Versenyesemény szabályzat

Az alábbi szövegezés csupán egy informatív fordítás. Az egyetlen jogilag hiteles változat angol nyelven érhető el.
Hatályba lépés: November 18, 2022

Bemutatás

A Chess.com pénzdíjazású versenyei ("versenyesemények") nyitva állnak a professzionális és a feltörekvő sakkozók előtt. Célunk, hogy szórakoztató, magas szintű és tiszta versenyeket rendezzünk.

A Chess.com díjazásos versenyeseményeire való nevezéséhez az országod törvényei szerint nagykorúnak kell lenned. A részvételhez el kell olvasnod, el kell fogadnod és/vagy aláírnod a vonatkozó nevezési kiírást, a díjazás feltételeit, az eseményhez tartozó egyezségeket és a hivatalos versenyszabályzatot. Ha még nem vagy nagykorú, a szülőd vagy törvényes képviselőd járulhat hozzá a vonatkozó egyezségekhez. A versenyeseményeken a Chess.com-nak nem feladata a nevezések jogszerűségének vizsgálata, így azokért felelősséget sem vállal.

A versenyeseménnyel kapcsolatban felmerülő, a díjazást, a részvételi jogot, a játékosok viselkedését, jelen szabályozást, a Chess.com felhasználói egyezséget, a Fair Play szabályzatot, a közösségi irányelveket, a meghirdetett versenyszabályzatot, a nevezési feltételeket, a díjazással kapcsolatos egyezséget és/vagy a versenyeseményhez kapcsolódó, a csapatunk által adott utasításokat érintő nézeteltérés vagy vita esetén a döntés joga Chess.com-ot illeti meg, mely döntés végleges, kötelező érvényű, és tovább nem fellebbezhető.

Elérhetőség

Minden versenyeseménynek meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak. Ilyen előfeltétel lehet: életkor, Chess.com fiók statisztika - ranglista helyezés és értékszám, ismert sakk szervezeteknél regisztrált adatok - tagság, FIDE értékszám, címviselés (pl.: nagymester). A felhasználó csak akkor vehet részt a versenyeseményeken, ha ez nem ütközik a lakhelyén rá vonatkozó helyi törvényekkel. A nevezéssel és versenyeseménnyel kapcsolatos minden állami, országos és helyi törvény betartása kizárólag a felhasználó felelőssége. A helyi rendelkezéseken felül a versenyesemények az Egyesült Államok állami, országos és helyi törvényeinek is meg kell felelniük. A Chesss.com nem vállal felelősséget a felhasználó esetleges törvénykerülő magatartásáért. A nevezések pontos előfeltételeit a hivatalos versenykiírás tartalmazza.

Fair Play intézkedések

A Fair Play szabályzat rendelkezésein felül előfordulhat, hogy további, a játék és a versenyesemény tisztaságát célzó ellenőrző kéréseknek kell megfelelned. Ezek megtagadása büntetéssel és/vagy az eseményről való visszaléptetéssel járhat, melyről a a Chess.com önálló döntési jogkörében határoz. Ilyen Fair Play kérések lehetnek az alábbiak.

Videó monitorozás

Megkeresésre akár két kamerával is csatlakoznod kell a videókonferencia híváshoz a Chess.com monitorozás ideje alatt. Ilyen esetben az első kamerának tisztán és kivehetően az arcodat és a közvetlen környezetedet kell mutatnia. Amennyiben második kamerára is szükség van, úgy annak a domináns kezed felől átlósan mögötted 45 fokos szögben elhelyezve, tisztán és kivehetően kell mutatnia az asztalodat, a számítógépedet és a monitorodat. Ezen felül a képernyődön megjelenő összes tartalom megosztását is kérhetjük a játszmáid teljes ideje alatt.

Környezeti elvárások

A versenyesemények alatt a fizikai játékterednek is meg kell felelnie bizonyos követelményeknek ("környezet""). Ilyen követelmény, hogy az asztalod rendezett és belátható legyen. Kérésre a versenyesemény ideje alatt a rajtad vagy közeledben lévő, a játékhoz és monitorozáshoz közvetlenül nem használt elektromos eszközöket ki kell kapcsolnod.

Felszerelés kellékek

Versenyesemény alatt különböző eszközkövetelményeknek is meg kell felelned. Ilyen lehet a fej vagy fülhallgató eltávolítása, kötelező billentyűzet és egérhasználat, további monitorok láthatóvá tétele vagy kikapcsolása és/vagy minden olyan alkalmazás és böngészőfül bezárása, amelyek nem szükségesek a Chess.com játékhoz.

Ellenőrzések

Versenyesemény előtt és alatt a Chess.com fizikális, környezeti és számítógépes ellenőrzést tarthat. A fizikai szemle során a szemüveg vagy kontaktlencse kamerán keresztül történő bemutatása válhat szükségessé. Megkérhetünk továbbá, hogy megmutasd a kezeid minkét oldalát és a kezeidet feltartva mozgasd az ujjaidat. A környezeti szemle során a kamera segítségével meg kell mutatnod a téged körülvevő környezetet. A számítógépes ellenőrzés során a feladatkezelőről (PC) vagy az aktivitásmérőről (Mac) pillanatképet kérhetünk.

Adás

A versenyeseménnyel kapcsolatos monitorozáshoz használt videókonferencia hívások részeit vagy egészét nem közvetítheted. Ha közvetíteni szeretnéd a játékodat, akkor az élő csevegés funkciókat ki kell kapcsolnod, "csak emote"-ra kell állítanod és/vagy legalább 60 másodperces késleltetést kell használnod.

Felügyelet

Kérésre alkalmazkodnod kell és együtt kell működnöd a versenyesemény vizsgálóbiztosával. Ilyen esetben a Chess.com kijelöl egy Chess.com alkalmazottat vagy Chess.com által elismert vizsgálóbiztost, aki felülvizsgálhatja a játékkörnyezetedet, a ruhádat, a kameráid beállítását, a számítógépedet és egyéb vonatkozó részleteket. El kell fogadnod a Chess.com további biztonsági és csalás megelőzési protokolljait, ide értve egyebek mellett az esetleges fémdetektoros vagy más biztonsági vizsgálatot, nem tolakodó testmotozást és a vizsgáló jelenlétét a versenyesemény ideje alatt. Meg kell felelned a vizsgáló minden versenyeseményhez kapcsolódó biztonsági és csalás megelőzési kérésének a játszmák közben is.

Versenyesemény játékmenet

Hacsak a versenyesemény hivatalos szabályzata másként nem rendelkezik, akkor a játszmáknak a Chess.com élő szervere ad otthont (chess.com/play/online) és a játékra az alábbi szabályozások vonatkoznak

Játékos műveletek

Minden játszma közbeni művelet - úgymint a lépések, a feltételes lépések, az átváltozás, a döntetlen ajánlat, a feladás - végleges. Nincs lehetőség visszavenni a véletlenül, vagy szándék nélkül megtett műveletet. Amennyiben a felhasználó váratlan esemény miatt idővel veszít, az eredmény akkor is végleges.

Kapcsolódási problémák

Ha a kapcsolatod a játszma alatt megszakad, az órád akkor is tovább jár, amíg le nem esik, vagy lépés nem történik. A Chess.com alkalmazottai egyéni hatáskörben dönthetnek többletidő adásáról kommunikációs problémák fennállása esetén.

Elérhetőség

Videómonitorozást megkövetelő versenyeseménynél a kijelölt megfigyelő hívás ideje alatt jelen kell lenned.

Feladások

Előzetes szándékkal nem adhatsz fel játszmát a Chess.com engedélye nélkül, és engedély birtokában is vonatkoznak rád a szándékos feladás büntetőintézkedései.

Kommunikáció

A mérkőzés ideje alatt tilos bárkivel kommunikálnod, kivéve a Chess.com kijelölt alkalmazottait.

Viselkedés

Magatartás

Be kell tartanod a Chess.com közösségi irányelveit.

Tiszta játék

Mindenkor törekedned kell arra, hogy a képességeid legjobbja szerint játssz! Tilos összejátszani, azaz más játékosokkal szándékosan együttműködni csalás vagy megtévesztés szándékával, valamint tilos minden manipuláció vagy egyezkedés, amely a játszma végkimenetelét befolyásolja. A valós és indokolható döntetlen ajánlás és elfogadás engedélyezett, amennyiben azt a hivatalos versenykiírás nem tiltja.

Illő öltözék

Ha részt kell venned egy videó konferenciahíváson, a Chess.com által megfelelőnek ítélt öltözéket kell viselned.

Szabályszegések

Vizsgálat

A jelen egyezségben közzétett minden esetben kötelességed együttműködni a %Chess.com% oldallal és/vagy a %Chess.com% alkalmazottaival az esetleges visszaélések kivizsgálásában. Ha hátráltatod, vagy lényeges információ visszatartásával félrevezeted %Chess.com% vizsgálatot és/vagy a %Chess.com% alkalmazottait, az fegyelmi intézkedések foganatosítását vonja maga után.

Fegyelmi intézkedések

Ha a Chess.com és alkalmazottai úgy ítélik meg, hogy megszegted a versenyesemény hivatalos szabályait, úgy a Chess.com és/vagy alkalmazottai önálló döntési jogkörükben fegyelmi intézkedéseket foganatosíthatnak.

  • Figyelmeztetés
  • Játszma vagy verseny újraindítás
  • Játszma vagy versenyfeladás
  • Visszaléptetés zajló versenyeseményről
  • Versenyesemények pénzdíjazásának részleges vagy teljes megvonása
  • Chess.com oldalon szervezett versenyesemények részvételi jogának felfüggesztése
  • A további rendelkezések megtalálhatóak a Chess.com felhasználói egyezségben
  • A Chess.com jogosult megosztani a Chess.com fiókod státuszát a FIDE szervezettel, ide értve a zárolást, annak okát és minden Fair Play szabálysértést.

Viták

Fegyelmi kérdésekben a végleges döntés joga a Chess.com-ot és alkalmazottait illeti meg, amennyiben szabályszegés, szabálysértés vagy visszaélés történt.

Díjak

A Chess.com versenyeseményein elért díjazás (pénz vagy egyéb jutalom) esetén tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Chess.com jogosult felülvizsgálni minden játszmád tisztaságát, nem korlátozva azt a vonatkozó esemény játszmáira, és ezek alapján felülbírálni a játékjogodat (kizárás). A Chess.com saját hatáskörében jogosult a versenyeken elnyert díjazás visszatartására a vizsgálat ideje alatt. Minden esetleges visszaléptetési, kizárási, vagy díjtörlési határozat a Chess.com felhasználói egyezségének hatálya alá tartozik, és mint ilyen, végleges, kötelező érvényű és megfellebbezhetetlen.

A Chess.com nem szolgál adózási vagy jogi tanácsokkal a díjazások adóterheit illetően. Amennyiben hivatalos megkeresés érkezik, a Chess.com minden szükséges díjazással kapcsolatos információt kiad az érintett adóhatóságnak. A Chess.com ilyen esetben jogosult egyéni hatáskörben eldönteni, hogy a megkeresésről és adatszolgáltatásról értesíti-e a felhasználót, ami így részben korlátozhatja a GDPR vagy egyenértékű szabályozás hatálya alá tartozó adatvédelmi jogaidat.

Díjazást érintő általános megkötések

Addig nem hirdetjük ki a verseny hivatalos győztesét, amíg a felhasználó (kiskorú esetén annak szülője vagy törvényes képviselője) nem küldi vissza a díjazás átadásához szükséges nyilatkozatokat, kifizetési információkat és adózási formanyomtatványt ("győzelmi nyomtatványok"). Ha a felhasználó (kiskorú esetén annak szülője vagy törvényes képviselője) nem írja alá és küldi vissza az iratokat a kézbesítéstől számított tíz (10) napon belül (vagy hamarabb, amennyiben a körülmények úgy kívánják), akkor kizárásra kerülhet. Kizárás esetén a Chess.com fenntartja a jogot a díjazás továbbadhatóságára. A kitöltött és megfelelő győzelmi nyomtatványok beérkezését követő hatvan (60) napon belül a Chess.com kézbesíti a díja(ka)t. Ha nem történik meg az átvétel, az feladásnak minősülhet és a díj az új nyerteshez kerül. Jelen szabályok értelmében a díjak nem ruházhatóak át vagy adhatóak tovább. Amennyiben a meghirdetett díj valamilyen oknál fogva nem elérhető, a Chess.com önálló hatáskörében fenntartja a jogot a díjazás részeinek vagy egészének értékarányos vagy magasabb értékű cseréjére. A versenyeseményen való részvétellel elfogadod, hogy a Chess.com alkalmazottait nem terhelheti felelősség a díjakért. A Chess.com versenyein elért pénz vagy tárgynyereményt érintő adóterhek (ide értve egyebek mellett az államközi, országos, helyi és/vagy bevételi adót) mindegyike a felhasználót terheli, így a társadalombiztosítási vagy adószám megadása mellett IRS W-9, IRS W-8BEN, IRS W-8BEN-E vagy egyenértékű adóügyi nyomtatvány kitöltése is szükséges (a beküldés pontos idejéről a Chess.com önálló hatáskörben dönt a nevezéstől közvetlenül a díjazás átvételéig terjedő időszakban). A Chess.com az adóhatóság szabályainak megfelelően iktatja az IRS 1099, vagy egyéb egyenértékű adóügyi nyomtatványt a kézbesített a díjtételek értékéről, és megoszthatja ezeket a törvény szerint illetékes hatóságokkal. Az adóztathatósági információk visszatartása és a fenti követelmények megtagadása vagy teljesítetlensége esetén (ide értve a társadalombiztosítási és adószám megadását, IRS W-9, IRS W-8BEN, IRS W-8BEN-E vagy egyenértékű adóügyi nyomtatványt kitöltését), a Chess.com önálló hatáskörében kizárhatja a versenyzőt és jelen szabályok szerint a díjat más játékosnak ítélheti oda. Ha a felhasználó a versenyesemény végét követő hat (6) hónapon, vagy a Chess.com által meghatározott rövidebb időn belül nem veszi át a díját, vagy nem bocsátja rendelkezésünkre a szükséges információkat és dokumentumokat, úgy a díjazás érvényét veszíti és a Chess.com nem tartozik további felelősséggel a felhasználó felé.

Minden a versenyesemény díjazását bemutató kép csupán illusztratív jellegű. A valódi díj különbözhet. Előfordulhat eltérés a reklámcélú megjelenítés és a hivatalos versenykiírásban közölt díjazás között, mely esetben a hivatalos versenykiírásban közölt díjazás a mérvadó. A Chess.com önálló jogkörében dönt minden olyan vonatkozó ügyben, amelyre a hivatalos versenykiírás nem tér ki.

Megjelenés

A versenyeseményre történő nevezéssel visszavonhatatlan jogot adsz a Chess.com-nak, licenctulajdonosának és jogutódjának, hogy a versenyesemény keretein belül rólad stream közvetítést, videót, képet rögzíthessen, mely tartalmazhatja a nevedet, a Chess.com felhasználónevedet, logót, avatárt, játékosképet, hangot, kijelentéseket, arcképet, tartózkodási helyet, további személyes jegyeket és itt megnevezett nyilvános információkat (összegezve: "megjelenés"). Jogot adsz továbbá ezek részleges vagy egyben történő felhasználásához minden jelenlegi vagy jövőbeni médiafelületen, ide értve egyebek mellett a reklám, marketing és a versenyesemény vagy a Chess.com promotálását célzó felhasználást.

A Chess.com visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, nem allicencelhető felhatalmazást és jogot ad a Chess.com jelzések versenyeseményhez köthető felhasználására. A felhasználó és a Chess.com a harmadik felek védjegyeit kizárólag a harmadik felek felhasználási feltételeiben és minőségellenőrzési szabályaiban rögzített módokon használhatják fel, mely feltételek időről időre frissülhetnek. Egyik fél sem jogosult a másik céghez hasonló vagy megtévesztő márkajelek levédetésére egyéb szabadalmi hivatalnál. A védjegyek és jelölések felhasználása minden esetben jóhiszemben történik és előnyei a tulajdonló felet illetik. Minden érintett fél fenntartja saját érdekei védelmének, elnevezéseinek és védjegyeinek jogát.

Jóvátétel

Nem támaszthatsz követelést a Chess.com, társvállalatai, alkalmazottai, vezetői, illetékesei, megbízottjai és jogutódai felé veszteség, káresemény, felelősség, hiányosság, reklamáció, ítélet, megállapodás, érdekütközés, díjazás, büntetés, pénzbírság vagy egyéb kiadás miatt, ide értve az esetleges biztosítás vagy kártalanítás megszerzéséhez tartozó az ügyvédi költségeket ("veszteségek") olyan jogi ügy, per vagy kereset esetén ("eljárás"), amely kapcsolatba hozható: (i) a tevékenységed megjelenítésével a Chess.com védjegyeinek és tartalmainak kereskedelmi és reklámcélú felhasználása során; (ii) a Chess.com védjegyeinek és tartalmainak felhasználásával vagy megjelenítésével a hivatalos versenyszabályzatban engedélyezett eseteken túl; (iii) bármilyen itt tárgyalt, általad elkövetett szabályszegéssel.

A Chess.com nem támaszt követelést a szerződő fél, alkalmazottai, vezetői, képviselői és jogutódai felé a használattal esetlegesen keletkező károkért: (i) a jelen egyezségben rögzített Chess.com védjegyek és tartalmak rendeltetésszerű, változtatás nélkül történő használata és megjelenítése esetén; (ii) a Chess.com hibájából keletkező megjelenítési, szavatossági vagy egyéb szerződéses esetekben.

Kiadás és korlátozott felelősség

A nevezéssel elfogadod, hogy a Chess.com és annak alkalmazottai, képviselői, tanácsadói, anyavállalatai, társcégei, leányvállalatai és ezek alkalmazottai, részvényesei, szervezői és vezetői ("szervező felek") nem okolhatóak és nem vállalnak felelősséget: (i) a késői, elveszett, hiányos, érvénytelen, értelmetlen vagy rosszul kézbesített levelekért, értesítésekért, formanyomtatványokért, nyilatkozatokért és egyéb levelezésekért; (ii) a telefonos, elektronikus, hardveres, szoftveres, hálózati, internetes, vagy számítógépes üzemzavarokért, hibákért vagy nehézségekért; (iii) a Chess.com szándékától független olyan körülményekért, melyek a versenyesemény megszakadását vagy romlását okozhatják; (iv) a versenyeseménnyel kapcsolatos nyomtatási vagy kézirati hibákért vagy értelmezhetőségi problémákért; (v) a nevezéshez vagy részvételhez köthető esetleges veszteségekért, hibákért és károkért; (vi) a díjazás elfogadásából, birtoklásából vagy használatából származó tárgyi vagy személyi sérülésekért, halálesetért; (vii) nyilvánossági jogot, rágalmazást vagy adatsérelmet érintő esetekben. A Chess.com önálló hatáskörében, tetszőleges időben és indoklással fenntartja a jogot a versenyesemény felfüggesztésére vagy törlésére, egyebek mellett számítógépes vírus, programhiba, adminisztrációs tévedés, biztonsági hiba, váratlan esemény, technikai nehézség, vagy bármilyen, az esemény lebonyolítását érintő esetben.

A VERSENYRE TÖRTÉNŐ NEVEZÉSSEL ELFOGADOD, HOGY A SZERVEZŐ FELEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÉS NEM VONHATÓAK FELELŐSSÉGRE AZ ESETLEGESEN KELETKEZŐ SZEMÉLYI VAGY TÁRGYI SÉRÜLÉSEKÉRT, VESZTESÉGEKÉRT, KÁROKÉRT (IDE ÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET ÉS HALÁLT) AZOKBAN AZ ESETEKBEN, MELYEK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT MÓDON A NEVEZÉSHEZ, A RÉSZVÉTELHEZ, A DÍJAZÁS BIRTOKLÁSÁHOZ VAGY HASZNÁLATÁHOZ, NYILVÁNOSSÁGI JOGHOZ, RÁGALMAZÁSHOZ, ADATSÉRELEMHEZ VAGY AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDNAK. A SZERVEZŐ FELEK NEM TEHETŐEK FELELŐSSÉ HA A DÍJAZÁS KÉZBESÍTÉSE ÚTVONAL LEZÁRÁS, KÉSÉS, VÁRATLAN ESEMÉNY, HÁBORÚS HELYZET, TERMÉSZETI KATASZTRÓFA, ROSSZ IDŐJÁRÁS VAGY TERRORIZMUS MIATT MEGHIÚSUL.

TOVÁBBI KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL, A JELEN PROMÓCIÓHOZ TARTOZÓ MINDEN INFORMÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, IDE ÉRTVE A VERSENYESEMÉNY KEZDŐLAPJÁT, A DÍJAZÁST, A KIFEJEZETT VAGY BURKOLT JÓTÁLLÁST, A FELHASZNÁLÁST ÉS EGYÉB KERESKEDELMI VONATKOZÁSOKAT. AHOL AZ ILLETÉKES BÍRÓSÁG NEM ISMERI A VÉLETLEN ESEMÉNY VAGY EBBŐL KÖVETKEZTETHETŐ KÁR MIATTI KIZÁRT VAGY KORLÁTOZOTT JOGI FELELŐSSÉG FOGALMÁT, OTT A FENTI RENDELKEZÉSEK NEM ÉRVÉNYESEK. A JELEN KITÉTELEKRE VONATKOZÓ LOKÁLIS SZABÁLYOZÁSOKAT A HELYI TÖRVÉNYEKBEN TALÁLOD.

Általános felhasználási feltételek

Utah law governs all Competitive Events. All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of any Competitive Event, or your rights and obligations and Chess.com in connection with a Competitive Event, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the state of Utah, without giving effect to any choice of law or conflict of law rules or provisions (whether of Utah or any other jurisdiction) that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the state of Utah. In the event of a claim or dispute, your sole remedy shall be limited to their remedy at law for damages, if any, and you shall not have the right to in any way enjoin or restrain the distribution, advertising, publicizing or other exploitation (in any form of media) of any Competitive Event website, any Competitive Event, and/or any intellectual property owned or licensed by Chess.com or its respective parent companies, subsidiaries, member stations, and affiliated entities. Chess.com reserves the right, at its sole discretion, to prohibit any player from participating in any Competitive Event or to disqualify any individual it finds, in its sole determination, to be tampering with the entry process or the operation of any Competitive Event; to be attempting to undermine the legitimate operation of the Competitive Event by cheating, hacking, deception, or any other unfair playing practices; to be acting in violation of the Rules; or to be acting in a disruptive manner, or with intent to annoy, abuse, threaten or harass any other person. Chess.com may suspend or discontinue any Competitive Event if, in its sole opinion, there is any actual or suspected tampering of such Competitive Event, or any other malfunction, event or activity that may affect the integrity of such Competitive Event. Chess.com may, for any reason, and at any time before, during, or after a Competitive Event, remove you and/or any other players from the event. Even if you have been previously invited to a Competitive Event by Chess.com, Chess.com may, at its sole discretion, exclude you from the event without notice. CHESS.COM SHALL NOT BE OBLIGATED TO AWARD ANY PRIZE THAT RELATES TO OR ARISES OUT OF IMPROPER OR MISTAKEN PRIZE NOTIFICATION, OPERATION OR FUNCTION OF ANY COMPETITIVE EVENT. Chess.com shall not be liable to you for any failure to perform any of our obligations under the Competitive Event or any related Prizes should Chess.com be unable to do so as a result of circumstances beyond our reasonable control.

Adatvédelem

Any personal information supplied by you to Chess.com will be subject to Chess.com’s privacy policy. By entering the Competitive Event, you grant Chess.com permission to share your email address and any other personally identifiable information with any co-sponsor solely for the purpose of administration and prize fulfillment. Chess.com will not sell, rent, transfer or otherwise disclose your personal data to any third party other than as described above herein or in the privacy policy.

Szabályok és a győztesek listája

A hivatalos versenyszabályokért és/vagy a győztesek listájáért látogass el a Chess.com oldalra, vagy küldj egy magadnak megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot a verseny végét követő három hónapon belül az alábbi címre: c/o Chess.com, 877 E. 1200 S. #970397, Orem, UT 84097. A borítékon kérjük, tüntesd fel: "Szabályok/győztesek, [a versenyesemény neve]".