Chính sách chơi đẹp

Các văn bản sau đây là chỉ là bản dịch. Phiên bản hợp lệ duy nhất được viết bằng Tiếng Anh .

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform.

 • Tất cả mọi nước đi của bạn phải là của chính bạn
 • Do not cheat in any way
 • Do not get help from any other person, including parents, friends, coaches or another player
 • Không sử dụng các máy chơi cờ, phần mềm của bất kì bot, tiện ích, hoặc các công cụ phân tích trong khi chơi
 • Không sử dụng bảng tra cứu hoặc bất kì tài nguyên nào khác để tìm nước đi tốt nhất (trong cả chế độ Online và Ván Đấu Hàng Ngày)
 • You may use Opening Explorer or other books without engine evaluations in Daily chess only (not in Online / Live play)
 • Không sử dụng bất kì phân tích tự động hoặc "kiểm tra nước đi sai" khi bạn đang đấu
 • Do not allow anyone else to use your account
 • Không dùng tài khoản của bất kì ai khác
 • Không làm giả các xếp hạng, trận đấu, hoặc kết quả ván đấu
 • Do not interfere with the gameplay of other members
 • Suspecting your opponent of using outside help is not an excuse to do the same. If you suspect someone is cheating, report the player to Chess.com.

NGOẠI LỆ: Những điều luật này không được áp dụng vào các ván đấu không tính điểm hoặc cờ chiến thuật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng các trợ giúp để đấu với đối thủ, bạn phải thông báo trước cho họ biết.

CẢNH BÁO: Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm Luật Chơi Công Bằng, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn và đánh dấu rằng tài khoản bị đóng vì vi phạm Luật Chơi Công Bằng. Mọi việc thay đổi tình trạng tài khoản được thực hiện dựa trên quyết định độc lập của chúng tôi. Để biết toàn bộ các biện pháp mà chúng tôi sẽ thực hiện để giám sát các ván đấu của bạn tại Chess.com và đảm bảo việc tuân thủ chính sách Chơi Công Bằng của chúng tôi, xin xem phần chấm dứt và giới hạn tài khoản trong Thỏa Thuận Người Dùng.