سایه دراز لنگر ساعت روی بیابان بی‌پایان در نوسان بود

createablog
createablog
Mar 4, 2017, 5:54 AM |
0

phps1IUxy.jpeg

این‌بار
هنگامی که سایه لنگر ساعت
از روی تصویر جان گرفته من گذشت
بر شن‌های روشن بیابان چیزی نبود.
فریاد زدم:
تصویر را باز ده!
و صدایم چون مشتی غبار فرو نشست.
سایه دراز لنگر ساعت
روی بیابان بی‌پایان در نوسان بود:
می‌آمد، می‌رفت.
می‌آمد، می‌رفت.
و نگاه انسانی به دنبالش می‌دوید.
سهراب سپهری

 

ساعت دیواری مدرن رومی - ساعت دیواری پلاسما - ساعت دیواری الماس - ساعت دیواری برلیان - ساعت دیواری روناکساعت دیواری جری - ساعت دیواری رخساره - ساعت دیواری ستاره - ساعت دیواری پریا - ساعت دیواری پرنسا - ساعت دیواری افسون - ساعت دیواری ثمین - ساعت دیواری نسترن - ساعت دیواری گلها - ساعت دیواری کمند -ساعت دیواری مرغ آمین - ساعت دیواری پانا - ساعت دیواری شمین - ساعت دیواری آرمیتا - ساعت دیواری توس