Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıdaki metin sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümedir. Yasal olarak geçerli olan tek metin İngilizcedir.

Geçerli olduğu tarih: December 28, 2020

Daha basit şekliyle: başkalarına saygı gösterin, yasalara uyun ve oyunun keyfini çıkarın!

You must carefully read this User Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. It incorporates the Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy.

Hizmetimizi kullanarak bu Kullanıcı Sözleşmesi'ndeki şartları kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, Hizmetimizi kullanmamalısınız.

Bu Sözleşmeyi kabul etmek için, ikamet ettiğiniz eyalet veya ülkede yasal yaş itibarıyla bir yetişkin olmanız gerekir. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz takdirde, yargı makamları nezdinde yasal olarak reşit olma yaşına ulaştığınızı ve buna makul ölçüde güvenmemize izin verildiğini onaylıyorsunuz. Yasal olarak reşit yaşta değilseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu Sözleşmeye izin vermelidir.

Bu politikaların tümü zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir; bu nedenle herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hizmetimizi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, bize bu politikalardaki değişiklikleri kabul etmeye devam ettiğinizi belirtmektesiniz.

BU SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ İÇERDİĞİNİ ÖZELLİKLE DİKKATE ALMALISINIZ: (1) BİR TAHKİM MADDESİ; (2) BİZE KARŞI BİR TOPLU DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT; (3) VE HİZMETİMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK BİZE KARŞI OLAN TÜM TALEPLERİNİZDEN VAZGEÇMENİZ.

Tahkim, Kontrol Eden Yasa ve Yargılama Yetkisi

BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN. MAHKEMEDE DAVA AÇMA HAKKINIZI ETKİLEMEKTEDİR.

Chess.com ile herhangi bir şekilde bu Hizmet Koşulları ile ilgili veya Hizmetimize erişim veya Hizmetimizin kullanımıyla ilgili herhangi bir ihtilafınız varsa, ikimiz de aşağıdaki şekilde bir çözüm bulmayı kabul ederiz:

1. Gayriresmî Çözümleme

Anlaşmazlığınızla ilgili olarak bize Bildirimde bulunmak için önce https://support.chess.com/ adresinden bizimle iletişime geçecek ve gayriresmî olarak bizimle çözmeyi deneyeceksiniz. Bildiriminiz, adınızı, kullandığınız herhangi bir ilgili hesap adını, adresinizi, sizinle nasıl iletişim kurulacağını, sorununuzu ve ne yapmamızı istediğinizi içermelidir. Destek ekibimizle ilk iletişime geçtiğiniz tarihten itibaren en az otuz (30) gün boyunca anlaşmazlığın çözümü için iyi niyetle müzakere etmeyi deneyeceğiz. Anlaşmazlığı gayriresmî olarak çözemezsek, aşağıdaki şekilde bir çözüm arayacağız:

2. Arabuluculuk

Federal Tahkim Yasası ("FAA") ve federal tahkim hukuku, bu Hizmet Şartları için geçerli olacaktır.

Arabuluculuk Prosedürü

Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907 adresine, U.S. Posta Servisi'ni kullanarak taahhütlü posta yoluyla Tahkim Niyet Bildirimi göndermelisiniz. Bildiriminiz: (a) iddianızın doğasını ve temel dayanaklarını; ve (b) aradığınız çözüm yollarını ortaya koymalıdır.

Daha sonra, bu Sözleşme ile değiştirildiği şekliyle, geçerli Ticari Tahkim Kurallarını ve Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak, Amerikan Tahkim Derneği'ne ("AAA") nihai ve bağlayıcı tahkim talebinde bulunacaksınız. AAA Kuralları http://www.adr.org adresinde bulunur.

Hakem, bu Sözleşmeye bağlı olacaktır. AAA ve Hakem, yargılamanın tüm aşamalarını İngilizce olarak yürütecektir. Hakem, duruşmayı sanal ortamda yürütecektir ancak taraflar şahsen duruşmanın gerekli olduğunu kabul ederse, o zaman Hakem duruşmayı ya Utah eyaletinin Utah İli'nde ya da ikamet ettiğiniz ilde yürütecektir. İki konum arasından seçim yapabilirsiniz.

Herhangi bir karar veya ödül, Hakemin temel olgusal ve hukuki bulguları ve ulaşılan sonuçları da dahil olmak üzere her iddianın kararını ve kararın temelini belirten yazılı bir beyanı içerecektir.

Hakem, karşılıklı bireysel iddialarımızdan birini yerine getirmek için yalnızca sizin veya Chess.com'un talep ettiği (ve Hakemin konuyla ilgili inandırıcı kanıtlarla desteklendiğini belirlediği) yasal veya hakkaniyete uygun düzeltme yollarına karar verebilir. Hakem, sizin talebinizle ilgili olarak sizden başka herhangi bir kişiye Chess.com aleyhinde tazminat kararı veremez.

Gerekirse, her iki taraf da nihai hüküm olarak uygulanmak üzere yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye herhangi bir tahkim kararını veya ödülünü sunabilir.

Arabuluculuk Ücretleri, Masrafları ve Avukatlık Ücretleri

10.000$ veya daha az miktarda bir tazminat talebiniz olduğunda, Chess.com, dava açma ücretinizi ve varsa AAA'nın tahkim masraflarının size düşen payını, hakem tazminatı da dahil olacak şekilde, derhal geri ödeyecektir (iddialarınızın ciddiyetsiz olduğunun veya taciz amacıyla talepte bulunulduğunun hakem tarafından tespit edildiği durumlar hariçtir). 10.000$'dan fazla bir tazminat talebiniz olduğunda – veya AAA Tüketici Tahkim Kuralları geçerli değilse – AAA Ticari Tahkim Kurallarına göre, hakem tazminatı da dahil olmak üzere tahkim maliyetlerini AAA, siz ve Chess.com arasında paylaştıracaktır.

Hakem, tarafın iddialarının ciddiyetsiz olduğunu veya diğer tarafı taciz etmek için ileri sürüldüğünü tespit etmediği sürece, bir tarafın diğerinin avukatlık ücretlerini ödemesini gerektiren hiçbir tahkim kararı vermeyecektir.

Bu bölümdeki hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin, veri güvenliği, fikri mülkiyet veya Hizmete yetkisiz erişim ile ilgili konular için küçük talepler mahkemesinde (uygun talepler için) veya hukuk mahkemelerinde ihtiyati tedbir veya diğer adil çözümler talep etmesini engellemez.

BU HİZMET ŞARTLARINI KABUL EDEREK, JÜRİ KARŞISINDA GÖRÜLEN BİR DAVA HAKKINDAN VEYA TOPLU BİR DAVA TALEBİNE KATILMA HAKKINDAN, SİZİN VE CHESS.COM KARŞILIKLI OLARAK FERAGAT ETTİĞİNİZİ ONAYLIYORSUNUZ.

TÜM TALEPLER TARAFLARIN BİREYSEL KAPASİTESİYLE OLUŞTURULMALIDIR VE HERHANGİ BİR TOPLU DAVA VEYA TEMSİLCİ DAVASI İDDİASI KAPSAMINDA OLAN BİR DAVACI VEYA BİR TOPLU DAVA ÜYESİ OLARAK YAPILMAMALIDIR VE AKSİ YÖNDE ANLAŞMA SAĞLAMADIĞIMIZ DURUMDA, HAKEM BİRDEN FAZLA KİŞİNİN TALEPLERİNİ KONSOLİDE EDEMEZ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Ayrıca, bu tür herhangi bir anlaşmazlık yalnızca Abd'de Utah Eyaleti'nin Salt Lake İli'nde bulunan Abd Bölge Mahkemesi'nde veya Abd'de Utah Eyaleti'nin Utah İli'nde bulunan Utah Eyalet Bölge Mahkemesi'nde görülecektir. Bu mahkemelerin yargılama yetkisine ve mahkemenin görülme yerine izin veriyorsunuz ve bunun uygun olmayan bir yer olduğuna dair herhangi bir itirazdan feragat ediyorsunuz.

3. Alternatif İhtilaf Çözümleme

Anlaşmazlığınız, Chess.com'un Adil Oyun Politikası'nı ihlal ettiğinize dair bir tespitine yönelikse, bunu AAA nezdinde tahkime göndermek istemezseniz, bunun yerine nihai ve bağlayıcı bir arabuluculuk için bir Adil Oyun Uzmanları Paneli'ne sunmayı seçebilirsiniz. Bu panel, bu Anlaşmanın 2. Bölümündeki Tahkim hükümlerinde değiştirildiği şekliyle AAA'nın Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak duruşmasını yürütecektir.

Chess.com, bu Adil Oyun Paneli dava oturumuyla ilgili tüm ücretleri ve masrafları ödeyecektir (avukatınızın ücretleri hariç). Bu davada kim galip gelirse gelsin, her koşulda hem siz ve hem de Chess.com kendi avukatlık ücretlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master.

Sonlandırma

Chess.com'un sebepli veya sebepsiz olarak ve önceden haber vermeksizin Chess.com hesabınızı, ilişkili herhangi bir e-posta adresinizi ve Hizmete erişiminizi derhal sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Chess.com, Üyenin Sözleşmenin bu hüküm ve koşullarına uymaması da dahil olarak, ancak buradaki sebeplerle sınırlı olmamak üzere, tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak, istediği zaman, sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilir. Bu tür bir feshin nedeni, bunlarla sınırlı olmamak üzere, (a) bu Hizmet Koşullarının veya diğer birleşik anlaşma veya yönergelerin bozulması veya ihlalleri, (b) kolluk kuvvetlerinin veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (c) sizin tarafınızdan oluşturulan bir talebi (kendiliğinden başlatılan hesap silme işlemleri), (d) Hizmette (veya herhangi bir bölümünde) kesintileri veya önemli değişiklikleri, (e) beklenmedik teknik veya güvenlik meseleleri veya sorunları, (f) uzun süre hesabın kullanılmaması, (g) tarafınızdan dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde bulunulması ve/veya (h) Hizmetler ile bağlantılı olarak tarafınızdan ödenmesi gereken ücretlerin ödenmemesi olabilir.

Chess.com hesabınızın feshedilmesi şunları içerir: (a) Hizmet içindeki tüm tekliflere erişimin kaldırılması, (b) şifrenizin ve hesabınızla (veya hesabınızın herhangi bir parçasıyla) ilişkili veya hesabınızın içindeki tüm ilgili bilgilerin, dosyaların ve içeriğin silinmesi, (c) Hizmetin müteakip kullanımının engellenmesi, (d) Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın Adil Oyun Politikasını ihlal ettiği için kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması, (e) bir etkinlikte oynarken Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, etkinliğin düzenleyicisi, Chess.com hesabınızın Adil Oyun Politikası ihlali nedeniyle kapatılmış olmasından ötürü sizi etkinlikten diskalifiye edebilir ve (f) Topluluk Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın kötüye kullanım sebebiyle kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması.

Ayrıca, tüm fesihlerin tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak yapılacağını ve Chess.com'un hesabınızın, herhangi bir ilişkili e-posta adresinin veya Hizmete erişiminizin herhangi bir şekilde sonlandırılmasından ötürü size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Hesap Sınırlamaları

Chess.com, e-posta mesajlarının, mesaj panosu ilanlarının veya diğer yüklenen İçeriğin Hizmet tarafından barındırılacağı maksimum gün sayısı, Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek maksimum e-posta mesajı sayısı ve Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek herhangi bir e-posta mesajının maksimum boyutu, sizin adınıza Chess.com sunucularında tahsis edilecek olan maksimum disk boyutu ve belirli bir süre içinde Hizmete maksimum erişim sağlayabilme sayınız (ve maksimum zaman dilimi) da dahil olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanımına ilişkin genel uygulamalar ve sınırlamalar belirleyebilir. Chess.com'un Hizmet tarafından sürdürülen veya iletilen herhangi bir mesajın ve diğer iletişimlerin veya diğer İçeriğin silinmesi veya saklanamamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Chess.com uzun bir süre aktif olmayan hesapların sistemden çıkışını yapma hakkını saklı tutar.

Üstelik, Adil Oyun Politikası ile ilgili olarak, Chess.com ayrıca, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızın kullanımıyla ilgili genel uygulamalar ve kısıtlamalar belirleyebilir: Oyun verilerinizi ve davranışınızı izleme ve davranışınızı şüpheli bulduğu takdirde, oyununuzu kısıtlamak, sizi bir etkinlikten çıkartmak veya bir etkinliğe katılmanızı engellemek.

Chess.com bu genel uygulamaları ve sınırlamaları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödüller

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

İşbu belgeyle, herhangi bir Müsabakaya katılarak, şirketimizi, yasal temsilcilerini, iştiraklerini, yan kuruluşlarını, ajanslarını ve ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, herhangi bir yarışmaya ve / veya bunun sonucunda size verilebilecek veya verilmeyebilecek herhangi bir Ödül konusunda sizin tarafınızdan (veya sizin adınıza üçüncü bir taraf tarafından) (“Talepler”) oluşturulabilecek herhangi bir maliyet, masraf zararı, zarar talebi, işlem veya yargılamadan Chess.com'u serbest bırakmayı, deşarj etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz ve Chess.com bu tür Taleplere dair hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Chess.com, Müsabaka kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü yerine getirememekten veya makul kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle Ödüller ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirememekten ötürü size karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu belgeyle, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Şartları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlali nedeniyle veya bir Müsabakaya katılımınızla bağlantılı olarak ekibimiz tarafından verilen talimatlara uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir konuyla ilgili olarak Chess.com'un maruz kaldığı her türlü zarara karşı, şirketimizin, yasal temsilcilerinin, iştiraklerinin, yan kuruluşlarının, acentelerinin ve ilgili memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının maruz kaldığı tüm maliyetler, kayıplar, zararlar, giderler ve yükümlülükleri (itibar kaybı ve şerefiye ve profesyonel danışman ücretleri dahil) tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Ödüllerin verilmesi, bir Katılımcının Yarışmaya katılmaya uygunluğu, herhangi bir Katılımcının davranış şekli, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Koşulları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar ile ilgili tüm hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Müsabakanın herhangi bir yönü ile ilgili anlaşmazlıklar veya ihtilaflar durumunda, nihai karar ekibimize aittir ve Chess.com tarafından verilen herhangi bir karar kesindir ve sizin için bağlayıcıdır ve sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın incelemesine veya itirazına tabi olmayacaktır.

Üye Davranışı

Hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanmamayı kabul ediyorsunuz:

 • yasadışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, cinsel içerikli, pornografik, hakaret içeren, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret dolu veya ırkçı veya etnik açıdan veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir İçeriği yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • dini, siyasi, Chess.com grupları için üye toplama amaçlı mesajlar, kulüpler, bloglar veya Chess.com'un içinde veya dışında bulunan herhangi başka bir içerik de dahil olmak üzere, reklam içerikli olarak forumlarda yorum, metin, mesaj veya bağlantı şeklinde veya kamuya açık olarak reklam içerikli ilan şeklinde paylaşımlarda bulunmak;
 • orijinal içeriğin, oyunun, makalenin, blogun veya forum konusunun amacı ve içeriğiyle ilgisi olmayan ve konunun haricinde kalacak olan kamuya açık herhangi bir paylaşımda bulunmak veya bu şekildeki yorum, metin, mesaj veya bağlantıyı forumlarda paylaşmak;
 • başka birisine yönelik şiddet tehdidi oluşturmak veya kendinize zarar vermeyi savunmak;
 • "kötü amaçla takip etmek" veya başka, benzer bir şekilde başkasına tacizde bulunmak;
 • bir Chess.com temsilcisi de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişiyi veya teşekkülü taklit etmek, veya bir kişi veya teşekkülle olan bağlantınızı yanlış şekilde tanıtmak veya yanlış şekilde belirtmek;
 • Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkları taklit etmek veya başka şekilde tanımlayıcıları değiştirmek;
 • herhangi bir yasa uyarınca veya sözleşmeye bağlı veya güvene dayalı ilişkilerde kullanılabilir olma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • izni alınmadan başkalarının kişisel bilgilerini içeren veya herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım haklarını veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • bu amaçlar için belirlenmiş alanlar dışında herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım malzemesi, "önemsiz posta", "istenmeyen e-posta", "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya başka hangi bir türde yapılan teklifi yüklemek, yayınlamak, e-posta olarak göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;
 • herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, tahrip etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir materyali yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • normal diyalog akışını bozmak veya başka şekillerde, diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışverişlerde bulunma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmak;
 • Hizmetlere veya Hizmetlere bağlı olan sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bozmak, veya Hizmetlere bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya yürütmeliklerine uymamak;
 • Hizmetlerin halka açık olmayan alanlarına, Chess.com’un bilgisayar sistemlerine veya Chess.com’un sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kullanmak;
 • herhangi bir sistemin veya ağın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya aşmak;
 • Hizmetleri veya içeriğini ele geçirmek, dizinlemek, “veri madenciliği yapmak” veya herhangi bir şekilde seyir yapısını veya sunumunu çoğaltmak veya engellemek için herhangi bir robot, örümcek, site araması/ele geçirme uygulaması veya başka bir manuel veya otomatik cihaz veya işlem kullanmak;
 • kasıtlı veya kasıtsız olarak, geçerli olabilecek herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası seviyedeki kanunu veya kanun hükmünde yönetmeliği ihlal etmemeyi ve/veya
 • yukarıdaki paragraflarda belirtilen yasaklı davranış ve faaliyetlerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılar hakkında kişisel veriler toplamak veya saklamak.

Hizmetlerin herhangi bir bölümünü (Chess.com kullanıcı adınız da dahil olmak üzere), Hizmetlerin kullanımını veya Hizmetlere erişimi, herhangi bir ticari amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, değiş tokuş etmemeyi, tekrar satmamayı veya istismar etmeyi kabul ediyorsunuz. Chess.com hesabınızın devredilemez olduğunu kabul edersiniz.

İçerik

Genel olarak yayınlanan veya özel olarak gönderilen tüm bilgilerin, verilerin, metinlerin, yazılımların, müziklerin, seslerin, fotoğrafların, grafiklerin, videoların, mesajların, etiketlerin veya diğer malzemelerin ("İçerik") tüm sorumluluğunun, bu İçeriği oluşturan kişiye ait olduğunu anlıyorsunuz. Bunun anlamı, Hizmetler aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız, e-postayla gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz tüm İçerikten Chess.com değil, tamamen siz sorumlusunuz. Chess.com, Hizmetler aracılığıyla yayınlanan İçeriği kontrol etmez ve bu nedenle bu İçeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez. Hizmeti kullanarak, istemeyerek saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı İçeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. E-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar, veya İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir İçerikten Chess.com hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Chess.com’un İçerikleri önizlemesini yapabileceğğini veya yapmayabileceğini, ancak Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği önizlemeye tabi tutma, reddetme veya taşımaya hakkı olduğunu (ama yükümlülüğü olmadığını) kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, bu Hizmet Koşullarını ihlal eden veya herhangi bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir İçeriği kaldırmak hakkı olacaktır. Chess.com, herhangi bir nedenden ötürü Hizmetlerdeki herhangi bir İçeriği kaldırabilir ve herhangi bir zamanda size karşı sorumlu olmadan, kullanıcıları askıya alabilir veya sonlandırabilir veya kullanıcı adlarının iadesini isteyebilir. Ayrıca, (i) yürürlükteki tüm yasaları, düzenlemeleri, yasal işlemleri veya resmi talepleri yerine getirmek (ii) olası ihlallerin araştırılması da dahil olmak üzere Hizmet Koşullarının uygulanması, (iii) sahtekarlık, güvenlik veya teknik meselelerin tespit edilmesi, önlenmesi veya başka şekilde ele alınması, (iv) kullanıcı destek taleplerine cevap vermek veya (v) Chess.com’un, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda her türlü bilgiye erişmek, okumak, muhafaza etmek ve paylaşmak hakkını saklı tutarız.

Hizmetler ve Hizmetlerin içerisinde yer alan yazılımın, dijital malzemelerin korunmasına izin veren güvenlik bileşenleri içerebileceğini ve bu malzemelerin kullanımının, Chess.com ve/veya Hizmete içerik sağlayan içerik sağlayıcılar tarafından belirlenen kullanım kurallarına tabi olduğunu anlıyorsunuz. Hizmetlerle bitiştirilmiş kullanım kurallarının hiçbirini geçersiz kılmaya veya atlamaya çalışamazsınız. Hizmetlerde sunulan materyallerin tamamen veya kısmen izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, başka şekilde dağıtılması veya kamuya açık şekilde sergilenmesi kesinlikle yasaktır.

Chess.com, gönderdiğiniz veya Hizmetlere dahil edilmek için uygun hale getirdiğiniz İçeriğin sahipliğini iddia etmez. Bununla birlikte, Hizmetlerin halka açık alanlarına dahil etmek için sunduğunuz veya kullanıma sunduğunuz İçerikle ilgili olarak, Hizmetlerin herkese açık alanlarına dahil etmek için gönderdiğiniz veya sunduğunuz herhangi bir İçeriği kullanmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, iletmek, halka açık bir şekilde gerçekleştirmek ve kamuya göstermek ve bu tür İçeriği şu anda bilinen veya gelecekte geliştirilecek herhangi bir biçim veya araç aracılığıyla başka eserlere dahil etme hakkı sağlayan, telif ücretsiz, sürekli, geri alınamaz, devredilemez, münhasır olmayan bir lisansı ve başkalarına lisans verme hakkını Chess.com'a veriyorsunuz.

Tazminat

Hizmetler, Hizmetleri kullanımınız, Hizmetlere bağlantınız, Hizmet Koşulları ihlaliniz veya bir başkasının haklarını ihlaliniz aracılığıyla gönderdiğiniz, paylaştığınız, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz İçeriklerden dolayı üçüncü taraflar tarafından oluşturulabilecek, makul seviyedeki avukat masrafları da dahil olmak üzere tüm iddia ve taleplere yönelik olarak Chess.com'u ve bağlı ortaklıklarını, i̇şti̇rakleri̇ni, yetki̇li̇leri̇ni, çalışanlarını, veki̇lleri̇ni, ortaklarını ve li̇sansörlerini zarardan korumayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Reklamcılarla Olan İlişkiler

Hizmetlerde bulunan reklamları verenlerle yaptığınız iş yazışmalarınızla veya iş ilişkilerinizla veya promosyonlarına katılmanızla ilgili olan malların veya hizmetlerin ödenmesi ve teslimi dahil olmak üzere, bu anlaşmalarla ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizin ve reklamı verenler arasındadır. Chess.com'un, bu tür bir işlemin sonucu olarak veya Hizmetlerde bu tür reklam verenlerin varlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

Hizmetler veya üçüncü taraflar, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir sağlayabilir. Chess.com'un bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, bu tür harici sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden Chess.com'un sorumlu olmadığını ve bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bulunabilecek herhangi bir İçerik, reklam veya herhangi bir başka malzemeyi Chess.com'un tasdik etmediğini ve bunlardan dolayı Chess.com'un sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, Chess.com’un, böyle bir site veya kaynak aracılığıyla erişilen herhangi bir İçerik, ürün veya hizmetin kullanımıyla veya bunlara güvenilmesiyle alakalı olarak oluşan dolaylı veya doğrudan oluşabilecek hiçbir kayıp veya zarardan Chess.com'un sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

Mülkiyet Hakları

Yürürlükteki telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları dahil, Hizmetlere ilişkin ve Hizmetlerdeki tüm haklar, mülkiyet hakları ve ilgileri, Chess.com ve lisansörlerinin münhasır mülküdür ve öyle kalacaktır. Tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari adlar ve burada kullanılan diğer tüm ait isimler, Chess.com'un ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Hizmetlerde belirtilen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Chess.com, bu Hizmet Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Chess.com, Yazılımı kopyalamamanız, değiştirmemeniz, kullanarak bir türev çalışması yapmamanız, tersine mühendislik yapmamanız, kullanarak tersine montaj yapmamanız veya başka herhangi bir şekilde kaynak kodunu keşfetmeyi, satmayı, atfetmeyi, alt lisansı vermeyi denememeniz, veya başka şekilde Yazılımdaki herhangi bir hakkı devretmemeniz (veya başkalarının bunları yapmasına izin vermemeniz) koşuluyla, Yazılımının nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanmanız için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans verir. Hizmetlere yetkisiz erişim sağlamak amacı da dahil olmak üzere (ama bununla sınırlı kalmayarak) Yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya Yazılımın değiştirilmiş versiyonlarını kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetlere erişmek için Chess.com tarafından sağlanan arabirimden başka bir yöntemle Hizmetlere erişmemeyi kabul edersiniz.

Ticari Marka Bilgisi

Tüm CHESS.COM ticari markaları ve servis markaları ile diğer Chess.com logoları ve ürün ve servis adları Chess.com, LLC'nin ticari markalarıdır. Chess.com'un önceden iznini almadan, bu ticari markaları hiçbir şekilde göstermemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

Chess.com başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Hizmet kullanıcılarının da aynısını yapmasını bekler. Chess.com, metni http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf adresinde ABD Telif Hakkı Bürosu Web sitesinde bulunabilen federal Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına ("DMCA") uymaktadır. DMCA ve diğer geçerli yasalara uygun olan ve bize tarafımıza, uygun şekilde yollanan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vereceğiz. Herhangi bir İçeriğin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığına veya kullanıldığına inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı kapsamındaki emeğin tanımlanması;
 • ihlal edici olduğu veya ihlal edici bir faaliyete tabi olduğu iddia edilen malzemenin tanımlanması ve malzemenin yerini belirlememize izin verecek kadar makul bilgiler (örneğin bir url gibi);
 • adresinizi, telefon numaranızı ve bir eposta adresi içeren iletişim bilgileriniz;
 • tarafınızdan, malzemenin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, vekili veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir inancınız olduğuna dair yazılı bir beyan; ve
 • bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair ve yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Kaldırılan İçeriğinizin gerçekten ihlal etmediğini veya İçeriğinizi yayınlamak için gerekli haklara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirim gönderin:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • fiziki veya elektronik imzanız (yasal tam adınızla beraber);
 • kaldırılmış veya erişimi engellenmiş olan İçeriğin ve içeriğin kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önce göründüğü yerin tanımlanması;
 • yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, İçeriğin bir hata sonucu veya İçeriğin yanlış tanımlanmasının sonucu olarak kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli şekilde inancınız olduğuna dair bir ifade; ve
 • adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ve iddia edilen ihlalle ilgili orijinal bildirimde bulunan kişiden dava tebliğini kabul edeceğinize dair bir ifade.

Karşı bildirim alırsak, karşı bildirimin bir kopyasını telif hakkı ihlali iddiasında bulunan kişiye gönderebilir ve o kişiye, kaldırılan İçeriği yerine koyabileceğimizi bildirebiliriz. Telif hakkı ihlali iddiasında bulunan orijinal kişi, İçerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı hakkında mahkeme emri talep eden bir eylemde bulunmazsa, karşı bildirim alındıktan sonra on ila on dört veya daha fazla iş günü içerisinde, Chess.com'un tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, kaldırılan İçerik yerine konabilir.

Karşı bildirimde bulunmanın, mülkiyeti belirlemek için siz ve şikayet eden taraf arasında yasal işlemlere yol açabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Bu süreci kullanarak yanlış veya kötü niyetli bir iddiada bulunursanız, ülkenizde olumsuz yasal sonuçların olabileceğini unutmayın.

İhlal ettiği iddia edilen İçeriği, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaldırma hakkımızı saklı tutuyoruz. Uygun koşullarda, kullanıcının tekrar eden bir ihlal edici olduğu tespit edilirse, Chess.com bir kullanıcının hesabını da sonlandırabilir. Hizmetlerde göründüğü iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi için belirlenmiş telif hakkı acentemiz:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Uluslararası Kullanım

Bu Hizmet, Chess.com tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden sağlanmaktadır. Chess.com, Hizmetin uygun olduğu veya başka yerlerde mevcut olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz. Hizmete diğer yerlerden erişmeyi tercih edenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygun davranmakla sorumludurlar. ABD hükümeti ambargosuna tabi olan bir ülkede veya ABD hükümeti tarafından "terörist destekleyici" olarak tanımlananan bir ülkede olmadığınızı ve ABD hükümeti tarafından yasaklanmış taraflar veya kısıtlandırılmış taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

GARANTİ KOŞULLARI

AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ:

 • HİZMETLERİ, RİSKLERİ TAMAMEN SİZE AİT OLARAK KULLANIRSINIZ. HİZMETLER, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT ŞEKLİYLE" SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, CHESS.COM, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AMA SINIRLANDIRMADAN, CHESS.COM İNTERNET SİTESİ VE HİZMETİNE DAİR BELİRTİLEN, İMA EDİLEN VEYA YASAL TÜM VE HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.
 • CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ (i) HİZMETİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANLI, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI HUSUSUNDA; (iii) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN HIZLI VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI HUSUSUNDA; (iv) HİZMETLER ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR MATERYALİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; VE (v) YAZILIMA ERİŞMEK VEYA YAZILIMI SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIMDAKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ HUSUSUNDA; HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
 • HİZMETİN KULLANILMASI SONUCUNDA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALE, İSTEĞİNİZE BAĞLI OLARAK VE RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ERİŞİLMİŞTİR, VE BÖYLE MATERYALLERDEN DOLAYI SİZİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.
 • HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYDİĞİ SÜRECE, CHESS.COM'DAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETLERDEN TARAFINIZCA ALINAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR ÖNERİ VEYA BİLGİ, GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR.
 • KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR YÜZDESİ, BİLGİSAYAR EKRANINDA BELİRLİ IŞIK KALIPLARINA VEYA ARKAPLANLARINA MARUZ KALDIKLARINDA VEYA HİZMETLERİ KULLANDIKLARINDA EPİLEPSİ ATAKLARI GEÇİREBİLİRLER. BAZI DURUMLAR, DAHA ÖNCE HİÇBİR EPİLEPSİ VEYA ATAK GEÇMİŞİ TESBİTİ OLMAYAN KULLANICILARDA, BELİRLİ EPİLEPSİ HÂLİ OLUŞMASINA SEBEP OLABİLİR. SİZ VEYA AİLENİZDEKİ HERHANGİ BİR KİŞİDE EPİLEPSİ HÂLİ SÖZ KONUSU OLDUYSA, HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANIRKEN ŞU BELİRTİLERLE KARŞILAŞIRSANIZ HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYI ANINDA DURDURUN VE DOKTORUNUZA BAŞVURUN: SERSEMLEME, GÖRÜŞ BOZUKLUĞU, GÖZ VEYA KAS SEĞİRMESİ, BİLİNÇ KAYBI, ORYANTASYON BOZUKLUĞU, İSTEMSİZ HAREKET, VEYA SARSILMA.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ, CHESS.COM, HİZMETLERİ VEYA HİZMETLERDE BELİREN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İTİBAR KAYBI, EKİPMAN ARIZASI VEYA OLUŞABİLECEK DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, BAĞLI VEYA EMSAL DURUMDAKİ HİÇBİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BÖYLESİ ZARARLARIN OLMASI İHTİMALİ CHESS.COM'A BİLDİRİLDİĞİ DURUMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDA BELİRTİLENLERE RAĞMEN, HERHANGİ BİR SEBEPLE, BİR MAHKEME, CHESS.COM'U ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU BULURSA, BU HİZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI SEBEBİYLE VEYA HİZMETLERDE BULUNAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE CHESS.COM'UN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ ABD DOLARINI GEÇMEYECEKTİR (100.00 ABD DOLARI).

BU KISIMDA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR TEDBİR ESAS AMACINA ULAŞAMASA BİLE, BU KISMIN SINIRLAMALARI, GARANTİ, KONTRAT, STATÜ, HAKSIZLIK (İHMALİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE), TÜKETİCİ KORUMA KANUNU, VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEY ÜZERİNE KURULU SORUMLULUK KURAMLARINA DAİR GEÇERLİ OLACAKTIR.

İSTİSNALAR VE SINIRLANDIRMALAR

BAZI YARGI YETKİ ALANLARI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI VEYA MUAFİYETİ VEYA BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, YUKARIDA BELİRTİLEN BAZI KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Hizmet Koşullarımızdaki Değişiklikler

Bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve en yeni sürümü www.chess.com adresinde güncelleyeceğiz. Önemli bir değişiklik yaptığımızı tespit edersek, hesabınıza kaydolurken verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta göndererek veya Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetlerimize erişmeye veya kullanmaya devam ederseniz, değiştirilmiş Hizmet Koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Genel Bilgiler

Hizmet Koşulları, Chess.com ile aranızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Hizmetlerle ilgili olarak Chess.com ile önceden yaptığınız anlaşmaların yerine geçerek Hizmetleri kullanımınızı düzenler. Bu Hizmet Koşulları, Chess.com ile sizin aranızda Hizmetlere dair tüm ve münhasır sözleşmedir ve bu Hizmet Koşulları, Chess.com ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili daha önceden yapılan anlaşmaların yerine geçer ve bunların yerini alır (Hizmet Koşullarının yerine geçtiği veya Hizmet Koşullarına ek olduğu açıkça belirtilen, Chess.com ile yaptığınız diğer anlaşmalar bunun haricindedir). Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, Hizmet Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Hizmet Koşulları ve bu belgede verilen haklar ve yükümlülükler hiçbir şekilde sizin tarafınızdan devredilemez, başkasına görevlendirilemez veya başkasına aktarılamaz. Chess.com, bu Hizmet Koşullarını serbestçe belirleyebilir ve İçerikle ilgili herhangi bir hak da dahil olmak üzere, aşağıda yer aldığı şekliyle Chess.com'a lisansı verilen fikri mülkiyet haklarının, sizin izniniz olmadan Chess.com’un atadığı kişilere devredilebileceğini açıkça kabul edersiniz. Chess.com’un Hizmet Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya yerine getirmemesi, bu hak veya hükmün feragat edilmesine neden olmaz.