مادر

perspolis3622
perspolis3622
May 4, 2013, 8:03 AM |
0
کسی که حاضره جونشو بده اما یه خار تو پات نره مادر است  به افتخارش یه جمله بگو