Snake team

Forest
39
Nov 22, 2021
0 (#8176)
6 (#2004)
Project863Snake
Apr 26, 2022
glad were not that inactive...
hoangha24102009
Apr 7, 2022
hi
Project863Snake
Hello
LPhong
Jan 24, 2022
ok
Hoang12356
Jan 22, 2022
make @tuananhnguyenhoang1207 to SA and make this account to member pls
More
Activity
luật club

luật club

hoanghai5467 | Nov 22, 2021
1.Quy định chung Có thái độ đúng mực, hòa nhã với mọi ngườiTôn trọng người khácTất cả thành viên bình đẳng như nhau.Tạo chủ đề thảo luận các vấn đề liên quan đến cờ vua.Các chủ đề không liên quan cờ vua vẫn có thể được chấp nhận nếu không vi phạm quy định "nghiêm cấm" ( VD không liên quan : Bạn thích ăn món nào..v.v )2.Khuyến khích Người Việt nói Tiếng ViệtĐăng các câu đố, tài liệu, cờ vua, tấm gương sáng,…Dịch các bài viết nước ngoài có liên quan đến cờ vuaĐăng meme cờ vua ( meme khác vẫn ...
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank:
Vote Chess
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Today’s Rank: