باور

باورم کن بی تو تنهام

تو نباشی سرده دنیام

بذار آدما بدونن

عاشقم عاشقی رسوا

اگه روزی بدونم که

تو دیگه منو نمیخوای

اگه دنیا منو بخواد

بی تو من دنیا نمیخوام

بی تو من یه بی پناهم

تو قشنگ ترین پناهی

دستامو بگیر تو دستات لحظه دل بی قراری

 خیلی وقت که میدونم

 یه کسی تو لحظه هات

 واسه به تو رسیدن

مثل سایه پا به پاته

بار عشقم رو نمیشه

 حتی رو کوهم بذاری

من که تکسوار دنیام  واسه عاشق سواری

 بی تو من یه بی پناهم

 تو قشنگ ترین پناهی

 دستامو بگیر تو دستات لحظه دل بی قراری

 

Post your reply: