مرده شور


آقا همین اولش بگم عواقب خوندن این داستان به عهده خودتونه،
یه وقت به من فحش ندید!
ایششششششششششششششششش:)))))

دوتا مرده شور بودن هر جنازه‌ای میاوردن شکمشو وا‌ میکردن
و غذا هاشو میخوردن
یه روز شکم یکیو واز می‌کنن توش ماکارونی‌ بود،
مرده شوره به رفیقش میگه من نمیخوام تو بخور
رفیقش میگه چرا توکه ماکارونی‌ خیلی‌ دوس داشتی!!؟
میگه نمیخوام دیگه، رفیقشم همشو میخوره.
بعد که تموم می‌شه میگه میدونی چرا نخوردم ؟
رفیقش میگه چرا؟ میگه چون توش مو بود
اونم حالش به هم میخوره همه‌رو بالا میاره
بعد اون یکی‌ شروع می‌کنه به خوردن،
رفیقش میگه نخور کثافت مگه نمی‌‌گی توش مو بود چندش؟
رفیقش میگه : دروغ گفتم ! خواستم ماکارونی گرم بشه بعد بخورم !!!
هار هار هار

Comments


  • 4 years ago

    parastooye_shomal

    :))))))) mordam az khande mosfet

    on har hare akharesham bahal bod :)

Back to Top

Post your reply: