Zásady služby darovaného členství

Následující text je pouze informativní překlad. Jediná z právního hlediska platná verze je dostupná v angličtině.
Počátek účinnosti: November 18, 2022

Souhlas se zásadami

Používáním služby darovaného členství vyjadřujete souhlas s těmito zásadami a také se všemi částmi pravidel pro uživatele. Pokud s těmito zásadami nebo s pravidly pro uživatele nesouhlasíte, pak službu darovaného členství nemůžete používat.

Darované členství je členství zaplacené určitou osobou (dále jen „kupující“) pro osobu jinou (dále jen „příjemce“). Kupující a příjemce nemohou být jedna a tatáž osoba. V den, kdy kupující úspěšně dokončí nákup darovaného členství (dále jen „datum nákupu“), Chess.com vygeneruje pro kupujícího číslo potvrzení objednávky. Darovaná členství se na rozdíl od ostatních členství na Chess.com neobnovují a poskytují příjemci přístup k členství na Chess.com pouze ode dne, kdy darované členství začalo (dále jen „začátek darovaného období“) po dobu trvání zakoupeného členství (dále jen „darované období“). Jakýkoli nákup nebo používání darovaného členství podléhá těmto zásadám, které nenahrazují, ale doplňují obecná pravidla pro uživatele Chess.com.

Nákup dárkového členství

Darovaná členství lze koupit pouze na Chess.com. Na nákup se mohou vztahovat zvláštní podmínky stanovené v průběhu nákupu. Při nákupu kupující zvolí datum předání darovaného členství příjemci (dále jen „datum doručení daru“), které může být od data nákupu vzdáleno nejvýše 90 dnů. Chess.com vygeneruje darované členství, které se příjemci zpřístupní k datu doručení daru, kdy Chess.com rovněž odešle příjemci e-mail nebo mu případně také pošle zprávu do pošty na webu Chess.com. Chess.com také kupujícímu v den nákupu pošle „potvrzující e-mail“ s číslem potvrzení objednávky darovaného členství.

Chess.com nenese odpovědnost za nedoručení e-mailu vinou neplatné adresy, nesprávně použité e-mailové adresy kupujícím, spamových filtrů ani z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud si kupující přeje, aby byl dar k datu doručení daru oznámen jinak než e-mailem či zprávou na webu Chess.com, pak za to nese výhradní odpovědnost.

Přístup k darovanému členství

Pokud kupující k doručení darovaného členství použije příjemcovo uživatelské jméno na Chess.com:

Začátek darovaného období (tj. od kdy darované členství platí) bude stejné jako datum doručení daru a konec nastane na konci darovaného období bez ohledu na to, zda příjemce začne členství používat od začátku darovaného období, později nebo vůbec.

Pokud kupující k doručení darovaného členství použije příjemcovu e-mailovou adresu a zároveň:

i.) Pokud před datem doručení daru příjemce má účet na Chess.com a e-mailová adresa uvedená u darovaného členství odpovídá e-mailové adrese spojené s příjemcovým účtem na Chess.com:

Začátek darovaného období (tj. od kdy darované členství platí) bude stejné jako datum doručení daru a konec nastane na konci darovaného období bez ohledu na to, zda příjemce začne členství používat od začátku darovaného období, později nebo vůbec.

ii.) Pokud před datem doručení daru příjemce má účet na Chess.com, ale e-mailová adresa uvedená u darovaného členství neodpovídá e-mailové adrese spojené s příjemcovým účtem na Chess.com:

Darované členství nebude spuštěno pod příjemcovým stávajícím účtem na Chess.com. Aby bylo spuštěno, příjemce (a) může kontaktovat podporu Chess.com nebo (b) si na Chess.com založit nový účet s e-mailovou adresou uvedenou u darovaného členství. V takovém případě začne darované období ihned po vytvoření tohoto nového účtu.

iii.) Pokud před datem doručení daru příjemce nemá účet na Chess.com:

Než bude darované členství spuštěno, příjemce si na Chess.com musí vytvořit účet se stejnou e-mailovou adresou, jako je ta uvedená u darovaného členství. V takovém případě začne darované období ihned po vytvoření tohoto nového účtu.

Vracení peněz a doložka o nepřenosnosti

Darovaná členství jsou nevratná s výjimkou případů stanovených právními předpisy. Darovaná členství nelze přeprodávat ani převádět. Darované členství není platné, nebude uznáno a společnost Chess.com neponese odpovědnost za jeho hodnotu, pokud bylo získáno od neautorizovaného prodejce nebo přeprodejce, včetně internetových aukčních stránek.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

Darované členství je určeno pouze k jednorázovému použití. Zakoupení nebo získání darovaného členství nelze kombinovat s jinými nabídkami, kupóny, slevami ani propagačními akcemi. Darované členství nelze vyměnit ani připsat k nákupu jakéhokoli členství na Chess.com.

Podvody a doložka o nezaplacení

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Společnost Chess.com si vyhrazuje právo tuto smlouvu příležitostně upravit, pozměnit nebo doplnit podle svého uvážení a bez předchozího upozornění. Aktuální verze této smlouvy je k dispozici na adrese https://www.chess.com/legal/gifting.