Zásady fair play

Následující text je pouze informativní překlad. Jediná z právního hlediska platná verze je dostupná v angličtině.
Počátek účinnosti: April 21, 2022

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform. Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli bez upozornění upravit. Více informací o uplatnitelnosti a prosazování pravidel fair play najdete v našich pravidlech pro uživatele.

 • Všechny své tahy musíte provést sami
 • Žádným způsobem nepodvádějte
 • Nenechte si radit od jiných osob, rodiče, přátele, trenéry ani ostatní hráče nevyjímaje
 • Nepoužívejte při hře šachové enginy, software, boty, pluginy ani žádné jiné nástroje, které analyzují rozehranou pozici
 • Nepoužívejte databáze koncovek ani žádné jiné zdroje, které ukazují nejlepší tah (ani live, ani v korespondenčním šachu)
 • Pouze v korespondenčních partiích (ne při hře online/live) můžete používat literaturu a průzkumník zahájení bez výpočetního vyhodnocování
 • Neprovádějte ve svých rozehraných partiích žádnou automatickou analýzu ani „kontrolu chyb“
 • Nedovolte nikomu jinému používat váš účet
 • Nepoužívejte cizí účty
 • Nemanipulujte uměle s ratingem, zápasy ani výsledky partií
 • Nezasahujte do hry ostatních uživatelů
 • Podezření, že si soupeř nechává radit, nikoho neopravňuje dělat to samé. Pokud někoho podezříváte z podvádění, nahlaste ho správcům Chess.com.

VÝJIMKA: Tato pravidla neplatí pro partie bez ratingu a taktické úlohy. Pokud si ale proti soupeři chcete něčím pomáhat, musíte mu to dopředu říct. We may expand or narrow any applicable exceptions to the Fair Play Policy at any time without notice to you.

VAROVÁNÍ: Pokud dojdeme k závěru, že jste porušili Zásady fair play, zrušíme váš účet a označíme ho jako zrušený z důvodu porušení fair play. Stavy účtů měníme výhradně podle vlastního uvážení. Kompletní seznam opatření, která nám pomáhají monitorovat hraní na Chess.com a zajistit dodržování Zásad fair play, najdete v oddílech Ukončení a Omezení účtu v Pravidlech pro uživatele.