מדיניות שירות חברות מתנה

הנוסח שלפניך הוא רק תרגום לצרכי עיון. הנוסח היחיד שיש לו תוקף משפטי מוצג באנגלית.
התאריך הקובע: November 18, 2022

קבלת המדיניות

כאשר אתה משתמש בשירות חברות המתנה שלנו, הינך מסכים למדיניות זו ולכל הסעיפים הכלולים בהסכם המשתמש שלנו. אם אינך מסכים למדיניות זו או להסכם המשתמש שלנו, אינך רשאי להשתמש בשירות חברות המתנה שלנו.

חברות במתנה היא חברות המשולמת על ידי אדם אחד ("הרוכש") עבור מישהו אחר ("הנמען"). רוכש ונמען אינם יכולים להיות אותו צד. ביום בו הקונה משלים בהצלחה את רכישת החברות במתנה ("תאריך הרכישה"), Chess.com תיצור מספר אישור הזמנה עבור הרוכש. חברות מתנה, שלא כמו חברויות אחרות ב-Chess.com, אינה מתחדשת ומאפשרת גישה לחברות ב-Chess.com על ידי הנמען רק מהתאריך שבו מתחילה חברות המתנה ("תאריך תחילת המתנה") ועד משך החברות שנרכשה ( "תקופת המתנה"). כל רכישה או שימוש בחברות מתנה כפופים למדיניות זו, שהיא בנוסף ואינה מחליפה את הסכם המשתמש הכללי של Chess.com.

רכישת חברות מתנה

ניתן לרכוש חברות מתנה רק ב-Chess.com. תנאים והגבלות ספציפיים המפורטים בתהליך הרכישה עשויים לחול. בעת הרכישה, הרוכש יבחר את התאריך בו תוצג חברות המתנה למקבל ("מועד אספקת המתנה"), אשר חייב להיות בתוך 90 יום ממועד הרכישה. Chess.com תיצור את חברות המתנה שתאפשר לנמען לגשת לחברות המתנה בתאריך מסירת המתנה, ו-Chess.com תשלח דוא"ל לנמען, ו/או תישלח בנוסף הודעת דואר נכנס של Chess.com, אם רלוונטי, בתאריך אספקת המתנה. Chess.com תשלח בנוסף גם "אימייל קבלה" לרוכש בתאריך הרכישה עם מספר אישור ההזמנה עבור חברות המתנה.

Chess.com אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לאי-מסירה של דוא"ל בגלל כתובת לא חוקית, כתובת דוא"ל הרוכש שהושמה באופן שגוי, מסנני דואר זבל או כל סיבה אחרת. אם הרוכש מעוניין בהודעה על תאריך אספקת המתנה בדרך אחרת מלבד הודעה של Chess.com באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת דואר נכנס של Chess.com, אזי הרוכש הוא האחראי הבלעדי לעשות זאת.

גישה לחברות מתנה

אם הרוכש משתמש בשם המשתמש של הנמען ב-Chess.com כדי לספק את חברות המתנה:

תאריך תחילת המתנה (כלומר, כאשר החברות במתנה מתחילה) יהיה זהה לתאריך אספקת המתנה ויסתיים בתום תקופת המתנה, ללא קשר אם הנמען מממש את החברות בתאריך תחילת המתנה, תאריך מאוחר יותר או לעולם לא.

אם הרוכש משתמש בכתובת הדוא"ל של הנמען כדי לספק את החברות במתנה, וגם:

i.) אם לנמען יש חשבון Chess.com לפני תאריך מסירת המתנה, וכתובת הדוא"ל המשויכת לחברות המתנה תואמת לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון ה-Chess.com של הנמען:

תאריך תחילת המתנה (כלומר, כאשר החברות במתנה מתחילה) יהיה זהה לתאריך אספקת המתנה ויסתיים בתום תקופת המתנה, ללא קשר אם הנמען מממש את החברות בתאריך תחילת המתנה, תאריך מאוחר יותר או לעולם לא.

ii.) אם לנמען יש חשבון Chess.com לפני תאריך מסירת המתנה, וכתובת הדוא"ל המשויכת לחברות במתנה אינה תואמת לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון ה-Chess.com של הנמען:

החברות במתנה לא תתחיל תחת חשבון Chess.com הקיים של הנמען. כדי להתחיל את החברות במתנה, הנמען יכול או (א) ליצור קשר עם התמיכה של Chess.com; או (ב) להקים חשבון Chess.com חדש באמצעות כתובת הדוא"ל של הנמען המשויכת לחברות במתנה. מיד עם יצירת חשבון Chess.com החדש, תקופת המתנה תחל.

iii.) אם לנמען אין חשבון Chess.com לפני תאריך מסירת המתנה;

כדי להתחיל את החברות במתנה, על הנמען ליצור חשבון Chess.com באמצעות אותה כתובת אימייל המשויכת לחברות המתנה. מיד עם יצירת חשבון Chess.com החדש, תקופת המתנה תחל.

החזרים והודעה על אי-העברה

חברות מתנה אינה ניתנת להחזר אלא כנדרש על פי החוק החל. אין למכור מחדש או להעביר חברות מתנה. חברות מתנה אינה תקפה ולא תכובד, ו-Chess.com לא תישא באחריות לערך החברות במתנה, אם החברות במתנה מתקבלת ממוכר או מפיץ לא מורשה, לרבות דרך כל אתר מכירות פומביות באינטרנט.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

חברות במתנה היא לשימוש חד פעמי בלבד. אין לשלב את הרכישה או המימוש של חברות המתנה עם הצעות, קופונים, הנחות או מבצעים אחרים. אין להחליף או לזכות את חברות המתנה לרכישת חברות ב-Chess.com.

הונאה והתראה על אי תשלום

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Chess.com שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להחליף, לשנות או לתקן הסכם זה מעת לעת לפי שיקול דעתה ללא הודעה מוקדמת. הגרסה הנוכחית של הסכם זה זמינה ב-https://www.chess.com/legal/gifting.