מדיניות הפרטיות

הנוסח שלפניך הוא רק תרגום לצרכי עיון. הנוסח היחיד שיש לו תוקף משפטי מוצג באנגלית.
התאריך הקובע: November 18, 2022

Chess.com, LLC ("us", "we", or "our") operates the chess.com website, the chess.com mobile application, and a number of other websites and applications created and maintained by us (the “Service”).

דף זה מיידע אותך בדבר המדיניות שלנו בנושא איסוף נתונים אישיים, השימוש בהם וגילוים כשאתה משתמש בשירות שלנו, ובדבר הבחירות שעומדות לרשותך בקשר לנתונים אלה. מדיניות הפרטיות שלנו כפופה להסכם המשתמש שלנו ולהסכמים הרלוונטים האחרים המוזכרים בו.

אנו משתמשים בנתוניך כדי לספק את השירות וכדי לשפר אותו. בהשתמשך בשירות, אתה מסכים לכך שמידע ייאסף ושייעשה בו שימוש על פי מדיניות זו. בהיעדר הגדרה אחרת במדיניות הפרטיות הזו, למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו ישנה אותה המשמעות כמו במסמך התנאים וההגבלות.

הערה חשובה לתושבי האיחוד האירופי ובריטניה: מדיניות פרטיות זו מכילה מידע חשוב על זכויותיך על פי האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי והחוקים המקבילים של בריטניה ("GDPR"). אנא עיין בהודעת ה-GDPR שלנו מטה למידע נוסף על זכויות אלה.

אם הינך כפוף לאסדרה הכללית להגנה על מידע (ה-"GDPR"), אנא ראה להלן מידע בנוגע לזכותך לממש חלק מזכויותיך במסגרת ה-GDPR, לרבות "הזכות להישכח" שברשותך. אם הינך כפוף לחוקי הפרטיות של מדינת קליפורניה, לרבות חוק פרטיות הצרכן של קליפורניה ("CCPA"), ראה להלן מידע בנוגע לזכותך לממש חלק מזכויותיך במסגרת ה-CCPA, לרבות זכותך להורות לנו לא למכור את המידע האישי שלך.

הגדרות

שירות

Service means the Chess.com website and the Chess.com mobile application operated by Chess.com, LLC, and any other products or services that we extend through Chess.com or by other means. The Service does not include third-party content such as advertisements, or any other products or services offered by third parties. We do not and cannot control any third-party content, including user-generated content (for example, in-game chat content).

נתונים אישיים

מידע אישי משמעו מידע אודות אדם חי שניתן לזהותו באמצעות מידע זה (או בשילוב עם מידע נוסף שנמצא ברשותנו, או שסביר שיגיע לרשותנו). נתונים אישיים עשויים לכלול גם נתונים תחת "שם בדוי", כלומר מידע אודותיך שלא ניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך אישית - למשל, כתובת IP, או מידע על המדינה ממנה אתה נכנס ל-Chess.com. למטרות מדיניות פרטיות זו, כל הנתונים תחת שם בדוי הם נתונים אישיים כך ש-Chess.com הינו מעבד נתונים של נתונים תחת שם בדוי.

נתוני שימוש

נתוני שימוש הם נתונים שנאספים אוטומטית. הם נוצרים בעקבות השימוש, או מתוך תשתית השימוש כשלעצמה (למשל, משך הביקור בדף באתר). נתוני משתמש עשויים לכלול נתונים תחת שם בדוי במידת הצורך.

עוגיות

עוגיות הן יחידות קטנות של מידע, המאוחסנות במכשירך (מחשב או מכשיר נייד).

בקר נתונים

מבקר נתונים פירושו האדם הטבעי או המשפטי שקובע (לבד, ביחד או במשותף עם אנשים אחרים) את המטרות שלשמן והאופן שבו כל מידע אישי מעובד או יעובד. לצורך מדיניות פרטיות זו, אנו משמשים כבוחן נתונים של המידע האישי שלך ושל נתוני השימוש שלך.

מעבדי נתונים (או ספקי שירות)

מעבד נתונים פירושו כל אדם טבעי או משפטי, כולל נותני שירות, אשר מעבד את הנתונים מטעם מבקר הנתונים. אנו עשויים להשתמש בשירותיהם של מעבדי נתונים שונים על מנת לעבד את הנתונים שלך בצורה יעילה יותר. כל צד שלישי המוזכר במפורש במדיניות פרטיות זו, לרבות גוגל (.Alphabet, Inc) ופייסבוק (Facebook, Inc., d/b/a Meta) הוא מעבד נתונים צד שלישי במובן של מדיניות פרטיות זו.

סובייקט הנתונים (או המשתמש)

סובייקט הנתונים הוא כל אדם חי שמשתמש בשירות שלנו, ושהוא הנושא של מידע אישי.

איסוף מידע והשימוש בו

אנו אוספים נתונים מסוגים שונים למטרות שונות, כדי לספק לך שירות וכדי לשפר אותו.

סוגי הנתונים שנאספים

נתונים אישיים

כשאתה משתמש בשירות שלנו, ייתכן שנבקש שתמסור לנו מידע שמאפשר לזהותך אישית, ושניתן להשתמש בו כדי לפנות אליך ("נתונים אישיים"). מידע שניתן לזיהוי אישי עשוי לכלול (אך מבלי להגביל):

 • Required Information (Chess.com username and either an email address, Google public ID or Facebook public ID)
 • מידע אופציונלי (שם פרטי, שם משפחה, ומתארים אישיים אחרים)
 • עוגיות ונתוני שימוש

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי ליצור עימך קשר באמצעות עלוני חדשות, חומרי שיווק או קידום מכירות, ומידע אחר שעשוי לעניין אותך. אנחנו לא מוכרים את הנתונים האישיים שלך או את נתוני השימוש שלך. נתונים כאלה מיועדים למטרות שיווק פנימי בלבד. אם הינך ניגש אל Chess.com דרך דפדפן אינטרנט, דפדפן האינטרנט שלך עשוי לאסוף מידע עליך ולהשתמש בו למטרות פרסום או למטרות אחרות שלא בשליטתנו. איננו מבצעים ואיננו יכולים לבצע איחסון, מניפולציות, העברה או מכירה של נתונים כלשהם אשר נאספים או שנעשה בהם שימוש על ידי דפדפן האינטרנט שלך.

אם הינך משתמש ביישומון שלנו עבור פלטפורמת אנדרואיד, אנו עשויים לבקש, ברשותך, לאסוף את מידע רשימת אנשי הקשר שלך (העשוי לכלול כתובות דוא"ל ומספרי טלפון) על מנת לשתפם עם גוגל, במטרה הבלעדית של מציאת החברים ואנשי הקשר שלך. איננו שומרים מידע זה. באופן דומה, אם הינך משתמש ביישומון שלנו עבור פלטפורמת אפל, אנו עשויים לבקש, ברשותך, לאסוף את מידע רשימת אנשי הקשר שלך (העשוי לכלול כתובות דוא"ל ומספרי טלפון) על מנת לשתפם עם אפל, במטרה הבלעדית של מציאת החברים ואנשי הקשר שלך. איננו שומרים מידע זה.

באפשרותך לבטל את הסכמתך לקבל כל אחת מדרכי ההתקשרות שלנו, או את כולן, על ידי לחיצה על הקישור לביטול הרשמה או ההנחיות המופיעות בכל דוא"ל שאנו שולחים, או על ידי יצירת קשר.

נתוני שימוש

אנו עשויים גם לאסוף מידע שהדפדפן שלך שולח לנו בכל פעם שאתה מבקר בשירות שלנו או כאשר אתה ניגש לשירות באמצעות מכשיר נייד ("נתוני שימוש").

נתוני שימוש אלו עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט של המחשב שלך (למשל כתובת IP), סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי השירות שלנו שבהם אתה מבקר, תאריך ושעת ביקורך, משך הזמן שהקדשת לאותם עמודים, מזהי מכשיר ייחודיים ונתונים דיאגנוסטיים נוספים.

כשאתה מתחבר לשירות באמצעות מכשיר נייד או דרכו, נתוני השימוש האמורים עשויים לכלול מידע כגון סוג המכשיר הנייד שאתה משתמש בו, המזהה הייחודי של מכשירך הנייד, כתובת ה-IP שלו, מערכת ההפעלה שלו, סוג דפדפן הרשת הנייד שאתה משתמש בו, מזהי מכשיר ייחודיים ונתונים דיאגנוסטיים נוספים.

נתוני מעקב אחר עוגיות

אנו משתמשים בעוגיות ובטכנולוגיות מעקב דומות, כדי לעקוב אחר הפעילות בשירות ולצבור מידע מסוגים מסוימים.

עוגיות הן קבצים עם נתונים בכמות קטנה. לעתים הן כוללות מזהה ייחודי ואנונימי. עוגיות נשלחות אל הדפדפן שלך מאתר אינטרנט, והן מאוחסנות במכשירך. טכנולוגיות מעקב שגם בהן נעשה שימוש הן מגדלורים (beacons), תגיות (tags) וסקריפטים, כדי לאסוף מידע, לעקוב אחריו, לשפר את השירות שלנו ולנתח אותו.

באפשרותך להורות לדפדפן שלך לסרב לכל העוגיות, או לציין זאת כאשר עוגייה נשלחת. עם זאת, אם לא תסכים לקבל עוגיות, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים מהשירות. כל שירות, כולל שירותים בתשלום או מנויים ל-Chess.com, עלולים להפוך ללא יציבים ולא שימושיים אם לא תקבל קובצי עוגיות מ-Chess.com.

דוגמאות לעוגיות שאנו משתמשים בהן:

 • עוגיות סשן. אנו משתמשים בעוגיות סשן כדי שתישאר מחובר לאתרנו.
 • עוגיות להעדפות. אנו משתמשים בעוגיות כדי לזכור את העדפותיך והגדרותיך השונות.
 • עוגיות אבטחה. אנו משתמשים בעוגיות אבטחה למטרות אבטחה.
 • עוגיות פרסומיות עוגיות פרסומיות נועדו להגיש לך פרסומות שעשויות להתייחס אליך ולמה שמעניין אותך. תוכל לבטל את השימוש בעוגיות כאלה בכך שתעיין במדיניות הפרטיות הנוגעת לרשת הפרסומות והתוכן של גוגל ב- http://www.privacychoice.org/companies או http://www.aboutads.info/choices. למידע נוסף על הנוהג הפרסומי הזה או כדי לא לקבל פרסום מהסוג הזה, תוכל לבקר ב-www.networkadvertising.org. גוגל הינה מעבד נתונים צד שלישי שאין לנו שליטה עליו. איננו מנהלים ואיננו יכולים לנהל או לשלוט בנתונים כלשהם שגוגל מעבדת בשמך.

השימוש בנתונים

Chess.com, שותפות מוגבלת, משתמשת במידע שנאסף למטרות שונות:

 • כדי להתאים אישית את הפרסומות והתוכן שאתה רואה
 • כדי לספק ולתחזק את השירות
 • כדי להודיע לך על שינויים בשירות
 • כדי לאפשר לך להשתתף בתכונות אינטראקטיביות של השירות שלנו, כשתבחר בכך
 • כדי להעניק שירות לקוחות
 • כדי לקבל ניתוח ולאסוף מידע רב-ערך על מנת לשפר את השירות
 • כדי לעקוב אחר השימוש בשירות
 • כדי לגלות ולמנוע בעיות טכניות וכדי לטפל בהן
 • כדי לעדכן אותך בחדשות, בהצעות מיוחדות ובמידע כללי על מוצרים, שירותים ואירועים נוספים מטעמנו, הדומים לאלו שכבר רכשת או התעניינת בהם - אלא אם בחרת שלא לקבל מידע מסוג זה
 • כדי לערוך מחקר ולספק דו"חות מצטברים ואנונימיים אודות קהילת משתמשינו הכללית, למען לקוחות פנימיים וחיצוניים.

אנו לא מוכרים את הנתונים האישיים שלך לצדדים שלישיים.

אם אתה מהאיזור הכלכלי האירופי (EEA), הבסיס המשפטי שמאפשר לחברת Chess.com בע"מ לאסוף נתונים אישיים ולהשתמש בהם כמפורט במדיניות פרטיות זו תלוי בנתונים האישיים שאנו אוספים ובהקשר הספציפי שבו אנו אוספים אותם.

מטרת סעיף זה של מדיניות זו היא להסביר כיצד אנו מבטיחים את פרטיותך, אילו צעדים אנו נוקטים כדי למנוע ולצמצם את הפגיעה במידע פרטי, אילו סוגי מידע אנו אוספים ממך, מה אנו עושים עם המידע הזה וכיצד אתה עשוי לממש חלק מהזכויות שלך על פי חוקי פרטיות הנתונים החלים הקשורים למידע זה. מדיניות זו מזהה את קצין הגנת המידע שלנו, ומספקת לך את המידע שאולי תצטרך על מנת ליצור קשר עם קצין הגנת המידע שלנו.

כל התנאים של מדיניות זו ותנאי השימוש שלנו חלים בין אם הינך מתחבר דרך דפדפן או דרך אפליקציה למכשיר נייד או כל מכשיר אחר. אפשרויות התחברות מבוססות דפדפן עשויות להיות כפופות לתנאי שירות נוספים (בכל סגנון) של הדפדפן שבחרת. בעת שימוש בהתחברות מבוססת דפדפן, הדפדפן שלך הוא צד שלישי במשמעות ה-GDPR. בעת השימוש באפליקציה שלנו לנייד, חנות האפליקציות שלך, ספק הטלפון הסלולרי, ספק הנתונים או צדדים שלישיים אחרים עשויים להיות אוספי נתונים צד שלישי במשמעות של מדיניות פרטיות זו. איננו אוספים ואיננו יכולים לאסוף או לאחסן מידע שאתה שולח לדפדפן האינטרנט שלך אך לא לנו (לדוגמה, אם אתה מזין טקסט בשדה טקסט בדף התחברות מבוסס דפדפן, אך לא לוחץ על כפתור השליחה או מבצע פקודה אחרת כדי לשלוח לנו מידע זה).

Chess.com, שותפות מוגבלת, רשאית לעבד את המידע האישי שלך כי:

 • עלינו לכרות איתך חוזה
 • נתת לנו הרשאה לעשות זאת
 • לצרכי טיפול בתשלומים
 • כדי לפעול כחוק

שמירת נתונים

Chess.com, שותפות מוגבלת תחזיק במידע האישי שלך אך ורק למשך הזמן הנדרש לצורך המטרות הקבועות במדיניות הפרטיות הזאת. אנו נשמור בידינו את המידע האישי שלך ונשתמש בו במידה הדרושה לצורך עמידה בהתחייבויותינו על פי החוק (למשל, אם אנו נדרשים לשמור בידינו את נתוניך כדי לציית לחוקים שבתוקף), כדי ליישב סכסוכים וכדי לאכוף את ההסכמים המשפטיים ואת קווי המדיניות שלנו, או עד שתנחה אותנו לעשות אחרת באופן התואם את זכויותיך (והחובות שלנו) במסגרת ה-GDPR.

Chess.com, שותפות מוגבלת תשמור גם נתונים הנוגעים לשימוש למטרות ניתוח פנימי. נתוני שימוש נשמרים ככלל לפרק זמן קצר יותר - למעט כאשר הנתונים משמשים לחיזוק האבטחה או לשיפור הפונקציונליות של השירות שלנו, או כאשר החוק מחייב אותנו לשמור את הנתונים הללו לתקופות ממושכות יותר.

העברת נתונים

ייתכן כי המידע שלך, ובכללו מידע אישי, יועבר אל מחשבים (ויישמר בהם), שמיקומם מחוץ לארצך, למחוז מגוריך או לשטח סמכות שיפוט ממשלתי אחר, שבו חוקי אבטחת המידע עשויים להיות שונים מאלו שבתחום השיפוט שבו אתה מתגורר.

באם הינך ממוקם מחוץ לארצות הברית ובוחר לספק לנו מידע, אנא דע כי אנו מעבירים את הנתונים - ובכללם נתונים אישיים - לארצות הברית, ומעבדים אותם שם.

באמצעות הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובעקבותיה מסירת מידע כזה מצדך, אתה מביע את הסכמתך להעברה האמורה.

Chess.com, שותפות מוגבלת, תנקוט בכל הצעדים הנדרשים באופן סביר כדי להבטיח שנתוניך יטופלו בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות הפרטיות הזאת, וכדי שבשום מקרה לא יועברו נתוניך האישיים לארגון או למדינה כלשהם - אלא אם מותקנים אמצעי בקרה הולמים, ובכלל זה אבטחת נתוניך ומידע אישי מסוגים אחרים.

גילוי נתונים

עסקה

אם חברת Chess.com בע"מ תהיה מעורבת במיזוג חברות, רכישה או מכירת נכסים - ייתכן כי נתוניך האישיים יועברו. אנו נמסור הודעה לפני שנתוניך האישיים יועברו וייעשו כפופים למדיניות פרטיות שונה.

גילוי עבור רשויות האכיפה

בנסיבות מסוימות ייתכן שחברת Chess.com בע"מ תידרש לגלות את נתוניך האישיים, אם היא תידרש לעשות כן מכוח החוק או כמענה לבקשות מחייבות מצד רשויות הציבור (כגון בית משפט או סוכנות ממשלתית).

דרישות החוק

Chess.com, שותפות מוגבלת, רשאית לגלות את המידע האישי שלך כאשר היא מאמינה בתום לב שהדבר נחוץ כדי:

 • כדי למלא אחר חובה חקוקה
 • כדי לגונן על זכויותיה או רכושה של חברת Chess.com בע"מ
 • כדי למנוע עוולות שייתכנו בקשר לשירות, או כדי לחקור אותן
 • כדי לגונן על הביטחון האישי של משתמשי השירות ושל הציבור
 • כדי להישמר מפני אחריות משפטית

בטיחות המידע

בטיחות המידע שלך חשובה לנו, אך זכור שלא קיימת שיטה להעברת נתונים באינטרנט, או שיטה לאחסון אלקטרוני, שהיא בטוחה במאת האחוזים. אנו אמנם שואפים להשתמש באמצעים מקובלים בעולם המסחר כדי לגונן על נתוניך האישיים - אך איננו מסוגלים לערוב לבטחונו המוחלט.

אותות "אל תעקוב"

איננו תומכים בתכונת "אל תעקוב" (Do Not Track - DNT). "אל תעקוב" היא העדפה שביכולתך להגדיר בדפדפן הרשת שלך, כדי להודיע לאתרי אינטרנט שאינך מעוניין שיתנהל אחריך מעקב.

תוכל להפעיל או להשבית את תכונת "אל תעקוב" (Do Not Track) מדף ההעדפות או ההגדרות של דפדפן הרשת שלך. אם הינך מאפשר פונקציונליות DNT במכשיר כלשהו, חלק מהשירותים, כולל שירותים בתשלום או מנויי Chess.com, עלולים להפוך ללא יציבים.

זכויותיך בנושא אבטחת המידע, מכוח התקנה הכללית בנושאי אבטחת המידע (GDPR)

אם אתה תושב האיזור הכלכלי האירופי (EEA), יש לך זכויות מסוימות בנושא אבטחת המידע. חברת Chess.com בע"מ מתכוונת לנקוט צעדים סבירים כדי לאפשר לך לתקן את נתוניך האישיים, לשנותם, למחוק אותם או להגביל את השימוש בהם.

אם ברצונך לדעת אילו נתונים אישיים יש לנו אודותיך ואם אתה מעוניין שנתונים אלו יוסרו ממערכותינו, אנא פנה אלינו.

באפשרותך לערוך את המידע הנוגע לחשבונך ב-Chess.com בכל עת. בנסיבות מסוימות, עומדות לרשותך הזכויות הבאות בתחום אבטחת המידע:

 • הזכות לגישה, לעדכון או למחיקת המידע שברשותנו אודותיך.כל אימת שזה מתאפשר, ביכולתך להגיע אל נתוניך האישיים, לעדכן אותם או לבקש כי יימחקו. תוכל לעשות זאת ישירות במדור הגדרות החשבון שלך. אם אינך יכול לעשות זאת בעצמך, אנא פנה אלינו ואנו נסייע לך.
 • זכות התיקון.אתה זכאי לתיקון המידע הנוגע אליך, אם הוא אינו מדויק או חסר.
 • הזכות להתנגד.זכותך להתנגד לכך שנעבד את נתוניך האישיים.
 • זכות ההגבלה.זכותך לבקש שנגביל את עיבוד המידע האישי שלך.
 • הזכות לניידות המידע.זכותך לקבל עותק מהמידע שיש לנו אודותיך בתצורת-קובץ מובנית, שנמצאת בשימוש שגור ושמחשב יכול לקרוא.
 • הזכות לסגת מהסכמתך.יש לך גם זכות לסגת מהסכמתך בכל עת, אם Chess.com (שותפות בע"מ) נסמכה על הסכמתך לעבד את נתוניך האישיים.

אנא דע כי אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שניענה לבקשות כאלה.

אתה רשאי להתלונן בפני רשות לאבטחת מידע על שאנו אוספים את נתוניך האישיים ומשתמשים בהם. למידע נוסף, פנה לרשות לאבטחת המידע במקום מגוריך באיזור הכלכלי האירופי (EEA).

ספקי שירות

אנו עשויים להעסיק חברות ויחידים של צד שלישי כדי להקל על השירות שלנו ("ספקי שירות"), לרבות מעבדי נתונים, כדי לספק את השירות בשמנו, לבצע שירותים הקשורים לשירות או לסייע לנו בניתוח אופן השימוש בשירות שלנו.

לצדדים השלישיים הללו יש גישה לנתוניך האישיים רק כדי לבצע מטלות אלה מטעמך. הם מחוייבים להימנע מגילוים ונאסר עליהם להשתמש בנתוניך לכל מטרה אחרת.

ניתוח נתונים

ייתכן שנשתמש בספקי שירות המהווים צד שלישי כדי לנטר ולנתח את השימוש בשירות.

פרסום

ייתכן שנשתמש בספקי שירותים המהווים צד שלישי כדי להציג לך פרסומות, וזאת כדי לתמוך בשירות.

עוגיית DoubleClick של Google AdSense

כספק שמהווה צד שלישי, גוגל משתמש בעוגיות כדי לשלוח מודעות לשירות שאנו מספקים. גוגל משתמש בעוגיית DoubleClick, מה שמאפשר לו ולשותפיו לשלוח למשתמשינו מודעות המבוססות על ביקורם באתרנו או באתרי אינטרנט אחרים.

תוכל לבטל את הסכמתך לשימוש בעוגיית ההקלקה הכפולה, שמאפשרת פרסום על בסיס תחומי עניין. כדי לעשות זאת, בקר בדף ההגדרות של Google Ads ב- http://www.google.com/ads/preferences.

תשלומים

ייתכן שנספק מוצרים ו/או שירותים בתשלום במסגרת השירות. במקרה כזה, אנו משתמשים בשירותי צד שלישי לצורך הטיפול בתשלומים (למשל - מעבדי תשלומים).

אנו לא נאסוף ולא נאחסן את פרטי אמצעי התשלום שלך. המידע נמסר ישירות למעבדי התשלומים שלנו, שהם צדדים שלישיים שמשתמשים במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. מעבדי תשלומים אלה פועלים על פי תקן אבטחת המידע בענף כרטיסי התשלום (PCI-DSS), בפיקוח מועצת תקני האבטחה של ענף כרטיסי התשלום - גוף משותף מטעם מותגים כגון ויזה, מסטרקרד, אמריקן אקספרס ו-Discover. הדרישות שב-PCI-DSS נועדו להבטיח טיפול מאובטח בנתוני תשלום.

אנו עובדים עם מעבדי התשלומים הבאים:

תשלומים בתוך אפליקציית אפל סטור

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

תשלומים בתוך האפליקציה מטעם גוגל פליי

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן - https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן - https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן - https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

מינוי קצין הגנת המידע

Chess.com’s GDPR Data Protection Officer is JOSH LEVINE (the “Protection Officer”). The Protection Officer may be contacted at:

טלפון: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
דואר אלקטרוני: support@chess.com
כתובת דואר:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

השירות שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאותם איננו מפעילים. אם תקליק על קישור מטעם צד שלישי, אתה תנותב לאתרו של אותו צד שלישי. אנו ממליצים בחום לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שבו אתה מבקר.

אין לנו כל שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות והנוהגים של כל אתר או שירות אחר (המהווה צד שלישי), ואיננו נושאים באחריות כלשהי בגינם.

פרטיותם של ילדים

Chess.com אינו קובע כקהל-יעד אף אדם שמתחת לגיל 18 ("ילדים"), ואינו מנסה לגרום לאף ילד להשתמש בשירות שלנו.

איננו אוספים ביודעין מידע שניתן לזיהוי אישי מאף אדם שגילו פחות מ-18. אם אתה הורה או אפוטרופוס ואתה מודע לך שילדיך מסרו לנו נתונים אישיים, אנא פנה אלינו. בכל פעם שנודע לנו שאספנו נתונים אישיים מילדים מבלי שווידאנו כי הוריהם מסכימים לכך, אנו מוחקים את המידע מהשרתים שלנו.

אם הינך תושב מדינת קליפורניה או כפוף בדרך אחרת ל-CCPA, אנא ראה להלן מידע חשוב בנוגע לזכויות הפרטיות של ילדים המשתמשים ב-Chess.com או בכל אחד מהשירותים. אם הינך מתחת לגיל 13 ותושב מדינת קליפורניה, אינך רשאי להשתמש ב-Chess.com או בכל אחד מהשירותים.

הודעת פרטיות לתושבי קליפורניה

הודעת פרטיות זו לתושבי קליפורניה משלימה את המידע הכלול במדיניות הפרטיות שלנו והיא חלה אך ורק על כלל המבקרים, המשתמשים ואחרים המתגוררים במדינת קליפורניה. אנו מאמצים הודעה זו כדי לציית לחוק הפרטיות לצרכן בקליפורניה משנת 2018 (CCPA). לכל מונח המוגדר ב-CCPA יש את אותה משמעות בעת שימוש בהודעה זו.

הזכויות והאפשרויות שלך

ה-CCPA מספק לצרכנים (תושבי קליפורניה) זכויות ספציפיות לגבי המידע האישי שלהם. למטרות הודעת הפרטיות לתושבי קליפורניה, מידע אישי כולל "נתונים אישיים", "נתוני שימוש", ו-"עוגיות", כפי שמונחים אלו מוגדרים במדיניות פרטיות זו. חלק זה מתאר את זכויות ה-CCPA שלך ומסביר כיצד לממש את הזכויות הללו.

גישה לזכויות מידע וניידות נתונים ספציפיים

יש לך את הזכות לבקש שנחשוף לך מידע מסוים על אופן האיסוף והשימוש שלנו במידע האישי שלך במהלך 12 החודשים האחרונים, שאינו כפוף אחרת לחריג במסגרת ה-CCPA.

זכויות בקשת מחיקה

יש לך גם את הזכות לבקש שנמחק כל מידע אישי שלך שאספנו ממך ושמרנו, בכפוף לחריגים מסוימים.

מימוש גישה, ניידות נתונים וזכויות מחיקה

כדי לממש את זכויות הגישה, ניידות הנתונים והמחיקה המתוארות לעיל, אנא שלח אלינו בקשה צרכנית הניתנת לאימות אל:

טלפון: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
דואר אלקטרוני: support@chess.com
כתובת דואר:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

כדי להיות ניתנת לאימות בקשתך חייבת:

 • מסור מידע מספק המאפשר לנו לאמת באופן סביר שאתה האדם שעליו אספנו מידע אישי או נציג מורשה.
 • תאר את בקשתך עם פירוט מספק המאפשר לנו להבין אותה, להעריך אותה ולהגיב עליה.

איננו יכולים להגיב לבקשתך או לספק לך מידע אישי אם אין באפשרותינו לאמת את זהותך או את סמכותך להגיש את הבקשה ולאשר שהמידע האישי מתייחס אליך.

רק אתה, או אדם הרשום במזכירות מדינת קליפורניה שהינך מסמיך לפעול מטעמך, רשאים להגיש בקשת צרכנים ברת-אימות הקשורה למידע האישי שלך. בנוסף, הינך רשאי לבקש בקשה צרכנית ברת-אימות מטעם ילדך הקטין.

לא-מפלה

לא נפלה אותך על מימוש כל אחת מזכויות ה-CCPA שלך. אלא אם הותר על ידי ה-CCPA, לא: (i) נמנע ממך סחורות או שירותים; (ii) נגבה ממך מחירים או תעריפים שונים עבור סחורות או שירותים, לרבות באמצעות מתן הנחות או הטבות אחרות, או הטלת קנסות; (iii) נספק לך רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים; או (iv) נרמוז שהינך עשוי לקבל מחיר או תעריף שונה עבור סחורות או שירותים או רמה או איכות שונה של סחורות או שירותים.

מכירת המידע האישי שלך

אנו לא מוכרים, ולא מכרנו את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים למטרות עסקיות או מסחריות ב-12 החודשים שקדמו לתאריך התוקף של מדיניות פרטיות זו, כפי שאנו מבינים את המונח "מכירה" כמשמעותו במסגרת ה-CCPA.

מידע אישי שאנו אוספים, משתמשים וחושפים

ה-CCPA מציין קטגוריות של מידע אישי המוגן תחת ה-CCPA. התרשים הבא מספק פרטים אודות המידע האישי שאנו אוספים ביחס לכל קטגוריה והמקורות מהם אנו אוספים נתונים אלה. לפרטים נוספים בנוגע למידע האישי שאנו אוספים ואספנו במהלך 12 החודשים שקדמו לתאריך התוקף של מדיניות הפרטיות שלנו עיינו בכותרת "סוגי נתונים שנאספו" של מדיניות הפרטיות שלנו. אנו עשויים להשתמש במידע אישי למטרות עסקיות/מסחריות המתוארות בכותרת "שימוש במידע" של מדיניות הפרטיות שלנו. לפרטים על האופן שבו אנו משתפים את המידע האישי שלך עיינו בכותרות "חשיפת מידע", "ספקי שירות", "אנליזות", ו-"פרסום" של מדיניות הפרטיות שלנו.

קטגוריית מידע אישי מידע אישי שאנו אוספים בקטגוריה זו מקורות של מידע אישי
 1. מזהים
 • שם אמיתי או מזויף
 • כתובות פרוטוקול אינטרנט
 • כתובת דוא"ל
 • שם חשבון (שם משתמש), או מזהה דומה אחר
 • מפתחות להודעות דחיפה בנייד
 • מזהים אישיים מסויימים של חברות צד שלישי הקשורים בשירותי שחמט (למשל, מזהים אישיים של חברי התאחדות השחמט של ארה"ב או פיד"ה) עשויים להיאסף ממספר חשבונות
 • מידע שאתה מספק לנו
 • מידע שאנו אוספים ממך באופן אוטומטי
 • ספק שירות צד שלישי
 1. קטגוריות מידע אישי המפורטות בחוק רשומות הלקוחות של קליפורניה - (Cal. Civ. Code § 1798.80(e
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מאפייני סיווג מוגנים על פי החוק הקליפורני או הפדרלי
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מידע מסחרי
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מידע ביומטרי
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. פעילות אינטרנט או פעילות רשת דומה אחרת
 • היסטוריית גלישה ב-Chess.com בלבד
 • מידע שאנו אוספים ממך באופן אוטומטי
 • ספק שירות צד שלישי
 1. נתוני מיקום גיאוגרפי
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. נתונים תחושתיים
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מידע מקצועי או תעסוקתי
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מידע על חינוך שאינו ציבורי (על פי חוק זכויות החינוך והפרטיות של המשפחה (twenty(20) U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))
 • לא ישים
 • לא ישים
 1. מסקנות הנובעות ממידע אישי אחר
 • לא ישים
 • לא ישים

פרטי התקשרות

אם יש לכם שאלות או הערות כלשהן לגבי הודעה זו או על הדרכים שבהן LLC, Chess.com, אוספת ומשתמשת במידע שלכם כמתואר במדיניות הפרטיות או שברצונכם לממש את זכויותיכם על פי חוק קליפורניה, אנא אל תהססו לפנות אלינו בכתובת:

טלפון: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
דואר אלקטרוני: support@chess.com
כתובת דואר:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

שינויים בהודעת מדיניות פרטיות זו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו לפי שיקול דעתנו ובכל זמן. כאשר אנו עורכים שינויים במדיניות הפרטיות שלנו, (i) נודיע לך על כך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעה בולטת בשירותים שלנו ו-(ii) נפרסם את מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר ונעדכן את תאריך כניסת מדיניות הפרטיות לתוקף. מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת כדי לעקוב אחר שינויים.

המשך השימוש שלך באתר שלנו לאחר פרסום שינויים מהווה את הסכמתך לשינויים כאלה.


מדיניות פרטיות לשחמט - שחק ולמד (גירסת ארקייד)

חלק זה מציין את המדיניות שלנו בנושא האיסוף, השימוש, והגילוי של נתונים שנאספו על ידי היישומון Chess - Play & Learn (Arcade Version), להלן "היישומון". היא איננה תקפה באופן נרחב לאתר Chess.com או ליישומונים האחרים שלו.

איננו אוספים שום מידע אישי דרך היישומון, אך אנא סקור מדיניות זו לעוד פירוט בדבר איזה סוג של מידע עשוי להיאסף, להיות בשימוש ו/או באחסון.

אם תבחר להשתמש ביישומון, בכך הינך מסכים לאיסוף ולשימוש במידע המתייחס למדיניות זו. המידע שאנו אוספים משמש לשירותי תמיכה במשחק ולשיפור היישומון. אנו לא נשתמש או נשתף את המידע שלך עם איש, פרט לאופן המתואר במדיניות פרטיות זו.

איסוף ושימוש בנתונים

היישומון אוסף נתוני משחק בלתי ניתנים לזיהוי ושולח אותם ל-iCloud של אפל, במיוחד עבור ניהול רישום של התקדמות השחקן (רשומות ניצחון) נגד סגל היריבים הממוחשבים המובנה ביישומון. אנחנו (Chess.com, LLC) איננו מאחסנים כלל נתונים אלה, אך הם נשלחים לשירותי אפל (iCloud ו-Game Center) לצורך אחסון ושימוש.

היישומון גם אוסף את תעודת הזהות האנונימית של השחקן עבור האפשרות של משחק מקוון, שם היא משמשת אך ורק כדי לדרג את מיומנות השחקן במהלך משחקים ברשת. באופן זה ניתן להבטיח ששחקנים מוצמדים ליריבים עם רמת יכולת דומה. האיסוף של נתונים אלה כפוף לאישור מפורש של המשתמש, כפי שמבוקש במסגרת היישומון לפני השימוש הראשון, וניתן להפסיקו בכל עת באמצעות הגדרות היישומון ("הפסק לאסוף נתונים").

יישומון זה זמין לשחקנים בכל הגילאים דרך שירות 'אפל ארקייד', והוא אוסף את נתוני המשחק הבלתי ניתנים לזיהוי מכל השחקנים ללא קשר לגיל. המטרה של איסוף מידע זה היא לתמוך בפעילויות הפנימיות של היישומון כפי שהותר בכלל הגנת הפרטיות של ילדים ברשת (“COPPA”), והוא שימוש לגיטימי תחת תקנת הגנת המידע הכללית (“GDPR”).

אבטחה

אנו מיישמים שיטות מקובלות ומוסכמות על מנת להגן על כל המידע שאנו מקבלים מן המשתמשים שלנו. עם זאת, שום שיטה של העברת נתונים ברשת או של אחסון אלקטרוני איננה 100% בטוחה ומהימנה, ואין ביכולתנו להבטיח את בטיחותה באופן מוחלט.

שינויים במדיניות הפרטיות הזאת

אנו עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות שלנו מעת לעת, ונודיע לכם על כל שינוי באמצעות העלאת רשומות לעמוד זה. שינויים אלה נכנסים לתוקף באופן מיידי לאחר שהם נרשמים כאן.

צור קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר:

טלפון: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
דואר אלקטרוני: support@chess.com
כתובת דואר:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097