Zasady Fair Play

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: April 21, 2022

Chess.com ma obowiązek utrzymywania czystej i sprawiedliwej platformy dla szachistów na całym świecie. Zastrzegamy sobie prawo do nadzorowania wszystkich partii szachowych rozgrywanych na naszej platformie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika. Więcej informacji na temat stosowania i egzekwowania zasad Fair Play można znaleźć w naszej umowie użytkownika.

 • Wszystkie ruchy muszą być Twoje
 • Nie oszukuj w żaden sposób
 • Nie korzystaj z niczyjej pomocy, także twoich rodziców, przyjaciół, trenerów i innych graczy
 • Nie używaj silników szachowych, różnorodnych programów, botów, wtyczek ani jakichkolwiek narzędzi analizujących pozycję w czasie partii
 • Nie używaj tablic ani żadnych innych źródeł, które pokazują najlepsze posunięcia (zarówno w szachach na żywo, jak i dziennych)
 • Możesz użyć Przeglądarki Otwarć i innych książek bez oceny silnika wyłącznie w Szachach Korespondencyjnych (nie w grze Online / Live)
 • Nie wykonuj automatycznej analizy ani nie sprawdzaj swoich błędów w czasie trwania swojej partii
 • Nie udostępniaj nikomu swojego konta
 • Nie używaj cudzych kont
 • Nie manipuluj sztucznie rankingami, meczami ani wynikami partii
 • Nie zakłócaj rozgrywek innych graczy
 • Podejrzewanie przeciwnika o pomoc z zewnątrz nie uprawnia do robienia tego samego. Jeśli podejrzewasz kogoś o oszustwo, zgłoś go Chess.com.

WYJĄTEK: Te zasady nie dotyczą nierankingowych partii lub taktyki. Jednak jeśli zamierzałeś użyć pomocy przeciwko swojemu przeciwnikowi, musisz powiadomić ich wcześniej. Możemy rozszerzyć lub zawęzić wszelkie stosowne wyjątki od reguł Fair Play w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika.

UWAGA: Jeśli ustalimy, że naruszyłeś naszą Politykę Fair Play, wtedy zamkniemy Twoje konto i ustawimy na nim plakietkę, że zostało zamknięte z uwagi na naruszenie zasad Fair Play. Wszystkie zmiany statusu są w naszej gestii. Dla pełnej listy naszych procedur zarówno będziemy monitorować Twoją grę na Chess.com i wyegzekwujemy naszą Politykę Fair Play, zobacz Zakończenie i Ograniczenia konta w naszej umowie użytkownika.