Mga Hamong Laban ng mga Koponan na Pwedeng Tanggapin

Mga Manlalaro: 1+ 3 araw/tira Rating: Para sa Lahat Simulan: Tanungin ang Admin
Mga Manlalaro: 1+ 3 araw/tira Rating: Para sa Lahat Simulan: Tanungin ang Admin
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1000 Simulan: Hun 2, 2022, 1:10 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1100 Simulan: Hun 3, 2022, 2:11 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1200 Simulan: Hun 4, 2022, 3:12 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1300 Simulan: Hun 2, 2022, 4:13 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1400 Simulan: Hun 3, 2022, 5:14 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: < 1500 Simulan: Hun 4, 2022, 6:15 AM
Mga Manlalaro: 1+ 1 araw/tira Rating: Para sa Lahat Simulan: Hun 3, 2022, 11:20 AM