מדיניות למשחק הוגן

הנוסח שלפניך הוא רק תרגום לצרכי עיון. הנוסח היחיד שיש לו תוקף משפטי מוצג באנגלית.
התאריך הקובע: April 21, 2022

ל- Chess.com ישנה אחריות לשמר פלטפורמה נקיה והוגנת עבור שחקני שחמט בכל העולם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנטר את כל משחקי השחמט בפלטפורמה שלנו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת מבלי להתריע לך על כך. אנא עיין בהסכם המשתמש שלנו למידע נוסף בנוגע לישימות ולאכיפה של מדיניות המשחק ההוגן.

 • כל המסעים שלך צריכים להיות פרי מחשבתך
 • אל תרמה בשום אופן
 • אל תקבל עזרה מאף אדם אחר, כולל הורים, חברים, מאמנים, או שחקן אחר
 • אל תשתמש במנועי שחמט, תוכנה מכל סוג, 'בוטים', תוספים או כלים כלשהם המנתחים מצבים במהלך המשחק
 • אל תשתמש בבסיסי טבלאות או במשאבים אחרים המראים את המסע הטוב ביותר (בין בשחמט חי ובין בשחמט יומי)
 • אתה רשאי להשתמש בסייר הפתיחות או בספרי פתיחות אחרים שאינם כוללים הערכות עמדה שהופקו באמצעות מנוע שחמט ממוחשב, בשחמט יומי בלבד (לא במשחק חי באינטרנט)
 • אל תבצע כל ניתוח אוטומטי או "בדיקת שגיאות" של משחקיך במהלכם
 • אל תניח לאף אחד אחר להשתמש בחשבונך
 • אל תשתמש בחשבונו של אף אחד אחר
 • אל תבצע מניפולציות מלאכותיות בדירוגים, במשחקים או בתוצאותיהם
 • אל תתערב במשחקיהם של חברים אחרים
 • חשד ביריבך שהוא מקבל עזרה חיצונית איננו תירוץ לעשות כך בעצמך. באם הינך חושד שמישהו מרמה, דווח על שחקן זה ל- Chess.com.

הסתייגות:כללים אלו לא חלים על משחקים או טקטיקות לא מדורגים. עם זאת, אם הינך מתכוון להשתמש בעזרה נגד יריבך, עליך להתריע לו על כך מראש. אנו עשויים להרחיב או לצמצם חריגים רלוונטיים למדיניות המשחק ההוגן בכל עת מבלי להתריע לך על כך.

אזהרה: ככל שנקבע שהפרת את מדיניות המשחק ההוגן שלנו, נסגור את חשבונך ונתייג אותו כסגור מחמת הפרת משחק הוגן. כל שינוי בסטטוס החשבון נעשה על פי שיקול דעתנו הבלעדי. לרשימה מלאה של הצעדים בהם ננקוט על מנת לנטר את פעילותך ב- Chess.com ולאכוף את מדיניות המשחק ההוגן שלנו, ראה את הפרקים 'השבתה' ו'הגבלות חשבון' בהסכם המשתמש שלנו.