Privacybeleid

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Ingangsdatum: November 18, 2022

Chess.com, LLC ("ons", "wij" of "onze") beheert de website chess.com, de mobiele applicatie chess.com en een aantal andere websites en applicaties die door ons zijn gemaakt en onderhouden (de "Dienst”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens heeft gekoppeld. Ons Privacybeleid is onderworpen aan onze Gebruikersovereenkomst en de andere toepasselijke overeenkomsten waarnaar daarin wordt verwezen.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

BELANGRIJKE OPMERKING VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK: Dit privacybeleid bevat belangrijke informatie over uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de gelijkwaardige wetten van het Verenigd Koninkrijk (de "AVG”). Raadpleeg onze AVG-Kennisgeving hieronder voor meer informatie over deze rechten.

Als u onderworpen bent aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"), vindt u hieronder informatie over uw recht om bepaalde van uw rechten onder de AVG uit te oefenen, waaronder uw "recht om te worden vergeten". Als u onderworpen bent aan de privacywetten van de Staat Californië, inclusief de California Consumer Privacy Act (de "CCPA"), zie dan hieronder voor informatie over uw recht om bepaalde van uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, inclusief uw recht om ons te instrueren om uw persoonlijke gegevens niet te verkopen.

Definities

Dienst

Dienst betekent de Chess.com website en de Chess.com mobiele applicatie beheerd door Chess.com, LLC, en alle andere producten of diensten die we aanbieden via Chess.com of op andere manieren. De Dienst bevat geen inhoud van derden, zoals advertenties, of andere producten of diensten die door derden worden aangeboden. We hebben geen controle over inhoud van derden, inclusief door gebruikers gegenereerde inhoud (bijvoorbeeld in-game chatinhoud).

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens betekent gegevens van een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd (of van die en andere informatie ofwel in ons bezit of die vermoedelijk in ons bezit zal komen). Persoonlijke gegevens kunnen ook "pseudonieme" gegevens bevatten, dat wil zeggen informatie over u die niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren - bijvoorbeeld een IP-adres of informatie over het land van waaruit u inlogt op Chess.com. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid zijn alle pseudonieme gegevens Persoonlijke Gegevens voor zover Chess.com een gegevensverwerker is van pseudonieme gegevens.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij uit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). Gebruikersgegevens kunnen, indien van toepassing, pseudonieme gegevens bevatten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (ofwel alleen of samen met andere personen) het doel bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit Privacybeleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonlijke Gegevens en van uw Gebruiksgegevens.

Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Gegevensverwerker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder. We kunnen de diensten van verschillende gegevensverwerkers gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken. Elke derde partij waarnaar specifiek wordt verwezen in dit Privacybeleid, inclusief Google (Alphabet, Inc.) en Facebook (Facebook, Inc., d/b/a Meta) is een externe Gegevensverwerker in de zin van dit Privacybeleid.

Data Subject (of Gebruiker)

Data Subject is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en Gebruik van Informatie

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Typen van Verzamelde Gegevens

Persoonlijke Gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke Gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot:

 • Vereiste Informatie (Chess.com gebruikersnaam en ofwel een e-mailadres, Google public ID of Facebook public ID)
 • Optionele Informatie (Voornaam, achternaam en andere persoonsbeschrijvingen)
 • Cookies en Gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. We verkopen uw Persoonlijke Gegevens of uw Gebruiksgegevens niet. Dergelijke gegevens zijn alleen voor interne marketingdoeleinden. Als u Chess.com bezoekt via een webbrowser, kan uw webbrowser informatie over u verzamelen en deze gebruiken voor reclamedoeleinden of andere doeleinden buiten onze controle. We zullen en kunnen geen gegevens opslaan, manipuleren, overdragen of verkopen die door uw webbrowser worden verzameld of gebruikt.

Als u onze App voor het Android-platform gebruikt, kunnen we, met uw toestemming, vragen om informatie uit uw contactenlijst (mogelijk inclusief e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen om deze met Google te delen met het exclusieve doel uw vrienden en connecties te vinden. Wij slaan deze informatie niet op. Evenzo, als u onze App voor het Apple-platform gebruikt, kunnen we, met uw toestemming, vragen om informatie uit uw contactenlijst (mogelijk inclusief e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen om deze met Apple te delen met als enig doel uw vrienden en connecties te vinden. We slaan deze informatie niet op.

U kunt ervoor kiezen om niet alle of geen van deze berichten van ons te ontvangen, door de afmeldingslink of instructies te volgen die wij vermelden in elke e-mail die we sturen, of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser naar ons verzendt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst met of via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals uw computers Internet Protocol adres (oftewel IP-adres), type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de dag en de tijd van uw bezoek, hoeveel tijd u spendeert op die pagina's, unieke unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst gebruikt via of door middel van een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type mobiel apparaat dat u gebruikt, het unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens waaronder mogelijkerwijs een anonieme unieke identiteitsaanduider. Cookies worden naar uw browser gezonden vanaf een website en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te tracken en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Dienst niet gebruiken. Elke Dienst, inclusief betaalde Diensten of abonnementen op Chess.com, kan onstabiel en niet-functioneel worden als u geen cookies van Chess.com accepteert.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken Sessie Cookies om u ingelogd te houden bij onze Dienst.
 • Voorkeur Cookies. Wij gebruiken Voorkeur Cookies om uw voorkeuren en diverse instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.
 • Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u van dienst te zijn met advertenties die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses. U kunt zich afmelden voor het gebruik van deze cookies door een bezoek aan het Google advertentie en inhoud netwerkprivacybeleid middels http://www.privacychoice.org/companies of http://www.aboutads.info/choices. Voor meer informatie over deze gedragsgerichte reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort reclame, kunt u www.networkadvertising.org bezoeken. Google is een externe Gegevensverwerker waarover wij geen controle hebben. We zullen en kunnen geen gegevens beheren of controleren die Google namens u verwerkt.

Gebruik van Gegevens

Chess.com, LLC gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om de advertenties en de inhoud die u ziet aan te passen
 • Om onze Dienst aan te bieden en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Dienst
 • Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze Dienst wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te vergaren zodat we onze Dienst kunnen verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze Dienst
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en te verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen
 • Om onderzoek uit te voeren en geaggregeerde, geanonimiseerde rapportage over onze algemene gebruikersgemeenschap voor interne en externe klanten te bieden.

Wij verkopen uw Persoonlijke Gegevens niet aan derden.

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de juridische basis van Chess.com, LLC voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Het doel van dit gedeelte van dit beleid is om uit te leggen hoe we uw privacy waarborgen, welke stappen we nemen om het compromitteren van privé-informatie te voorkomen en te beperken, welke soorten informatie we van u verzamelen, wat we met die informatie doen en hoe u bepaalde van uw rechten kunt uitoefenen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy met betrekking tot die informatie. Dit beleid identificeert onze functionaris voor gegevensbescherming en biedt u de informatie die u mogelijk nodig heeft om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Alle voorwaarden van dit Beleid en onze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht of u zich aanmeldt via een browser of via een app die eigen is aan een mobiel apparaat of een ander apparaat. Browsergebaseerde logins kunnen verder onderworpen zijn aan de servicevoorwaarden (ongeacht de vormgeving) van de door u gekozen browser. Bij gebruik van een browsergebaseerde login is uw browser een derde partij in de zin van de AVG. Wanneer u onze mobiele app gebruikt, kunnen uw eigen app store, mobiele telefoonprovider, gegevensdrager of andere derde partijen externe Gegevensverzamelaars zijn in de zin van dit Privacybeleid. We kunnen en zullen geen informatie verzamelen of opslaan die u naar uw webbrowser verzendt, maar niet naar ons (bijvoorbeeld als u tekst invoert in een tekstveld op een browsergebaseerde aanmeldingspagina, maar niet op de knop Verzenden klikt of anderszins een opdracht geeft om die informatie naar ons te sturen).

Chess.com, LLC kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u afsluiten
 • U heeft ons daarvoor toestemming gegeven
 • Voor doeleinden van betalingsverwerking
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van Gegevens

Chess.com, LLC bewaart uw Persoonlijke Gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels te handhaven, of totdat u ons instrueert om anders te doen op een manier die in overeenstemming is met uw rechten (en onze plichten) onder de AVG.

Chess.com, LLC bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

Overdracht van Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan - en onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Chess.com, LLC zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van Gegevens

Zakelijke Transactie

Als Chess.com, LLC betrokken is bij een fusie of een aan- of verkoop kunnen uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen. We zullen dit aankondigen vóór uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en zullen zijn onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Openbaarmaking voor Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Chess.com, LLC worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven ten gevolge van een wettelijke verplichting of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank).

Wettelijke Vereisten

Chess.com, LLC kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of het eigendom van Chess.com, LLC te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of die van het publiek te beschermen
 • Om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar bedenk wel dat er geen enkele methode van gegevensoverdracht via het Internet, of van elektronische opslag bestaat die 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel acceptabele methodes te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we absolute veiligheid niet garanderen.

"Do Not Track" Signalen

Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u kunt instellen in uw webbrowser om websites te informeren dat u niet wilt worden getraceerd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan. Als u DNT-functionaliteit op een apparaat inschakelt, kunnen sommige Diensten, inclusief betaalde Diensten of Chess.com-abonnementen, instabiel worden.

Uw Gegevensbeschermingsrechten Onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Chess.com, LLC streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u toe te staan uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij van u hebben en als u wilt dat we deze verwijderen uit onze systemen, neem dan a.u.b. contact met ons op.

U kunt uw Chess.com-accountgegevens op elk gewenst moment bewerken. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang tot, bijwerken van of verwijderen van informatie die wij over u hebben. Wanneer dit mogelijk gemaakt is, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken om deze te verwijderen, rechtstreeks vanuit uw account instellingen sectie. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan a.u.b. contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als die gegevens onjuist zijn of onvolledig.
 • Het recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht van beperking. U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de informatie die we over u hebben, in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming in te trekken op enig moment waar Chess.com, LLC uw toestemming nodig had voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen andere bedrijven en personen ("Service Providers") inschakelen om onze Dienst te faciliteren, de Dienst namens ons te verlenen, Dienstgerelateerde diensten te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonlijke Gegevens om deze taken voor ons uit te voeren en zijn verplicht om uw gegevens geheim te houden en ze voor geen enkel ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen gebruikmaken van externe Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

Reclame

We kunnen gebruikmaken van externe Dienstverleners om u advertenties te tonen ter ondersteuning en onderhoud van onze Dienst.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, als derde partij leverancier, gebruikt cookies om advertenties aan te bieden op onze Dienst. Het gebruik van DoubleClick cookies door Google maakt het voor haar en haar partners mogelijk om advertenties aan te bieden aan onze gebruikers gebaseerd op hun bezoek aan onze Dienst of aan andere websites op het Internet.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door de webpagina Google-advertentie-instellingen te bezoeken: http://www.google.com/ads/preferences.

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Dienst. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt, wiens gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn ingesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen bij het veilig verwerken van betalingsinformatie.

De betaalinstrumenten waar wij mee werken zijn:

Apple Store In-App Betalingen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play In-App Betalingen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Hun Privacybeleid kunt u bekijken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Benoeming van de Functionaris voor Gegevensbescherming

De AVG-Functionaris voor Gegevensbescherming van Chess.com is JOSH LEVINE (de "Beschermingsfunctionaris"). De Beschermingsfunctionaris is bereikbaar via:

Telefoon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Postadres:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde partij klikt, gaat u naar de website van die derde partij. We adviseren u met klem om het Privacybeleid van iedere site die u bezoekt goed te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van Kinderen

Chess.com is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen") voor het gebruik van onze Dienst.

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan a.u.b. contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als u een inwoner bent van de Staat Californië of anderszins onderworpen bent aan de CCPA, zie dan hieronder voor belangrijke informatie over de privacyrechten van kinderen die Chess.com of een van de Diensten gebruiken. Als u jonger bent dan 13 jaar en inwoner bent van de Staat Californië, mag u Chess.com of een van de Diensten niet gebruiken.

PRIVACYMEDEDELING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Deze Privacy Kennisgeving voor Inwoners van Californië vult de informatie aan die te vinden is in ons Privacybeleid and is uitsluitend van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die inwoner zijn van de Staat Californië. Wij passen deze kennisgeving toe om te gehoorzamen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA). Alle benamingen gedefinieerd in de CCPA hebben dezelfde betekenis als ze worden gebruikt in deze kennisgeving.

Uw Rechten en Keuzes

De CCPA verleent consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Met het oog op de Privacy Notice for California Residents, omvat persoonlijke informatie "Persoonlijke Gegevens", "Gebruiksgegevens" en "Cookies" omdat deze termen worden gedefinieerd in dit Privacybeleid. Dit gedeelte beschrijft uw CCPA-rechten en legt uit hoe u zich hierop kunt beroepen.

Toegang tot Specifieke Informatie en Data-overdrachtsrechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om bepaalde informatie bekend te maken over hoe wij uw persoonlijke informatie verzameld en gebruikt hebben gedurende de afgelopen 12 maanden, tenzij een uitzonderingspositie geldt onder de CCPA.

Verwijderingsverzoekrechten

U heeft ook het recht om ons te vragen om persoonlijke informatie die wij van u hebben verzameld en bewaard te verwijderen, onderhevig aan een aantal uitzonderingen.

Uitoefenen van Toegangs-, Dataoverdrachts- en Verwijderingsrechten

Om de toegangs-, gegevensoverdracht- en verwijderrechten zoals hierboven beschreven uit te oefenen, kunt u een verifieerbaar consumentenverzoek aan ons sturen via:

Telefoon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Postadres:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Om verifieerbaar te zijn moet uw verzoek:

 • Verstrek voldoende informatie die ons in staat stelt om redelijkerwijs te kunnen verifiëren dat u de persoon bent van wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Onderbouw uw verzoek met voldoende details die ons in staat stellen om uw verzoek volledig te begrijpen, te beoordelen en erop te reageren.

We kunnen niet reageren op uw verzoek of persoonlijke informatie verstrekken als wij uw identiteit of uw bevoegdheid tot het doen van dit verzoek niet kunnen verifiëren en niet kunnen vaststellen dat de persoonlijke informatie u betreft.

Alleen u, of een persoon geregistreerd bij de California Secretary of State welke u volmacht heeft gegeven om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek doen met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek doen namens uw minderjarige kind.

Non-Discriminatie

Wij zullen het niet tegen u gebruiken wanneer u zich beroept op een van uw CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA zullen wij (i) u geen goederen of diensten ontzeggen; (ii) u geen andere prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten met inbegrip van het honoreren van kortingen of andere voordelen, of straffen opleggen; (iii) u geen afwijkend kwaliteitsniveau van goederen of diensten aanbieden; of (iv) suggereren dat u mogelijkerwijs een afwijkende prijs of tarief krijgt voor goederen of diensten of een afwijkend kwaliteitsniveau van goederen of diensten.

Verkoop van Uw Persoonlijke Gegevens

We verkopen geen, en hebben geen persoonlijke informatie aan derden verkocht voor zakelijke of commerciële doeleinden in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit Privacybeleid, zoals wij de betekenis van de term "verkopen" afleiden uit de CCPA.

Persoonlijke Informatie die wij Verzamelen, Gebruiken en Openbaren

De CCPA specificeert categoriën van persoonlijke informatie beschermd door de CCPA. Het volgende overzicht geeft informatie omtrent de persoonlijke informatie die wij verzamelen, gerelateerd aan iedere categorie en de bronnen waaruit wij deze informatie verzamelen. Voor aanvullende informatie betreffende de persoonlijke informatie die wij verzamelen en verzameld hebben in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van ons Privacybeleid, bekijk de titel "Soorten Verzamelde Gegevens" in ons Privacybeleid. We kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor zakelijke/commerciële doeleinden zoals beschreven onder de titel "Gebruik van Gegevens" van ons Privacybeleid. Voor informatie over hoe we uw persoonlijke informatie delen bekijk de titels "Openbaarmaking van Gegevens", "Dienstverleners", "Analyses" en "Advertenties" van ons Privacybeleid.

Persoonlijke Informatie Categorie PI die wij verzamelen in deze Categorie Bronnen van PI
 1. Identificeerders
 • Een echte naam of een schuilnaam
 • Internet Protocol adres(sen)
 • E-mailadres
 • Accountnaam (gebruikersnaam) of andere vergelijkbare identificeerder
 • Mobiele Push-tokens
 • Specifieke identificeerders van derden met betrekking tot schaakdiensten (bijv. USCF of FIDE ID-nummer) kunnen worden verzameld voor sommige accounts
 • Informatie die u ons verstrekt
 • Informatie die wij automatisch van u verzamelen
 • Externe Serviceprovider
 1. Persoonlijke informatie categorieën vastgelegd in de California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Beschermde classificatiekarakteristieken onder Californische of federale wetgeving
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Commerciële informatie
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Biometrische informatie
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Internet of andere vergelijkbare netwerkactiviteit
 • Browsegeschiedenis alleen op Chess.com
 • Informatie die wij automatisch van u verzamelen
 • Externe Serviceprovider
 1. Geolocatiegegevens
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Zintuiglijke gegevens
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Beroeps- of dienstbetrekking-gerelateerde informatie
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Non-publieke educatie-informatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing
 1. Gevolgtrekkingen verkregen uit andere persoonlijke informatie
 • niet van toepassing
 • niet van toepassing

CONTACTINFORMATIE

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving of over de manier waarop Chess.com, LLC uw informatie verzamelt en gebruikt zoals beschreven in het Privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen onder de wetgeving van Californië, neem dan onmiddellijk contact op met ons op:

Telefoon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Postadres:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYBELEIDSKENNISGEVING

Wij behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid naar eigen goeddunken en op ieder gewenst moment aan te passen. Als we aanpassingen doen aan ons Privacybeleid, zullen we (i) u dit laten weten per e-mail of door een prominente aankondiging op onze Diensten en (ii) het bijgewerkte Privacybeleid op onze website publiceren en de ingangsdatum aanpassen. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid periodiek te controleren op veranderingen.

Als u de website blijft gebruiken na de aankondiging van veranderingen, betekent dat dat u met die veranderingen akkoord gaat.


Privacy-beleid voor Schaken - Speel en Leer (Arcade Versie)

Dit onderdeel vermeldt ons beleid ten aanzien van verzameling, gebruik en openbaarmaking van door de app, Chess - Speel & Leer (Arcade Versie), hierna te noemen "de app" verzamelde gegevens. Dit is niet breed toepasbaar op de Chess.com website of op haar andere apps.

We verzamelen geen persoonlijke informatie via de app, maar bekijk dit beleid voor meer informatie over wat voor soort informatie kan worden verzameld, gebruikt en/of opgeslagen.

Als u ervoor kiest om deze app te gebruiken, gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie met betrekking tot dit beleid. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor ondersteunende diensten en verbetering van de app. We gebruiken of delen uw informatie met niemand, behalve zoals beschreven in dit Privacy-beleid.

Dataverzameling en Gebruik

De app verzamelt niet-persoonsgebonden speldata om naar de Apple iCloud te sturen, in het bijzonder om de progressie van een speler (winstrapportage) ten opzichte van het in de app ingebouwde rooster van computertegenstanders in beeld te brengen. Wij (Chess.com, LLC) slaan niets van deze gegevens op, maar sturen ze naar Apple services (iCloud en Game Center) voor opslag en gebruik.

De app verzamelt ook de geanonimiseerde gamePlayerID van de gebruiker voor de "Online Play"-functie van de app, waar hij uitsluitend wordt gebruikt om een schaakvaardigheidsrating bij te houden wanneer online partijen worden gespeeld. Dit helpt ervoor te zorgen dat spelers worden gematcht met tegenstanders met vergelijkbare vaardigheidsniveaus. Het verzamelen van deze gegevens is onderhevig aan de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, zoals gevraagd in de app voorafgaand aan het eerste gebruik, en kan vervolgens op elk moment worden beëindigd via de Instellingen van de app ("Stop Verzamelen Gegevens").

De app is beschikbaar voor spelers van alle leeftijden via de Apple Arcade service en verzamelt deze niet persoonsgebonden speldata van alle spelers ongeacht de leeftijd. De basis voor deze informatieverzameling is om de interne operaties van de app te ondersteunen, zoals toegestaan onder de Children's Online Privacy Protection Rule ("COPPA"), wat een legitiem gebruik is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Beveiliging

We gebruiken conventioneel aanvaardbare methoden om alle informatie te beschermen die we van onze gebruikers verkrijgen. Geen enkele methode van verzending via internet of van elektronische opslag is echter 100% veilig en betrouwbaar, dus we kunnen de veiligheid ervan niet absoluut garanderen.

Wijzigingen in Dit Privacybeleid

We kunnen ons Privacy-beleid van tijd tot tijd wijzigen en we zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door updates op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze hier zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons Privacy-beleid, neem dan contact met ons op:

Telefoon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Postadres:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097