Zasady usługi członkostwa podarunkowego

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: November 18, 2022

Akceptacja zasad

Korzystając z naszej usługi członkostwa podarunkowego, zgadzasz się na niniejsze zasady oraz na wszystkie sekcje zawarte w naszej umowie użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na te zasady lub naszą umowę użytkownika, to nie możesz korzystać z naszej usługi członkowskiej.

Członkostwo podarunkowe to członkostwo opłacone przez jedną osobę ("Nabywca") dla innej osoby ("Odbiorca"). Nabywca i odbiorca nie mogą być tą samą osobą. W dniu, w którym nabywca pomyślnie sfinalizuje zakup członkostwa podarunkowego ("Data zakupu"), Chess.com utworzy numer potwierdzający zamówienie dla nabywcy. Członkostwa podarunkowe, w odróżnieniu od innych członkostw na Chess.com, są nieodnawialne i umożliwiają obdarowanemu użytkownikowi dostęp do członkostwa na Chess.com wyłącznie od daty rozpoczęcia członkostwa podarunkowego ("Data rozpoczęcia członkostwa podarunkowego") przez cały okres trwania zakupionego członkostwa ("Okres obowiązywania członkostwa podarunkowego"). Zakup i korzystanie z członkostwa podarunkowego podlegają niniejszym zasadom, które stanowią dodatek do ogólnej umowy użytkownikaChess.com i nie zastępują jej.

Zakup członkostwa podarunkowego

Członkostwa podarunkowe mogą być zakupione tylko na Chess.com. Mogą obowiązywać szczegółowe warunki określone podczas procesu zakupu. W momencie zakupu nabywca wybierze datę, w której członkostwo podarunkowe zostanie dostarczone odbiorcy ("Data dostarczenia członkostwa podarunkowego"), która musi przypadać w ciągu 90 dni od daty zakupu. Chess.com wygeneruje członkostwo podarunkowe, które umożliwi odbiorcy dostęp do członkostwa podarunkowego w dniu jego dostarczenia, a Chess.com wyśle do odbiorcy wiadomość e-mail i/lub wiadomość do skrzynki odbiorczej Chess.com, jeśli dotyczy, w dniu dostarczenia członkostwa podarunkowego. Chess.com wyśle również wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu do nabywcy w dniu zakupu, zawierającą numer potwierdzający zamówienie członkostwa podarunkowego.

Chess.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail z powodu niepoprawnego adresu, błędnego podania adresu przez nabywcę, filtrów antyspamowych lub innych przyczyn. Jeśli nabywca życzy sobie, aby prezent został zapowiedziany w dniu dostawy prezentu w inny sposób niż przez Chess.com za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości w skrzynce odbiorczej Chess.com, wówczas nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie tej czynności.

Dostęp do członkostwa podarunkowego

Jeśli nabywca użyje nazwy użytkownika na Chess.com należącej do odbiorcy w celu dostarczenia członkostwa podarunkowego:

Data rozpoczęcia członkostwa podarunkowego (tj. moment rozpoczęcia obowiązywania członkostwa podarunkowego) będzie taka sama jak data dostarczenia i zakończy się na koniec okresu obowiązywania członkostwa podarunkowego, niezależnie od tego, czy odbiorca będzie korzystać z członkostwa od daty rozpoczęcia członkostwa podarunkowego, w późniejszym terminie lub wcale nie będzie z niego korzystać.

Jeśli nabywca użyje adresu e-mail odbiorcy do dostarczenia członkostwa podarunkowego, i:

i.) Jeśli odbiorca posiada konto na Chess.com przed datą dostarczenia członkostwa podarunkowego, a adres e-mail przypisany do członkostwa podarunkowego odpowiada adresowi e-mail przypisanemu do konta Chess.com odbiorcy:

Data rozpoczęcia członkostwa podarunkowego (tj. moment rozpoczęcia obowiązywania członkostwa podarunkowego) będzie taka sama jak data dostarczenia i zakończy się na koniec okresu obowiązywania członkostwa podarunkowego, niezależnie od tego, czy odbiorca będzie korzystać z członkostwa od daty rozpoczęcia członkostwa podarunkowego, w późniejszym terminie lub wcale nie będzie z niego korzystać.

ii.) Jeśli odbiorca posiada konto na Chess.com przed datą dostarczenia członkostwa podarunkowego, a adres e-mail przypisany do członkostwa podarunkowego NIE jest zgodny z adresem e-mail powiązanym z kontem Chess.com odbiorcy:

Członkostwo podarunkowe nie zostanie uruchomione na istniejącym koncie Chess.com należącym do odbiorcy. Aby rozpocząć korzystanie z członkostwa podarunkowego, odbiorca może (a) skontaktować się z działem pomocy Chess.com; lub (b) założyć nowe konto na Chess.com używając adresu e-mail odbiorcy powiązanego z członkostwem podarunkowym. Okres obowiązywania członkostwa podarunkowego rozpocznie się natychmiast po utworzeniu nowego konta na Chess.com.

iii.) Jeśli odbiorca nie posiada konta na Chess.com przed datą dostarczenia członkostwa podarunkowego;

Aby rozpocząć korzystanie z członkostwa podarunkowego, odbiorca musi założyć konto na Chess.com za pomocą tego samego adresu e-mail, który jest przypisany do członkostwa podarunkowego. Okres obowiązywania członkostwa podarunkowego rozpocznie się natychmiast po utworzeniu nowego konta na Chess.com.

Zwrot pieniędzy i powiadomienie o niezbywalności

Członkostwa podarunkowe nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków wynikających z obowiązującego prawa. Członkostwa podarunkowe nie mogą być odsprzedawane ani przenoszone. Członkostwo podarunkowe nie będzie ważne i nie będzie uznawane, a Chess.com nie będzie ponosić odpowiedzialności za wartość członkostwa podarunkowego, jeśli członkostwo podarunkowe zostanie uzyskane od nieautoryzowanego sprzedawcy lub odsprzedawcy, w tym za pośrednictwem jakiegokolwiek internetowego serwisu aukcyjnego.

Single-Use Only; Not Combinable with Other Offers; Not Exchangeable.

Z członkostwa podarunkowego można skorzystać tylko jeden raz. Zakup lub wykorzystanie członkostwa podarunkowego nie może być łączone z innymi ofertami, kuponami, zniżkami lub promocjami. Członkostwo podarunkowe nie może być wymienione ani zaliczone na poczet zakupu jakiegokolwiek członkostwa na Chess.com.

Oszustwo i zawiadomienie o braku płatności

Chess.com reserves the right to refuse to honor a Gift Membership if Chess.com suspects that the Gift Membership was obtained fraudulently. Chess.com reserves the right to refuse to honor any Gift Membership in the event of a disputed credit card charge, bounced check or other failure of consideration.

Changes to Agreement

Chess.com zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub poprawiania niniejszej Umowy co pewien czas według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia. Aktualna wersja niniejszej Umowy jest dostępna na stronie https://www.chess.com/legal/gifting.