Zasady Fair Play

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.

Chess.com has a responsibility to maintain a clean, fair platform for chess players around the world. We reserve the right to monitor all chess games played on our platform.

 • Wszystkie ruchy muszą być Twoje
 • Nie oszukuj w żaden sposób
 • Nie korzystaj z niczyjej pomocy, także twoich rodziców, przyjaciół, trenerów i innych graczy
 • Nie używaj silników szachowych, różnorodnych programów, botów, wtyczek ani jakichkolwiek narzędzi analizujących pozycję w czasie partii
 • Nie używaj tablic ani innych zasobów pokazujących najlepsze posunięcia (zarówno w grze na żywo, jak i w szachach korespondencyjnych)
 • Możesz użyć Przeglądarki Otwarć i innych książek bez oceny silnika wyłącznie w Szachach Korespondencyjnych (nie w grze Online / Live)
 • Nie wykonuj automatycznej analizy ani nie sprawdzaj swoich błędów w czasie trwania swojej partii
 • Nie udostępniaj nikomu swojego konta
 • Nie używaj cudzych kont
 • Nie manipuluj sztucznie rankingami, meczami ani wynikami partii
 • Nie zakłócaj rozgrywek innych graczy
 • Podejrzewanie przeciwnika o pomoc z zewnątrz nie uprawnia do robienia tego samego. Jeśli podejrzewasz kogoś o oszustwo, zgłoś go Chess.com.

WYJĄTEK: Te zasady nie dotyczą nierankingowych partii lub taktyki. Jednak jeśli zamierzałeś użyć pomocy przeciwko swojemu przeciwnikowi, musisz powiadomić ich wcześniej.

UWAGA: Jeśli ustalimy, że naruszyłeś naszą Politykę Fair Play, wtedy zamkniemy Twoje konto i ustawimy na nim plakietkę, że zostało zamknięte z uwagi na naruszenie zasad Fair Play. Wszystkie zmiany statusu są w naszej gestii. Dla pełnej listy naszych procedur zarówno będziemy monitorować Twoją grę na Chess.com i wyegzekwujemy naszą Politykę Fair Play, zobacz Zakończenie i Ograniczenia konta w naszej umowie użytkownika.