Mga Hamong Laban ng mga Koponan na Pwedeng Tanggapin
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-1 14 araw/tira Rating: 1200 - 2000 Simulan: Tanungin ang Admin
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-1 14 araw/tira Rating: 1200 - 2000 Simulan: Tanungin ang Admin
Transport Logistic Wanderers
Mga Manlalaro: 1+ 5 araw/tira Rating: 1575 - 1775 Simulan: Tanungin ang Admin
Chess School
Mga Manlalaro: 1-1 3 araw/tira Rating: < 1099 Simulan: Ago 20, 2019, 12:00 AM
Chess School
Mga Manlalaro: 1-1 3 araw/tira Rating: < 1099 Simulan: Ago 20, 2019, 12:00 AM
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-1 5 araw/tira Rating: 1200 - 2000 Simulan: Tanungin ang Admin
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-2 5 araw/tira Rating: < 1200 Simulan: Set 1, 2019, 12:00 AM
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-2 5 araw/tira Rating: < 1200 Simulan: Set 15, 2019, 12:00 AM
The Philosophers
Mga Manlalaro: 1-1 5 araw/tira Rating: 1200 - 2000 Simulan: Tanungin ang Admin
The Farm
Mga Manlalaro: 1-1 3 araw/tira Rating: 1400 - 1575 Simulan: Tanungin ang Admin