Voitetun pelin voittaminen

Shakaali
Shakaali
Jun 2, 2010, 9:29 AM |
0

Taso: aloittelija

Esitiedot: Kehitysetu ja avauksen perusperiaatteet sekä siellä mainitut esitiedot.

 

Ajattelin tällä kertaa esitellä yhden oman pelini. Peli on pelattu täällä Chess.com sivustolla. Kyseessä oli kirjepeli miettimisajoilla kolme päivää/siirto joukkueottelussa Spartans fans - Team Scandinavia ja minä pelasin siis viikinkijoukkueessa.

Edeltävien analysoitujen pelien tapaan kehitysetu näyttelee tässäkin pelissä ratkaisevaa osaa. Valkea saavuttaa mustan muutaman avausvaiheen epätarkkuuden ansiosta ison kehitysedun jo varhain. Aiemmin analysoiduissa esimerkeissä peli on päättynyt  jo keskipelivaiheessa kun voittava osapuoli on joko onnistunut pakottamaan matin tai sitten saavuttanut niin ison materiaaliedun, että vastustaja on päättänyt luovuttaa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista vaan saavutetut edut voivat olla pienempiä ja ne on sitten yritettävä realisoida voitoksi asti loppupelissä. Lisäksi aloittelevien pelaajien välisissä peleissä suurikaan materiaalietu ei välttämättä johda luovutukseen vaan pelaajan on todistettava laudalla osaavansa voittaa pelin. Itse asiassa edun realisoiminen loppupelissä eli voitetun pelin voittaminen on eräs shakkipelin kaikkein vaikeimmista osa-alueista. Toki se millaisten etujen realisoiminen aiheuttaa ongelmia riippuu pelaajan tasosta: ihan aloittelevien pelaajien välillä Daamin voitto tai vielä tätäkään suurempi materiaalietu ei välttämättä takaa voittoa kun taas mestaripelaajien välisissä peleissä loppupelissä yritetään tyypillisesti realisoida esimerkiksi yhden sotilaan etumatkaa tai vielä tätäkin pienempiä asemallisia etuja.

Tässä pelissä valkean onnistuu keskipelissä voittaa torni, mutta mustapa ei luovutakaan, joten saamme tarkastella kuinka tällainen iso materiaalietu realisoidaan loppupelissä. Vaikka valkean materiaalietu onkin niin iso, että hän voisi epäilemättä voittaa monellakin tavalla, kannattaa aloittelevan pelaajan silti kiinnittää huomio muutamaan pelissä esiintyvään loppupelille ominaiseen seikkaan. Eräs on se, että useinkaan pelaajalla ei ole loppupelissä mahdollisuutta suoraan mattihyökkäykseen vaan hänen on ensin pyrittävä kasvattamaan materiaalietuaan korottamalla uusi kuningatar. Tätä varten on tarpeen luoda niin kutsuttu vapaasotilas. Vapaasotilaalla tarkoitetaan sellaista sotilasta jonka edessä ei sen sijaintilinjalla tai viereisillä linjoilla ole yhtään vastustajan sotilasta, jotka estäisivät sen etenemistä. Vapaasotilas itsessään on monesti merkittävä etu loppupelissä sekä toisinaan myös keskipelissä.

Toinen merkillepantava seikka on se, että upseerien aktiviteetti on ensiarvoisen tärkeää myös loppupelissä. Itse asiassa kaikkien upseerien pitäminen aktiivisena pikemminkin muodostuu entistä tärkeämmäksi kun laudalla on vähemmän puuta. Erityisesti loppupeli eroaa keskipelistä usein siinä suhteessa, että useiden nappuloiden vaihduttua ei kuninkaalla yleensä ole niin suurta vaaraa joutua matitetuksi ja tämän takia myös kuningasta tulee käyttää loppupelissä aktiivisesti. Tarkastelemalla kokeneiden pelaajien peliä voidaan havaita, että pelin alussa he yleensä piilottavat kuninkaansa kauimmaiseen nurkkaukseen, mutta loppupelin häämöttäessä kuningas usein alkaa lähestyä keskustaa. Jos aloitteleva pelaaja epäonnistuu suuren materiaaliedun hyödyntämisessä loppupelissä, ongelman takana saattaa piillä samanaikaisesti useitakin syitä (mm. taktiset virheet ovat aloitteleville pelaajille yleisiä). Eräs usein havaittava periaatteellinen virhe on kuitenkin se, että pelaaja ei hyödynnä riittävästi koko armeijansa voimaa vaan keskittyy pelaamaan vain yhdellä tai kahdella upseerilla, jolloin materiaaliedun merkitys ei ole niin suuri. Mikäli ne ovat päässeet unohtumaan, lukijan kannattanee kerrata upseerien aktiviteettia koskevat huomiot aiemmasta artikkelista Upseerien aktiviteetti ja keskustan merkitys.

 

(2) Shakaali (1503) - a222222 (1786) [C41]
Spartans fans vs Team Scandinavia [Board 18] Chess.com, 02.05.2010

1.e4 e5 2.Nf3 d6 Philidorin puolustus. Tämä siirto kyllä puolustaa e-sotilaan tukevasti ja edistää myös kehitystä avaamalla kuningatarlähetin tien peliin, mutta toisaalta d6-sotilas rajoittaa kuningaslähetin liikkeitä. Ideaalitapauksessahan musta haluaisi tämän lähetin sotilasketjun ulkopuolelle (esimerkiksi c5:een) ennen d6 siirron pelaamista. Philidorin puolustus ei ole läheskään yhtä suosittu kuin aktiivisemmat jatkot 2. Nc6 tai 2. Nf6.  

3.d4 Valkea aloittaa välittömästi mustan keskustan painostamisen. Hän uhkaa jo voittaa sotilaan alkaen dxe5. [3.Bc4 On toinen looginen vaihtoehto, mutta se ei aseta mustan asemaan yhtä nopeasti painetta kuin d4.]  

3...Bg4? Musta estää valkeata voittamasta sotilaan, kiinnittämällä ratsun. Valkealle löytyy kuitenkin taktisia keinoja hyötyä mustan siirrosta. Sikäli kun tätä muunnelmaa nykyään suurmestaritasolla näkee, niin musta yleensä luopuu suosiolla keskustasta pelaamalla 3...exd4. Myös sotilaan puolustava 3... Nd7 sekä vastahyökkäys 3... Nf6 lienevät pelisiirtoa parempia vaikka niissäkin omat ongelmansa on.  

4.dxe5! Tällaista vaihtoa ei tule tehdä ilman hyvää syytä, sillä muuten se vain tarpeettomasti avaa mustan kuningaslähetin näkymiä. Kuten tullaan näkemään tässä valkea kuitenkin hyötyy vaihdosta.  

4...Bxf3 Mikäli musta mielii välttää sotilaan tappion, on hänen pakko pelata näin. Syntyvä asema on kuitenkin siinä mielin epämielyttävä mustalle, että kenties hänen kannattaisi suosiolla luopua sotilaasta. [4...dxe5? 5.Qxd8+ Kxd8 6.Nxe5 Olisi väärä tapa uhrata sotilas. Mustalla ei ole lainkaan kompensaatiota sotilaastaan ja lisäksi hän on myös menettänyt linnottautumisoikeutensa. Linnottautumisoikeuden menetys ei tosin tässä asemassa itsessään ole mitenkään katastrofaalista, sillä Daamien vaihduttua mustan kuningas ei ole välittömässä vaarassa joutua matitetuksi, mutta kyllä se jonkin verran upseerien koordinaatiota saattaa haitata. Erityisesti pitkä linnoitus saattaa olla jatkossa vahva valkealle, sillä tuohan se samanaikaisesti tornin avoimelle d-linjalle. ; Kenties mustan pitäisi yrittää 4...Nd7!? 5.exd6 Bxd6, jolloin hänellä on hiukan kehitysetua kompensoimassa sotilaan tappiota. Tosin valkean asemassa ei ole heikkouksia ja hänen ekstrasotilaansa on lisäksi hyödyllinen keskustasotilas, joten ei mustan kompensaatio täyteen tasoitukseen tässäkään muunnelmassa riittäisi.]  

5.Qxf3 [Valkea voisi halutessaan myös mennä edulliseen loppupeliin pelaamalla 5.gxf3 dxe5 6.Qxd8+ Kxd8 . Valkealla on tässä asemassa lähettiparin etu ja lisäksi mustan keskellä sijaitseva kuningas saattaa taas teettää ylimääräistä työtä tornien koordinaation kanssa.]

5...dxe5 6.Bc4 Valkean etu tässä asemassa perustuu lähinnä kahteen seikkaan: 1) kehitysetuun ja 2) lähettipariin, joka on sangen vahva tässä avonaisehkossa asemassa. Valkea saavutti kehitysedun, koska musta käytti kaksi siirtoa vaihtaakseen lähettinsä vain kerran siirtyneeseen valkean ratsuun. Lisäksi valkea hyötyy siitä, että hän pystyy jatkamaan kehitystään hyökkäyssiirroin, mikä huomattavasti rajoittaa mustan vaihtoehtoja. [6.Qb3 b6 7.Bc4 Olisi myös vahva.]  

6...Qf6 [6...Nf6 Häviäisi sotilaan: 7.Qb3 Qe7 8.Qxb7 Qb4+ 9.Qxb4 Bxb4+ 10.Bd2; Ehkä mustan pitäisi yrittää 6...Qe7 ; tai jopa 6...Qd7 ]

7.Qb3! Valkeaa ei kiinnosta Daamien vaihto, sillä se helpottaisi tässä asemassa mustan puolustustehtävää. Daamin siirtäminen toista kertaa ei häviä tempoa, sillä musta joutuu tuhlaamaan siirron uhkauksen Qxb7 torjumiseen.  

7...b6 8.Nc3 [8.0-0 Olisi myös hyvä.]  

8...c6?! Musta kaiketi pelkää ratsun tuloa d5:een, mutta tämän tempohäviön takia hän jää lisää jälkeen kehityksessä. [8...Nd7? 9.Nd5 Qd8 10.Nxc7+ Qxc7 11.Bxf7+ Kd8 12.Bxg8; 8...Bc5 On vaihtoehto. Kasparov antoi eräässä simultaaninäytöksistään tehokkaan demonstraation tämän aseman käsittelystä valkeilla: 9.0-0 c6 (9...Ne7!? 10.Be3) 10.Be3! Musta ei nyt tietenkään voi avata f-linjaa pelaamalla Bxe3. 10...Nd7 11.Rad1 Rd8 12.Bxc5 bxc5? (12...Nxc5!+/-) 13.Qb7+- Ne7 14.Rd3 Nc8 15.Rxd7! Rxd7 16.Qxc8+ Rd8 17.Qf5 Ratsu ja lähetti ovat yhdessä yleensä selvästi tornia vahvempia ja lisäksi mustan kaksoissotilaat b6/c5 ovat tässä asemassa heikkoja (valkealla on myöhemmin Na4 tapaisia ideoita). Näin ollen valkea mielellään vaihtaa Daamit, sillä mitä vähemmän muita upseereita on laudalla, sitä suurempi näiden etujen merkitys on. 17...Qxf5 18.exf5 0-0 19.b3 Rd2? 20.Bd3! Mustan torni on ansassa. 20...a5 (20...Rd8 21.Ne4 R2xd3 22.cxd3 Rxd3 Olisi parempi; tosin tämän aseman voittaminen valkeilla onnistuisi leikiten paljon Kasparovia heikommaltakin pelaajalta.) 21.Ne4 a4 22.Nxd2 axb3 23.cxb3!? Kasparov tarjoaa mustalle mahdollisuuden voittaa upseeri takaisin! (23.axb3 On toki myös täysin pelattavissa.) 23...Rd8 24.Bc2! Rxd2 25.Rd1 Tietenkään Kasparov ei tarjonnut upseeria ihan ilmaiseksi, sillä takarivin heikkouden takia mustan on nyt pakko vaihtaa tornit, minkä jälkeen loppupeli upseerin enemmällä on triviaali voitto. 25...Rxd1+ 26.Bxd1 1-0 Kasparov,G (2812)-Bivoj,F/Prague 2008/CBM 123 Extra]  

9.Bg5! On tietysti helppo nähdä, että tämän (näennäisen) upseerin uhrauksen vastaanottaminen olisi valkealle edullista, mutta ennen siirron pelaamista oli keksittävä hyvä vastaus myös pelissä seuraavalle Daamin väistölle.

9...Qg6 [9...Qxg5 10.Bxf7+ Kd8 11.Bxg8+/-]  

10.Rd1 Musta on tähän mennessä kehittänyt ainoastaan Daaminsa, kun taas valkea tuo koko ajan uusia upseereja hyökkäykseen. Nyt uhkaa jo matti d8:sta.  

10...Be7 [10...Nf6 11.Bxf6 Qxf6 (11...gxf6 tuskin on paljon parempi.) 12.Nd5! cxd5 (12...Qd6 13.0-0!) 13.Bb5+! Nd7 14.Qxd5 0-0-0 15.Ba6+ 1-0 Jorczik,J (2362)-Sartori,C (1992)/Kemer 2007/CBM 121 Extra; Siirtoon 10...f6 valkea voi vastata tyynesti 11.Be3! Valkea on pelastanut oman lähettinsä ja mustan on nyt päätettävä mitä tehdä uhatulle ratsulleen. 11...Nh6 (11...Ne7 Jättää valkealle monia vottojatkoja. 12.Bf7+ On yksinkertaisin vaihtoehto joskaan ei välttämättä paras. (12.Nb5 Saattaisi olla vielä vahvempi.) 12...Qxf7 13.Rd8+) 12.Bxb6! Valkealla on tietysti tällaisessa asemassa moniakin lupaavia jatkoja, mutta tämä koneen ehdotus vaikuttaa todella murskaavalta. 12...axb6 13.Qxb6 Be7 14.Qb7 Kf8 15.Qxa8+-]  

11.Bxe7 Kxe7 [Musta ei tietenkään mielellään luopunut linnottautumisoikeudestaan, mutta ratsulla lyönnissä oli myös omat ongelmansa: 11...Nxe7 12.Bxf7+ Qxf7 13.Rd8+ Kxd8 14.Qxf7+-]  

12.0-0+- Valkealla on varaa saattaa kehityksensä päätökseen linnoittamalla ennen hyökkäysen jatkamista, sillä mustan kuningas ei pääse nopeasti karkuun. Jos mustan onnistuisi kehittää ratsunsa esim. f6:een ja d7:ään, tuoda h-torni d8:aan sekä viedä kuningas g8:aan hänen asemansa olisi varmaan puolustettavissa, mutta keskustaan juuttunut kuningas antaa valkealle niin paljon hyökkäysmahdollisuuksia, ettei musta ikinä kerkeä toteuttamaan näitä uudelleen järjestelyjä.  

12...Nf6 13.Qa3+ Ke8 14.Qd6 Nfd7 [14...Nbd7 15.Qxc6 Tämä sotilas oli erittäin tärkeä mustan puolustukselle, sillä se edes jonkin verran rajoitti valkean upseerien pääsyä d5 ja b5-ruutuihin. Nyt valkean upseereja ei pidättele enää mikään. 15...Rd8 16.Nb5+- ja musta on täysin avuton.]  

15.Qc7 Daami koukkaa mustan selustaan. 

15...b5 16.Qc8+ Ke7 17.Qxh8 Nf8 Musta yrittää eristää valkean Daamin nurkkaan, mutta valkea vapauttaa sen laadun uhrauksen avulla jääden upseerin voitolle. Lisäksi valkean hyökkäys jatkuu herkeämättä. [17...bxc4 18.Qc8+- Olisi täysin toivotonta mustalle, sillä hän on laadun häviöllä ja lisäksi täysin kykenemätön viemään Daamisivustansa kehitystä loppuun.]  

18.Rd8! Massiivisessa materiaaliedussa on myös se hyvä puoli, että osan voitetusta materiaalista voi aina tarvittaessa uhrata takaisin.  

18...Kxd8 [Jatkossa 18...Nbd7 19.Rxa8 bxc4 20.Rd1+- Valkean materiaalietu on liian iso. Mustan ei kovinkaan kauaa onnistu pitää valkean Daamia vangittuna nurkkaan.]  

19.Qxf8+ Kc7 20.Nxb5+ Tällaisessa asemassa valkealla on valinnan varaa eri voittojatkojen välillä. Tämä pikkusommitelma yksinkertaistaa asemaa.  

20...cxb5 21.Bd5 a8-tornia ei voi pelastaa.  

21...Qd6 Aloitteleva pelaaja voi tarkastella pelin loppua siitä näkökulmasta, miten voitettu peli voitetaan. Koska valkealla on voittava materiaalietu, ovat upseerien vaihdot yleensä hänen etunsa mukaisia, sillä vähäisemmällä materiaalilla tämän edun merkitys entisestään korostuu. Siispä vaihdetaan Daamit...  

22.Qxd6+ Kxd6 23.Bxa8 Na6 24.Rd1+ Valkea tuo tähän asti passiivisena f1:ssä seisoskelleen tornin avoimelle linjalle. Upseerien aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää myös loppupelissä!  

24...Ke7 25.Bc6 Nb4 26.Bxb5 Nxc2 Valkean materiaalietu on nyt niin iso, että mikä tahansa järjellinen jatko voittaa helposti, mutta lukijan kannattaa silti kiinnittää huomio valkean seuraavaan siirtoon, sillä se on erittäin tyypillinen loppupelille.  

27.Kf1! Valkea aktivoi viimeisenkin upseerinsa - Kuninkaan! Siinä missä kuningas on avauksessa ja keskipelissä yleensä syytä piilottaa vastustajan mattiuhkauksilta kauimmaiseen nurkaukseen, loppupelissä suurta vaaraa joutua välittömästi matiksi ei ole ja tällöin kuningas tulee viedä rohkeasti etulinjaan, sillä se on vahva upseeri. Lisäksi mustan on ennemmin tai myöhemmin pelastettava ratsunsa d4-ruudun kautta, jonka varalle valkealla on oma suunnitelmansa...  

27...Nd4 [27...Nb4 28.a3 Ja ratsun on palattava c2:een, sillä 28...Na2 29.Bc4 ei selvästikään käy.]  

28.Rxd4! Valkea uhraa laadun hankiutuakseen eroon mustan viimeisestäkin upseerista - vähän samaan tapaan kuin Kasparov edellä. Ideana tällaisessa uhrauksessa on minimoida mustan vastapelimahdollisuudet: enää valkea ei voi ainakaan hävitä ylimääräistä upseeria ratsuhaarukkaan! Monesti tällainen ratkaisu saa aikaan välittömän luovutuksen vastapelaajalta, mutta ei tällä kertaa.

28...exd4 Valkea ei tietenkään pysty pakottamaan mattia pelkän kuninkaan ja lähetin avulla, joten hänen suunnitelmana on korottaa sotilas Daamiksi. Tätä varten hänen on pyrittävä aluksi luomaan vapaasotilas, mikä luultavasti onnistuu helpoiten D-sivustalla, missä valkealla on 2 vastaan 1 sotilasenemmistö. Ennen sotilailla etenemistä on kuitenkin hyödyllistä parantaa kuninkaan asemaa. Omien upseerien aktiivisuuden lisääminen ennen ratkaiseviin toimiin ryhtymistä on yleensä hyvä ratkaisu sellaisissa loppupeleissä, joissa vastustajalla ei ole sellaista vastapeliä, joka pakottaisi kiirehtimään.  

29.Ke2 Kd6 30.b4 Jos valkea pelaisi heti Kd3, musta voisi puolustaa sotilaan e5:n sijasta myös c5:stä käsin. Niinpä valkea ottaa c5 ruudun ensin hallintaansa.  

30...g5 31.Kd3 Ke5 Valkea on sitonut mustan kuninkaan d4-sotilaan puolustukseen. Seuraavana ohjelmassa on vapaasotilaan luominen D-sivustalla.  

32.Bc4 f6 33.a4 h5 34.a5 g4 35.b5 h4 36.b6 Nyt valkea korottaa väkisin.  

36...axb6 37.a6! Kuten sanoin: väkisin! Musta luovutti. 1-0