Thỏa thuận thuê bao

Các văn bản sau đây là chỉ là bản dịch. Phiên bản hợp lệ duy nhất được viết bằng Tiếng Anh .
Ngày khả dụng: September 12, 2019

Những gói trả tiền tại Chess.com và những dịch vụ khác tại đây được tuân theo những điều khoản và sự đồng thuận sau:

Thanh toán

Việc thanh toán cho các gói đăng kí có thể dùng Thẻ Ghi Nợ, Paypal, iTunes, Google Play, phiếu chuyển tiền hoặc các hình thức khác. Mọi gói đăng kí được thanh toán bằng Dollar Mỹ trừ khi được tính đồng tiền khác.

Các gói quà tặng được chi trả một lần và không tự động gia hạn. Các gói khác đều tự động gia hạn cho đến khi bị hủy bỏ bởi người dùng thông qua tài khoản của họ, hoặc liên hệ với Hỗ Trợ Thành Viên. Thanh toán qua thư cần xác định loại gói đăng kí và cần được gửi tới địa chỉ PO Box 970397 Orem, UT 84097.

Dịch vụ

Người đăng ký được nhận các dịch vụ được liệt kê tại trang đăng ký trong suốt thời gian đăng ký. Dịch vụ có hiệu lực ngay khi nhận được thanh toán.

Nâng cấp/Giáng cấp

Nâng cấp có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào và giá nâng cấp sẽ được ước lượng dựa theo thời gian sử dụng và thời gian còn lại. Giá nâng cấp sẽ hiển thị trong khi thanh toán. Hạ cấp không khả dụng cho đến sau khi hết hạn đăng ký ban đầu. Để được giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Thành Viên.

Hoàn tiền

Nếu bạn không hài lòng, xin vui lòng liên hệ với Hỗ trợ viên. Mọi gói đăng kí lần đầu bằng thẻ ghi nợ và trên Android được Bảo Đảm Hoàn Tiền trong vòng 30 Ngày. Sẽ KHÔNG hoàn tiền cho các thành viên bị cấm vì vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của trang (vì lời nói, hành vi, gian lận,...).

Các đăng kí thông qua iTunes đều chịu chi phối bởi điều khoản đăng kí của Apple. Rất tiếc, Apple không cũng cấp bất kì phương thức nào để Chess.com có thể hoàn tiền qua iTunes, mọi yêu cầu hoàn tiền phải đưuọc gửi trực tiếp đến Apple. Xin xem https://support.apple.com/en-us/HT202039.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Chính Sách trên vui lòng liên hệ chúng tôi.