Çekilişler, Şans Oyunları ve Piyangolar

Aşağıdaki metin sadece bilgilendirme amaçlı bir tercümedir. Yasal olarak geçerli olan tek metin İngilizcedir.
Geçerli olduğu tarih: November 18, 2022

Zaman zaman, Chess.com herhangi bir sayıda çekilişe, şans oyununa veya piyango etkinliğine sponsor olur.

BU TÜRDEKİ HERHANGİ BİR ETKİNLİĞE KATILMAK VEYA ÖDÜL VEYA PARA KAZANMAK İÇİN HİÇBİR SATIN ALMA GEREKLİ OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR TÜRDE SATIN ALMA VEYA ÖDEME YAPMANIZ KAZANMA ŞANSINIZI ARTIRMAZ. BUNA BENZER TÜM OLAYLAR, KANUNLARLA YASAKLANAN VEYA KISITLANAN DURUMLARDA GEÇERSİZDİR.

Bu tür Etkinliklere katılarak, koşulsuz olarak bu Kurallara, Etkinlikle ilgili Resmî Etkinlik Kurallarına ve Chess.com'un her açıdan nihai ve bağlayıcı kararlarına uymayı ve bunlara sadık kalmayı kabul edersiniz. Chess.com, Girdilerin toplanmasından, sunulmasından veya işlenmesinden ve bu tür Etkinliklerin genel yönetiminden sorumlu olacaktır. Katılımcılar, bu Etkinliklerle ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir soru, yorum veya sorun için yalnızca bize başvurmalıdır.

UYGUNLUK

Tüm bu Etkinlikler, bu Etkinliklere izin verilen yerlerde reşit olan yasal sakinlere açık olacaktır. Chess.com ve ilgili ana kuruluşları, iştirakleri, bağlı kurumları, distribütörleri, perakendecileri, satış temsilcileri, reklam ve promosyon ajansları ve ilgili memurlarımız, müdürlerimiz ve çalışanlarımızın herhangi biri, Çekilişlere katılmaya veya bir ödül kazanmaya uygun değildir. Bu tür bireylerin Hanehalkı Üyeleri ve Birinci Dereceden Aile Üyeleri de katılmaya veya kazanmaya uygun değildir. "Hanehalkı Üyeleri" yılda en az üç ay aynı konutu paylaşan kişiler anlamına gelir. "Birinci Derece Aile Üyeleri", ebeveynler, üvey ebeveynler, yasal vasiler, çocuklar, üvey çocuklar, kardeşler, üvey kardeşler veya eşler anlamına gelir. Bu Etkinlikler, yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere tabidir ve yasa tarafından yasaklanan veya kısıtlanan yerlerde geçersizdir.

ÖDÜLLER

Chess.com, zamanı gelince bu tür bir Etkinlik için mevcut Ödülleri belirleyecek ve ilan edecektir. Kişi ve hane başına sadece bir ödül verilecektir. Hediye kartları ve hediye sertifikaları, düzenleyenin hüküm ve koşullarına tabidir. Ödüller devredilemez, nakde çevrilemez veya kazanan tarafından değiştirilemez. Resmi Kurallarda açıklanan bir ödülün mevcut olmaması nedeniyle veya herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen verilememesi durumunda, yegâne ve mutlak takdirimize bağlı olarak eşit veya daha yüksek değerde bir ikame ödül verme hakkını saklı tutarız. Ödülün yaklaşık perakende değeri (ARV), iyi niyetle belirlediğimiz değeri temsil edecektir. Bu karar nihai ve bağlayıcıdır ve temyiz edilemez. Ödülün gerçek değerinin belirtilen ARV'den düşük çıkması durumunda aradaki fark nakit olarak verilmeyecektir. Verilen herhangi bir ödülün görünümü, güvenliği veya performansı ile ilgili hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermeyiz. Kısıtlamalar, koşullar ve sınırlamalar geçerli olabilir. Kaybolan veya çalınan ödül öğelerini değiştirmeyeceğiz.

Bu Etkinlikler, uygun konumların yasal sakinlerine açıktır ve Ödüller yalnızca söz konusu konumlardaki adreslere verilecek ve/veya teslim edilecektir. Tüm federal, eyalet ve/veya yerel vergiler, ücretler ve ek ücretler yalnızca ödülü kazanan kişinin sorumluluğundadır. Resmî Kurallara uyulmaması, ödülün kaybedilmesine neden olacaktır.

NASIL KATILINIR

Tanıtım Sürecinde, web sitemizde sunulacak olan geçerli giriş formunu ziyaret ederek bu tür bir Etkinliğe çevrimiçi olarak katılabilirsiniz.

Bireyler veya kuruluşlar tarafından gönderilen otomatik veya robotik Katılımlar diskalifiye edilecektir. İnternet girişi Katılımcı tarafından yapılmalıdır. Katılımcının ticari yarışma/çekiliş abonelik bildirimi ve/veya hizmetlere girme dahil ancak bu sıralananlarla sınırlı olmamak üzere birden fazla/farklı e-posta adresi, kimlik, kayıt, oturum açma veya diğer yöntemleri kullanarak belirtilen sayıdan daha fazla Katılım elde etme girişimi, Katılımcının Girişlerini geçersiz kılacaktır ve o Katılımcı diskalifiye edilebilir. Herhangi bir ödülün verilmesi için nihai uygunluk, aşağıda belirtilen uygunluk doğrulamasına tabidir. Katılmak için tüm Girişlerin Promosyon Döneminin sonuna kadar gönderilmesi gerekir. Veritabanı saatimiz, tüm bu tür Etkinlikler için resmi zaman kaydedici olacaktır.

KAZANANIN BELİRLENMESİ VEYA SEÇİLMESİ

Bu tür bir Etkinliğin Kazanan(lar)ı, ilgili Etkinliğin Resmî Kurallarında açıklanan şekilde belirlenecek veya seçilecektir.

KAZANAN BİLDİRİMİ

Kazanan kişiye, ilgili Etkinlik için Resmi Etkinlik Kurallarında duyurulan zaman çerçevesiyle birlikte, Giriş Bilgilerinde sağlanan e-posta adresi aracılığıyla kazandığı bildirilecektir. Potansiyel Kazanan, geçerli Etkinlik için Resmi Etkinlik Kurallarında duyurulan zaman süreci içesinde Chess.com tarafından yönlendirildiği şekilde e-posta yoluyla ödülü kabul etmelidir. Etkin olmayan e-posta hesap(lar)ı, bununla ilgili teknik sorunlar veya Kazanan kişinin herhangi bir e-posta hesabını yeterince takip etmemesi de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle bildirim edinmeme durumundan veya bildirim edinmenin gecikmesinden sorumlu olmayacağız.

Yanıtlanmayan veya teslim edilemez olarak iade edilen herhangi bir kazanan bildirimi, ödülün kaybedilmesine neden olabilir. Ödül kazanma potansiyeli olan kişilerin, uygun olduğuna dair ve sorumluluktan muaf olduğuna dair bir beyanname ve bir Tanıtım İzni (toplu olarak "Ödül Talep Belgeleri") imzalaması ve teslim etmesi gerekebilir. Chess.com tarafından olanlar haricinde hiçbir ödülün değiştirilmesine veya transferine izin verilmez.

GİZLİLİK

Sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir kişisel bilgi, https://www.chess.com/legal/privacy adresindeki gizlilik politikamıza tabi olacaktır. Böyle herhangi bir Etkinliğe dahil olarak, eposta adresinizi ve diğer herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgiyi sadece yönetim ve ödüllerin icrası amaçlarıyla Etkinlik partnerleriyle paylaşması için Chess.com'a izin vermektesiniz. Chess.com, eposta adresinizi veya diğer herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgiyi kamuya açık olarak paylaşmayacaktır. Sadece, Kazananların kullanıcı adlarını kamuya açık olarak paylaşabiliriz ve Kazananların gerçek isimlerini sadece talep edildiği takdirde paylaşabiliriz.

BENZERLİK VE RIZA

Adınızı, resminizi ve tasvirinizi herhangi bir mecrada reklam, tanıtım ve promosyon amacıyla herhangi bir bedel ödemeden (yasalar tarafından yasaklanmadığı hallerde) veya sizden veya herhangi bir üçüncü kişiden ek izin almadan ve önceden bildirimde bulunmaksızın kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz ve tarafımızdan talep edilmesi halinde bu tür kullanıma yönelik hususi izin vermeyi kabul etmektesiniz.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

Chess.com şunlar için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez: (a) herhangi bir yanlış veya hatalı giriş bilgisi veya herhangi bir kusurlu veya başarısız elektronik veri iletimi; (b) bu Etkinliğin işleyişinin herhangi bir noktasında girişlere yetkisiz erişim veya kayıtların çalınması, yok edilmesi veya değiştirilmesi; (c) her türlü ekipman, sistem, ağ, hat, uydu, sunucu, kamera, bilgisayar veya Etkinliğin işleyişinin herhangi bir kısmında yararlanılan sağlayıcılar ile ilgili olarak, nedeni ne olursa olsun, her türlü teknik arıza, kusur, hata, eksiklik, kesinti, silinme, kusur, operasyonda gecikme veya iletişim hattı arızası; (d) herhangi bir ağın veya kablosuz hizmetin, İnternetin veya web sitesinin veya bunların herhangi bir kombinasyonunun erişilemezliği veya kullanılamaması; (e) İnternet, kablosuz veya sabit telefon hizmetinin askıya alınması veya durdurulması; veya (f) Katılımcının veya başka herhangi bir kişinin bilgisayarında veya mobil cihazında, Etkinliğe herhangi bir katılım girişiminden veya Etkinlikteki herhangi bir materyalin indirilmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma veya hasar.

Herhangi bir nedenle Etkinliğin, bilgisayar virüsü bulaşması, kurcalama, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar veya bu Etkinliğin güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun şekilde yürütülmesini, yönetimini bozabilecek veya etkileyebilecek diğer nedenleri içerebilecek ancak bunlarla sınırlı kalmayacak nedenlerle planlandığı gibi yürütülememesi durumunda, Chess.com tamamen kendi takdirine bağlı olarak Etkinliği tamamen veya kısmen iptal etme, sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, tüm çekilişleri ve ödülleri derhal askıya alacağız ve kalan ödülleri (geçerli Resmi Etkinlik Kurallarında belirtilen toplam yaklaşık perakende değeri kadar) tarafımızca adil ve hakkaniyete uygun olarak kabul edilecek şekilde verme hakkını saklı tutarız. Chess.com ve İbra Edilen Tarafların, ilgili Etkinlikle bağlantılı olarak herhangi bir katılımcıya karşı başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

SOSYAL AĞLAR VEYA EPOSTA HESABI SAĞLAYICISI FERAGATİ

Katılmak için bir e-posta hesabı gerekebilir. Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, bir e-posta hesabı sağlayıcısını ziyaret etmeniz ve ardından bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekir. Bir e-posta hesabı oluşturmak genellikle ücretsizdir. Bu nitelikteki herhangi bir Chess.com Etkinlik tanıtımı hiçbir şekilde herhangi bir e-posta hesabı sağlayıcısı tarafından himaye edilmez, desteklenmez veya yönetilmez veya bu tür e-posta sağlayıcılarıyla ilişkilendirilmez. Bilgilerinizi e-posta hesabı sağlayıcınıza değil, Chess.com'a verdiğinizi anlıyorsunuz. E-posta hesabı sağlayıcınız aracılığıyla katılarak, e-posta hesabı sağlayıcınızın platformlarında bulunması mümkün olan veri politikasına ve kullanım koşullarına da tabi olabilirsiniz.

KAZANANLAR LİSTESİ/RESMİ KURALLAR

Geçerli Kazanan Listesinin gerçek adlarla birlikte bir kopyasını veya ilgili Etkinlik için Resmî Kuralların bir kopyasını edinmek için, talebinizi pullanmış, kendi adresinizin bulunduğu bir zarfla birlikte şu adrese gönderin:

Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Kazananların gerçek isimleriyle ilgili talepler, en geç ilgili Resmî Etkinlik Kurallarında belirtilen tarihten önce ulaşmalıdır. Bir Kazanan Listesine çevrimiçi olarak erişmek için ilgili Etkinliğin URL'sini ziyaret edin. Kazanan listesi, kazananların onaylanması tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.