مادر

perspolis3622
May 4, 2013, 8:03 AM 580 Reads 0 Comments
کسی که حاضره جونشو بده اما یه خار تو پات نره مادر است  به افتخارش یه جمله بگو
=

Online Now