Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıdaki metin sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümedir. Yasal olarak geçerli olan tek metin İngilizcedir.
Geçerli olduğu tarih: April 21, 2022

Daha basit şekliyle: başkalarına saygı gösterin, yasalara uyun ve oyunun keyfini çıkarın!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

Hizmetimizi kullanarak, bu Kullanıcı Sözleşmesindeki şartları kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız, aşağıda daha ayrıntılı tanımlandığı üzere Hizmetimizi kullanmamalısınız. Hizmeti kullanımınız, bu Kullanıcı Sözleşmesinin "devamlı kabulü" olarak kabul edilir, yani Hizmeti her kullandığınızda, Kullanıcı Sözleşmesinin veya Diğer Politikalardan herhangi birinin o sırada geçerli olan sürümünü, Hizmeti son kullandığınızdan beri (size haber vermeden) değişmiş olsalar bile kabul etmiş olursunuz.

Bu Sözleşmeye girmek, Hizmeti kullanmak ve/veya bizde bir hesap oluşturmak için, ikamet ettiğiniz eyalette veya ülkede reşit olmanız gerekir. Bu Sözleşmeye girerseniz, yargı bölgenizdeki yasal reşit olma yaşına ulaştığınızı ve buna makul bir şekilde güvenmemize izin verildiğini onaylıyorsunuz. Reşit değilseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu Sözleşmeye rıza vermelidir. Kalifornia Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız ve 13 yaşın altındaysanız Hizmeti kullanamazsınız. Siz veya tanıdığınız biri Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ettiği ve 13 yaşından küçük olduğu halde Chess.com'da bir hesap oluşturduysa lütfen https://support.chess.com adresinden bize bildirin.

Bu politikaların tümü zaman zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir; bu nedenle herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hizmetimizi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, bize bu politikalardaki değişiklikleri kabul etmeye devam ettiğinizi belirtmektesiniz. Politikalarımızdan herhangi birini değiştirmemiz durumunda size bildirim yapmamız gerekmemektedir; bunun istisnası olan, Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet etmeniz veya Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne tabi olmanız durumlarında, aşağıdaki durumlarda sizi bilgilendireceğiz: (a) Bu Sözleşmede veya sizin kullanıcı verilerinizi satmamıza izin veren Diğer Politikalarda değişiklik yapmamız, ya da (b) sizin kullanıcı verilerinizi dahili amaçlarımız haricinde ticari bir amaçla kullanmamız halinde.

BU SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİ İÇERDİĞİNİ ÖZELLİKLE DİKKATE ALMALISINIZ: (1) BİR TAHKİM MADDESİ; (2) BİZE KARŞI BİR TOPLU DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT; (3) VE HİZMETİMİZİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK BİZE KARŞI OLAN TÜM TALEPLERİNİZDEN VAZGEÇMENİZ.

Tahkim, Kontrol Eden Yasa ve Yargılama Yetkisi

BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN. MAHKEMEDE DAVA AÇMA HAKKINIZI ETKİLEMEKTEDİR.

Chess.com ile, Diğer Politikalar da dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde bu Sözleşmeyle veya Hizmetimize erişmeniz veya Hizmetimizin kullanımıyla veya Hizmetlerin diğer herhangi bir kullanımıyla ve/veya Chess.com ile yaptığınız her türlü işlemle ilgili, Chess.com'un pazarlama veya eğitim amaçlı kullanımı ve diğer tüm amaçlar dahil olmak üzere her türlü kullanımıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlığınız varsa, o zaman ikimiz de aşağıdaki şekilde bir çözüme varmayı kabul ederiz:

1. Gayriresmî Çözümleme

Anlaşmazlığınızla ilgili olarak ilk önce bize https://support.chess.com üzerinden ulaşacak ve anlaşmazlığınızı bizimle gayriresmi olarak çözmeye çalışacaksınız.

Bize yaptığınız Bildirimin başlığını "Anlaşmazlık Bildirimi" olarak belirtmelisiniz ve Bildirimde yasal tam adınızı (gerçek adınız), kullandığınız ilgili hesabın adını (hesap adınız veya hesap kimlik numaranız), adresinizi, sizinle nasıl iletişim kurulacağını, sorununuzu ve ne yapmamızı istediğinizi belirtmelisiniz. Destek ekibimizle ilk iletişime geçtiğiniz tarihten itibaren en az otuz (30) gün boyunca anlaşmazlığın çözümü için iyi niyetle müzakere etmeyi deneyeceğiz. Anlaşmazlığı gayriresmî olarak çözemezsek, aşağıdaki şekilde bir çözüm arayacağız:

2. Arabuluculuk

Federal Tahkim Yasası ("FAA") ve federal tahkim hukuku, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmeseniz bile bu Hizmet Koşulları için geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Mal Satışına İlişkin Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, tüm Birleşmiş Milletler Uluslararası Sözleşmelerini hariç tutmak kaydıyla, FAA'nın geçerli tüm uluslararası analogları bu Kullanıcı Sözleşmesi için geçerlidir.

Arabuluculuk Prosedürü

Chess.com, Legal, 877 E 1200 S # 970397, Orem, UT 84907 adresine, U.S. Posta Servisi'ni kullanarak taahhütlü posta yoluyla Tahkim Niyet Bildirimi göndermelisiniz. Bildiriminiz: (a) iddianızın doğasını ve temel dayanaklarını; ve (b) aradığınız çözüm yollarını ortaya koymalıdır.

Daha sonra, bu Sözleşme ile değiştirildiği şekliyle, geçerli Ticari Tahkim Kurallarını ve Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak, Amerikan Tahkim Derneği'ne ("AAA") nihai ve bağlayıcı tahkim talebinde bulunacaksınız. AAA Kuralları http://www.adr.org adresinde bulunur.

Hakem, bu Sözleşmeye bağlı olacaktır. AAA ve Hakem, yargılamanın tüm aşamalarını İngilizce olarak yürütecektir. Hakem, duruşmayı sanal ortamda yürütecektir ancak taraflar şahsen duruşmanın gerekli olduğunu kabul ederse, o zaman Hakem duruşmayı ya Utah eyaletinin Utah İli'nde ya da ikamet ettiğiniz ilde yürütecektir. İki konum arasından seçim yapabilirsiniz.

Herhangi bir karar veya ödül, Hakemin temel olgusal ve hukuki bulguları ve ulaşılan sonuçları da dahil olmak üzere her iddianın kararını ve kararın temelini belirten yazılı bir beyanı içerecektir.

Hakem, karşılıklı bireysel iddialarımızdan birini yerine getirmek için yalnızca sizin veya Chess.com'un talep ettiği (ve Hakemin konuyla ilgili inandırıcı kanıtlarla desteklendiğini belirlediği) yasal veya hakkaniyete uygun düzeltme yollarına karar verebilir. Hakem, sizin talebinizle ilgili olarak sizden başka herhangi bir kişiye Chess.com aleyhinde tazminat kararı veremez.

Gerekirse, her iki taraf da nihai hüküm olarak uygulanmak üzere yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye herhangi bir tahkim kararını veya ödülünü sunabilir. Hakemin kararı, temyiz imkânı olmaksızın nihai ve bağlayıcı kabul edilecektir. Bu tür bir tahkimin tüm tarafları, her türlü temyiz hakkından FAA ve AAA'nın o sırada geçerli Ticari Kuralları kapsamında izin verilen azami ölçüde feragat etmeyi kabul eder.

Arabuluculuk Ücretleri, Masrafları ve Avukatlık Ücretleri

10.000$ veya daha az miktarda bir tazminat talebiniz olduğunda, Chess.com, dava açma ücretinizi ve varsa AAA'nın tahkim masraflarının size düşen payını, hakem tazminatı da dahil olacak şekilde, derhal geri ödeyecektir (iddialarınızın ciddiyetsiz olduğunun veya taciz amacıyla talepte bulunulduğunun hakem tarafından tespit edildiği durumlar hariç tutulur ve bu durumlarda Chess.com'un harçlarını ve masraflarını, böyle bir eylemi savunmak için gerekli olan avukat masrafları da dahil olmak üzere ödemeyi kabul edersiniz). 10.000$'dan fazla bir tazminat talebiniz olduğunda – veya AAA Tüketici Tahkim Kuralları geçerli değilse – hakem tazminatı da dahil olmak üzere, tahkim maliyetlerini AAA, iddialarınızın ciddiyetsiz olduğunun veya taciz amacıyla talepte bulunulduğunun hakem tarafından tespit edildiği durumlar haricinde, AAA Ticari Tahkim Kurallarına göre siz ve Chess.com arasında paylaştıracaktır.

Hakem, tarafın iddialarının ciddiyetsiz olduğunu veya diğer tarafı taciz etmek için ileri sürüldüğünü tespit etmediği sürece, bir tarafın diğerinin avukatlık ücretlerini ödemesini gerektiren hiçbir tahkim kararı vermeyecektir.

Bu bölümdeki hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin, veri güvenliği, fikri mülkiyet veya Hizmete yetkisiz erişim ile ilgili konular için küçük talepler mahkemesinde (uygun talepler için) veya hukuk mahkemelerinde ihtiyati tedbir veya diğer adil çözümler talep etmesini engellemez. Bu bölümdeki hiçbir şey, herhangi bir hakkı sınırlamak veya geçerli yerel yasa uyarınca, başka şekilde geçerli bir tahkim hükmü ile sınırlandırılamayan herhangi bir rücuyu yasaklamak olarak yorumlanamaz.

BU HİZMET ŞARTLARINI KABUL EDEREK, JÜRİ KARŞISINDA GÖRÜLEN BİR DAVA HAKKINDAN VEYA TOPLU BİR DAVA TALEBİNE KATILMA HAKKINDAN, SİZİN VE CHESS.COM KARŞILIKLI OLARAK FERAGAT ETTİĞİNİZİ ONAYLIYORSUNUZ.

TÜM TALEPLER TARAFLARIN BİREYSEL KAPASİTESİYLE OLUŞTURULMALIDIR VE HERHANGİ BİR TOPLU DAVA VEYA TEMSİLCİ DAVASI İDDİASI KAPSAMINDA OLAN BİR DAVACI VEYA BİR TOPLU DAVA ÜYESİ OLARAK YAPILMAMALIDIR VE AKSİ YÖNDE ANLAŞMA SAĞLAMADIĞIMIZ DURUMDA, HAKEM BİRDEN FAZLA KİŞİNİN TALEPLERİNİ KONSOLİDE EDEMEZ.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Ayrıca, bu tür herhangi bir anlaşmazlık yalnızca Abd'de Utah Eyaleti'nin Salt Lake İli'nde bulunan Abd Bölge Mahkemesi'nde veya Abd'de Utah Eyaleti'nin Utah İli'nde bulunan Utah Eyalet Bölge Mahkemesi'nde görülecektir. Bu mahkemelerin yargılama yetkisine ve mahkemenin görülme yerine izin veriyorsunuz ve bunun uygun olmayan bir yer olduğuna dair herhangi bir itirazdan feragat ediyorsunuz.

3. Alternatif İhtilaf Çözümleme

Anlaşmazlığınız Chess.com'un, Adil Oyun Politikasını ihlal ettiğinizi tespit etmesiyle ilgiliyse, bunu AAA ile tahkime göndermek istemiyorsanız, bunun yerine bir Adil Oyun Uzmanlar Paneliyle nihai ve bağlayıcı tahkime göndermeyi seçebilirsiniz. Chess.com, Adil Oyun Uzmanlar Paneli tarafından çözümlenmesi için gönderilen bu tür iddiaları incelemek için yegane hakka sahip olacak ve tahkim için bu tür iddiaları kabul etme veya reddetme hakkından tamamen kendi takdirine bağlı olarak yararlanacaktır. Chess.com, Adil Oyun Uzmanlar Paneli tarafından çözümlenmesi için gönderilen böyle bir çözüm önerisini reddederse, yine yukarıdaki 2 numaralı alt bölümde verilen Tahkim Prosedürünü kullanabilirsiniz.

Bu kurul, duruşmasını, bu Sözleşmenin 2. Bölümündeki Tahkim hükümleriyle değiştirildiği şekliyle AAA'nın Tüketici Tahkim Kurallarını kullanarak yürütecektir.

Chess.com, bu Adil Oyun Paneli dava oturumuyla ilgili tüm ücretleri ve masrafları ödeyecektir (avukatınızın ücretleri hariç). Bu davada kim galip gelirse gelsin, her koşulda hem siz ve hem de Chess.com kendi avukatlık ücretlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. Bir Adil Oyun Panelinin toplanması ve derlemesi tamamen Chess.com'un takdirinde olacaktır ve Adil Oyun Panelinin yetkisine başvurarak, kararının nihai ve bağlayıcı olacağını ve Chess.com'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak böyle bir temyiz hakkı sağlamayı seçmesi dışında herhangi bir itiraz olanağının bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Sonlandırma

Chess.com'un sebepli veya sebepsiz olarak ve önceden haber vermeksizin Chess.com hesabınızı, ilişkili herhangi bir e-posta adresinizi ve Hizmete erişiminizi derhal sonlandırabileceğini kabul etmektesiniz. Chess.com, Üye'nin Sözleşmenin bu hüküm ve koşullarına uymaması da dahil olmak üzere, ancak buradaki sebeplerle sınırlı olmamak üzere, tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak, istediği zaman, sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilir. Bu Sözleşmeye veya Diğer Politikalara uygun davranmak Chess.com'a ve Hizmetlere gelecekte erişim sağlamanızın garantisini oluşturmamaktadır. Bu tür bir feshin nedeni, bunlarla sınırlı olmamak üzere, (a) bu Hizmet Koşullarının veya diğer birleşik anlaşma veya yönergelerin bozulması veya ihlalleri, (b) kolluk kuvvetlerinin veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (c) sizin tarafınızdan oluşturulan bir talebi (kendi başlatılan hesap silme işlemleri), (d) Hizmette (veya herhangi bir bölümünde) kesintileri veya önemli değişiklikleri, (e) beklenmedik teknik veya güvenlik meseleleri veya sorunları, (f) uzun süre hesabın kullanılmaması, (g) tarafınızdan dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde bulunulması ve/veya (h) Hizmetlerle bağlantılı olarak tarafınızdan ödenmesi gereken ücretlerin ödenmemesi olabilir. Chess.com'a gerçek ve telafi edilebilir bir zarar veren bir eylem (örneğin Chess.com'un verilerinin ihlaline dahil olmak) sonucunda hesabınızın kapatılması durumunda, Utah Eyaleti mahkemelerinde veya başka mahkemelerde çözüm arama da dahil olmak üzere Chess.com size karşı her türlü hak ve çözümden istifade edecektir.

Chess.com hesabınızın feshedilmesi şunları içerir: (a) Hizmet içindeki tüm tekliflere erişimin kaldırılması, (b) şifrenizin ve hesabınızla (veya hesabınızın herhangi bir parçasıyla) ilişkili veya hesabınızın içindeki tüm ilgili bilgilerin, dosyaların ve içeriğin silinmesi, (c) Hizmetin müteakip kullanımının engellenmesi, (d) Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın Adil Oyun Politikasını ihlal ettiği için kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması, (e) bir etkinlikte oynarken Adil Oyun Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, etkinliğin düzenleyicisi, Chess.com hesabınızın Adil Oyun Politikası ihlali nedeniyle kapatılmış olmasından ötürü sizi etkinlikten diskalifiye edebilir ve (f) Topluluk Politikası'nı ihlal etmeniz durumunda, hesabınızın kötüye kullanım sebebiyle kapatılmış olarak etiketlenmesinin yanı sıra profil avatarınızın, adınızın ve hesabınızdaki (kullanıcı adı kalacak şekilde) kişisel bilgilerinizin kaldırılması.

Ayrıca, tüm fesihlerin tamamen Chess.com'un takdirine bağlı olarak yapılacağını ve Chess.com'un hesabınızın, herhangi bir ilişkili e-posta adresinin veya Hizmete erişiminizin herhangi bir şekilde sonlandırılmasından ötürü size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Chess.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak böyle bir temyiz sağlamadığı sürece, bir Chess.com hesabının feshedilmesine itiraz etme hakkı yoktur. GDPR'ye tabiyseniz veya Kaliforniya Eyaleti'nde ikamet ediyorsanız, Chess.com hesabınızın feshi, elimizde bulunan veya sizin için işlediğimiz herhangi bir kişisel verinin bir kopyasını alma veya silinmesini talep etme hakkınızı sona erdirmez.

Hesap Sınırlamaları

Chess.com, e-posta mesajlarının, mesaj panosu ilanlarının veya diğer yüklenen İçeriğin Hizmet tarafından barındırılacağı maksimum gün sayısı, Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek maksimum e-posta mesajı sayısı ve Hizmet dahilindeki bir hesap tarafından alınabilecek veya gönderilebilecek herhangi bir e-posta mesajının maksimum boyutu, sizin adınıza Chess.com sunucularında tahsis edilecek olan maksimum disk boyutu ve belirli bir süre içinde Hizmete maksimum erişim sağlayabilme sayınız (ve maksimum zaman dilimi) da dahil olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanımına ilişkin genel uygulamalar ve sınırlamalar belirleyebilir. Chess.com'un Hizmet tarafından sürdürülen veya iletilen herhangi bir mesajın ve diğer iletişimlerin veya diğer İçeriğin silinmesi veya saklanamamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Chess.com uzun bir süre aktif olmayan hesapların sistemden çıkışını yapma hakkını saklı tutar.

Üstelik, Adil Oyun Politikası ile ilgili olarak, Chess.com ayrıca, bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızın kullanımıyla ilgili genel uygulamalar ve kısıtlamalar belirleyebilir: Oyun verilerinizi ve davranışınızı izleme ve davranışınızı şüpheli bulduğu takdirde, oyununuzu kısıtlamak, sizi bir etkinlikten çıkartmak veya bir etkinliğe katılmanızı engellemek.

Chess.com, bu genel uygulamaları ve sınırlamaları zaman zaman size bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Ödüller

Chess.com'da ödül içeren etkinliklerde oynamak için ikamet ettiğiniz eyaletteki veya ülkedeki yasalara göre reşit yaşta olmanız ve yerel yasalara uymanız gerekmektedir. Reşit yaşta değilseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu sözleşmeyi onaylamak zorundadır. Chess.com, etkinliklere katılımınızın yasal olup olmadığını onaylamakla sorumlu değildir.

Chess.com'daki herhangi bir Müsabakada (turnuva, etkinlik veya diğer) herhangi bir Ödül (parasal veya başka) kazanmanız durumunda, Chess.com'un, Müsabakadaki oyunlarınızla ilgili veya ilgisiz olup olmadığına bakmaksızın oyunlarınızı incelemesini kabul edersiniz ve izin verirsiniz ve Yarışmada herhangi bir Ödülü kazanmaya uygunluğunuza yönelik veya diskalifiye durumunuza yönelik kararlar Chess.com'a aittir. Chess.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitemizdeki herhangi bir Müsabakada kazanılan tüm Ödülleri, Oyunlarınızla ilgili soruşturma süresince herhangi bir süre boyunca alıkoyabilir. Chess.com'un, Chess.com'un Hizmet Şartları uyarınca Ödüllerin kaybedilmesi, azaltılması veya iptal edilmesine ilişkin vereceği herhangi bir karar kesindir ve sizi bağlayıcıdır ve sizin tarafınızca veya üçüncü taraflarca incelenmeye veya temyize tabi olmayacaktır.

İşbu belgeyle, herhangi bir Müsabakaya katılarak, şirketimizi, yasal temsilcilerini, iştiraklerini, yan kuruluşlarını, ajanslarını ve ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, herhangi bir yarışmaya ve / veya bunun sonucunda size verilebilecek veya verilmeyebilecek herhangi bir Ödül konusunda sizin tarafınızdan (veya sizin adınıza üçüncü bir taraf tarafından) (“Talepler”) oluşturulabilecek herhangi bir maliyet, masraf zararı, zarar talebi, işlem veya yargılamadan Chess.com'u serbest bırakmayı, deşarj etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz ve Chess.com bu tür Taleplere dair hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Chess.com, Müsabaka kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü yerine getirememekten veya makul kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle Ödüller ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirememekten ötürü size karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu belgeyle, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Şartları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlali nedeniyle veya bir Müsabakaya katılımınızla bağlantılı olarak ekibimiz tarafından verilen talimatlara uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir konuyla ilgili olarak Chess.com'un maruz kaldığı her türlü zarara karşı, şirketimizin, yasal temsilcilerinin, iştiraklerinin, yan kuruluşlarının, acentelerinin ve ilgili memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının maruz kaldığı tüm maliyetler, kayıplar, zararlar, giderler ve yükümlülükleri (itibar kaybı ve şerefiye ve profesyonel danışman ücretleri dahil) tazmin etmeyi kabul edersiniz.

Ödüllerin verilmesi, bir Katılımcının Yarışmaya katılmaya uygunluğu, herhangi bir Katılımcının davranış şekli, bu Kurallar, Chess.com Hizmet Koşulları, Turnuva Kuralları veya Özel Şartlar ile ilgili tüm hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir Müsabakanın herhangi bir yönü ile ilgili anlaşmazlıklar veya ihtilaflar durumunda, nihai karar ekibimize aittir ve Chess.com tarafından verilen herhangi bir karar kesindir ve sizin için bağlayıcıdır ve sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın incelemesine veya itirazına tabi olmayacaktır.

Chess.com, herhangi bir Ödülün vergi düzenlemesine ilişkin vergi tavsiyesi veya yasal tavsiye vermez ve veremez. Chess.com, böyle bir talepte bulunan herhangi bir hükümet organının geçerli bir bilgi talebine yanıt verme yolu da dahil olmak üzere, Ödüllerle ilgili bilgileri gerekli gördüğü herhangi bir vergi dairesine bildirimde bulunabilir. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Chess.com, GDPR veya bulunduğunuz yargı bölgenizdeki benzer veri gizliliği yasaları kapsamındaki gizlilik haklarınız üzerinde bir sınırlama oluşturabilecek olan bu bildirimler hakkında, tamamen kendi takdirine bağlı olarak size bilgi verebilir veya vermeyebilir.

Üye Davranışı

Hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanmamayı kabul ediyorsunuz:

 • yasadışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, cinsel içerikli, pornografik, hakaret içeren, başkalarının gizliliğini ihlal eden, nefret dolu veya ırkçı veya etnik açıdan veya başka şekilde sakıncalı herhangi bir İçeriği yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • dini, siyasi, Chess.com grupları için üye toplama amaçlı mesajlar, kulüpler, bloglar veya Chess.com'un içinde veya dışında bulunan herhangi başka bir içerik de dahil olmak üzere, reklam içerikli olarak forumlarda yorum, metin, mesaj veya bağlantı şeklinde veya kamuya açık olarak reklam içerikli ilan şeklinde paylaşımlarda bulunmak;
 • orijinal içeriğin, oyunun, makalenin, blogun veya forum konusunun amacı ve içeriğiyle ilgisi olmayan ve konunun haricinde kalacak olan kamuya açık herhangi bir paylaşımda bulunmak veya bu şekildeki yorum, metin, mesaj veya bağlantıyı forumlarda paylaşmak;
 • başka birisine yönelik şiddet tehdidi oluşturmak veya kendinize zarar vermeyi savunmak;
 • "kötü amaçla takip etmek" veya başka, benzer bir şekilde başkasına tacizde bulunmak;
 • bir Chess.com temsilcisi de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişiyi veya teşekkülü taklit etmek, veya bir kişi veya teşekkülle olan bağlantınızı yanlış şekilde tanıtmak veya yanlış şekilde belirtmek;
 • Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkları taklit etmek veya başka şekilde tanımlayıcıları değiştirmek;
 • herhangi bir yasa uyarınca veya sözleşmeye bağlı veya güvene dayalı ilişkilerde kullanılabilir olma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • izni alınmadan başkalarının kişisel bilgilerini içeren veya herhangi bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını, tanıtım haklarını veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • bu amaçlar için belirlenmiş alanlar dışında herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım malzemesi, "önemsiz posta", "istenmeyen e-posta", "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya başka hangi bir türde yapılan teklifi yüklemek, yayınlamak, e-posta olarak göndermek, iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;
 • herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, tahrip etmek veya sınırlandırmak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya diğer bilgisayar kodları, dosyalar veya programlar içeren herhangi bir materyali yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek, iletmek veya başka türlü kullanıma sunmak;
 • normal diyalog akışını bozmak veya başka şekillerde, diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışverişlerde bulunma yeteneklerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmak;
 • Hizmetlere veya Hizmetlere bağlı olan sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bozmak, veya Hizmetlere bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya yürütmeliklerine uymamak;
 • Hizmetlerin halka açık olmayan alanlarına, Chess.com’un bilgisayar sistemlerine veya Chess.com’un sağlayıcılarının teknik dağıtım sistemlerine erişmek, bunları kurcalamak veya kullanmak;
 • herhangi bir sistemin veya ağın güvenlik açığını araştırmak, taramak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmek veya aşmak;
 • Hizmetleri veya içeriğini ele geçirmek, dizinlemek, “veri madenciliği yapmak” veya herhangi bir şekilde seyir yapısını veya sunumunu çoğaltmak veya engellemek için herhangi bir robot, örümcek, site araması/ele geçirme uygulaması veya başka bir manuel veya otomatik cihaz veya işlem kullanmak;
 • kasıtlı veya kasıtsız olarak, geçerli olabilecek herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası seviyedeki kanunu veya kanun hükmünde yönetmeliği ihlal etmemeyi ve/veya
 • yukarıdaki paragraflarda belirtilen yasaklı davranış ve faaliyetlerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılar hakkında kişisel veriler toplamak veya saklamak.

Hizmetlerin herhangi bir bölümünü (Chess.com kullanıcı adınız da dahil olmak üzere), Hizmetlerin kullanımını veya Hizmetlere erişimi, herhangi bir ticari amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, değiş tokuş etmemeyi, tekrar satmamayı veya istismar etmeyi kabul ediyorsunuz. Chess.com hesabınızın devredilemez olduğunu kabul edersiniz.

Yukarıdaki kurallara ve düzenlemelere uymak, Hizmete sürekli erişimin veya Chess.com'un kullanımının garantisini teşkil etmez. Chess.com, Chess.com'a ve/veya Hizmete erişiminizi herhangi bir zamanda sınırlama veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

İçerik

Genel olarak yayınlanan veya özel olarak gönderilen tüm bilgilerin, verilerin, metinlerin, yazılımların, müziklerin, seslerin, fotoğrafların, grafiklerin, videoların, mesajların, etiketlerin veya diğer malzemelerin ("İçerik") tüm sorumluluğunun, bu İçeriği oluşturan kişiye ait olduğunu anlıyorsunuz. Bunun anlamı, Hizmetler aracılığıyla yüklediğiniz, yayınladığınız, e-postayla gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz tüm İçerikten Chess.com değil, tamamen siz sorumlusunuz. Chess.com, Hizmetler aracılığıyla yayınlanan İçeriği kontrol etmez ve bu nedenle bu İçeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez. Hizmeti kullanarak, istemeyerek saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı İçeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. E-postayla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar, veya İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir İçerikten Chess.com hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

Chess.com’un İçerikleri önizlemesini yapabileceğğini veya yapmayabileceğini, ancak Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriği önizlemeye tabi tutma, reddetme veya taşımaya hakkı olduğunu (ama yükümlülüğü olmadığını) kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, Chess.com'un ve görevlendirdiklerinin, bu Hizmet Koşullarını ihlal eden veya herhangi bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir İçeriği kaldırmak hakkı olacaktır. Chess.com, herhangi bir nedenden ötürü Hizmetlerdeki herhangi bir İçeriği kaldırabilir ve herhangi bir zamanda size karşı sorumlu olmadan, kullanıcıları askıya alabilir veya sonlandırabilir veya kullanıcı adlarının iadesini isteyebilir. Ayrıca, (i) yürürlükteki tüm yasaları, düzenlemeleri, yasal işlemleri veya resmi talepleri yerine getirmek (ii) olası ihlallerin araştırılması da dahil olmak üzere Hizmet Koşullarının uygulanması, (iii) sahtekarlık, güvenlik veya teknik meselelerin tespit edilmesi, önlenmesi veya başka şekilde ele alınması, (iv) kullanıcı destek taleplerine cevap vermek veya (v) Chess.com’un, kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda her türlü bilgiye erişmek, okumak, muhafaza etmek ve paylaşmak hakkını saklı tutarız.

Chess.com, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan İçerikleri takip etmez ve takip edemez. Chess.com, siz de dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan hiçbir içeriğin hiçbir kullanıcı için uygunluğunu garanti etmez.

Hizmet ve Hizmetin içerisinde yer alan yazılımın, dijital içeriklerin korunmasına izin veren güvenlik bileşenleri içerebileceğini ve bu içeriklerin kullanımının, Chess.com ve/veya Hizmete içerik sağlayan içerik sağlayıcılar tarafından belirlenen kullanım kurallarına tabi olduğunu anlıyorsunuz. Hizmetin içerisinde yer alan yazılım çerezler içerebilir. Daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı gözden geçirin.

Hizmete dahil olan kullanım kurallarının herhangi birini geçersiz kılmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. Hizmette sağlanan materyallerin tamamen veya kısmen izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, tekrar dağıtılması veya halka açık sergilenmesi kesinlikle yasaktır.

Chess.com, gönderdiğiniz veya Hizmetlere dahil edilmek için uygun hale getirdiğiniz İçeriğin sahipliğini iddia etmez. Bununla birlikte, Hizmetlerin halka açık alanlarına dahil etmek için sunduğunuz veya kullanıma sunduğunuz İçerikle ilgili olarak, Hizmetlerin herkese açık alanlarına dahil etmek için gönderdiğiniz veya sunduğunuz herhangi bir İçeriği kullanmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, iletmek, halka açık bir şekilde gerçekleştirmek ve kamuya göstermek ve bu tür İçeriği şu anda bilinen veya gelecekte geliştirilecek herhangi bir biçim veya araç aracılığıyla başka eserlere dahil etme hakkı sağlayan, telif ücretsiz, sürekli, geri alınamaz, devredilemez, münhasır olmayan bir lisansı ve başkalarına lisans verme hakkını Chess.com'a veriyorsunuz.

Chess.com hizmetini kullanırken, oyun etkinliğiniz hamleler, oyunlar, kuvvet puanları ve istatistikler oluşturacaktır. Bu veriler kamuya açık hale gelir ve saklanamaz veya silinemez. Ayrıca, tüm satranç hamleleri ve oyunları kamuya açık kayıtlardır ve özgürce erişilebilir, kopyalanabilir ve herhangi bir yasal amaç için herhangi bir kişi tarafından kullanılabilir.

Chess.com arayüzünün kullanımına ilişkin videoların kaydedilmesi, iletilmesi ve paylaşılmasına (örneğin YouTube videolarında, Twitch'te vb.) Chess.com logosunun arayüzde gösterilmesi şartıyla izin verilir. Arayüz, tasarımlar ve çizim Chess.com'un mülkiyetinde kalsa da, kaydedilen materyal yaratıcıya aittir. Bununla birlikte, mülkümüzü kullanma izninizi herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak iptal etme hakkını saklı tutmaya devam edeceğiz.

Kullanıcının Oyun Etkinliği (UGA) ve Takas Edilemez Jetonlar (NFTler)

Servisimiz ayrıca her kullanıcının oyun etkinliği, geçmişi ve istatistiklerinin bir kaydının oluşturulmasını ve bakımını da içerir.

Mülkiyet

 1. Tarafımızdan yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, tasarımlar, metinler, grafikler, resimler, bilgiler, veriler, yazılım, ses dosyaları, diğer dosyalar ve bunların seçimi ve düzenlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Kullanıcının Oyun Etkinliği (topluca, "UGA”), Chess.com'un veya bağlı şirketlerimizin, lisans verenlerimizin veya uygun olduğu şekilde kullanıcılarımızın mülkiyetindedir.
 2. Bu Hüküm ve Koşullarda aksini belirten herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu Kullanıcının Oyun Etkinliği (UGA), Chess.com veya bağlı kuruluşları veya bir üçüncü taraf tarafından sağlanan ve ayrı lisans koşullarına tabi olan yazılım bileşenlerini içerebilir; bu durumlarda, o lisans koşulları bu tür yazılım bileşenlerini yönetecektir.
 3. Satranç hamleleri, oyunları, sonuçları, kuvvet puanları ve istatistikleri kamuya açık durumdadır ve herhangi bir kişi tarafından erişilebilir, kullanılabilir veya kopyalanabilir.

Kullanıcının Oyun Etkinliği Erişim ve Kullanım Lisansı

Size Kullanıcının Oyun Etkinliği(UGA)'ne erişmeniz ve kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez ve kişisel bir lisans veriyoruz; ancak, bu lisans bu Koşullara tabidir ve şu hakları içermez: (a) onu satmak, yeniden satmak veya yasal olmayan şekilde kullanmak; (b) UGA'yı veya onun herhangi bir bölümünü gizlemek, silmek, değiştirmek veya başka bir şekilde türevsel kullanımlar yapmak; (c) herhangi bir veri madenciliği, robot veya benzeri veri toplama veya çıkarma yöntemlerini kullanmak; (d) buradaki anlam çıkarımımızın izin verdiği durumlar dışında, UGA'nın (sayfa önbelleğe alma dışında) herhangi bir bölümünü indirmek; ve (e) UGA'yı kastedilen amaçlarımızın dışında kullanmak.

Size, Kullanıcının Oyun Etkinliği (UGA) dahil olmak üzere Hizmetimize ticari olmayan amaçlarla ve yasalara uygun ticari amaçlarla bir metin köprüsü oluşturmanız için, bu bağlantının Chess.com'u veya bağlı kuruluşlarımızı veya ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başka bir şekilde karalayıcı bir şekilde tasvir etmemesi ve ayrıca bağlantı veren sitenin herhangi bir şekilde yetişkinlere özel içerik veya yasa dışı içerik veya saldırgan, taciz edici veya başka bir şekilde sakıncalı herhangi bir içerik içermemesi şartıyla, sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak veriyoruz. Bu sınırlı hak herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Çıkarsanan rızamızla, Hizmete veya İçeriğe bağlantı vermek için Chess.com'un logosunu veya diğer tescilli grafiklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, çıkarsanan rızamızla, herhangi bir Chess.com ticari markasını, logosunu veya Hizmette bulunan resimler, herhangi bir metnin içeriği veya herhangi bir sayfanın düzeni veya tasarımı veya sayfanın içindeki form da dahil olmak üzere diğer özel bilgileri kullanabilirsiniz veya çerçeveleyebilirsiniz veya çerçeveleme teknikleriyle iliştirebilirsiniz.

NFTler

Hizmetimiz kullanıcılara, Hizmetimizde kullanıcının oynadığı her oyunun benzersiz bir Ethereum blok zincirinde izlemeli NFT'sini Hizmetimizde oluşturma, satma, satın alma ve takas etme fırsatı verir. Bu NFT, dijital bir koleksiyon olarak hizmet edecektir ve orijinal olarak "Hazine Satranç" olarak bilinen bir NFT platformu tarafından basılır. Hazine Satranç, Chess.com ve Fourthwave arasındaki bir ortaklıktır.

Bu tür NFTleri oluşturmanız için size dünya çapında, münhasır olmayan, kişisel, sınırlı bir lisans veriyoruz. Oluşturulduktan sonra, NFT'yi Hazine Satranç Hizmetimizde veya dilerseniz NFTler için bir pazar sağlayan herhangi bir üçüncü taraf platformunda satabilir, satın alabilir ve takas edebilirsiniz. Rakibiniz de elbette aynı haktan yararlanacaktır.

Kullanıcı adınız ve avatarınız basılan tüm oyunlarda görünecektir. Ancak, Hazine Satranç NFT'lerinin Pazar Yerinde listelenmesi veya satılması için her iki oyuncunun da https://treasure.chess.com aracılığıyla Hazine Satranç hizmetine katılmayı tercih etmesi gerekir. Oyunlarınızın (geçmiş ve gelecek) Hizmetimizin Pazar Yerinde veya diğer herhangi bir NFT pazar yerinde kullanıma sunulmasını istemiyorsanız, katılmayı tercih etmeyin. Rakiplerinizin oyunlarınızı basması da dahil olmak üzere Hazine Satranç Hizmetinden tamamen çıkmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin

support@chess.com

Yeterli bildirimin ardından talebinizi yerine getireceğiz ve talebinizi aldıktan sonraki 72 saat içinde üçüncü tarafların (oyun rakipleriniz dahil) oynadığınız herhangi bir oyuna dair Hizmetimiz üzerinde bir NFT basmasını önleyeceğiz.

Servisimiz üzerinden NFTlerin Ticareti

Üçüncü Taraf Satıcılar. Hizmetimiz aracılığıyla yapılan tüm işlemler Ethereum blok zincirinde yönetilir ve onaylanır ve genellikle Chess.com tarafından işlenir. Bununla birlikte, işlemin herhangi bir kısmı için bir üçüncü taraf satıcı kullanırsak, o zaman bir Hazine Satranç NFT'si başlatmak, görüntülemek, depolamak veya takas etmek için bir üçüncü şahıs satıcı üzerinden bir elektronik cüzdan oluşturmanız gerekebilir. Örneğin, NiftyChess, Hazine Satranç NFT'nizin oluşturulmasını ve satın alınmasını işleyecektir. Torus, elektronik cüzdanı ve onun güvenliğini sağlayacaktır. Wyre, banka kartı işlemlerini işleyecektir. Yukarıdakilerden herhangi birini yapmak için Hizmetimizi kullanarak, hizmet şartlarını ve uygun olduğu yerlerde bu tür üçüncü taraf satıcıların gizlilik politikalarını kabul etmiş olursunuz. Burada açıkça belirtilmediği sürece, bu üçüncü taraf satıcı şartları, Chess.com'dan herhangi bir Hazine Satranç NFT'si basmasını talep ettiğinizde, ilgili işlemin üçüncü taraf satıcının tesis ettiği kısmını yönetecektir; bu duruma bu tür üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanan ilgili herhangi bir merkezsizleştirilmiş teknoloji (örneğin, Ethereum), web siteleri, hizmetler, araçlar, uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve API'ler de dahildir. Açık olarak anlaşılması açısından Hizmetimiz, üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanan hizmetleri içermez.

İşbu belgeyle Chess.com'a, Hizmetlerimizi size sunabilmemiz için makul ölçüde gerekli olan bilgilerinizi bu tür üçüncü taraf satıcılara iletme hakkını, gücünü ve yetkisini açıkça veriyorsunuz. Chess.com'un herhangi bir üçüncü şahıs satıcıyla hiçbir ilişkisi yoktur ve Ethereum blok zincirinde kamuya açık olan herhangi bir bilgi haricinde, bu tür üçüncü şahıs satıcılara sağladığınız herhangi bir kişisel bilgi de dahil olmak üzere herhangi bir bilgiyi toplamıyoruz, toplamayacağız ve elde etmiyoruz, elde etmeyeceğiz. Chess.com'un üçüncü şahıs satıcılar veya onların web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı için, Chess.com'un bu tür harici web sitelerinin, mobil uygulamaların veya bu üçüncü taraf satıcılardan erişilebilen kaynakların mevcudiyetinden sorumlu olmadığını ve bu tür web sitelerinden veya mobil uygulamalardan sağlanan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü, hizmeti veya diğer materyalleri onaylamadığını ve bunlardan sorumlu veya yükümlü olmadığını ve Chess.com'un bu tür web siteleri üzerinden veya mobil uygulamalar üzerinden erişilebilen web sitelerini, mobil uygulamaları veya kaynakları veya ürünleri veya hizmetleri onaylamadığını kabul ve beyan edersiniz.

Satın Alma Şartları. Hizmetimizde "Bastır" seçeneğini seçerek bir Hazine Satranç NFT'si satın alma işlemini, geçerli websitesinde gösterilen ücret karşılığında, başlatabilirsiniz. Bu satın alma işleminin sonucunda, NFT'yi temsil eden kripto jeton için oyunun beyaz veya siyah tarafının tek sahibi olacaksınız.

Hizmetimiz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm satın alma işlemleri nihaidir ve iade yapılmaz. Satın almalar, zaman zaman kabul etmeyi seçebileceğimiz bir veya daha fazla kripto para birimi kullanılarak yapılabilir. Sitedeki herhangi bir işlemin dolar (veya diğer para birimlerindeki eşdeğeri) tutarını ve işlem sayısını sınırlama hakkımızı kendi takdirimize bağlı olarak saklıyoruz. Chess.com'un kripto para birimlerini kabul etme yükümlülüğü yoktur ve herhangi bir zamanda hangi para birimlerini veya ödeme seçeneğini kabul edeceğimizi belirleme hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kendimizde saklı tutarız. Hizmetimiz aracılığıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin, gerçekleştirildiklerde Ethereum blok zincirinde herkes tarafından görülebilir olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Hazine Satranç NFTlerini içeren herhangi bir işlemle uğraşırken, satın alma fiyatı, işlem ücretleri (örneğin, "gaz" ücretleri) ve bizim Hizmetimizi veya üçüncü taraf satıcıların hizmetlerini kullanımınızla bağlantılı tüm diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ödemeler, ücretler ve maliyetlerden siz sorumlusunuzdur. Ayrıca, niteliği ne olursa olsun şu anda yürürlükte olan veya gelecekte herhangi bir ulusal, federal, eyalet, yerel, uluslararası veya başka herhangi bir hükumet makamı veya vergi makamı tarafından uygulamaya koyulan, herhangi bir gelir, satış, kullanım, katma değer (KDV), mal ve hizmetler ve Hizmetimizi kullanımınızla, üçüncü taraf satıcıların hizmetlerini kullanımınızla ve herhangi bir şahıstan NFTleri satın alma işleminizle ilişkili diğer tüm vergi ve harçlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir yetki alanındaki tüm ulusal, federal, eyalet, yerel veya diğer tüm vergilerin ödenmesinden yalnızca siz sorumlusunuzdur. Hazine Satranç NFTlerinin satıcısı olabileceğiniz işlemler için herhangi bir vergi bildiriminden yalnızca siz sorumlusunuzdur.

İkincil Satış. Hazine Satranç NFTlerinizi bir üçüncü taraf satıcı pazarında satma veya devretme konusunda sınırlı hakkınız olabilir. Hizmetimizde bulunanın haricindeki herhangi bir pazar yeri satın alımını veya satışını veya başka herhangi bir faaliyeti izlemiyoruz veya kontrol etmiyoruz.

Sınırlı Lisans. Bir veya daha fazla Hazine Satranç NFT'si satın almanızla ilgili olarak ve bu Sözleşmenin koşullarına uymanıza bağlı olarak, Chess.com size bu tür Hazine Satranç NFTleri ile ilişkili Sanat Eserini görüntülemeniz için sınırlı bir lisans verebilir. Bu tür herhangi bir Sanat Eserinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar ve bunların süresi ve feshiyle ilgili hükümler dahil olmak üzere, söz konusu sınırlı lisansın şartları, aşağıdaki bölümde (NFT Lisans Sözleşmesi) bulunabilir:

NFT Lisans Anlaşması

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Tanımlar.

  Sanat Eseri, bir Hazine Satranç NFT'si olarak basılan orijinal bir sanat eseri anlamına gelmektedir.

  “Hazine Satranç NFT”, dijital koleksiyon malı olarak ve orijinal olarak Hizmetimizde oynadığınız bir oyun üzerinden sizin tarafınızdan oluşturulmuş bir eşsiz, Ethereum (“ETH”) blok zincirinde izlenen, değiştirilemez jeton anlamına gelir.

  "Sahip Olmak" veya "Sahip Olunan", bir Hazine Satranç NFT'si ile ilgili olarak: (a) orijinal olarak Hizmetimizde oynadığınız bir oyundan oluşturduğunuz Hazine Satranç NFT'si; veya (b) Hazine Satranç NFT'sinin meşru bir sahibinden bir Onaylı Pazar Yerinde satın alınmış bir Hazine Satranç NFT'si anlamına gelmektedir.

  “Üçüncü Taraf Fikir Hakkı”, herhangi bir üçüncü tarafa ait patent hakkı (patent başvuruları ve aydınlatmaları dahil olacak şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), telif hakları, ticari sırlar, ticari markalar, teknik bilgiler veya dünyadaki herhangi bir ülke veya yargı makamı tarafından tanınan diğer fikri mülkiyet hakları anlamına gelir.

  Otomatik olarak topladığımız bilgiler: Hizmetlerimizle etkileşim kurduğunuzda, biz (ve ortaklarımız, reklamcılarımız, reklam ağlarımız ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız) belirli bilgileri otomatik olarak toplarız. Örneğin, görüntülediğiniz web sayfaları ve Hizmetlerimizde nasıl hareket ettiğiniz, Hizmetlerimize nasıl ulaştığınız, sosyal medya sayfalarımızla nasıl etkileşimde bulunduğunuz ve e-posta iletişimlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında bilgi topluyoruz.

 2. Lisans.

  Bu Anlaşmanın şartlarına uymanıza bağlı olarak, size Hazine Satranç NFT(ler)inizi satma veya takas etme teklifinizle bağlantılı olarak bu tür Hazine Satranç NFTleriyle ilişkili Sanat Eserini özel veya kamuya açık olacak şekilde, sosyal medya platformları ve dijital galeriler veya İnternet üzerinde başka bir yer de dahil olmak üzere sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla görüntülemeniz için yalnızca Sahip olduğunuz herhangi Hazine Satranç NFTlerine ilişkin, dünya çapında, münhasır olmayan, kişisel, sınırlı bir lisans veriyoruz. Bu lisans, aşağıda Bölüm 4'te açıklanan telif hakları da dahil olmak üzere, ilişkili Hazine Satranç NFT(ler)inden ayrı olarak Sanat Eseri hakkında veya üzerinde hiçbir hak vermez.

 3. Kısıtlamalar.

  Her durumda, önceden açık yazılı onayımız olmadan aşağıdakilerden herhangi birini yapamayacağınızı ve herhangi bir üçüncü şahsın yapmasına veya yapmaya çalışmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz: (i) Hazine Satranç NFTlerinizle ilişkili Sanat Eserini herhangi bir şekilde değiştirmek; (ii) Sanat Eserini herhangi bir ürün veya hizmetin reklamını yapmak, pazarlamak veya satmak için kullanmak; (iii) Sanat Eserini, nefret, hoşgörüsüzlük, şiddet, zulüm veya nefret söylemi teşkil ettiği veya başka herhangi bir şekilde geçerli yasa veya düzenlemelerin ihlalini teşkil ettiği veya başkalarının haklarının ihlalini teşkil ettiği makul olarak bulunabilecek herhangi bir şey dahil olmak üzere kötü niyetli, zararlı, saldırgan veya müstehcen resimler, videolar veya diğer materyal veya medya biçimleriyle bağlantılı olarak kullanmak; (iv) Sanat Eserini ticari bir amaçla filmlerde, videolarda, video oyunlarında veya diğer herhangi bir medya biçiminde kullanmak veya dahil etmek; (v) Sanat Eserini içinde bulunduran, içeren veya Sanat Eserinden oluşan malları satmak, ticari kazanç için dağıtmak veya başka bir şekilde ticarileştirmek; (vi) herhangi bir Chess.com adı, ticari markası, logosu, ticari takdim şekli (kırmızı kenarlık tasarımı dahil) veya burada yer alan veya gösterilen diğer kaynak göstergeleri de dahil olmak üzere, Sanat Eseri üzerinde ticari marka, telif hakkı elde etmek veya ticari marka, telif hakkı veya başka bir şekilde ek fikri mülkiyet hakları elde etmeye çalışmak; (vii) herhangi bir platformda Sanat Eserini temsil eden ek bir kriptografik jetonu basmaya, tokenleştirmeye veya oluşturmaya çalışmak; (viii) Sanat Eseri veya Hazine Satranç NFT'sinin yazarlığını tahrif etmek, yanlış tanıtmak veya gizlemek; veya (ix) herhangi bir Sanat Eserinin kopyalarını satmak veya herhangi bir Sanat Eserini içeren türev çalışmaları satmak da dahil olmak üzere, herhangi bir Sanat Eserini sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın yararına olacak şekilde ticari olarak kullanmak veya istismar etmek.

 4. Mülkiyet.

  Chess.com'un (veya uygun olduğu şekilde, lisans verenlerinin) Sanat Eseri üzerindeki ve hakkındaki tüm yasal haklara, mülkiyet haklarına ve menfaatlere ve bunlara dahil tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Sanat Eseri hakkında ve üzerinde sahip olduğunuz haklar, bu Sözleşmenin 2. Bölümünde açıkça belirtilenlerle sınırlıdır. Biz (bizim adımıza ve uygun olduğu şekilde, lisans verenlerimiz adına), Sanat Eserindeki ve Sanat Eserine dair tüm telif hakları da dahil olmak üzere Sanat Eseri üzerindeki ve hakkındaki tüm diğer hakları saklı tutarız (örneğin, çoğaltmak ve kopyasını oluşturmak, türev ürünler hazırlamak, dağıtmak, satmak veya devretmek, sergilemek, göstermek ve halka açık olarak sergilemek ve halka açık olarak canlandırmak hakları).

 5. Lisans Koşulu.

  Bölüm 2'de verilen lisans, yalnızca geçerli Hazine Satranç NFT'sine Sahip olmaya devam ettiğiniz ölçüde geçerlidir. Herhangi bir zamanda Hazine Satranç NFT'nizi yeni bir Sahip'e satar, takas eder, bağışlar, verir veya devrederseniz, Bölüm 2'de verilen lisans bu yeni Sahip'e devredilecektir ve Hazine Satranç NFT'si veya bu Hazine Satranç NFT'si ile ilişkili Sanat Eseri hakkında veya üzerinde başka hiçbir hakkınız olmayacaktır. Herhangi bir zamanda Hazine Satranç NFT'nizi herhangi bir nedenle yakarsanız veya başka bir şekilde elden çıkarırsanız veya Hazine Satranç NFT'nizi satar, takas eder, bağışlar veya başka bir kişiye verirseniz, söz konusu Hazine Satranç NFT'si ile ilgili olarak Bölüm 2'de verilen lisans herhangi bir bildirim veya başka bir işlem gerekmeksizin derhal sona erecektir ve söz konusu Hazine Satranç NFT'si veya o Hazine Satranç NFT'si ile ilişkili Sanat Eseri hakkında veya üzerinde başka hiçbir hakkınız olmayacaktır.

 6. Tazminat.

  Chess.com'u, iştiraklerimizi ve lisans verenlerimizi ve bizi ve bunların ilgili görevlilerini, acentelerini, yöneticilerini, temsilcilerini, yüklenicilerini ve çalışanlarını, bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden veya iddia edilen ihlalinizden kaynaklanan her türlü iddialara, davalara, taleplere, eylemlere, kayıplara, yükümlülüklere, zararlara, hükümlere, cezalara, para cezalarına, harcamalara ve diğer masraflara (makul avukatlık ücretleri dahil) karşı tazmin edecek, (talebimiz üzerine) savunacak ve zarar görmemize engel olacaksınız. Ayrıca masrafları bize ait olmak üzere ek veya alternatif olarak kendi savunmamızı sağlama hakkına da sahip olacağız.

 7. Sorumluluk Sınırlaması.

  Bu Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak, bu tür bir sorumluluğun sözleşmeye dayalı herhangi bir iddiadan, garantiden, haksız fiilden (ihmal dahil), kesin sorumluluktan veya başka türlü herhangi bir iddiadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın ve bu tür bir kayıp veya hasar olasılığının size bildirilip bildirilmediğine bakılmaksızın, size karşı hiçbir özel, arızi, örnek teşkil eden, dolaylı, cezai veya bağlı olarak ortaya çıkan zararlardan (kâr kaybı dahil), hiçbir durumda size karşı sorumlu olmayacağız. Chess.com'un bu Sözleşme kapsamındaki toplam yükümlülüğü, bizden Hazine Satranç NFT'nizi oluşturma hakkını satın aldığınız herhangi bir işlemle bağlantılı olarak tarafımızın fiilen elde ettiği net gelirleri aşmayacaktır. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, yalnızca geçerli yasaların izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır. Sanat Eserine erişememenizden ötürü, (a) Sanat Eserinin saklandığı sunucular; (b) Hazine Satranç NFT'nizi takas ettiğiniz platform; veya (c) herhangi bir başka NFT platformu da dahil olmak üzere herhangi bir kesinti, arıza, eskime, kaldırma, fesih veya yukarıdakilerle ilgili diğer kesintiler de dahil olmak üzere hiçbir durumda, herhangi bir nedenle size karşı sorumlu olmayacağız.

 8. Atama.

  Chess.com, bu Sözleşmeyi devretme ve buradaki haklarının ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tümünü devretme, alt yükleniciye verme, lisanslama ve alt lisans verme konusunda sınırsız hakka sahip olacaktır. Bu Sözleşme (sınırlama olmaksızın, burada verilen lisans dahil) size özeldir ve yukarıda Bölüm 5'te belirtildiği gibi, Hazine Satranç NFT'sinin yeni bir Sahibi dışında sizin tarafınızdan başkasına atanmayacak veya devredilmeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı devretme, alt lisans verme veya aktarma için yapacağınız diğer tüm girişimler geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

 9. Anlaşmazlık Çözümü.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Çözümler.

  Bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlali durumunda haklarınız ve çözüm yollarınız, varsa, yasal bir davada tazminat alma hakkınızla kesinlikle sınırlıdır ve parasal tazminat çözümünüzün yeterli olduğunu kabul edersiniz. Bu tür bir ihlal nedeniyle hakkınız olmayacak ve hakkaniyete uygun başka herhangi bir telafiyi, ihtiyati veya herhangi başka bir şekilde aramayacaksınız.

 11. Muhtelif Koşullar.

  Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin yürürlük tarihinde veya sonrasında oluşturulan Hazine Satranç NFTlerine ve Sanat Eserine ilişkin sizin ve Chess.com'un tam anlayışını ve anlaşmasını teşkil eder ve sizinle Chess.com arasındaki bu tür tüm öğelerle ilgili, önceki veya eş zamanlı, yazılı veya sözlü anlaşmaların her birinin ve tamamının yerine geçer. Sizin ve bizim aramızdaki, Sanat Eseri ve Hazine Satranç NFTleriyle ilgili önceki anlaşmalar, bu önceki mal(lar)ı yönetmeye devam edecektir. Bu Sözleşmenin herhangi bir bendinin veya şartının dili, taslağı hazırlayanın lehine veya aleyhine yorumlanmayacaktır. Feragat veya rıza yazılı olmadıkça ve siz ve Chess.com tarafından imzalanmadıkça, bu Sözleşmenin hiçbir hakkından veya şartından feragat edildiği kabul edilmeyecektir ve bu Sözleşmenin hiçbir ihlali mazur görülmeyecektir. Bu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik veya düzeltme yazılı olarak yapılmalı ve siz ve Chess.com tarafından imzalanmalıdır.

Tazminat

Hizmetler, Hizmetleri kullanımınız, Hizmetlere bağlantınız, Hizmet Koşulları ihlaliniz veya bir başkasının haklarını ihlaliniz aracılığıyla gönderdiğiniz, paylaştığınız, ilettiğiniz veya başka bir şekilde sunduğunuz İçeriklerden dolayı üçüncü taraflar tarafından oluşturulabilecek, makul seviyedeki avukat masrafları da dahil olmak üzere tüm iddia ve taleplere yönelik olarak Chess.com'u ve bağlı ortaklıklarını, i̇şti̇rakleri̇ni, yetki̇li̇leri̇ni, çalışanlarını, veki̇lleri̇ni, ortaklarını ve li̇sansörlerini zarardan korumayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Reklamcılarla Olan İlişkiler

Hizmetlerde bulunan reklamları verenlerle yaptığınız iş yazışmalarınızla veya iş ilişkilerinizla veya promosyonlarına katılmanızla ilgili olan malların veya hizmetlerin ödenmesi ve teslimi dahil olmak üzere, bu anlaşmalarla ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizin ve reklamı verenler arasındadır. Chess.com'un, bu tür bir işlemin sonucu olarak veya Hizmetlerde bu tür reklam verenlerin varlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz. Reklamı yapılan içerik de dahil olmak üzere tüm üçüncü taraf içeriği, yalnızca bu üçüncü tarafların sorumluluğundadır; Chess.com herhangi bir üçüncü şahıs içeriğinin herhangi bir amaç için uygunluğunu garanti etmez ve Chess.com herhangi bir üçüncü şahıs beyanının doğruluğunu veya eksiksizliğini garanti etmez.

Hizmet veya üçüncü taraflar, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir. Chess.com'un bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, bu tür harici sitelerin veya kaynakların mevcudiyetinden Chess.com'un sorumlu olmadığını ve bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bulunabilecek herhangi bir İçerik, reklam veya herhangi bir başka malzemeyi Chess.com'un tasdik etmediğini ve bunlardan dolayı Chess.com'un sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Chess.com, herhangi bir üçüncü taraf İçeriğinin herhangi bir özel kullanım veya amaç için uygunluğunu garanti etmez. Chess.com, üçüncü taraf reklamlarının hiçbirinin doğruluğunu garanti etmez. Chess.com’un, böyle bir site veya kaynak aracılığıyla erişilen bu tür herhangi bir İçerik, ürün veya hizmetin kullanımından veya kullanımıyla alakalı olarak veya bunlara güvenilmesinden veya güvenilmesiyle alakalı olarak oluşan veya oluştuğu iddia edilen hiçbir kayıp veya zarardan, doğrudan veya dolaylı olarak Chess.com'un sorumlu olmayacağını veya yükümlü olmayacağını ayrıca kabul ve beyan edersiniz.

Chess.com Hesabınızın Onaylanması

Hizmetimiz, bir ücret karşılığında, “Onaylama” için platformumuza başvurmanız için bir zorunluluğu değil, bir fırsatı içerir. Onaylama için başvurduktan ve ücretin ödenmesinden sonra, Chess.com'da resmi olarak "Onaylı" olacaksınız.

Onaylama süreci, şunları sağlamanızı gerektirir: adınız ve soyadınız; doğum tarihiniz; ülkeniz; geçerli bir eposta adresi.

Bizim platformumuz üzerinden Onaylama başvurusu yapmayı tercih etmekle, başvurunuzun parçası olarak sağladığınız bilgileri depolamamıza ve bu bilgileri kimliğinizi doğrulamak için kullanmamıza rıza verdiğinizi kabul etmektesiniz.

Mülkiyet Hakları

Geçerli bir ticari marka kayıt otoritesinde kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, yürürlükteki geçerli telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları dahil, Hizmetlere ilişkin ve Hizmetlerdeki tüm haklar, mülkiyet hakları ve ilgileri, Chess.com ve lisansörlerinin münhasır mülküdür ve öyle kalacaktır. Tüm ticari markalar, hizmet markaları, logolar, ticari adlar ve burada kullanılan diğer Chess.com'a dair diğer tüm özel işaretler, Chess.com'un ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Hizmetlerde belirtilen diğer ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Chess.com, bu Hizmet Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

Chess.com, Yazılımı kopyalamamanız, değiştirmemeniz, kullanarak bir türev çalışması yapmamanız, tersine mühendislik yapmamanız, kullanarak tersine montaj yapmamanız veya başka herhangi bir şekilde kaynak kodunu keşfetmeyi, satmayı, atfetmeyi, alt lisansı vermeyi denememeniz, veya başka şekilde Yazılımdaki herhangi bir hakkı devretmemeniz (veya başkalarının bunları yapmasına izin vermemeniz) koşuluyla, Yazılımının nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanmanız için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans verir. Hizmetlere yetkisiz erişim sağlamak amacı da dahil olmak üzere (ama bununla sınırlı kalmayarak) Yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya Yazılımın değiştirilmiş versiyonlarını kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetlere erişmek için Chess.com tarafından sağlanan arabirimden başka bir yöntemle Hizmetlere erişmemeyi kabul edersiniz. Bu lisans Chess.com tarafından herhangi bir zamanda serbestçe iptal edilebilir.

Ticari Marka Bilgisi

Tüm CHESS.COM ticari markaları ve servis markaları ile diğer Chess.com logoları ve ürün ve servis adları Chess.com, LLC'nin ticari markalarıdır. Chess.com'un önceden iznini almadan, bu ticari markaları hiçbir şekilde göstermemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

Chess.com başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Hizmet kullanıcılarının da aynısını yapmasını bekler. Chess.com, metni http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf adresinde ABD Telif Hakkı Bürosu Web sitesinde bulunabilen federal Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasasına ("DMCA") uymaktadır. DMCA ve diğer geçerli yasalara uygun olan ve bize tarafımıza, uygun şekilde yollanan telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine yanıt vereceğiz. Herhangi bir İçeriğin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığına veya kullanıldığına inanıyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • ihlal edildiği iddia edilen telif hakkı kapsamındaki emeğin tanımlanması;
 • ihlal edici olduğu veya ihlal edici bir faaliyete tabi olduğu iddia edilen malzemenin tanımlanması ve malzemenin yerini belirlememize izin verecek kadar makul bilgiler (örneğin bir url gibi);
 • adresinizi, telefon numaranızı ve bir eposta adresi içeren iletişim bilgileriniz;
 • tarafınızdan, malzemenin şikayet edildiği şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, vekili veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi bir inancınız olduğuna dair yazılı bir beyan; ve
 • bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna dair ve yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Kaldırılan İçeriğinizin gerçekten ihlal etmediğini veya İçeriğinizi yayınlamak için gerekli haklara sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen bize aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirim gönderin:

 • telif hakkı sahibinin veya adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
 • fiziki veya elektronik imzanız (yasal tam adınızla beraber);
 • kaldırılmış veya erişimi engellenmiş olan İçeriğin ve içeriğin kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önce göründüğü yerin tanımlanması;
 • yalan beyana dair yasal sorumluluk altında olmak kaydıyla, İçeriğin bir hata sonucu veya İçeriğin yanlış tanımlanmasının sonucu olarak kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli şekilde inancınız olduğuna dair bir ifade; ve
 • adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ve iddia edilen ihlalle ilgili orijinal bildirimde bulunan kişiden dava tebliğini kabul edeceğinize dair bir ifade.

Karşı bildirim alırsak, karşı bildirimin bir kopyasını telif hakkı ihlali iddiasında bulunan kişiye gönderebilir ve o kişiye, kaldırılan İçeriği yerine koyabileceğimizi bildirebiliriz. Telif hakkı ihlali iddiasında bulunan orijinal kişi, İçerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı hakkında mahkeme emri talep eden bir eylemde bulunmazsa, karşı bildirim alındıktan sonra on ila on dört veya daha fazla iş günü içerisinde, Chess.com'un tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, kaldırılan İçerik yerine konabilir.

Karşı bildirimde bulunmanın, mülkiyeti belirlemek için siz ve şikayet eden taraf arasında yasal işlemlere yol açabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Bu süreci kullanarak yanlış veya kötü niyetli bir iddiada bulunursanız, ülkenizde olumsuz yasal sonuçların olabileceğini unutmayın.

İhlal ettiği iddia edilen İçeriği, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kaldırma hakkımızı saklı tutuyoruz. Uygun koşullarda, kullanıcının tekrar eden bir ihlal edici olduğu tespit edilirse, Chess.com bir kullanıcının hesabını da sonlandırabilir. Hizmetlerde göründüğü iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi için belirlenmiş telif hakkı acentemiz:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Uluslararası Kullanım

Bu Hizmet, Chess.com tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden sağlanmaktadır. Chess.com, Hizmetin uygun olduğu veya başka yerlerde mevcut olduğu konusunda hiçbir beyanda bulunmaz. Hizmete diğer yerlerden erişmeyi tercih edenler, bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların uygulanabilir olması durumunda yerel yasalara uygun davranmakla sorumludurlar. ABD hükümeti ambargosuna tabi olan bir ülkede veya ABD hükümeti tarafından "terörist destekleyici" olarak tanımlananan bir ülkede olmadığınızı ve ABD hükümeti tarafından yasaklanmış taraflar veya kısıtlandırılmış taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

GARANTİ KOŞULLARI

AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ:

 • HİZMETLERİ, RİSKLERİ TAMAMEN SİZE AİT OLARAK KULLANIRSINIZ. HİZMETLER, HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT ŞEKLİYLE" SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, CHESS.COM, BAŞLIK, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AMA SINIRLANDIRMADAN, CHESS.COM İNTERNET SİTESİ VE HİZMETİNE DAİR BELİRTİLEN, İMA EDİLEN VEYA YASAL TÜM VE HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR.
 • CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ (i) HİZMETİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANLI, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI HUSUSUNDA; (iii) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN HIZLI VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI HUSUSUNDA; (iv) HİZMETLER ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR MATERYALİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI HUSUSUNDA; VE (v) YAZILIMA ERİŞMEK VEYA YAZILIMI SUNMAK İÇİN KULLANILAN YAZILIMDAKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ HUSUSUNDA; HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.
 • HİZMETİN KULLANILMASI SONUCUNDA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALE, İSTEĞİNİZE BAĞLI OLARAK VE RİSKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ERİŞİLMİŞTİR, VE BÖYLE MATERYALLERDEN DOLAYI SİZİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN VEYA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.
 • HİZMET KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEYDİĞİ SÜRECE, CHESS.COM'DAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETLERDEN TARAFINIZCA ALINAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR ÖNERİ VEYA BİLGİ, GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR.
 • KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR YÜZDESİ, BİLGİSAYAR EKRANINDA BELİRLİ IŞIK KALIPLARINA VEYA ARKAPLANLARINA MARUZ KALDIKLARINDA VEYA HİZMETLERİ KULLANDIKLARINDA EPİLEPSİ ATAKLARI GEÇİREBİLİRLER. BAZI DURUMLAR, DAHA ÖNCE HİÇBİR EPİLEPSİ VEYA ATAK GEÇMİŞİ TESBİTİ OLMAYAN KULLANICILARDA, BELİRLİ EPİLEPSİ HÂLİ OLUŞMASINA SEBEP OLABİLİR. SİZ VEYA AİLENİZDEKİ HERHANGİ BİR KİŞİDE EPİLEPSİ HÂLİ SÖZ KONUSU OLDUYSA, HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ. HİZMETLERİMİZİ KULLANIRKEN ŞU BELİRTİLERLE KARŞILAŞIRSANIZ HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYI ANINDA DURDURUN VE DOKTORUNUZA BAŞVURUN: SERSEMLEME, GÖRÜŞ BOZUKLUĞU, GÖZ VEYA KAS SEĞİRMESİ, BİLİNÇ KAYBI, ORYANTASYON BOZUKLUĞU, İSTEMSİZ HAREKET, VEYA SARSILMA.
 • YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

  AÇIKÇA ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ Kİ, CHESS.COM, HİZMETLERİ VEYA HİZMETLERDE BELİREN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İTİBAR KAYBI, EKİPMAN ARIZASI VEYA OLUŞABİLECEK DİĞER DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, BAĞLI VEYA EMSAL DURUMDAKİ HİÇBİR ZARARDAN ÖTÜRÜ, BÖYLESİ ZARARLARIN OLMASI İHTİMALİ CHESS.COM'A BİLDİRİLDİĞİ DURUMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, CHESS.COM VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, ORTAKLARI VE LİSANSÖRLERİ SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

  YUKARIDA BELİRTİLENLERE RAĞMEN, HERHANGİ BİR SEBEPLE, BİR MAHKEME, CHESS.COM'U ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU BULURSA, BU HİZMET KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK VEYA HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI SEBEBİYLE VEYA HİZMETLERDE BULUNAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK SEBEBİYLE CHESS.COM'UN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ ABD DOLARINI GEÇMEYECEKTİR (100.00 ABD DOLARI).

  BU KISIMDA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR TEDBİR ESAS AMACINA ULAŞAMASA BİLE, BU KISMIN SINIRLAMALARI, GARANTİ, KONTRAT, STATÜ, HAKSIZLIK (İHMALİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE), TÜKETİCİ KORUMA KANUNU, VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEY ÜZERİNE KURULU SORUMLULUK KURAMLARINA DAİR GEÇERLİ OLACAKTIR.

  İSTİSNALAR VE SINIRLANDIRMALAR

  BAZI YARGI YETKİ ALANLARI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN SORUMLULUĞUNUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA MUAFİYETİNE VEYA BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BUNA GÖRE, YUKARIDA BELİRTİLEN BAZI KISITLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

  Hizmet Koşullarımızdaki Değişiklikler

  Bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve en yeni sürümü www.chess.com adresinde güncelleyeceğiz. Önemli bir değişiklik yaptığımızı tespit edersek, hesabınıza kaydolurken verdiğiniz e-posta adresine bir e-posta göndererek veya Hizmetlerimiz aracılığıyla bir bildirim göndererek sizi bilgilendireceğiz. Bu değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Hizmetlerimize erişmeye veya kullanmaya devam ederseniz, değiştirilmiş Hizmet Koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

  Genel Bilgiler

  Hizmet Koşulları, Chess.com ile aranızdaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Hizmetlerle ilgili olarak Chess.com ile önceden yaptığınız anlaşmaların yerine geçerek Hizmetleri kullanımınızı düzenler. Bu Hizmet Koşulları, Chess.com ile sizin aranızda Hizmetlere dair tüm ve münhasır sözleşmedir ve bu Hizmet Koşulları, Chess.com ile sizin aranızda Hizmetlerle ilgili daha önceden yapılan anlaşmaların yerine geçer ve bunların yerini alır (Hizmet Koşullarının yerine geçtiği veya Hizmet Koşullarına ek olduğu açıkça belirtilen, Chess.com ile yaptığınız diğer anlaşmalar bunun haricindedir). Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, Hizmet Koşullarının geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Hizmet Koşulları ve bu belgede verilen haklar ve yükümlülükler hiçbir şekilde sizin tarafınızdan devredilemez, başkasına görevlendirilemez veya başkasına aktarılamaz. Chess.com, bu Hizmet Koşullarını serbestçe belirleyebilir ve İçerikle ilgili herhangi bir hak da dahil olmak üzere, aşağıda yer aldığı şekliyle Chess.com'a lisansı verilen fikri mülkiyet haklarının, sizin izniniz olmadan Chess.com’un atadığı kişilere devredilebileceğini açıkça kabul edersiniz. Chess.com’un Hizmet Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya yerine getirmemesi, bu hak veya hükmün feragat edilmesine neden olmaz.