Privacybeleid

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Laatste update: January 17, 2024

Welkom bij Chess.com!

Dit Privacybeleid (“Beleid”) schetst hoe Chess.com persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, beschermt en openbaar maakt die is verkregen van iedereen die onze Diensten gebruikt (“Gebruikers”), iedereen die een account aanmaakt op de Chess.com website of daaraan gerelateerde inhoud, functies, mobiele en webapplicaties en andere diensten (gezamenlijk de “Diensten”) die u worden aangeboden door Chess.com, LLC en zijn aangesloten bedrijven.

Dit Beleid behandelt de vereisten in de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (“CCPA”), evenals alle andere toepasselijke internationale, nationale en staatsvereisten met betrekking tot het verzamelen van gegevens, gebruikspraktijken en openbaarmakingen.

Lees dit Beleid aandachtig door. Door de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de behandeling van uw gegevens in overeenstemming met dit Beleid. Als u ons uw gegevens verstrekt (direct of indirect via onze dienstverleners), zullen wij uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit Beleid. Als we uw Persoonlijke Informatie voor een ander doel moeten gebruiken dan hierin vermeld, zullen we dit Beleid bijwerken of indien nodig om uw voorafgaande toestemming vragen.

Samenvatting van de Belangrijkste Punten

We raden u aan dit volledige Beleid en onze Servicevoorwaarden te lezen, maar hier volgen enkele belangrijke punten die voor u interessant kunnen zijn:

 • Persoonlijke informatie (“PI”) betekent informatie die een bepaalde consument of huishouden direct of indirect identificeert, ermee verband houdt, deze beschrijft, ermee in verband kan worden gebracht, of er redelijkerwijs mee in verband kan worden gebracht.
 • Tijdens de registratie kunnen wij u vragen om een e-mailadres en een gebruikersnaam op te geven. Als registratie met een telefoonnummer in uw land mogelijk is, zullen wij u vragen om een telefoonnummer op te geven.
 • We zullen u nooit vragen om ons gevoelige PI te verstrekken.
 • Betalende Gebruikers wordt om betalingsgegevens gevraagd wanneer zij iets van onze Diensten kopen. Zie de sectie “Gegevensverzameling“ voor meer informatie over hoe we betalingsgegevens beveiligen.
 • Omdat de veiligheid van uw PI belangrijk voor ons is, vragen we alleen om PI als dit een zakelijk doel dient en proberen we het verzamelen van PI te beperken tot enkel wat nodig is om die doeleinden te bereiken. We gebruiken ook commercieel redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om alle door de Diensten verzamelde gegevens te beschermen.

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Privacy van Kinderen

3. Verzamelen van Informatie

4. Hoe We Informatie Gebruiken

5. Wanneer We Informatie aan Derden Bekendmaken

6. Hoe u uw Recht op Toegang, Wijziging of Correctie van uw Informatie kunt Uitoefenen

7. Hoe u uw Rechten kunt Uitoefenen om uw Account Op te Heffen en te Verwijderen en Hoe u Reactivering kunt Aanvragen

8. Wet op de Privacyrechten van Californië (CPRA)

9. Aanvullende Informatie over Persoonlijke Gegevens die worden verwerkt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10. Andere Regio- en Staatspecifieke Voorwaarden

11. Links naar Andere Diensten

12. Locatie van Informatieverwerking

13. Beveiliging

14. Wijzigingen in Ons Privacybeleid

15. Contact met Ons Opnemen

16. Schaak Spelen & Leren (Arcade Versie)

1. Definities

AVG

AVG verwijst gezamenlijk naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (“EU”) en het Verenigd Koninkrijk (“VK”).

Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke Gegevens, zoals die term is gedefinieerd in de AVG, betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Persoonlijke Gegevens en Persoonlijke Informatie worden voor de doeleinden van dit Beleid als synoniemen gebruikt.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek). Gebruiksgegevens kunnen, indien van toepassing, pseudonieme gegevens bevatten.

Cookies

Cookies en/of soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Cookies” genoemd): zijn kleine stukjes gegevens die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder

Gegevensbeheerder: betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (ofwel alleen of samen met andere personen) het doel bepaalt waarvoor en de manier waarop PI wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit Beleid zijn wij een Gegevensbeheerder van uw Persoonlijke Gegevens.

Gegevensverwerkers

Gegevensverwerkers: betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensbeheerder verwerkt en diens instructies opvolgt. Normaal gesproken verwijst dit naar onze dienstverleners. Om uw gegevens effectiever te verwerken, maken wij gebruik van de diensten van verschillende Gegevensverwerkers.

Gegevenssubject

Gegevenssubject is elke levende persoon wiens Persoonlijke Gegevens wij verwerken.

2. Privacy van Kinderen

Chess.com is niet gericht op minderjarigen, dat wil zeggen personen die jonger zijn dan de minimumleeftijd die vereist is om toestemming te geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving in hun staat of land van verblijf. Ons platform op ChessKid.com is gericht op minderjarigen.

3. Verzamelen van Informatie

Er zijn twee algemene categorieën informatie die we verzamelen.

A. Informatie die Gebruikers aan Ons Verstrekken

Zoals hieronder vollediger uiteengezet, verzamelen wij en onze externe dienstverleners informatie die Gebruikers verstrekken bij het gebruik van de Diensten, inclusief wanneer Gebruikers een Account aanmaken, zich aanmelden voor Diensten of contact met ons opnemen met een vraag, opmerking of verzoek.

Om een Account te registreren, wordt Gebruikers gevraagd een gebruikersnaam, een e-mailadres en/of telefoonnummer op te geven (wat optioneel is als u ervoor kiest om u met een e-mail te registreren).

Gebruikers kunnen hun profiel ook aanvullen met aanvullende informatie die optioneel is, zoals: voor- en achternaam, locatie, land, taal, inhoudstaal, tijdzone, OTB-rating, status, profielfoto en alle andere informatie die de Gebruiker wil delen in de sectie “Over mij“ van het profiel. De vlag van het land dat u kiest, verschijnt op uw profiel.

Houd er rekening mee dat bepaalde informatie uit uw profiel openbaar is en daarom toegankelijk voor elke gebruiker, en zelfs voor mensen buiten Chess.com. Door informatie in uw profiel op te nemen, accepteert u dat de informatie die openbaar is, door elke persoon of entiteit voor eigen doeleinden kan worden gebruikt.

Er wordt ook andere informatie verstrekt die afhankelijk is van het type Account. Bijvoorbeeld:

Betalingsgegevens zoals creditcard- of debitcardgegevens en factuuradres worden verzameld van Gebruikers die een abonnement kopen, inclusief degenen die een betaald Account aan anderen schenken, tenzij Gebruikers aankopen doen via iTunes, PayPal of andere soortgelijke mechanismen waarmee we integreren. Voor uw veiligheid slaan wij uw creditcardnummer niet op in onze databases, maar wij en onze betalingsdienstaanbieders bewaren mogelijk alleen de eerste zes cijfers en/of de laatste vier cijfers om uw Account te identificeren en op uw verzoeken en vragen te reageren en om de betaling te verwerken.

Bovendien kunnen Gebruikers ons informatie verstrekken via afzonderlijke secties van de Diensten. Deze secties, toegankelijk via het Menu of de link Instellingen op de Diensten, stellen Gebruikers in staat hun Accounts te beheren, inclusief wanneer zij aanbevelingen geven, klantenondersteuning zoeken of opmerkingen of vragen indienen.

Als u informatie verstrekt met betrekking tot andere mensen in verband met de Diensten, verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en geeft u ons toestemming de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit Beleid.

Wanneer u op welke manier dan ook rechtstreeks contact met ons opneemt, verzamelen wij uw e-mailadres, naam en alle door u verstrekte informatie.

B. Informatie die We Verzamelen van Gebruikers

Wij en onze externe dienstverleners verzamelen PI rechtstreeks van Gebruikers van de Diensten in de vorm van de acties die zij ondernemen en de activiteiten die zij voltooien bij het gebruik van de Diensten. Van alle Gebruikers kunnen we bijvoorbeeld informatie verzamelen over gebruikspatronen en bestelgeschiedenis.

Wij en onze externe dienstverleners gebruiken ook verschillende technologieën, zoals Cookies, om in de loop van de tijd en op verschillende websites automatisch bepaalde technische informatie van uw computer of mobiele apparaat te verzamelen.

Wij en onze externe dienstverleners kunnen de via deze technische methoden verzamelde informatie voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het leveren van inhoud, het volgen en verbeteren van de ervaring van onze Gebruikers met de Diensten, en het leveren van advertenties aan bezoekers van onze Diensten wanneer zij andere websites en toepassingen bezoeken. Wanneer u bijvoorbeeld terugkeert naar de Diensten nadat u heeft ingelogd, helpen Cookies de Diensten om te herkennen wie u bent zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van Cookies.

Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten Verzamelde Gegevens

1. PI

Tijdens het gebruik van onze Dienst kunnen we bepaalde PI verzamelen. PI kan het volgende omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Vereiste Informatie (gebruikersnaam, e-mailadres of telefoonnummer, naar gelang van toepassing)
 • Optionele Gegevens (voor- en achternaam, locatie, land, taal, taal van de inhoud, tijdzone, OTB-rating, status, profielfoto en alle andere gegevens die de Gebruiker wil delen in de sectie “Over mij“ van het profiel)
 • Openbaar beschikbare schaakgegevens van de FIDE (Fédération Internationale des Échecs)
 • We kunnen uw PI gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. We zullen uw voorafgaande toestemming vragen, als dat vereist is door de toepasselijke wetgeving. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldingslink te volgen of de instructies die worden verstrekt in elke e-mail die wij verzenden, door uw meldingsinstellingen in uw profiel te wijzigen of door contact met ons op te nemen.
 • Als u onze App voor het Apple- of Android-platform gebruikt, kunnen we vragen om, met uw toestemming, uw contactlijstinformatie (inclusief e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen om te delen met Apple of Google met als exclusief doel uw vrienden en connecties te vinden.
 • Als u deelneemt aan een van onze schaakcompetities met prijzen, kan het zijn dat u software moet installeren die uw activiteit op uw computer of apparaat controleert. Deze software kan de processen en tabbladen van uw apparaat registreren, het scherm van uw apparaat opnemen, toegang krijgen tot uw webcam(s) en video, uw invoer- en uitvoeraudio opnemen en uw muis- of cursorbeweging volgen. Deze PI wordt verzameld en bekendgemaakt aan een derde partij om de wedstrijd te leiden, om overtredingen van de wedstrijdregels en ons Fair Play-beleid te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals verder beschreven in Sectie 5 (Wanneer We Informatie aan Derden Bekendmaken).
 • We verzamelen ook Gebruiksgegevens en Cookiegegevens, zoals hieronder in afzonderlijke secties beschreven.

2. Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser naar ons verzendt wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via een mobiel apparaat ("Gebruiksgegevens").

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals uw Internet Protocol adres (oftewel IP-adres), type browser, browserversie, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de dag en de tijd van uw bezoek, hoeveel tijd u spendeert op die pagina's, unieke apparaat-ID's, uw land, uw schaakstatistieken en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Dienst bezoekt met of via een mobiel apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals uw browsertype, besturingssysteem, apparaattype, de weergegeven pagina, uw IP-adres, hoe u op onze Website bent gekomen, het tijdstip en de duur van uw bezoek, uw taalvoorkeuren, uw geschatte geolocatie en de websites die u bezocht voordat u de Diensten bezocht. Wanneer u een van onze Apps downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders App-gebruiksgegevens bijhouden en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw apparaat toegang krijgt tot onze servers en welke informatie en bestanden naar de App zijn gedownload op basis van uw apparaatnummer.

3. Cookies-gegevens

Wij gebruiken Cookies om u de Diensten te leveren, om de activiteit op onze Dienst te volgen en om bepaalde informatie vast te houden. We gebruiken de volgende soorten Cookies om uw apparaat te herkennen en om onze Diensten te leveren en te verbeteren:

Essentiële Cookies

Deze Cookies zijn essentieel om u de diensten te kunnen bieden die beschikbaar zijn via de Diensten en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze stellen u bijvoorbeeld in staat om in te loggen op beveiligde delen van onze Diensten en zorgen ervoor dat de inhoud van de door u aangevraagde pagina's snel wordt geladen. Zonder deze Cookies kunnen de Diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om u die Diensten te leveren. U mag dit soort Cookies niet uitschakelen.

Functionaliteitscookies

Met deze Cookies kunnen we de keuzes onthouden die u maakt wanneer u onze Diensten gebruikt, zoals het onthouden van uw taalvoorkeuren, het onthouden van uw inloggegevens en het onthouden van de wijzigingen die u aanbrengt in andere delen van de Diensten die u kunt aanpassen. Het doel van deze Cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u onze Diensten bezoekt.

Analyse- en Prestatiecookies

Deze Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer naar onze Diensten en hoe Gebruikers de Diensten gebruiken. Het omvat het aantal bezoekers van onze Diensten, de websites die hen naar onze Diensten hebben verwezen, de pagina's die ze op onze Diensten hebben bezocht, op welk tijdstip van de dag ze onze Diensten hebben bezocht, of ze onze Diensten eerder hebben bezocht en andere soortgelijke informatie. We gebruiken deze informatie om onze Diensten efficiënter te laten werken, om brede demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op onze Diensten te monitoren.

Sociale Media Cookies

Deze Cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt met behulp van een knop voor het delen op sociale media of de knop “Vind ik leuk“ op onze Diensten of wanneer u deelneemt aan onze inhoud op of via een sociale netwerkwebsite zoals Facebook, Twitter of Google+ en ook als u ervoor kiest om u aan te melden via uw sociale media-account. Deze cookies worden ook in uw browser geplaatst als u toegang krijgt tot een sectie van onze Diensten die u ingebedde video's van YouTube, Twitch of andere websites van derden biedt. Sommige van deze cookies kunnen als essentieel worden beschouwd als u inlogt met uw sociale media-account.

Marketing Cookies

Marketingcookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die relevant kunnen zijn voor u en uw interesses. Derden kunnen de door cookies en/of webbakens verzamelde informatie gebruiken voor gedragsmatige online reclame. De soorten informatie die worden verzameld door cookies en/of webbakens van derden, evenals de doeleinden waarvoor deze informatie wordt gebruikt, worden uiteengezet in het privacybeleid van genoemde derden, dat wij u aanraden te lezen. Chess.com wijst alle aansprakelijkheid af voor cookies of webbakens van derden die worden ingezet door derden voor welk doel dan ook.

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze Dienst weer te geven. Door het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google kunnen Google en zijn partners advertenties aan onze gebruikers tonen op basis van hun bezoek aan onze Dienst of andere websites op het Internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door naar de webpagina met Google Ads-Instellingen te gaan: http://www.google.com/ads/preferences.

Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u het gebruik van niet-essentiële Cookies bij het gebruik van onze Diensten toestaan of weigeren door uw Cookievoorkeuren hier te wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als u bepaalde categorieën Cookies van de Diensten weigert of blokkeert, de Diensten mogelijk niet functioneren zoals bedoeld. U kunt bijvoorbeeld niet ingelogd blijven op uw Account en daarom zou u zich bij elke paginaovergang opnieuw moeten aanmelden.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door het netwerk-privacybeleid van Google voor advertenties en inhoud te raadplegen op http://www.privacychoice.org/companies of http://www.aboutads.info/choices.

Voor meer informatie over deze gedragsmatige reclamepraktijk of om u af te melden voor dit soort reclame, kunt u naar www.networkadvertising.org gaan.

4. Hoe We Informatie Gebruiken

Wij en onze externe dienstverleners kunnen de van Gebruikers verzamelde informatie als volgt gebruiken:

 • Om u in staat te stellen zich te registreren en de Diensten te gebruiken, inclusief bijvoorbeeld om u communicatie over uw Account te sturen, of om u feedback te laten geven via de secties "Ondersteuning" of "Contact met Ons Opnemen". (Wettelijke Basis: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de uitvoering van ons contract met u)
 • Om uw aankoop te voltooien en uit te voeren, zoals om uw betalingen te verwerken, met u te communiceren over uw aankoop en u de bijbehorende klantenservice te bieden. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, uw wachtwoord op te halen of technische ondersteuning te bieden. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om u te voorzien van informatie, nieuwsbrieven, marketingcommunicatie, publicaties en andere communicatie via verschillende media om u op de hoogte te houden (Wettelijke Basis: uw toestemming, uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om onze advertenties aan u te leveren op basis van uw bezoeken aan de Diensten. (Wettelijke Basis: uw toestemming en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om de effectiviteit van onze advertenties te meten. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om ons in staat te stellen de Diensten, de educatieve inhoud ervan en andere diensten die wij leveren te beoordelen en te verbeteren (bijvoorbeeld om onze inhoud en Gebruikerservaring te verbeteren); om de educatieve effectiviteit van de Diensten te onderzoeken, evalueren en verbeteren; en om ons inzicht te geven in het Gebruikersbestand van de Diensten. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om uw identiteit te verifiëren of passende controles uit te voeren voor fraudepreventie en -detectie (Wettelijke Basis: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om de kijk- en inhoudconsumptie-ervaring van Gebruikers aan te passen, toe te snijden en te personaliseren. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, uw toestemming en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om de werking van de Diensten te onderhouden en te analyseren. (Wettelijke Basis: noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om onze activiteiten te beheren en uit te voeren (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Zoals wij noodzakelijk of gepast achten: (a) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van publieke en overheidsinstanties, inclusief autoriteiten buiten het land waar u woont; (d) om schendingen van onze algemene voorwaarden op te sporen en deze te handhaven; (e) om onze activiteiten of die van een van onze dochterondernemingen te beschermen, inclusief de veiligheid van de Diensten; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, of die van onze dochterondernemingen, van u of van anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken (gezamenlijk zijn (a)-(g) Ander Gebruik en Openbaarmakingen). (Wettelijke Basis: om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om u pushmeldingen, sms-berichten, waarschuwingen en/of andere soorten meldingen op uw mobiele apparaat te sturen. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen pushmeldingen meer te ontvangen door de instellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen. Als u ons uw mobiele telefoonnummer verstrekt, kunnen we u met uw voorafgaande toestemming (indien die wettelijk vereist is) sms-berichten over uw account sturen. Houd er rekening mee dat uw provider mogelijk kosten in rekening brengt voor de sms-berichten die u ontvangt. Om permanent te stoppen met het ontvangen van sms-berichten van ons (als u zich in de VS of Canada bevindt), kunt u STOP, CANCEL of UNSUBSCRIBE antwoorden op een door ons verzonden sms-bericht. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om uw naam te publiceren in het geval u de winnaar bent van een wedstrijd, sweepstake, toernooi of evenementen in het algemeen. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, uw toestemming en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Voor administratieve doeleinden (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om onze competitieve evenementen te organiseren en om schendingen van ons Fair Play-beleid, het Beleid inzake Competitieve Evenementen en de regels van elk door ons georganiseerd evenement te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. (Wettelijke Basis: uitvoering van ons contract met u, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, uw toestemming en noodzakelijk voor onze legitieme belangen)
 • Om enig ander doel uit te voeren dat aan u werd beschreven op het moment dat de informatie werd verzameld.

5. Wanneer We Informatie aan Derden Bekendmaken

Gegevens verzameld van Gebruikers worden niet openbaar gemaakt, behalve voor de volgende doeleinden, waaronder onze operationele doeleinden:

 • Aan dienstverleners zoals betalingsverwerkers, financiële instellingen, technologische, analytische, marketing-, reclamedienstverleners en partners en externe professionele adviseurs (d.w.z. accountants, advocatenkantoren, enz.), op voorwaarde dat de dienstverleners ermee instemmen de informatie vertrouwelijk te houden.
 • Aan onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners en hun werknemers voor zakelijke doeleinden, wanneer dit nodig is voor het verlenen van onze diensten of wanneer dergelijke gelieerde ondernemingen diensten aan ons verlenen.
 • Zoals nodig om onze competitieve evenementen te organiseren en om schendingen van ons Fair Play-beleid, het Beleid inzake Competitieve Evenementen en de regels van door ons georganiseerde competitieve evenementen te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
 • Zoals wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is, zoals hierboven uiteengezet in Ander Gebruik en Openbaarmakingen.
 • Bij overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met of vereist is door toepasselijke wetgeving of juridische procedures, inclusief wettige verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. Indien dit volgens de wet vereist of toegestaan is, en indien dit noodzakelijk of gerechtvaardigd wordt geacht, kunnen wij Gebruikers hiervan voorafgaand aan de openbaarmaking op de hoogte stellen.
 • Behoudens vertrouwelijkheidsovereenkomsten, de voorwaarden van dit Beleid en de toepasselijke wetgeving, kan informatie worden bekendgemaakt aan dienstverleners, adviseurs, potentiële transactiepartners of andere derde partijen in verband met de overweging, onderhandeling of voltooiing van een zakelijke transactie waarbij wij of een van onze dochterondernemingen worden overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf, of alle of een deel van onze activa worden verkocht, geliquideerd, overgedragen of in licentie gegeven, in faillissement of anderszins. Dit betekent dat als sommige of al onze activa worden verworven of anderszins worden overgedragen of in licentie worden gegeven, inclusief in geval van faillissement, de verkrijger onderworpen zal zijn aan dezelfde verplichtingen als vermeld in dit Beleid.
 • We kunnen advertentienetwerken van derden en andere gelieerde ondernemingen gebruiken in combinatie met cookies, pixeltags, IFrames of vergelijkbare technologieën om: (1) op interesses gebaseerde advertenties aan die Gebruikers te leveren, inclusief onze advertenties, wanneer die Gebruikers websites van derden bezoeken; en (2) statistieken te verkrijgen over de effectiviteit van onze advertenties op websites van derden. Deze advertentienetwerken van derden kunnen deze cookie-informatie gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
 • Aan een derde partij die verwijzingslinks naar onze Diensten gebruikt of ondersteunt, alleen als u op een verwijzingslink klikt.
 • Enige derde partij waarbij een dergelijke openbaarmaking vereist is om onze Servicevoorwaarden of andere relevante overeenkomsten af te dwingen of toe te passen.
 • Enige derde partij, indien nodig om de rechten, eigendommen, integriteit of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen (inclusief, zonder beperking, u) te beschermen.

Omwille van de efficiëntie van de dienstverlening zijn sommige van deze gelieerde ondernemingen en derde partijen gevestigd in gebieden buiten de EU/EER, en van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke gegevens overdragen naar een derde land dat niet door de Europese Commissie is goedgekeurd als een veilig land voor dergelijke overdracht (adequaatheidsbesluit). Als u een inwoner van de EU/EER bent, zullen wij, indien van toepassing, de Standaardcontractbepalingen gebruiken om een gelijkwaardig niveau van bescherming te garanderen zoals dat wordt verleend binnen de EU/EER of andere wettelijke gronden voor het uitvoeren van de genoemde overdracht.

6. Hoe u uw Recht op Toegang, Wijziging of Correctie van uw Informatie kunt Uitoefenen

Elke Gebruiker kan de informatie bekijken of wijzigen die hij heeft verstrekt toen hij zich registreerde voor de Diensten door de informatie op zijn Accountprofiel bij te werken of door contact met ons op te nemen via support@chess.com. U kunt uw recht op toegang ook uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten. Bovendien kunnen Gebruikers op elk gewenst moment contact met ons opnemen, zoals beschreven in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder, om te verzoeken dat wij de door hen verstrekte PI ter inzage verstrekken, of om ons te verzoeken te stoppen met het verzamelen van PI van de Gebruiker.

Wanneer we op uw verzoek een PI wijzigen, zullen we redelijke inspanningen leveren om de wijzigingen in onze op dat moment actieve databases zo snel als redelijkerwijs mogelijk is door te voeren en altijd binnen de toepasselijke wettelijke termijn. Het wijzigen van instellingsopties leidt mogelijk niet tot onmiddellijke wijzigingen in de instellingen, die onderhevig zijn aan onze bedrijfs- en onderhoudsschema's.

7. Hoe u uw Rechten kunt Uitoefenen om uw Account Op te Heffen en te Verwijderen en Hoe u Reactivering kunt Aanvragen

Gebruikers kunnen hun Accounts op elk moment annuleren door de sectie “Account Beheren“ in de instellingen te gebruiken of door contact op te nemen met support@chess.com.

Houd er rekening mee dat nadat een Account is geannuleerd, de PI en andere Accountinformatie niet permanent worden verwijderd. We slaan de Gebruikersinformatie op zodat de gebruiker zijn Account op elk moment kan heropenen. Wij bieden echter geen garantie, en hebben geen aansprakelijkheid of verplichting om ervoor te zorgen, dat alle Accountinformatie en Diensten-gerelateerde voortgang beschikbaar of toegankelijk zal zijn of dat alle leer- of personalisatiefuncties kunnen worden hersteld of hervat.

Bij annulering van het Account of uitvoering van een verwijderingsverzoek (zoals hieronder uitgelegd) kan geanonimiseerde Gebruikersinformatie niettemin intern blijven bestaan in onze back-up, archiefbestanden of vergelijkbare databases, en nog steeds geanonimiseerd worden gebruikt voor onze interne ondersteuning, administratieve en archiveringsdoeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, ons in staat stellen de Diensten en andere diensten die we leveren te verbeteren door middel van onderzoek, evaluatie en analyse, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en voor andere doeleinden die specifiek in dit Beleid worden beschreven. We kunnen bepaalde informatie ook bewaren in back-up- of archiefbestanden als dit wettelijk vereist is of als dit relevant is voor het voorkomen van fraude of toekomstige schendingen van ons beleid of voor legitieme zakelijke doeleinden, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Alle bewaarde gegevens blijven onderworpen aan ons Beleid dat op dat moment van kracht is.

Na annulering van een Account moet u, om uw Account opnieuw te activeren en mogelijk eerdere informatie te herstellen en te hervatten waar de betreffende Gebruiker was gebleven, dit aanvragen bij support@chess.com gebruikmakend van het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld.

Als u uw PI permanent wilt verwijderen, kunt u dit handmatig aanvragen door op "Verwijderen" te klikken in de sectie “Mijn gegevens“ van de Diensten of door om verwijdering te verzoeken aan support@chess.com. In dit geval zullen we uw PI verwijderen, de informatie die openbaar blijft, zoals spelstatistieken, berichten en opmerkingen, anonimiseren en voorkomen dat uw e-mailadres en sociale-media-accounts in de toekomst op Chess.com worden gebruikt.

Als u wilt dat uw berichten en openbare reacties worden verwijderd, moet u ze afzonderlijk verwijderen voordat u om verwijdering vraagt. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft verwijderd, heeft het Ondersteuningspersoneel van Chess.com geen middelen meer om uw identiteit te verifiëren en zal het deze berichten niet voor u verwijderen.

Alle verzoeken om gegevensverwijdering zullen worden uitgevoerd binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijn.

Houd er rekening mee dat een verzoek om PI te verwijderen kan leiden tot annulering van uw Account of het onvermogen om bepaalde Diensten te gebruiken, en als een ander Accounttype aan een Ledenaccount is gekoppeld, kan een verzoek om PI in een van de Accounts te verwijderen, weerspiegeld worden in uw andere Account.

8. Privacyrechten in Californië (CPRA)

Deze Sectie vormt een aanvulling op de informatie in ons Beleid en is uitsluitend van toepassing op Gebruikers die in de Staat Californië wonen. Wij hanteren deze kennisgeving om te voldoen aan de CCPA. Alle termen die in deze Sectie worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de CCPA. Houd er rekening mee dat we voor bepaalde soorten PI en bepaalde van onze Diensten wettelijke vrijstellingen kunnen claimen van alle of bepaalde delen van de CCPA.

De CCPA biedt inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun PI. In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen. In deze sectie verwijst “u“ of “uw“ naar inwoners van Californië. Onder de CCPA zijn we verplicht om de categorieën van bronnen van wie we PI verzamelen, en de derde partijen met wie we deze delen, openbaar te maken - wat we hierboven al hebben uitgelegd in de Sectie “Informatieverzameling“, Sectie “Hoe We Informatie Gebruiken“, en Sectie “Wanneer We Informatie aan Derden Bekendmaken“.

Alleen u als inwoner van Californië of een persoon die is geregistreerd bij de California Secretary of State en die u machtigt om namens u op te treden, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw PI.

Het verifieerbare consumentenverzoek moet:

 • Geef voldoende informatie waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we PI hebben verzameld, of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Wij zullen uw verzoek verifiëren door u te vragen informatie te verstrekken over uw interacties met ons. Wij zullen anderszins niet om PI van u vragen die wij anders niet zouden bewaren als onderdeel van het leveren van onze Diensten.
 • Onderbouw uw verzoek met voldoende details die ons in staat stellen om uw verzoek volledig te begrijpen, te beoordelen en erop te reageren.
 • We kunnen niet reageren op uw verzoek of u voorzien van PI als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en kunnen bevestigen dat de PI op u betrekking heeft. Als u een verifieerbaar consumentenverzoek doet, hoeft u geen Account bij ons aan te maken. We zullen de PI die wordt verstrekt in een verifieerbaar consumentenverzoek alleen gebruiken om de identiteit van de aanvrager of de bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u dit altijd bij ons aanvragen door een e-mail te sturen naar support@chess.com of door de onderstaande stappen te volgen:

 • Recht op toegang tot PI. Mogelijk heeft u recht op informatie over de categorieën PI die we hebben verzameld, de bronnen waaruit we PI hebben verzameld, de doeleinden waarvoor we PI hebben verzameld en gedeeld, de categorieën PI die we delen en de categorieën van derden met wie de PI is gedeeld, en de categorieën van PI die we in de afgelopen 12 maanden voor zakelijke doeleinden openbaar hebben gemaakt. U kunt dit recht uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Recht op gegevensportabiliteit. Mogelijk heeft u recht op een kopie van uw elektronische PI in een gemakkelijk bruikbaar formaat, zodat u deze gegevens naar een andere organisatie kunt verzenden. U mag binnen een periode van twaalf maanden slechts tweemaal een verifieerbaar consumentenverzoek om toegang of gegevensportabiliteit indienen. U kunt dit recht uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Recht op Correctie. U heeft het recht om te verzoeken dat wij onnauwkeurige PI die wij over u bijhouden, corrigeren. U kunt eventuele onnauwkeurige PI ook handmatig corrigeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.
 • Recht op verwijdering. Mogelijk heeft u het recht om te verzoeken dat wij de PI die wij van u hebben verzameld, verwijderen. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we dergelijke informatie mogelijk moeten bewaren of verplicht zijn te bewaren voor onze legitieme zakelijke doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid.
 • Recht om u af te melden voor bepaald delen met derden. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We maken bepaalde informatie alleen bekend aan onze dienstverleners als dit nodig is om onze zakelijke doeleinden te verwezenlijken en in overeenstemming met dit Beleid.

Verkoop of Deel Mijn Persoonlijke Gegevens Niet.

Ook al delen we uw gegevens niet in ruil voor compensatie, als u een inwoner van Californië bent, heeft u het recht om ons te verzoeken uw PI niet aan derden bekend te maken tegen geldelijke of andere waardevolle overwegingen.

U kunt dit recht op opt-out uitoefenen door het volgende formulier in te dienen.

“Do Not Track“ Signalen

We reageren niet op Do Not Track (“DNT”)-signalen die we ontvangen van webbrowsers. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet getraceerd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan. Als u de DNT-functionaliteit op welk apparaat dan ook inschakelt, kunnen sommige Diensten, inclusief betaalde Diensten of Chess.com-abonnementen, instabiel worden.

a. Informatie die We Verzamelen en Delen

We hebben de afgelopen twaalf maanden de volgende categorieën PI van of over consumenten verzameld:

Persoonlijke Informatie Categorie PI die wij verzamelen in deze Categorie Bronnen van PI
 1. Identificeerders
 • Een echte naam of een schuilnaam
 • Internet Protocol adres(sen)
 • E-mailadres
 • Accountnaam (gebruikersnaam) of andere vergelijkbare identificeerder
 • Mobiele Push-tokens
 • Specifieke identificeerders van derden met betrekking tot schaakdiensten (bijv. USCF of FIDE ID-nummer) kunnen worden verzameld voor sommige accounts
 • Informatie die u ons verstrekt
 • Informatie die wij automatisch van u verzamelen
 • Externe Serviceprovider
 1. Geolocatiegegevens
 • IP-adresgegevens
 • Informatie die wij automatisch van u verzamelen
 1. Internet of andere vergelijkbare netwerkactiviteit
 • Browsegeschiedenis; informatie over de interactie van een Gebruiker met de Diensten; informatie over uw besturingssysteem en apparaat
 • Informatie die wij automatisch van u verzamelen
 • Externe Serviceprovider

Voor aanvullende informatie over de PI die we verzamelen en hebben verzameld in de 12 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van ons Beleid, heet de kop hierboven “Soorten Verzamelde Gegevens“ onder Sectie 3.B. (Informatie die We Verzamelen van Gebruikers).

b. Zakelijke en Commerciële Doeleinden Waarvoor Wij PI Gebruiken

We kunnen de PI die we verzamelen van elk van de Categorieën PI (beschreven in de bovenstaande tabel) gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de volgende doeleinden:

Zie Sectie 3 hierboven (Hoe We Informatie Gebruiken).

c. Categorieën van PI die We Delen:

We kunnen uw PI delen door deze aan een derde partij bekend te maken voor een hieronder beschreven zakelijk doel. We doen deze openbaarmakingen voor zakelijke doeleinden uitsluitend onder schriftelijke contracten die de doeleinden beschrijven, eisen dat de ontvanger de PI vertrouwelijk houdt en het gebruik van de openbaar gemaakte informatie voor welk doel dan ook verbieden, behalve voor het uitvoeren van het contract.

In de voorgaande 12 maanden hebben we ook de volgende categorieën van PI openbaar gemaakt voor een of meer zakelijke doeleinden:

We delen Persoonlijke Gegevens van Categorie A, B en C met onze Gelieerde Ondernemingen, partners, moeder-/dochterorganisaties, dienstverleners en overheidsinstanties en advertentienetwerken.

d. Onze Bewaring van PI

We bewaren PI zo lang als nodig is om de Diensten te leveren en de door u aangevraagde transacties uit te voeren, of voor andere zakelijke doeleinden, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Hoe lang we PI nodig hebben, bepalen we van geval tot geval. We kunnen de volgende factoren in overweging nemen bij het nemen van retentiebeslissingen:

 • Of we een deel van uw PI moeten bewaren om uw Account te onderhouden;
 • Of we wettelijk verplicht zijn om bepaalde soorten PI gedurende bepaalde perioden te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; en
 • Of we een deel van uw PI nodig hebben voor andere zakelijke doeleinden, zoals het voorkomen van schade en het garanderen van de veiligheid en beveiliging van onze Sites; mogelijke schendingen van onze gebruiksvoorwaarden onderzoeken; of onszelf beschermen.

e. Non-Discriminatie

Wij staan volledig achter uw privacyrechten en zullen u niet discrimineren als u uw CCPA-rechten uitoefent.

f. Kennisgeving van Financiële Incentives

We kunnen speciale incentives aanbieden aan Gebruikers die zich inschrijven voor bepaalde promoties. De beschikbaarheid van deze promoties voor u op een bepaald moment zal variëren. Als we dergelijke programma's aanbieden, kunnen we om uw PI vragen als voorwaarde voor uw deelname aan de promotie.

9. Aanvullende Informatie over Persoonlijke Gegevens die worden Verwerkt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Beleid beschreven Persoonlijke Gegevens af van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Het doel van deze sectie van dit Beleid is om uit te leggen hoe u bepaalde van uw rechten kunt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy met betrekking tot die informatie. Dit beleid identificeert onze wettelijke vertegenwoordiger en Functionaris voor Gegevensbescherming in de EER en het Verenigd Koninkrijk en biedt u de informatie die u mogelijk nodig heeft om contact met hen op te nemen. Wij (Chess.com, LLC) zijn de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw informatie. Zie Sectie “Contact Met Ons Opnemen” hieronder voor onze contactgegevens.

Onze wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Unie is Chessable Spain S.L.
Contact: dpo@chess.com
Postadres: Av. Diagonal 618, 5B, 08021, Barcelona, Spain.
Onze wettelijke vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is Chessable Ltd.
Contact: dpo@chess.com
Postadres: London Mindsports Centre, 21-23 Dalling Road, Hammersmith, London, W6 0JD.

a. Bewaring van Gegevens

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Beleid. We zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels te handhaven, of totdat u ons instrueert om anders te doen op een manier die in overeenstemming is met uw rechten (en onze plichten) onder de AVG.

b. Overdracht Van Gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonlijke Gegevens, kan worden overgedragen aan --- en onderhouden op --- computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons gegevens te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij een in de Verenigde Staten gevestigde aanbieder zijn. Daarom exploiteren wij onze Diensten en verzamelen en verwerken wij uw Persoonlijke Gegevens vanuit de Verenigde Staten.

Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Beleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw Persoonlijke Gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens. Als we uw Persoonlijke Gegevens verder doorgeven buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, vertrouwen we op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en het gelijkwaardige overdrachtsmechanisme van de Britse Information Commissioner, voor zover relevant. Dit is tenzij de overdracht plaatsvindt naar een land waarvan door de Europese Commissie of de relevante Britse autoriteiten, naar gelang van toepassing, is vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor de Persoonlijke Gegevens van individuen biedt.

c. Uw Gegevensbeschermingsrechten Onder de AVG

Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij streven ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u geïnformeerd wilt worden over welke Persoonlijke Gegevens wij over u bewaren, of als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“ hieronder.

U kunt uw Accountgegevens op elk gewenst moment bewerken. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang en op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat. U kunt dit recht uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren en te rectificeren. U kunt eventuele onnauwkeurige Persoonlijke Gegevens ook handmatig bijwerken, corrigeren of rectificeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.
 • Het recht om de gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountopheffing en -Reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke Gegevens. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen".
 • Het recht om bezwaar te maken tegen marketing. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen marketing door u af te melden met behulp van de afmeld-/opt-out-functie die wordt weergegeven in onze communicatie aan u of door uw voorkeuren te beheren in de sectie Meldingen van Instellingen.
 • Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens beperken als dit van toepassing is, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen".
 • Het recht om toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wanneer wij op uw toestemming vertrouwden om uw Persoonlijke Gegevens te verwerken, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen".
 • Uw cookietoestemming beheren. Afhankelijk van het land waar u woont, kunt u het gebruik van niet-essentiële Cookies toestaan of weigeren wanneer u onze Diensten gebruikt door uw Cookievoorkeuren hier te wijzigen.

Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren of als u klachten heeft over de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" om u te helpen.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden en zijn in veel gevallen beperkt door de wet. Bijvoorbeeld wanneer het inwilligen van uw verzoek een negatief effect zal hebben op andere personen of op onze bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendom, wanneer er sprake is van dwingende redenen van openbaar belang of wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw Persoonlijke Gegevens te bewaren. Wij zullen reageren op uw verzoeken om deze rechten uit te oefenen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonlijke Gegevens. We nodigen u echter uit om contact met ons op te nemen als u zich zorgen maakt, omdat we dit graag rechtstreeks proberen op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (a) uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in het EER-land waar u woont of werkt, of waar u denkt dat er een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden, of (b) het Britse Information Commissioner's Office, naar gelang hetgeen op u van toepassing is.

d. Benoeming van de Functionaris voor Gegevensbescherming

Josh Levine is onze AVG-functionaris voor Gegevensbescherming (de “Beschermingsfunctionaris“). U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming op dpo@chess.com

10. Andere Regio- en Staatspecifieke Voorwaarden

a. Verenigde Staten

(1) Inwoners van Colorado

Reikwijdte. Deze sectie is alleen van toepassing op inwoners van Colorado. Hij beschrijft hoe we Persoonlijke Gegevens van inwoners van Colorado verzamelen, gebruiken en delen in onze hoedanigheid van bedrijf onder de Colorado Privacy Rights Act (“CPA”) en uw rechten met betrekking tot die Persoonlijke Gegevens. Voor de doeleinden van deze sectie heeft de term "Persoonlijke gegevens" de betekenis die wordt gegeven in de CPA, maar omvat geen informatie die is vrijgesteld van het toepassingsgebied van de CPA. Houd er rekening mee dat we voor bepaalde soorten Persoonlijke Gegevens en bepaalde van onze Diensten wettelijke vrijstellingen kunnen claimen van alle of bepaalde delen van de CPA.

Uw privacyrechten in Colorado. Als inwoner van Colorado heeft u de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan door de wet.

 • Toegang. U kunt bevestiging vragen of wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken en toegang krijgen tot dergelijke Persoonlijke Gegevens door hierom te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Correctie. U kunt uw Persoonlijke Gegevens op elk moment bewerken en corrigeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.
 • Verwijdering. Onder bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Gegevens die u aan ons heeft verstrekt, verwijderen. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de Sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“ hieronder.
 • Gegevensportabiliteit. Mogelijk heeft u er recht op om een kopie van uw elektronische Persoonlijke Gegevens te ontvangen in een gemakkelijk bruikbaar formaat. U kunt dit recht uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Afmelden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden. Indien beschikbaar in het land waar u woont of indien dit wettelijk verplicht is, kunt u mogelijk verzoeken indienen om u af te melden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden door op de volgende link te klikken. Wij “verkopen” uw Persoonlijke Gegevens anderszins niet tegen geldelijke overwegingen aan derden.
 • Afmelden voor profilering. U heeft het recht om u af te melden voor de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonlijke Gegevens om persoonlijke aspecten met betrekking tot uw economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te evalueren, analyseren of voorspellen, voor zover dit resulteert in beslissingen die juridische of vergelijkbaar significante gevolgen hebben. Wij voeren dit soort profilering echter niet uit.
 • Gevoelige Persoonlijke Gegevens. We zullen uw gevoelige Persoonlijke Gegevens niet verwerken zonder uw toestemming.
 • Non-discriminatie. U heeft het recht om vrij te zijn van discriminatie met betrekking tot uw uitoefening van uw privacyrechten in Colorado.

Authenticatie. Om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verwijdering, kunnen wij van u verlangen dat u uw inloggegevens verifieert voordat u een rechtenverzoek kunt indienen. Als u geen Account bij ons heeft, of als we vermoeden dat er zonder uw toestemming toegang is verkregen tot uw Account, kunnen we u vragen om aanvullende PI ter verificatie te verstrekken. Als we vervolgens uw identiteit niet kunnen bevestigen, kunnen we uw rechtenverzoek weigeren.

(2) Inwoners van Connecticut

Reikwijdte. Deze sectie is alleen van toepassing op inwoners van Connecticut. Hij beschrijft hoe we Persoonlijke Gegevens van inwoners van Connecticut verzamelen, gebruiken en delen in onze hoedanigheid van bedrijf onder de Connecticut Data Privacy Act (“CDPA“) en uw rechten met betrekking tot die Persoonlijke Gegevens. Voor de doeleinden van deze sectie heeft de term "Persoonlijke gegevens" de betekenis die wordt gegeven in de CDPA, maar omvat geen informatie die is vrijgesteld van het toepassingsgebied van de CDPA. Houd er rekening mee dat we voor bepaalde soorten Persoonlijke Gegevens en bepaalde van onze Diensten wettelijke vrijstellingen kunnen claimen van alle of bepaalde delen van de CDPA.

Uw privacyrechten in Connecticut. Als inwoner van Connecticut heeft u de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan door de wet.

 • Toegang. U kunt een kopie van de Persoonlijke Gegevens opvragen door deze op te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Correctie. U kunt uw Persoonlijke Gegevens op elk moment bewerken en corrigeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.
 • Verwijdering. Onder bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Gegevens die u aan ons heeft verstrekt, verwijderen. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de Sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“ hieronder..
 • Gegevensportabiliteit. Mogelijk heeft u er recht op om een kopie van uw elektronische Persoonlijke Gegevens te ontvangen in een gemakkelijk bruikbaar formaat. U kunt dit recht uitoefenen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten
 • Afmelden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden. Indien beschikbaar in het land waar u woont of indien dit wettelijk verplicht is, kunt u mogelijk verzoeken indienen om u af te melden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden door op de volgende link te klikken. Wij “verkopen” uw Persoonlijke Gegevens anderszins niet tegen geldelijke overwegingen aan derden.
 • Afmelden voor profilering. U heeft het recht om u af te melden voor de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonlijke Gegevens om persoonlijke aspecten met betrekking tot uw economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te evalueren, analyseren of voorspellen, voor zover dit resulteert in beslissingen die juridische of vergelijkbaar significante gevolgen hebben. Wij voeren dit soort profilering echter niet uit.
 • Gevoelige Persoonlijke Gegevens. We zullen uw gevoelige Persoonlijke Gegevens niet verwerken zonder uw toestemming.
 • Non-discriminatie. U heeft het recht om vrij te zijn van discriminatie met betrekking tot uw uitoefening van uw privacyrechten in Connecticut.

Authenticatie. Om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verwijdering, kunnen wij van u verlangen dat u uw inloggegevens verifieert voordat u een rechtenverzoek kunt indienen. Als u geen account bij ons heeft, of als we vermoeden dat er zonder uw toestemming toegang is verkregen tot uw account, kunnen we u vragen om aanvullende Persoonlijke Gegevens ter verificatie te verstrekken. Als we vervolgens uw identiteit niet kunnen bevestigen, kunnen we uw rechtenverzoek weigeren.

(3) Inwoners van Virginia

Reikwijdte. Deze sectie is alleen van toepassing op inwoners van Virginia. Hij beschrijft hoe we Persoonlijke Gegevens van inwoners van Virginia verzamelen, gebruiken en delen in onze hoedanigheid van bedrijf onder de Virginia Consumer Data Protection Act (“VCDPA“) en uw rechten met betrekking tot die Persoonlijke Gegevens. Voor de doeleinden van deze sectie heeft de term “Persoonlijke Gegevens“ de betekenis die wordt gegeven in de VCDPA, maar omvat geen informatie die is vrijgesteld van het toepassingsgebied van de VCDPA. Houd er rekening mee dat we voor bepaalde soorten PI en bepaalde van onze Diensten wettelijke vrijstellingen kunnen claimen van alle of bepaalde delen van de VCDPA.

Uw privacyrechten in Virginia. Als inwoner van Virginia heeft u de onderstaande rechten. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek afwijzen, zoals toegestaan door de wet.

 • Weten. U heeft het recht om te weten of wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken.
 • Toegang. U kunt een kopie van de Persoonlijke Gegevens opvragen door deze op te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten.
 • Correctie. U kunt uw Persoonlijke Gegevens op elk moment bewerken en corrigeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.
 • Verwijdering. Onder bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Gegevens die u aan ons heeft verstrekt, verwijderen. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de Sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“ hieronder.
 • Afmelden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden. Indien beschikbaar in het land waar u woont of indien dit wettelijk verplicht is, kunt u mogelijk verzoeken indienen om u af te melden voor tracking voor gerichte advertentiedoeleinden door op de volgende link te klikken. Wij “verkopen” uw Persoonlijke Gegevens anderszins niet tegen geldelijke overwegingen aan derden.
 • Afmelden voor profilering. U heeft het recht om u af te melden voor de geautomatiseerde verwerking van uw Persoonlijke Gegevens om persoonlijke aspecten met betrekking tot uw economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen te evalueren, analyseren of voorspellen, voor zover dit resulteert in beslissingen die juridische of vergelijkbaar significante gevolgen hebben. Wij voeren dit soort profilering echter niet uit.
 • Gevoelige Persoonlijke Gegevens. We zullen uw gevoelige Persoonlijke Gegevens niet verwerken zonder uw toestemming.
 • Non-discriminatie. U heeft het recht om vrij te zijn van discriminatie met betrekking tot uw uitoefening van uw privacyrechten in Virginia.

Authenticatie. Om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verwijdering, kunnen wij van u verlangen dat u uw inloggegevens verifieert voordat u een rechtenverzoek kunt indienen. Als u geen account bij ons heeft, of als we vermoeden dat er zonder uw toestemming toegang is verkregen tot uw account, kunnen we u vragen om aanvullende Persoonlijke Gegevens ter verificatie te verstrekken. Als we vervolgens uw identiteit niet kunnen bevestigen, kunnen we uw rechtenverzoek weigeren.

b. Australië

Als u een inwoner van Australië bent, heeft u mogelijk de volgende rechten en keuzes:

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan en, indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, uw cookies te beheren met behulp van de volgende link.

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Toegang, Correctie of Verwijdering. U kunt verzoeken om toegang tot, correctie of verwijdering van uw PI. U kunt uw PI op elk moment bewerken en corrigeren door deze rechtstreeks in onze Diensten te wijzigen. Als u een verzoek om toegang wilt indienen, kunt u dit doen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“, hieronder.

Bezwaar en Beperking. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw PI, ook voor marketingdoeleinden, of ons vragen de verwerking van uw PI te beperken. Als u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerking of een beperking wilt aanvragen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder. Als u ons verzoekt te stoppen met het verwerken van al uw PI of een deel ervan, of als u (waar van toepassing) uw toestemming voor ons gebruik of openbaarmaking van uw PI intrekt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, kunnen we u mogelijk niet alle Diensten en klantenondersteuning leveren die aan onze gebruikers worden aangeboden en die onder deze Verklaring zijn geautoriseerd.

c. Brazilië

Wettelijke Basis voor Verwerking

Wij gebruiken uw PI alleen zoals toegestaan door de wet. De toepasselijke Braziliaanse wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we een “wettelijke basis” hebben voor elk doel waarvoor we uw PI verzamelen. Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de PI die in deze Privacyverklaring wordt beschreven, zal afhangen van het type PI en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken verwerken wij echter PI van u wanneer:

 • Wij hebben uw toestemming om dit te doen;
 • We hebben een contract met u en het is noodzakelijk om uw PI te verwerken om ons contract met u uit te voeren, inclusief om u de voordelen van onze Diensten te bieden en ons bedrijf te runnen;
 • De verwerking is in ons legitieme zakelijke belang, zoals het runnen van onze bedrijven, het verbeteren en ontwikkelen van Diensten, het communiceren met u, het op de markt brengen van onze aanbiedingen en diensten, het personaliseren van uw ervaring en het opsporen van illegale activiteiten; en/of
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen met Kredietbureaus

Niet van toepassing.

Als u een inwoner van Brazilië bent, heeft u mogelijk de volgende rechten en keuzes:

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan en, indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, uw cookies te beheren met behulp van de volgende link.

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u uw meldingsvoorkeuren wijzigen door naar de Sectie "Instellingen" in uw Account te gaan.

Toegang, Correctie, Anonimisering of Verwijdering. U kunt verzoeken om toegang tot, correctie, anonimisering of verwijdering van uw PI. U kunt uw PI op elk moment bewerken en corrigeren door deze rechtstreeks in onze Diensten te wijzigen. Als u een verzoek om toegang wilt indienen, kunt u dit doen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“, hieronder.

Bezwaar en Beperking. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw PI of ons vragen de verwerking van uw PI te beperken. U kunt bezwaar-, beperkings- en portabiliteitsrechten aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Portabiliteit. U kunt portabiliteit van uw PI aanvragen.

Toestemming Intrekken. Als wij uw PI met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw PI die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Een klacht indienen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en verwerking van uw PI.

d. Canada

Hoewel we stappen ondernemen om de bescherming van uw PI te handhaven, kan uw PI openbaar worden gemaakt als reactie op geldige eisen of verzoeken van overheden, toezichthouders, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties in die andere rechtsgebieden of landen.

Als u een inwoner van Canada bent, heeft u mogelijk de volgende rechten en keuzes:

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan.

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder. U kunt ook op afmelden klikken onderaan alle marketing-e-mails of -berichten.

Cookies en andere trackingtechnologieën. Indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, kunt u zich mogelijk afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door de volgende link te gebruiken of door een bezoek te brengen aan de Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Pagina, NAI Opt-Out Pagina en de Choices Opt-Out Pagina.

Toegang, Correctie of Verwijdering. U kunt een verzoek indienen om uw PI in te zien, te corrigeren of te verwijderen (op voorwaarde dat we niet langer een zakelijke noodzaak hebben om uw PI te bewaren). U kunt een kopie van de PI aanvragen of de PI in uw Account verwijderen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie “Contact met Ons Opnemen“ hieronder. U kunt uw PI op elk moment bewerken en corrigeren door deze rechtstreeks in onze Diensten te wijzigen. Zelfs als u vraagt om uw PI te verwijderen, kunnen bepaalde aspecten voor ons worden bewaard om: te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende naleving (bijvoorbeeld het bijhouden van gegevens over transacties die u met ons heeft gedaan); juridische claims uitoefenen, vaststellen of verdedigen; en om te beschermen tegen frauduleuze of misbruikende activiteiten op de Site of tijdens het gebruik van onze Diensten. Gegevens die voor deze doeleinden worden bewaard, worden behandeld zoals beschreven in “Gegevensbewaring“.

Toestemming intrekken. U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw PI op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw PI die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Een klacht indienen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke Privacycommissaris over onze verzameling en verwerking van uw PI.

e. India

Als het om gegevens van Indiase individuen gaat, gaat u ermee akkoord dat de “redelijke beveiligingspraktijken en -procedures” onder Sectie 43A's Toelichting (ii) van de Information Technology Act, 2000, deze Privacyverklaring betekenen en de gegevensbeveiligingsprocedures die we van tijd tot tijd kunnen implementeren, en waarvan wij u, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd op de hoogte kunnen stellen.

Wat u kunt doen om uw privacy te beheren

U heeft keuzes als het gaat om het beheren van de privacy van uw PI.

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan en, indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, uw cookies te beheren met behulp van de volgende link

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Uw PI Corrigeren. U kunt uw PI op elk moment bewerken en corrigeren door deze rechtstreeks in onze Diensten te wijzigen.

f. Mexico

Als u een inwoner van Mexico bent, heeft u mogelijk de volgende keuzes en rechten (bekend als “ARCO-rechten”):

U heeft keuzes als het gaat om het beheren van de privacy van uw PI en het uitoefenen van uw ARCO-rechten. Houd er rekening mee dat wij uw verzoek moeten verifiëren voordat wij uw rechten kunnen uitoefenen. Nadat we een verzoek hebben ontvangen, zal ons antwoord aangeven of het verzoek om toegang, rectificatie, annulering of verzet passend is. Als dat het geval is, zal de beslissing binnen 15 werkdagen na die datum worden genomen. De deadlines kunnen worden verlengd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Toegang. U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben, waarvoor wij deze gebruiken en welke gebruiksvoorwaarden wij eraan stellen. Er worden elektronische kopieën van uw persoonlijke gegevens verstrekt als u uw recht op toegang uitoefent. U kunt een kopie van de Persoonlijke Gegevens opvragen door deze op te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten. Wanneer u een verzoek indient, geef dan een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de persoonlijke gegevens waartoe u toegang wenst, en alle andere informatie die het terugvinden van uw gegevens vergemakkelijkt.

Rectificatie. U heeft het recht om de correctie van uw persoonlijke gegevens te verzoeken als deze verouderd, onnauwkeurig of onvolledig zijn (Rectificatie). U kunt uw Persoonlijke Gegevens op elk moment bewerken en corrigeren door naar uw profiel te gaan in de secties Instellingen van de Diensten.

Verwijdering/Annulering. U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw PI uit onze administratie of databases verwijderen als u van mening bent dat deze niet wordt gebruikt in overeenstemming met de principes, plichten en verplichtingen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neemt u contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte “Contact met Ons Opnemen“ hieronder. Wanneer u een verzoek indient, geef dan een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonlijke gegevens die u wilt verwijderen/annuleren of andere informatie die het terugvinden van uw gegevens vergemakkelijkt.

Verzet/Afwijzing. U heeft het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden. U kunt bezwaar-, beperkings- en portabiliteitsrechten aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder. Wanneer u een verzoek indient, geef dan een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de persoonlijke gegevens waar u zich tegen wilt verzetten, of andere informatie die het terugvinden van uw gegevens vergemakkelijkt.

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan en, indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, uw cookies te beheren met behulp van de volgende link.

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Hoe u het gebruik en de openbaarmaking van uw PI kunt beperken

Als u een inwoner van Mexico bent, heeft u ook het recht om het gebruik of de openbaarmaking van uw PI te beperken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Hoe u uw toestemming kunt intrekken

Als u een inwoner van Mexico bent, heeft u ook het recht om uw toestemming voor onze verwerking van uw PI in te trekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

g. Thailand

Wettelijke Basis voor Verwerking

Wij gebruiken uw PI alleen zoals toegestaan door de wet. De Thaise Wet Bescherming Persoonsgegevens (“PDPA”) vereist dat we een “wettelijke basis” hebben voor het verzamelen van uw PI. Onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de PI die in deze Privacyverklaring wordt beschreven, zal afhangen van het type PI en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken verwerken wij echter PI van u wanneer:

 • Wij hebben uw toestemming om dit te doen;
 • We hebben een contract met u en het is noodzakelijk om uw PI te verwerken om ons contract met u uit te voeren, inclusief om u de voordelen van onze Diensten te bieden en ons bedrijf te runnen;
 • De verwerking is in ons legitieme zakelijke belang, zoals het runnen van onze bedrijven, het verbeteren en ontwikkelen van Diensten, het communiceren met u, het op de markt brengen van onze aanbiedingen en diensten, het personaliseren van uw ervaring en het opsporen van illegale activiteiten; en/of
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving.

Als u een inwoner van Thailand bent, heeft u mogelijk de volgende rechten en keuzes:

Uw privacy-instellingen bijwerken. U kunt uw privacy-instellingen bijwerken door naar uw accountinstellingen te gaan en, indien beschikbaar in uw land of wettelijk verplicht, uw cookies te beheren met behulp van de volgende link.

Marketingcommunicatie van ons beheren. Om uw voorkeuren voor marketingcommunicatie bij te werken, kunt u uw meldingsvoorkeuren wijzigen door naar de Sectie "Instellingen" van uw Account te gaan.

Toegang, Correctie, Anonimisering of Verwijdering. U kunt verzoeken om toegang tot, correctie, anonimisering of verwijdering van uw PI. U kunt uw PI op elk moment bewerken en corrigeren door deze rechtstreeks in onze Diensten te wijzigen. Als u een verzoek om toegang wilt indienen, kunt u dit doen door dit aan te vragen in de Sectie “Mijn gegevens“ van onze Diensten. Om te weten hoe u uw recht op verwijdering kunt uitoefenen, raadpleegt u de sectie met de titel: “Accountannulering en -reactivering; Gegevensverwijdering“ uit dit Beleid of neem contact met ons op via de contactgegevens in de Sectie “Contact met Ons Opnemen“, hieronder.

Bezwaar en Beperking. U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw PI of ons vragen de verwerking van uw PI te beperken. U kunt bezwaar-, beperkings- en portabiliteitsrechten aanvragen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

Portabiliteit. U kunt portabiliteit van uw PI aanvragen.

Toestemming Intrekken. Als wij uw PI met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw PI die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Een klacht indienen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en verwerking van uw PI.

11. Links naar Andere Diensten

In bepaalde delen van onze Diensten kunnen we links opnemen naar websites of applicaties van derden (bijvoorbeeld Facebook en Twitter). Deze websites en applicaties worden beheerst door hun eigen privacybeleid of informatieverzamelingspraktijken, die aanzienlijk kunnen verschillen van de onze. Wij garanderen niet en zijn niet verantwoordelijk voor de privacy of veiligheid van deze websites, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites. Als u links volgt naar websites die niet door ons zijn gelieerd of beheerd, raden wij u aan het privacybeleid en de informatieverzamelingspraktijken van die externe websites en apps te lezen, aangezien de praktijken van die partijen niet onder dit Beleid vallen.

12. Locatie van Informatieverwerking

Onze Diensten worden door ons beheerd en geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waarin wij dienstverleners inschakelen, inclusief de Verenigde Staten, waar mogelijk wetten inzake gegevensbescherming gelden die verschillen van die van uw land. Bovendien kunnen uw gegevens onderworpen zijn aan verzoeken om toegang van overheden, rechtbanken of wetshandhavingsfunctionarissen in landen waar deze mogelijk worden verwerkt, onder de wetten van die landen.

13. Beveiliging

De veiligheid van uw PI is belangrijk voor ons en we maken gebruik van fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de door de Diensten verzamelde informatie te beschermen. We gebruiken industriestandaard SSL-encryptie (secure socket layer technology) om PI over te dragen. Andere beveiligingsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gegevensversleuteling, firewalls en fysieke toegangscontroles tot gebouwen en bestanden. We voeren ook periodieke audits uit van onze beveiliging (niet minder dan jaarlijks) om best practices en redelijke industriestandaarden toe te passen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via Internet volledig veilig is. Als er sprake is van een inbreuk op onze beveiliging, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen indien dit wettelijk vereist is of indien dit onder de gegeven omstandigheden noodzakelijk en passend wordt geacht.

Accounthouders maken tijdens het registratieproces een wachtwoord aan. U kunt helpen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw Account en PI door uw wachtwoord op de juiste manier te selecteren en te beschermen en de toegang tot uw computer en browser te beperken door u af te melden nadat u klaar bent met de toegang tot uw Account. Bij registratie wijzen we een Lid-ID toe aan elk Account en gebruiken we deze Lid-ID's om aanmeldingen te verifiëren, toegang te verlenen tot de abonnementsinhoud en de naleving te controleren. De Lid-ID wordt ook gebruikt om gebruikers te authenticeren bij het aanvragen van technische ondersteuning. De toegang tot informatie is beperkt (via gebruikers-/wachtwoordreferenties en tweefactorauthenticatie) tot die werknemers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we nemen om PI te beschermen omvatten: (a) het beperken van de toegang van werknemers tot PI tot alleen die werknemers die dergelijke toegang nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen; (b) het uitvoeren van antecedentenonderzoek bij onze medewerkers en, in het bijzonder, bij alle medewerkers die mogelijk toegang hebben tot PI; (c) eisen dat werknemers bij aanwerving een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen; (d) het regelmatig verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging voor medewerkers; en (e) het beschermen van PI met commercieel redelijke technische, contractuele, administratieve en fysieke beveiligingswaarborgen.

Houd er echter rekening mee dat geen enkel informatiesysteem gegarandeerd 100 procent veilig is. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid van uw gegevens niet garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u naar de Diensten verzendt via netwerken waarover wij geen controle hebben, inclusief internet en draadloze netwerken. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet veilig is, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de Sectie "Contact met Ons Opnemen" hieronder.

14. Wijzigingen in Ons Privacybeleid

We proberen voortdurend de beste diensten te leveren en daarom zal ons Beleid van tijd tot tijd veranderen. Als we dit Beleid substantieel bijwerken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door het herziene Beleid op onze Diensten te plaatsen, en voor bepaalde herzieningen die de manieren waarop we de informatie gebruiken of delen die eerder via de Diensten van u is verzameld aanzienlijk uitbreiden, ofwel een waarschuwing weergeven naast het Beleid, een waarschuwing weergeven bij het inloggen op de Diensten, of rechtstreeks met u communiceren (bijvoorbeeld via onze berichtenservice of het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld).

15. Contact met Ons Opnemen

Chess.com LLC is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en wij zijn de exploitant van al onze Diensten. U kunt contact opnemen met support@chess.com als u vragen, klachten of andere kwesties heeft met betrekking tot dit Beleid en kwesties met betrekking tot uw informatie.

Voor alle Accounts

Postadres:
Chess.com LLC
Functionaris voor Gegevensbescherming
Josh Levine
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
E-mail: support@chess.com

16. Schaak Spelen & Leren (Arcade Versie)

Deze Sectie bevat de bepalingen die alleen specifiek van toepassing zijn op onze mobiele applicatie bekend als Chess - Play & Learn (Arcade-versie) (de "App"). Deze sectie is bedoeld als aanvulling op het bovenstaande Beleid en is niet van toepassing op onze Sites of andere Diensten.

Dataverzameling en Gebruik

De App verzamelt niet-persoonsgebonden speldata om naar de Apple iCloud te sturen, in het bijzonder om de progressie van een Gebruiker (winstrapportage) ten opzichte van het in de App ingebouwde rooster van computertegenstanders in beeld te brengen. Wij slaan niets van deze gegevens op, maar sturen ze naar Apple services (iCloud en Game Center) voor opslag en gebruik.

De App verzamelt ook de geanonimiseerde Game Player ID van de Gebruiker voor de functie “Online Spelen“ van de App, waar deze wordt gebruikt om de schaakvaardigheidsrating bij te houden van de online gespeelde partijen. Dit zorgt ervoor dat Gebruikers worden gekoppeld aan tegenstanders met vergelijkbare vaardigheidsniveaus.

De Game Player-ID wordt ook gebruikt om een lijst bij te houden met schaakpuzzels die de Gebruiker heeft opgelost in de functie "Dagelijkse Puzzel" van de App en kan ook worden gebruikt voor andere App-functies als dat nodig is om aan een verzoek van de Gebruiker te voldoen. Voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming vereist. U kunt deze toestemming intrekken door de instellingen op uw apparaat te wijzigen.

De App is beschikbaar voor Gebruikers via de verschillende appstores en verzamelt niet-identificeerbare gameplaygegevens van alle Gebruikers. De basis voor dit verzamelen van informatie is het ondersteunen van de interne werking van de App en uw toestemming in sommige gevallen.