ღია გუნდური მატჩის გამოწვევები

მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: < 1400 დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: < 1400 დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: < 1400 დაწყება: შეკითხვა ადმინს
მოთამაშეები: 1-10 2 დღე/სვლა რეიტინგი: ღია დაწყება: შეკითხვა ადმინს