizi herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutmaya devam edeceğiz.

Üçüncü Taraf Bağlantılı Hizmetler

Certain Connected Services may include functionality whereby you can link your Chess.com account with your account on such Connected Service or otherwise use your Chess.com account credentials to sign in to such Connected Service. Upon doing so, you acknowledge and agree that certain of your Chess.com account information may be shared with the provider of such Connected Service in connection with your account on such Connected Service (e.g. username, profile picture, name, email, country). None of your data will be shared without your explicit permission, other than your username and public data. Your login information and password will not be shared. You will, of course, be subject to their separate Terms of Service, Privacy Policies, and other governance. Chess.com is not liable for your interactions with any Connected Service.

Kullanıcı Oyun Etkinliği (UGA)

Hizmetlerimiz ayrıca her kullanıcının oyun etkinliği, geçmişi, istatistikleri, arşivi ve genel oyun kaydının oluşturulmasını ve bakımını içerir. Hizmet aracılığıyla bir satranç oyunu oynadığınızda, söz konusu satranç oyunundaki oyun etkinliğinin bir kaydı (“UGA”), Taşınabilir Oyun Notasyonu (PGN olarak da bilinir), Forsyth-Edwards Notasyonu (FEN olarak da bilinir), GIF ve/veya JPEG dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli formatlarda sizin, diğer kullanıcıların ve kamunun kullanımına açık olabilir. UGA, aşağıdaki "UGA'ya Erişim ve Kullanım Lisansı" başlıklı bölümde lisans verilmesine tabi olan belirli İçeriğinizi (örn. kullanıcı adınızı, profil resminizi ve ülkenizi) içerebilir.

UGA(Kullanıcı Oyun Etkinliği)'nızın bu kaydı kamuya açıktır ve UGA'nızın görüntülerini örneğin bloglarda, videolarda, sosyal medya gönderilerinde, oyun koleksiyonlarında veya NFT'ler oluşturarak yayınlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sayıda amaç için herkes tarafından erişilebilir, kullanılabilir ve paraya çevrilebilir.

Kullanıcının Oyun Etkinliği Erişim ve Kullanım Lisansı

Hizmette diğer kullanıcılar tarafından oynanan belirli oyunların Kullanıcı Oyun Etkinliği (UGA) dahil olmak üzere UGA'ya erişmeniz, bunları görüntülemeniz ve kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan bir lisans veriyoruz; ancak, bu lisans bu Sözleşmeye tabidir ve aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlara dair herhangi bir hak sağlamamaktadır: (a) onu ticari olarak satma, yeniden satma veya kullanma; (b) UGA'yı veya herhangi bir bölümünü gizlemek, silmek, değiştirmek veya başka bir şekilde türevsel kullanımlar yapmak; (c) herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri veri toplama veya veri çıkarma yöntemlerini kullanmak; (d) tarafımızca açıkça izin verilmedikçe; UGA'nın herhangi bir bölümünü indirme (sayfa önbelleğe alma dışında); ve (f) UGA'yı amacı dışında kullanmak. Kullanıcı Oyun Etkinliği (UGA), ticari markalarımızı, hizmet markalarımızı, logolarımızı, ticari adlarımızı, grafiklerimizi, kullanıcı arayüzümüzü, tasarımımızı ve/veya Chess.com'un diğer tescilli tanımlamalarını içerebilir. Bu lisanstaki hiçbir şeyin, herhangi bir UGA'da görüntülenebilecek veya içerilebilecek bu tür markalar veya tasarımlarla ilgili, bu Anlaşmanın içerdiği kısıtlamalara tabi şekilde UGA'nın bir parçası olarak gösterme hakkı haricinde, herhangi bir hak verecek şekilde yorumlanmayacağını kabul etmektesiniz.

Size, Kullanıcının Oyun Etkinliği (UGA) dahil olmak üzere Hizmetimize ticari olmayan amaçlarla ve yasalara uygun ticari amaçlarla bir metin köprüsü oluşturmanız için, bu bağlantının Chess.com'u veya bağlı kuruluşlarımızı veya ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başka bir şekilde karalayıcı bir şekilde tasvir etmemesi ve ayrıca bağlantı veren sitenin herhangi bir şekilde yetişkinlere özel içerik veya yasa dışı içerik veya saldırgan, taciz edici veya başka bir şekilde sakıncalı herhangi bir içerik içermemesi şartıyla, sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak veriyoruz. Bu sınırlı hak herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Çıkarsanan rızamızla, Hizmete veya İçeriğe bağlantı vermek için Chess.com'un logosunu veya diğer tescilli grafiklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, çıkarsanan rızamızla, herhangi bir Chess.com ticari markasını, logosunu veya Hizmette bulunan resimler, herhangi bir metnin içeriği veya herhangi bir sayfanın düzeni veya tasarımı veya sayfanın içindeki form da dahil olmak üzere diğer özel bilgileri kullanabilirsiniz veya çerçeveleyebilirsiniz veya çerçeveleme teknikleriyle iliştirebilirsiniz.

NFT Politikası

Üçüncü kişi platformlar veya Bağlantılı Hizmetler ("NFT Platformları") aracılığıyla vitrinlerde ve ikincil pazaryerlerinde UGA ile ilişkili NFT'ler satın alabilir, satabilir, ticaretini yapabilir ve işlem yapabilirsiniz. Biz, NFT Platformlarında bulunan herhangi bir NFT'nin satıcısı değiliz. Bu tür herhangi bir NFT Platformu için size veya başka herhangi bir kişiye garanti vermiyor veya bu platformları onaylamıyoruz ve size veya herhangi bir kişiye karşı herhangi bir yükümlülük veya herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve yükümlü veya sorumlu olmayacağız. Bu tür platformların eylemlerini kontrol etmiyoruz ve bu tür NFT Platformlarına veya bu tür NFT Platformlarında UGA ile ilişkili NFT'lerde işlem yapabilmenize ilişkin hiçbir vaatte veya garantide bulunmuyoruz.

NFT'lerin satın alınması ve elde tutulması ve blok zinciri teknolojisinin kullanılmasıyla ilgili riskler olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bunlar arasında, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, özel anahtar(lar)ın kaybı nedeniyle NFT'lere erişimi kaybetme riski, saklama hatası veya satın alma hatası, madencilik veya blok zinciri saldırıları riski, bilgisayar korsanlığı riski ve güvenlik zayıflıkları, bir veya daha fazla yetki alanında düzenleyici otoritelerin olumsuz müdahale riski, token vergilendirmesi ile ilgili riskler, kişisel bilgilerin ifşa edilmesi riski, sigortalanmamış kayıp riski, öngörülemeyen riskler ve oynaklık riskleri yer alır. Hizmet dışında yaptığınız, kabul ettiğiniz veya kolaylaştırdığınız herhangi bir satın alma işleminin veya satışın riski tamamen size ait olacaktır. NFT'lerin Hizmet dışında satın alınmasına veya satılmasına izin vermiyor, kontrol etmiyor veya desteklemiyoruz. Hizmet dışındaki herhangi bir NFT'de işlem yaparak veya işlemleri kolaylaştırarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp için size karşı herhangi bir sorumluluğu açıkça reddediyor ve inkar ediyoruz ve sizi tazmin etmeye veya sizi zararsız tutmaya dair herhangi bir yükümlülüğü reddediyoruz.

Bir Bağlantılı Hizmet veya NFT Platformu ile ilgili bir veya daha fazla üçüncü tarafla bir anlaşmazlığınız varsa, bizi (ve bağlı şirketlerimiz ve yan kuruluşlarımız ve bizim ve onların ilgili memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini) bilinen ve bilinmeyen, bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olan her tür ve nitelikteki iddialardan, taleplerden ve zararlardan (gerçek ve sonuçsal) muaf tutuyorsunuz. Bu feragatı kabul ederek, bu feragatın kapsamını yalnızca bu feragatı kabul ettiğiniz sırada lehinize olduğunu bildiğiniz veya şüphelendiğiniz iddiaları içerecek şekilde sınırlayacak her türlü korumadan (yasal veya başka türlü) açıkça feragat etmiş olursunuz.

Tazminat

Hizmetler, Hizmetleri kullanımınız, Hizmetlere bağlantınız, Hizmet Koşulları ihlaliniz veya bir başkasının haklarını ihlaliniz aracılığıyla gönderdiğiniz, paylaştığınız, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz İçeriklerden dolayı üçüncü taraflar tarafından oluşturulabilecek, makul seviyedeki avukat masrafları da dahil olmak üzere tüm iddia ve taleplere yönelik olarak Chess.com'u ve bağlı ortaklıklarını, i̇şti̇rakleri̇ni, yetki̇li̇leri̇ni, çalışanlarını, veki̇lleri̇ni, ortaklarını ve li̇sansörlerini zarardan korumayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Reklamcılarla Olan İlişkiler

Hizmetlerde bulunan reklamları verenlerle yaptığınız iş yazışmalarınızla veya iş ilişkilerinizla veya promosyonlarına katılmanızla ilgili olan malların veya hizmetlerin ödenmesi ve teslimi dahil olmak üzere, bu anlaşmalarla ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizin ve reklamı verenler arasındadır. Chess.com'un, bu tür bir işlemin sonucu olarak veya Hizmetlerde bu tür reklam verenlerin varlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Reklamı yapılan içerik de dahil olmak üzere tüm üçüncü taraf içeriği, yalnızca bu üçüncü tarafların sorumluluğundadır; Chess.com herhangi bir üçüncü şahıs içeriğinin herhangi bir amaç için uygunluğunu garanti etmez ve Chess.com herhangi bir üçüncü şahıs beyanının doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmez.

Hizmet veya üçüncü taraflar, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir. Chess.com'un bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, bu tür harici sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden Chess.com'un sorumlu olmadığını ve bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bulunabilecek herhangi bir İçerik, reklam veya herhangi bir başka malzemeyi Chess.com'un tasdik etmediğini ve bunlardan dolayı Chess.com'un sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Chess.com, herhangi bir üçüncü taraf İçeriğinin herhangi bir özel kullanım veya amaç için uygunluğunu garanti etmez. Chess.com, üçüncü taraf reklamlarının hiçbirinin doğruluğunu garanti etmez. Chess.com’un, böyle bir site veya kaynak aracılığıyla erişilen bu tür herhangi bir İçerik, ürün veya hizmetin kullanımından veya kullanımıyla alakalı olarak veya bunlara güvenilmesinden veya güvenilmesiyle alakalı olarak oluşan veya oluştuğu iddia edilen hiçbir kayıp veya zarardan, doğrudan veya dolaylı olarak Chess.com'un sorumlu olmayacağını veya yükümlü olmayacağını ayrıca kabul ve beyan edersiniz.

Mülkiyet Hakları

Geçerli bir ticari marka kayıt otoritesinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, yürürlükteki geçerli telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları dahil, Hizmetlere ilişkin ve Hizmetlerdeki tüm haklar, mülkiyet hakları ve ilgileri, Chess.com ve lisansörlerinin münhasır mülküdür ve öyle kalacaktır. Tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari adlar ve burada kullanılan diğer Chess.com'a dair diğer tüm özel işaretler, Chess.com'un ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Hizmetlerde belirtilen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Chess.com, bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Chess.com'un sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir yazılım, içerik veya diğer materyaller Hizmetleri kullanımınızın bir parçası olarak size dağıtılırsa, herhangi bir kaynak kodunu kopyalamamanız, değiştirmemeniz, türetilmiş bir çalışmasını oluşturmamanız, tersine mühendislik yapmamanız, tersine birleştirmemeniz veya başka bir şekilde herhangi bir kaynak kodu keşfetmeye çalışmamanız, Yazılımdaki herhangi bir hakkı satmamanız, devretmemeniz, alt lisans vermemeniz, herhangi bir güvenlik hakkını vermemeniz (ve herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına izin vermemeniz) veya Yazılımdaki herhangi bir hakkı başka bir şekilde devretmemeniz şartıyla Chess.com, Hizmetlerin bir parçası olarak size sağlanan bu tür yazılımlara, içeriğe ve materyallere erişme ve bunları görüntüleme ve Yazılımın nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanma hakkı ve mobil uygulamamızın tek bir kopyasını ilgili cihazınıza indirme hakkı için size kişisel, devredilemez, alt lisans verilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans verir. Hizmete yetkisiz erişim elde etme amacı da dahil olmak üzere (sınırlama olmaksızın) Yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi ve Yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmete erişimde kullanılmak üzere Chess.com tarafından sağlanan arayüz dışında herhangi bir yolla Hizmete erişmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Bu lisans, Chess.com tarafından herhangi bir zamanda serbestçe geri alınabilir.

Ticari Marka Bilgisi

Tüm CHESS.COM ticari markaları ve servis markaları ile diğer Chess.com logoları ve ürün ve servis adları Chess.com, LLC'nin ticari markalarıdır. Chess.com'un önceden iznini almadan, bu ticari markaları hiçbir şekilde göstermemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

Geri Bildirim

Chess.com, Hizmetlerin iyileştirilmesi için geri bildirim, yorum ve önerileri memnuniyetle karşılar ("Geri Bildirim"). Herhangi bir Geri Bildirim katkısının size Hizmetlerde veya bu tür Geri Bildirimlerde herhangi bir hak, unvan veya menfaat vermediğini ve vermeyeceğini veya bahşetmediğini ve bahşetmeyeceğini kabul ve beyan edersiniz. Tüm Geri Bildirimler, Chess.com'un yegane ve münhasır mülkiyeti haline gelir ve Chess.com, Geri Bildirimleri herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla, size daha fazla bildirimde bulunmadan veya size herhangi bir tazminat ödemeden ve herhangi bir müseccel veya başka bir hak veya talep tarafınızca tutulmadan, kullanabilir ve ifşa edebilir. İşbu belge ile Geri Bildirim'e dair ve Geri Bildirim'de sahip olabileceğiniz her türlü ve tüm hakkı, unvanı ve menfaati (her türlü patent, telif hakkı, ticari sır, ticari marka, show-how, know-how, manevi haklar ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Chess.com'a devretmektesiniz.

Chess.com, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Hizmetlerin kullanıcılarının da aynısını yapmalarını bekler. Chess.com, metni, ABD Telif Hakkı Bürosu Web Sitesinde http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf adresinde bulunabilecek olan Federal Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile uyumludur. DMCA ve yürürlükteki diğer yasalara uygun ve bize düzgün bir şekilde sunulan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vereceğiz; ancak, telif hakkı ihlal eden bir NFT ile ilişkili İçerik varsa, bu tür NFT'nin Hizmetlerimize bağlandığında telif hakkı ihlal eden içeriği görüntülemesini önlemek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz).

Herhangi bir İçeriğin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığına veya kullanıldığına inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı kapsamındaki emeğin tanımlanması;
 • ihlal edici olduğu veya ihlal edici bir faaliyete tabi olduğu iddia edilen malzemenin tanımlanması ve malzemenin yerini belirlememize izin verecek kadar makul bilgiler (örneğin bir url gibi);
 • adresinizi, telefon numaranızı ve bir eposta adresi içeren iletişim bilgileriniz;
 • tarafınızdan, malzemenin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, vekili veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir inancınız olduğuna dair yazılı bir beyan; ve
 • bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair ve yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Kaldırılan İçeriğinizin gerçekten ihlal etmediğini veya İçeriğinizi yayınlamak için gerekli haklara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirim gönderin:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • fiziki veya elektronik imzanız (yasal tam adınızla beraber);
 • kaldırılmış veya erişimi engellenmiş olan İçeriğin ve içeriğin kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önce göründüğü yerin tanımlanması;
 • yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, İçeriğin bir hata sonucu veya İçeriğin yanlış tanımlanmasının sonucu olarak kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli şekilde inancınız olduğuna dair bir ifade; ve
 • adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ve iddia edilen ihlalle ilgili orijinal bildirimde bulunan kişiden dava tebliğini kabul edeceğinize dair bir ifade.

Karşı bildirim alırsak, karşı bildirimin bir kopyasını telif hakkı ihlali iddiasında bulunan kişiye gönderebilir ve o kişiye, kaldırılan İçeriği yerine koyabileceğimizi bildirebiliriz. Telif hakkı ihlali iddiasında bulunan orijinal kişi, İçerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı hakkında mahkeme emri talep eden bir eylemde bulunmazsa, karşı bildirim alındıktan sonra on ila on dört veya daha fazla iş günü içerisinde, Chess.com'un tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, kaldırılan İçerik yerine konabilir.

Karşı bildirimde bulunmanın, mülkiyeti belirlemek için siz ve şikayet eden taraf arasında yasal işlemlere yol açabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Bu süreci kullanarak yanlış veya kötü niyetli bir iddiada bulunursanız, ülkenizde olumsuz yasal sonuçların olabileceğini unutmayın.

İhlal ettiği iddia edilen İçeriği, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaldırma hakkımızı saklı tutuyoruz. Uygun koşullarda, kullanıcının tekrar eden bir ihlal edici olduğu tespit edilirse, Chess.com bir kullanıcının hesabını da sonlandırabilir. Hizmetlerde göründüğü iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi için belirlenmiş telif hakkı acentemiz:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Uluslararası Kullanım

Bu Hizmet, Chess.com tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden sağlanmaktadır. Chess.com, Hizmetin uygun olduğu veya başka yerlerde mevcut olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz. Hizmete diğer yerlerden erişmeyi tercih edenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygun davranmakla sorumludurlar. ABD hükümeti ambargosuna tabi olan bir ülkede veya ABD hükümeti tarafından "terörist destekleyici" olarak tanımlananan bir ülkede olmadığınızı ve ABD hükümeti tarafından yasaklanmış taraflar veya kısıtlandırılmış taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

GARANTİ KOŞULLARI

AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ:

 • HİZMETLERİ, RİSKLERİ TAMAMEN SİZE AİT OLARAK KULLANIRSINIZ. HİZMETLER, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT ŞEKLİYLE" SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, CHESS.COM, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AMA SINIRLANDIRMADAN, CHESS.COM İNTERNET SİTESİ VE HİZMETİNE DAİR BELİRTİLEN, İMA EDİLEN VEYA YASAL TÜM VE HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.
 • CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ (i) HİZMETİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANLI, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI HUSUSUNDA; (iii) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN HIZLI VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI HUSUSUNDA; (iv) HİZMETLER ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR MATERYALİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; VE (v) YAZILIMA ERİŞMEK VEYA YAZILIMI SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIMDAKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ HUSUSUNDA; HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
 • HİZMETİN KULLANILMASI SONUCUNDA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALE, İSTEĞİNİZE BAĞLI OLARAK VE RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ERİŞİLMİŞTİR, VE BÖYLE MATERYALLERDEN DOLAYI SİZİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.
 • HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYDİĞİ SÜRECE, CHESS.COM'DAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETLERDEN TARAFINIZCA ALINAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR ÖNERİ VEYA BİLGİ, GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR.
 • KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR YÜZDESİ, BİLGİSAYAR EKRANINDA BELİRLİ IŞIK KALIPLARINA VEYA ARKAPLANLARINA MARUZ KALDIKLARINDA VEYA HİZMETLERİ KULLANDIKLARINDA EPİLEPSİ ATAKLARI GEÇİREBİLİRLER. BAZI DURUMLAR, DAHA ÖNCE HİÇBİR EPİLEPSİ VEYA ATAK GEÇMİŞİ TESBİTİ OLMAYAN KULLANICILARDA, BELİRLİ EPİLEPSİ HÂLİ OLUŞMASINA SEBEP OLABİLİR. SİZ VEYA AİLENİZDEKİ HERHANGİ BİR KİŞİDE EPİLEPSİ HÂLİ SÖZ KONUSU OLDUYSA, HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANIRKEN ŞU BELİRTİLERLE KARŞILAŞIRSANIZ HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYI ANINDA DURDURUN VE DOKTORUNUZA BAŞVURUN: SERSEMLEME, GÖRÜŞ BOZUKLUĞU, GÖZ VEYA KAS SEĞİRMESİ, BİLİNÇ KAYBI, ORYANTASYON BOZUKLUĞU, İSTEMSİZ HAREKET, VEYA SARSILMA.
 • YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

  AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ, CHESS.COM, HİZMETLERİ VEYA HİZMETLERDE BELİREN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İTİBAR KAYBI, EKİPMAN ARIZASI VEYA OLUŞABİLECEK DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, BAĞLI VEYA EMSAL DURUMDAKİ HİÇBİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BÖYLESİ ZARARLARIN OLMASI İHTİMALİ CHESS.COM'A BİLDİRİLDİĞİ DURUMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

  YUKARIDA BELİRTİLENLERE RAĞMEN, HERHANGİ BİR SEBEPLE, BİR MAHKEME, CHESS.COM'U ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU BULURSA, BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI SEBEBİYLE VEYA HİZMETLERDE BULUNAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE CHESS.COM'UN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ ABD DOLARINI GEÇMEYECEKTİR (100.00 ABD DOLARI).

  BU KISIMDA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR TEDBİR ESAS AMACINA ULAŞAMASA BİLE, BU KISMIN SINIRLAMALARI, GARANTİ, KONTRAT, STATÜ, HAKSIZLIK (İHMALİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE), TÜKETİCİ KORUMA KANUNU, VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEY ÜZERİNE KURULU SORUMLULUK KURAMLARINA DAİR GEÇERLİ OLACAKTIR.

  İSTİSNALAR VE SINIRLANDIRMALAR

  BAZI YARGI YETKİ ALANLARI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAFİYETİNE VEYA BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, YUKARIDA BELİRTİLEN BAZI KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

  Kullanıcı Sözleşmesindeki Değişiklikler

  Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve en yeni sürümü www.chess.com/legal adresinde güncelleyeceğiz. Önemli bir değişiklik yaptığımızı tespit edersek, hesabınıza kaydolurken verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta göndererek veya Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetlerimize erişmeye veya kullanmaya devam ederseniz, değiştirilmiş Hizmet Koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

  Genel Bilgiler

  Bu Sözleşme, siz ve Chess.com arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve Hizmet ile ilgili olarak Chess.com ile aranızdaki önceki tüm sözleşmelerin yerine geçerek Hizmeti kullanımınızı yönetir. Bu Sözleşme, Hizmetle ilgili olarak Chess.com ile sizin aranızdaki tüm ve münhasır sözleşmedir ve bu Sözleşme, Chess.com ile sizin aranızda Hizmetle ilgili önceki tüm sözleşmelerin (Chess.com ile açıkça bu Sözleşmeye ek veya onun yerine geçen ayrı bir sözleşmeniz olan hizmetler hariç) yerine geçer ve onların yerini alır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması halinde, Hizmet Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Sözleşme ve burada verilen haklar ve üstlenilen yükümlülükler tarafınızca hiçbir şekilde aktarılamaz, tayin edilemez veya devredilemez. Chess.com, bu Sözleşmeyi serbestçe devredebilir ve İçerikle ilgili tüm haklar dahil olmak üzere, burada Chess.com'a lisanslanan tüm fikri mülkiyet haklarının, sizin onayınız olmadan Chess.com'un vekiline devredilebileceğini açıkça kabul edersiniz. Chess.com'un Hizmet Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü yürütmemesi veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.