Zasady Fair Play

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Ostatnia aktualizacja: October 26, 2023

Zasady Fair Play obowiązujące na Chess.com wspierają naszą misję utrzymania przejrzystej i uczciwej platformy dla szachistów na całym świecie. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszystkich partii szachowych rozgrywanych na naszej platformie.

Zobowiązujesz się wspierać naszą misję utrzymywania przejrzystej i uczciwej platformy, nie angażując się w żadne nieuczciwe, wprowadzające w błąd, nielegalne lub inne podobne zachowania podczas gry na naszej platformie lub w ramach naszych wydarzeń, z uwzględnieniem poniższych przypadków:

 • All of your moves must be your own.
 • Nie oszukuj w żaden sposób.
 • Nie korzystaj z pomocy innych osób, w tym rodziców, przyjaciół, trenerów lub innych graczy.
 • Do not use chess engines, software of any kind, bots, plugins, browser extensions, or any tools that analyze positions during play. We can detect if you are using any of these programs.
 • Do not use tablebases or any other resources that show the best move (in both Online and Daily chess).
 • You may use Opening Explorer or other books in Daily chess only (not in Online / Live play).
 • Do not perform any automated analysis or “blunder checking“ of your games in progress.
 • Nie zezwalaj nikomu na korzystanie z Twojego konta.
 • Nie używaj cudzych kont.
 • Nie manipuluj sztucznie rankingami, meczami ani wynikami partii.
 • Nie ingeruj w rozgrywkę innych użytkowników.
 • Podejrzewanie przeciwnika o korzystanie z pomocy podczas partii nie jest wymówką do robienia tego samego. Jeśli podejrzewasz, że ktoś oszukuje, zgłoś to na Chess.com.

UWAGA: Niniejsze zasady Fair Play mają zastosowanie do korzystania z naszych serwisów; nie mają one jednak zastosowania do partii, które nie są rozgrywane z innymi użytkownikami, np. w trybie gry z komputerowymi (tj. , niebędącymi ludźmi, wirtualnymi) „botami” dostępnymi na stronie Chess.com. Należy jednak pamiętać, że możemy rozszerzyć lub zawęzić wszelkie obowiązujące wyjątki od zasad Fair Play w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika, dlatego należy regularnie przeglądać te zasady.

OSTRZEŻENIE: Zgodnie z naszą umową użytkownika, jeśli stwierdzimy lub podejrzewamy, że naruszyłeś nasze zasady Fair Play w jakikolwiek sposób, możemy zamknąć Twoje konto i oznaczyć je publicznie jako zamknięte z powodu naruszenia zasad Fair Play. Zastrzegamy sobie również pełne prawo do podjęcia wszelkich działań, które możemy uznać za stosowne w związku z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia naszych zasad Fair Play, w tym między innymi do publicznego ujawnienia faktów, wiadomości i ustaleń dotyczących wszelkich naruszeń zasad Fair Play oraz ujawnienia takich materiałów organom rządowym lub organizacjom szachowym. Wszystkie zmiany statusu konta są dokonywane wyłącznie według naszego uznania. W niektórych okolicznościach, np. w przypadku utytułowanych szachistów, możemy, według naszego uznania, zezwolić na otwarcie konta drugiej szansy, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków, w tym pisemnego potwierdzenia naruszeń w formie umowy, którą zapewniamy. W przypadku wykrycia kolejnych naruszeń naszych zasad Fair Play, zostaniesz dożywotnio pozbawiony możliwości korzystania z Chess.com. W celu uniknięcia wątpliwości, Chess.com nie ma obowiązku zapewnienia konta drugiej szansy, nawet utytułowanym szachistom, i rozpatruje naruszenia zasad Fair Play osobno w każdym przypadku.

Nasza umowa użytkownika zawiera również szczegółowe zasady postępowania i inne ograniczenia, których użytkownicy muszą przestrzegać podczas korzystania z naszych serwisów. Warunkiem korzystania przez użytkownika z naszych serwisów jest przestrzeganie zarówno niniejszych zasad Fair Play, jak i naszej umowy użytkownika. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między naszą umową użytkownika a niniejszymi zasadami Fair Play, nasza umowa użytkownika będzie nadrzędna. Wszystkie terminy, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych zasadach Fair Play, mają znaczenie określone w umowie użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad w dowolnym momencie, powiadamiając użytkownika lub nie powiadamiając go o tym, w którym to przypadku zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszych zasad Fair Play.