عید بزرگ غدیر مبارک باد

Nazanin-khosro
Nazanin-khosro
Sep 19, 2016, 9:10 PM |
7

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایت

چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوا را

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

 

دانلود این آهنگ با صدای روزبه نعمت اللهی

 

http://s8.picofile.com/d/8267998792/dcf6857a-fc9e-45f9-aaeb-e1901622fb5a/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C.mp3