Gebruikersovereenkomst

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Laatste update: October 26, 2023

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (VOORWAARDEN) VOORDAT U DE DIENSTEN GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD).

DEZE VOORWAARDEN VEREISEN DAT U EVENTUELE GESCHILLEN DIE U MET ONS HEEFT, TER ARBITRAGE VOORLEGT EN U ZIET AF VAN DE MOGELIJKHEID OM CLAIMS TEGEN ONS VOOR DE RECHTER IN TE DIENEN, OM GESCHILLEN DOOR EEN RECHTER OF JURY TE LATEN HOREN, OF OM CLAIMS TEGEN ONS IN TE DIENEN IN EEN CLASS ACTION-FORMAT. ZIE Sectie 7(F) (Opt-Out) OM TE WETEN HOE U ZICH KUNT AFMELDEN VOOR VERPLICHTE ARBITRAGE.

DEZE VOORWAARDEN OMVATTEN OOK EEN AFSTAND VAN UW RECHT OM EEN CLASS ACTION-RECHTZAAK TEGEN ONS AAN TE SPANNEN EN EEN VRIJSTELLING VAN ALLE CLAIMS TEGEN ONS DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

Welkom bij Chess.com!

Simpel gezegd: Respecteer anderen, houd u aan de regels en heb plezier!

De website Chess.com, (de “Site”) samen met alle gerelateerde inhoud, functies, mobiele en webapplicaties (“Apps”) en andere diensten (gezamenlijk met de Site en de Apps, de “Diensten”) worden u aangeboden door Chess.com LLC (hierna “Chess.com“ genoemd). Door een abonnement op de Diensten aan te schaffen, een Account te registreren of door gewoon gebruik te maken van de Diensten, erkent u dat u deze Voorwaarden heeft gelezen en begrepen, en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Zowel deze Voorwaarden als afzonderlijke servicevoorwaarden of verkoopdocumenten kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten of op een sweepstake, dienst of product dat via de Diensten wordt aangeboden (Aanvullende Voorwaarden). Voor zover er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

In deze Voorwaarden verwijst u naar Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) van de Diensten en kopers van Accounts (zoals hieronder gedefinieerd). Een Volwassene is een persoon die de wettelijke leeftijd heeft bereikt volgens de wetten die van toepassing zijn op de locatie waar de persoon woont en die op wettige wijze een contract kan aangaan. Door een abonnement te kopen op, u te registreren voor of gebruik te maken van de Diensten, verklaart en garandeert u dat u een Volwassene bent.

Dit is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Ons Fair Play-beleid, Abonneeovereenkomst, Gemeenschapsbeleid, Beleid inzake Competitieve Evenementen en Prijzen, Beleid inzake Weggeefacties, Kansspelen en Loterijen, en Cadeaulidmaatschapsservice (het “Overige Beleid“) zijn allemaal volledig geïntegreerd in deze Voorwaarden, wat betekent dat u door deze Voorwaarden te accepteren, ook het Overige Beleid accepteert. Als u geen toegang kunt krijgen tot het Overige Beleid via de bovenstaande links, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via https://support.chess.com. Verder beschrijft ons Privacybeleid hoe wij de informatie die u ons verstrekt wanneer u de Dienst gebruikt, verzamelen, verwerken en gebruiken.

Om deze Overeenkomst aan te gaan, de Diensten te gebruiken en/of een account bij ons aan te maken, moet u minimaal 13 jaar oud zijn. Als u in uw rechtsgebied niet de wettelijke leeftijd heeft bereikt, maar ten minste 13 jaar oud bent, moet uw ouder of wettelijke voogd namens u akkoord gaan met deze Overeenkomst voordat u de Diensten gebruikt en mag u de Diensten alleen gebruiken met toestemming en betrokkenheid van uw ouder of wettelijke voogd. Als u iemand kent die jonger is dan 13 jaar of jonger is dan de wettelijke leeftijd in zijn rechtsgebied (afhankelijk van welke leeftijd hoger is) die de Dienst gebruikt - of een account bij ons heeft aangemaakt - en hij of zij dit doet zonder toestemming van de ouder/voogd, laat het ons dan weten op https://support.chess.com. Wij vragen u niet naar uw geboortedatum. Als u de Dienst gebruikt of een account bij ons aanmaakt, bevestigt u dat u aan deze vereisten voldoet en mogen wij daar redelijkerwijs op vertrouwen.

Deze Voorwaarden, het Overige Beleid en ons Privacybeleid kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd. Controleer deze pagina daarom regelmatig om eventuele wijzigingen op te sporen. Als u onze Diensten blijft gebruiken, laat u ons weten dat u akkoord blijft gaan met eventuele wijzigingen in deze overeenkomsten en dit beleid. Wij zijn niet verplicht u op de hoogte te stellen in het geval dat wij ons beleid wijzigen, behalve als u inwoner bent van een Staat of land waar de wetgeving ons verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.

Samenvatting van de Belangrijkste Punten

U dient deze volledige Algemene Voorwaarden te lezen, evenals ons Globaal Privacybeleid en het Overige Beleid, maar hier zijn enkele belangrijke punten:

 • Elke account wordt toegewezen aan één enkele Gebruiker en is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 • U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van de Diensten geen onwettige activiteiten zult ondernemen of anderen zult schaden.
 • Door een Ledenaccount te activeren, gaat u ermee akkoord dat we uw abonnement automatisch kunnen verlengen voor dezelfde abonnementstermijn op de dag nadat uw vorige abonnement afloopt, en voor Ledenaccounts geeft u ons toestemming om u de abonnementstermijn in rekening te brengen, tenzij u uw Account annuleert vóór de verlengingsdatum via de procedures beschreven in Sectie 1(D)(iii) (Annulering van Abonnement).
 • U GAAT ERMEE AKKOORD OM GESCHILLEN TE ARBITREREN IN PLAATS VAN NAAR DE RECHTER TE GAAN, zoals uiteengezet in Sectie 7 (Arbitrage en Geschillenbeslechting).
 • Uw gebruik van de Diensten is AS IS, zonder garantie en leidt niet tot aansprakelijkheid voor ons zoals uiteengezet in Sectie 8 (Disclaimer van Verklaringen en Garanties) en Sectie 9 (Beperkingen van Aansprakelijkheid).

Inhoudsopgave

1. Accounts, Wachtwoorden en Betalingen

2. Eigendom en Licentie van Diensten

3. Inhoud die U Indient

4. Beperkingen voor Gebruik van Diensten en Inhoud

5. Linken naar en van Onze Diensten

6. Toepasselijk Recht

7. Arbitrage en Geschillenbeslechting

8. Disclaimer van Verklaringen en Garanties

9. Beperkingen van Aansprakelijkheid

10.Vrijwaring

11.Inbreukbeleid en Rapportageprocedure

12.Draadloze Functies

13.Indienen van Feedback

14.Algemene Bepalingen

1. Accounts, Wachtwoorden en Betalingen

A. Accounttypes

Een Gebruiker kan een aantal van onze Diensten gratis gebruiken en zich ook abonneren om lid te worden. Een Gebruiker hoeft geen Lid te zijn om onze Diensten te gebruiken. Een Lid dat zich abonneert op een van onze Accounts kan een groter portfolio van onze Diensten gebruiken, afhankelijk van de toepasselijke abonnementsvoorwaarden voor het Account. De bepalingen van dit beleid zijn van toepassing op alle accounts.

Ledenaccounts

Ledenaccounts zijn accounts die door ons of via een van onze dochterondernemingen worden aangeboden en die zijn ontworpen voor thuisgebruik en die niet zijn geclassificeerd als een van de andere soorten accounts die in deze Voorwaarden worden genoemd. Een Ledenaccount is beschikbaar voor gebruik door één Gebruiker.

Cadeau-accounts

We bieden de mogelijkheid om voorafbetaalde, niet-restitueerbare en niet-overdraagbare toegang tot een Lidmaatschapsaccount cadeau te doen (Cadeau-account). Zie ons Beleid voor Cadeaulidmaatschap Service voor de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

B. Wachtwoorden en Accounttoegang

Elke Account heeft één aangewezen Gebruiker die een persoon moet zijn die de wettelijke leeftijd heeft bereikt volgens de wetten die van toepassing zijn op de locatie waar de persoon woont en die op wettige wijze een contract kan aangaan. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en Accountgegevens. U stemt ermee in dat: (a) u volledige en nauwkeurige registratie-informatie verstrekt over uzelf en elke persoon die u toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw Account en dat u uw Account-informatie up-to-date houdt; (b) u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account; (c) u ons onmiddellijk op de hoogte stelt van ongeautoriseerd gebruik van uw Account; (d) wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw Account en wachtwoord; en (e) u uw Account of enige Accountrechten niet zult verkopen, overdragen of toewijzen. Als we vernemen dat een niet in aanmerking komende Gebruiker een Account heeft aangemaakt, kunnen we bevestiging vragen van de status van de Gebruiker of de Account deactiveren, zonder kennisgeving aan de niet in aanmerking komende Gebruiker.

C. Accountregistratie

Een Gebruiker moet een Account registreren door: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door ons registratieformulier; en (b) het onderhouden en onmiddellijk bijwerken van de Registratiegegevens om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, zullen we uw account opschorten of beëindigen en elke vorm van huidig of toekomstig gebruik van de Dienst.

D. Accountkosten

Voor bepaalde soorten Accounts kunnen wij kosten in rekening brengen, zoals Account- of abonnementskosten. Alle kosten zijn verschuldigd in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de vergoeding of de kosten verschuldigd worden. We kunnen promotionele proefabonnementen aanbieden om gratis of tegen speciale gereduceerde prijzen toegang te krijgen tot de Diensten. Als u zich aanmeldt voor een proefabonnement, worden uw rechten om de Diensten te gebruiken beperkt door de voorwaarden van een dergelijke proefperiode en worden deze beëindigd of verlengd volgens de voorwaarden van uw proefabonnement en/of eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. Houd er rekening mee dat we geen prijsbescherming of restitutie bieden voor bestaande abonnees in het geval van een prijsdaling of promotie-aanbod voor nieuwe abonnees. Als u enige kosten niet betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang meer krijgt tot de Diensten of deze niet kunt gebruiken.

(i) Toestemming om Kosten in Rekening te brengen voor Diensten

U moet een creditcard of een ander door ons geaccepteerd betaalmechanisme gebruiken (bijvoorbeeld PayPal, Apple's iTunes Store, enz.) (Betaalmechanisme) om een betaald Account te activeren en te onderhouden. U geeft ons toestemming om kosten bij u in rekening te brengen via het Betaalmechanisme dat u gebruikt bij het registreren voor een Account. U bent ook verantwoordelijk voor de kosten (inclusief toepasselijke belastingen) voor alle producten of diensten die u bestelt en die via de Diensten te koop worden aangeboden. Alle genoemde prijzen voor producten of diensten zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld. Houd er rekening mee dat we stappen kunnen ondernemen om uw Betaalmechanisme te verifiëren, wat het initiëren van een kleine (meestal ongeveer $ 1,00) autorisatie voor uw Betaalmechanisme kan inhouden, zelfs als u een gratis proefperiode ontvangt. Deze testautorisatie zal onmiddellijk worden teruggedraaid binnen de tijdsperiode vereist door de regels van het betalingsnetwerk. Als we geen betaling ontvangen via het Betaalmechanisme dat u gebruikt, stemt u ermee in om alle hieronder verschuldigde bedragen op ons verzoek te betalen en bent u als enige verantwoordelijk voor eventuele geschillen met uw betalingsprovider. Mocht het aangeboden Betaalmechanisme in eerste instantie worden geweigerd vanwege onvoldoende saldo of om een andere reden, dan behouden wij ons het recht voor om te proberen het Betaalmechanisme volledig of in kleinere termijnen van de aanvankelijk gemaakte kosten in rekening te brengen voor de duur van het door u geselecteerde Accountabonnement en voor maximaal tot nog eens 90 dagen. Er wordt niet meer in rekening gebracht dan het bedrag waarvoor u uw Accountabonnement heeft aangeschaft. U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten voor rood staan en/of boetes die door uw betalingsprovider kunnen worden opgelegd. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener om namens ons betalingen te verwerken. U erkent en gaat ermee akkoord dat in het geval dat de externe betalingsverwerker een datalek ondervindt dat uw gegevens buiten onze schuld aantast, wij op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u zijn voor een dergelijke inbreuk.

(ii) Abonnement en Verlenging

Door een Ledenaccount te activeren, gaat u ermee akkoord dat wij uw abonnement automatisch kunnen verlengen voor dezelfde abonnementsperiode op de volgende dag nadat uw vorige abonnement is afgelopen. U geeft ons toestemming om u de abonnementstermijn in rekening te brengen, tenzij u uw Account vóór de verlengingsdatum annuleert via de procedures die worden beschreven in de sectie Annuleren van Abonnement hieronder. Wij brengen u elk jaar, elke maand of een andere toepasselijke periode (afhankelijk van de door u geselecteerde termijn) via het Betaalmechanisme de op dat moment geldende prijs in rekening.

(iii) Annulering van Abonnement

Tenzij u uw abonnement(en) via de iTunes Store of de Amazon Appstore heeft aangeschaft, kunt u, om een abonnement te annuleren en toekomstige kosten te vermijden, een dergelijk abonnement vóór de verlengingsdatum opzeggen via het Accountgedeelte op onze Thuispagina of door contact op te nemen met ons Ledenondersteuningsteam. Als u contact opneemt met ons Ledenondersteuningsteam, weet dan dat we verzoeken binnen 12-24 kantooruren proberen af te handelen; wij kunnen echter niet garanderen dat uw annulering binnen die tijd wordt geregistreerd. Als u onze app heeft gedownload via de iTunes Store of Amazon Appstore, moet u de annuleringsinstructies volgen die worden verstrekt in de iTunes Store of Amazon Appstore, naar gelang van toepassing. Voor alle Accounts geldt dat u toegang blijft houden tot uw Account gedurende de periode waarvoor vooraf is betaald. Nadat u uw Account heeft opgezegd, brengen wij u geen abonnementskosten in rekening na het verlopen van uw dan geldende abonnement. Houd er rekening mee dat wij geen volledige of gedeeltelijke restitutie bieden voor vooruitbetaalde bedragen. In ieder geval kunt u de Diensten blijven gebruiken gedurende de rest van de abonnementsperiode waarvoor u al heeft betaald.

E. Promotiecodes

We kunnen, naar eigen goeddunken, Promotiecodes creëren die kunnen worden ingewisseld voor gratis tijd, kortingen op onze abonnementen, geschenken, Diensten of andere functies of voordelen gerelateerd aan onze Diensten. Op deze Promotiecodes en speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden van elke aanbieding van toepassing, zoals beschreven in de betreffende advertentie, evenals de voorwaarden die hier worden verstrekt. We honoreren alleen onze eigen Promotiecodes die naar u zijn verzonden via onze eigen goedgekeurde communicatiekanalen.

Promotiecodes: (i) zijn alleen beschikbaar voor Gebruikers met een Ledenaccount; (ii) moeten op een wettige manier worden gebruikt en alleen voor het beoogde publiek en doel; (iii) kunnen slechts één keer per Account worden ingewisseld, (iv) mogen niet worden gecombineerd met andere Promotiecodes; (v) indien ingewisseld op één Ledenaccount, mogen ze niet worden overgedragen naar een ander Ledenaccount; (vi) tenzij we dit uitdrukkelijk autoriseren, mogen ze op geen enkele manier worden gedupliceerd, verkocht of overgedragen, of beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek (gepost op een openbaar forum of anderszins); (vii) kunnen op elk moment en om welke reden dan ook door ons worden uitgeschakeld of ingetrokken zonder aansprakelijkheid; (viii) mogen niet worden ingewisseld voor contant geld, cadeaubonnen, kasequivalenten of dubbele voordelen, noch mogen ze worden ingewisseld voor andere abonnementen of Diensten, of extra tijd op onze abonnementen of Diensten; en (ix) kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt.

2. Eigendom en Licentie van Diensten

A. Eigendom

Tussen ons en u zijn de Diensten (inclusief eerdere, huidige en toekomstige versies) eigendom van ons en worden deze beheerd door ons en wordt hun Inhoud in de grootst mogelijke mate beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, handelsopmaak, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten en -wetten. Inhoud betekent alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computercode die worden weergegeven op of beschikbaar zijn via de Diensten en het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, expressie en rangschikking van dergelijke materialen, inclusief, zonder beperking, (i) materialen en andere items die betrekking hebben op ons en onze producten en diensten, inclusief, zonder beperking, alle activiteiten, printables, karakters, foto's, audioclips, geluiden, afbeeldingen, video's en animatie; (ii) handelsmerken, logo's, handelsnamen, dienstmerken en handelsidentiteiten van verschillende partijen, waaronder de onze (gezamenlijk Handelsmerken); en (iii) andere vormen van intellectueel eigendom.

B. Beperkte Licentie

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, uw gebruik van onze Diensten en/of uw betaling van toepasselijke abonnementskosten, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-toewijsbare en niet-overdraagbare licentie (Licentie) voor het openen, weergeven, bekijken, gebruiken, afspelen en/of afdrukken van één exemplaar (met uitzondering van bepaalde afdrukbare activiteiten die beschikbaar zijn gesteld via de Diensten, die aangeven dat ze meerdere keren kunnen worden afgedrukt) van de Inhoud op een pc, mobiele telefoon of ander draadloos apparaat, of ander apparaat met internetverbinding (elk een Internetapparaat) uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Licentie geeft u geen enkel eigendom van, of enig ander intellectueel eigendomsbelang in, enige Inhoud of de Diensten, en u kunt de Inhoud of de Diensten niet anderszins gebruiken zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan ons en/of onze licentiegevers en andere derde partijen. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden of met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, mag geen enkel onderdeel van de Diensten en geen enkele Inhoud worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, vertaald, verzonden, uitgezonden, verkocht, in licentie gegeven, of anderszins worden geëxploiteerd voor welk doel dan ook. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud of de Diensten voor welk doel dan ook is verboden.

U stemt ermee in de Inhoud op geen enkele manier of in welke vorm dan ook te wijzigen, noch gewijzigde versies van de Inhoud te gebruiken, inclusief (zonder beperking) met het doel ongeautoriseerde toegang tot de Dienst te verkrijgen. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Dienst dan via de interface die door Chess.com wordt aangeboden voor gebruik bij toegang tot de Dienst. Deze licentie kan door ons te allen tijde vrijelijk worden ingetrokken.

U stemt ermee in onze handelsmerken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming.

C. User Game Activity (UGA)

Onze Diensten omvatten ook het genereren en bijhouden van een overzicht van de spelactiviteit, geschiedenis, statistieken, archief en een openbaar spelverslag van elke gebruiker. Wanneer u een schaakpartij speelt via de Dienst, kan een overzicht van de spelactiviteit in een dergelijke schaakpartij (“UGA“) beschikbaar zijn voor u, andere gebruikers en het publiek, in bepaalde formaten, inclusief maar niet beperkt tot Portable Game Notation (ook bekend als PGN), Forsyth-Edwards Notation (ook bekend als FEN), GIF en/of JPEG. De UGA kan bepaalde inhoud van u bevatten (bijv. uw gebruikersnaam, profielfoto en land), die onderhevig is aan de licentieverlening in de sectie getiteld "Licentie voor Toegang tot en Gebruik van de UGA“ hieronder.

Dit record van uw UGA is openbaar beschikbaar en kan door iedereen worden geopend, gebruikt en inkomsten ermee worden gegenereerd voor een aantal doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het publiceren van afbeeldingen van uw UGA in bijvoorbeeld blogs, video's, posts op sociale media, partijverzamelingen of het maken van NFT's.

D. Licentie voor Toegang tot en Gebruik van de UGA

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve licentie voor toegang, weergave en gebruik van de UGA, inclusief de UGA van bepaalde partijen die door andere gebruikers op de Dienst worden gespeeld; op voorwaarde echter dat die licentie onderworpen is aan deze Overeenkomst en geen enkel recht inhoudt om: (a) deze te verkopen, door te verkopen of commercieel te gebruiken; (b) te verbergen, verwijderen, wijzigen of anderszins afgeleid gebruik te maken van de UGA, of een deel daarvan; (c) datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken; (d) enig deel van de UGA te downloaden (anders dan paginacaching); behalve zoals uitdrukkelijk door ons toegestaan; en (f) de UGA anders te gebruiken dan voor de beoogde doeleinden. De UGA kan onze handelsmerken, dienstmerken, logo's, handelsnamen, afbeeldingen, gebruikersinterface, ontwerp en/of andere eigendomsaanduidingen van Chess.com bevatten. U erkent dat niets in deze licentie zal worden geïnterpreteerd om u enig recht te verlenen op dergelijke merken of ontwerpen die kunnen worden weergegeven of opgenomen in een UGA, behalve het recht om ze weer te geven zoals opgenomen in de UGA, onderhevig aan de beperkingen in deze Overeenkomst.

3. Inhoud die U Indient

We kunnen de opname, indiening of distributie toestaan van illustraties, audio, video of andere Inhoud die door Gebruikers is gemaakt (User-Generated Content) op of via de Diensten. Als u een Volwassene bent, stemt u in met de publicatie van alle aanbevelingen die u naar ons stuurt, samen met uw naam en andere informatie die u verstrekt in verband met een dergelijke aanbeveling.

U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, tags of ander materiaal, zowel openbaar gepost of privé verzonden, alleen de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Chess.com, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u via de Dienst uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Wij hebben geen controle over de Inhoud die via de Dienst wordt geplaatst en garanderen als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Inhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Dienst onbedoeld kunt worden blootgesteld aan Inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud geplaatst, per e-mail verzonden, uitgezonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst.

U erkent dat Chess.com al dan niet van tevoren inhoud kan screenen, maar dat Chess.com en zijn vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken enige inhoud die beschikbaar is via de Dienst van tevoren te screenen, te weigeren of te verplaatsen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Chess.com en onze vertegenwoordigers het recht om enige inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Overeenkomst of die anderszins aanstootgevend is. We kunnen om welke reden dan ook inhoud op de Dienst verwijderen en kan gebruikers op elk moment schorsen of beëindigen of gebruikersnamen terugeisen zonder aansprakelijkheid jegens u. We behouden ons ook het recht voor om informatie te bekijken, te lezen, te bewaren en vrij te geven, zoals wij redelijkerwijs nodig achten om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) deze Overeenkomst toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) te reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van Chess.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

Wij zullen en kunnen geen Inhoud monitoren die door andere gebruikers is gegenereerd. Wij garanderen niet de geschiktheid van door gebruikers gegenereerde inhoud voor andere gebruikers, inclusief u.

U begrijpt dat de Dienst en de software die in de Dienst zijn ingebed, beveiligingscomponenten kunnen bevatten waarmee digitale materialen kunnen worden beschermd, en dat het gebruik van deze materialen onderhevig is aan gebruiksregels die zijn opgesteld door Chess.com en/of contentproviders die inhoud aan de Dienst leveren. Dergelijke ingebedde software kan cookies bevatten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

U mag niet proberen om de gebruiksregels die in de Dienst zijn ingebed op te heffen of te omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van het materiaal dat op de Dienst wordt aangeboden, geheel of gedeeltelijk, is strikt verboden.

Chess.com claimt geen eigendom van Inhoud of door gebruikers gegenereerde Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op de Dienst. U verleent ons echter een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, niet-exclusieve licentie, met recht op sublicentie, voor het gebruiken, distribueren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, verzenden, publiekelijk uitvoeren en publiekelijk weergeven van alle Inhoud en door gebruikers gegenereerde Inhoud die u indient of beschikbaar stelt voor opname op openbaar toegankelijke delen van de Dienst en om dergelijke inhoud op te nemen in andere werken in elk formaat of medium dat nu bekend is of later ontwikkeld wordt. Een dergelijke licentieverlening blijft bestaan nadat u uw Chess.com-account heeft verwijderd of als wij uw Chess.com-account op een andere manier uitschakelen, opschorten of beëindigen overeenkomstig deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid: deze licentieverlening omvat het recht, met het recht op sublicentie, om Inhoud, partijen, opmerkingen, gebruikersnamen of andere UGA die aan uw account (zoals hieronder gedefinieerd) is gekoppeld en/of uw Inhoud (bijvoorbeeld de gebruikersnaam van uw Chess.com-account, profielfoto en land) te publiceren, opnieuw te gebruiken of er inkomsten mee te genereren. Wij kunnen dergelijke rechten in sublicentie geven aan derden; wij kunnen dit recht bijvoorbeeld in sublicentie geven op Verbonden Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Door het plaatsen of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud via de Diensten (inclusief de profielfoto van uw Chess.com-account), verklaart u dat u over alle rechten, licenties, toestemmingen, machtigingen, bevoegdheden en autoriteit beschikt die nodig zijn om de rechten voor dergelijke Inhoud te verlenen.

Het opnemen, doorgeven en delen van video's over het gebruik van de Chess.com-interface (bijvoorbeeld in video's voor YouTube, op Twitch, enz.) is toegestaan, op voorwaarde dat ons logo in de interface wordt weergegeven en voor niet-commercieel gebruik. Het opgenomen materiaal is eigendom van de maker, hoewel de interface, het ontwerp en het artwork ons eigendom blijven. Wij behouden ons echter het recht voor om onze toestemming aan u om ons eigendom te gebruiken op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken in te trekken.

4. Beperkingen voor Gebruik van Diensten en Inhoud

A. Account Restricties

Chess.com kan algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximale aantal dagen dat e-mailberichten, berichten op het prikbord of andere geüploade Inhoud door de Dienst worden bewaard, het maximale aantal e-mailberichten dat kan worden verzonden vanaf of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale grootte van elk e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op de Dienst, de maximale schijfruimte die aan u wordt toegewezen op onze servers en het maximale aantal keren dat (en de maximale duur waarvoor) u toegang hebt tot de Dienst in een bepaalde periode. Chess.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of het niet opslaan van berichten en andere uitingen of andere Inhoud die door de Dienst wordt onderhouden of verzonden. Wij behouden ons het recht voor om accounts die gedurende een langere periode inactief zijn op te heffen.

Bovendien kunnen we met betrekking tot het Fair Play-beleid ook algemene praktijken en limieten vaststellen met betrekking tot het gebruik van uw account, inclusief maar niet beperkt tot: het controleren van uw partijgegevens en -gedrag en, wanneer wij uw gedrag verdacht vinden, het beperken van uw spel, u verwijderen uit een evenement of voorkomen dat u deelneemt aan een evenement. Andere voorbeelden van onze algemene praktijken met betrekking tot het gebruik van uw account bij het verdacht vinden van uw gedrag, zijn onder meer het publiek laten weten dat uw account of spel wordt beoordeeld en het openbaar maken van alle communicatie tussen ons en u met betrekking tot onze vaststelling dat uw gedrag verdacht is. Voor alle duidelijkheid: Wij hebben volledige discretie met betrekking tot uw account en gerelateerde communicatie wanneer wij uw gedrag in enig opzicht verdacht vinden.

Chess.com behoudt zich het recht voor om deze algemene praktijken en limieten van tijd tot tijd te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

B. Beëindiging van Account

Wij kunnen, met of zonder reden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw account, elk bijbehorend e-mailadres en toegang tot de Dienst onmiddellijk beëindigen, opschorten, uitschakelen of verwijderen. Naleving van deze Overeenkomst of het Andere Beleid vormt geen belofte of garantie van toekomstige toegang tot de Dienst. Reden voor een dergelijke beëindiging kan zijn, maar is niet beperkt tot, (a) inbreuken op of schendingen van deze Overeenkomst of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf geïnitieerde verwijderingen van accounts), (d) stopzetting of materiële wijziging van de Dienst (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwesties of problemen, (f) langdurige perioden van inactiviteit, (g) betrokkenheid door u bij frauduleuze of illegale activiteiten, en/of (h) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de Diensten. Indien beëindigd voor acties die daadwerkelijke, compensabele schade aan ons veroorzaken (bijvoorbeeld deelname aan een datalek van Chess.com), zullen wij beschikken over alle rechten en rechtsmiddelen tegen u, inclusief het zoeken naar rechtsmiddelen via de rechtbanken van de staat van Utah of anderszins.

Beëindiging van uw Chess.com-account kan inhouden dat wij de volgende maatregelen nemen: (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Diensten, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en inhoud die zijn gekoppeld aan of binnen uw account (of een deel daarvan), (c) het blokkeren van verder gebruik van de Diensten, (d) als u het Fair Play-beleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens schending van het Fair Play-beleid, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam), (e) als u het Fair Play-beleid schendt tijdens het spelen van een evenement, kan de organisator van het evenement u diskwalificeren voor het evenement omdat uw Chess.com-account is gesloten wegens een schending van het Fair Play-beleid, en (f) als u het Gemeenschapsbeleid schendt, het labelen van uw account als gesloten wegens misbruik, evenals verwijdering van uw profielavatar, naam en persoonlijke informatie uit het account (maar met behoud van de gebruikersnaam).

Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen naar ons eigen goeddunken zullen plaatsvinden en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account, een bijbehorend e-mailadres of toegang tot de Diensten. Er is geen recht om in beroep te gaan tegen de beëindiging van een Chess.com-account tenzij wij, naar eigen goeddunken, besluiten een dergelijk beroep toe te staan. Als u onderworpen bent aan de AVG of als u woonachtig bent in de staat Californië, beëindigt de beëindiging van uw Chess.com-account niet uw recht om een kopie te ontvangen van, of om de verwijdering aan te vragen van, de persoonlijke gegevens die wij voor u bewaren of verwerken.

C. Gebruikersgedrag

U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor:

 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van enige Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, privacy schendend of haatdragend is, of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die advertenties van welke aard dan ook bevatten, inclusief religieuze, politieke of wervingsberichten voor Chess.com-groepen, clubs, blogs of enige andere inhoud op Chess.com of elders;
 • opmerkingen, tekst, berichten of links in de forums of openbare opmerkingen plaatsen die niet relevant zijn voor het doel en de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, partij, artikel, blog of forumonderwerp;
 • dreigen met geweld tegen iemand anders of ervoor pleiten om jezelf iets aan te doen;
 • stalken“ of anderszins iemand lastigvallen;
 • zich uitgeven voor een persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Chess.com, of ten onrechte uw band met een persoon of entiteit voorstellen of anderszins uw band met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 • het vervalsen van headers of het anderszins manipuleren van identifiers om de herkomst van enige Inhoud die wordt verzonden via de Dienst te maskeren;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud waarvan u niet het recht heeft om die beschikbaar te stellen krachtens enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud die de persoonlijke informatie van iemand anders bevat zonder diens toestemming of die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail,“ “spam,“ “kettingbrieven,“ “piramidespelen,“ of enige andere vorm van werving, behalve op de plaatsen die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 • het gebruik, reproduceren of verwijderen van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, slogans, logo's, afbeeldingen of andere eigendomsaanduidingen die op of via de Diensten worden weergegeven;
 • enig materiaal uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • het normale verloop van de dialoog verstoren of anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real-time uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 • toegang krijgen tot of gebruik maken van de Diensten op een manier die de Diensten of servers of netwerken verbonden met de Diensten of de toegang tot of het gebruik van de Diensten door een andere partij zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen, belemmeren of verstoren;
 • niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn aangesloten op de Diensten;
 • downloaden, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, dupliceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken van, of te koop aanbieden van informatie op, of verkregen van of via, de Diensten, met uitzondering van tijdelijke bestanden die automatisch door uw webbrowser in de cache opgeslagen worden voor weergavedoeleinden, of zoals anderszins uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst;
 • de Diensten (inclusief elk onderliggend idee of algoritme) dupliceren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of decoderen, of proberen iets dergelijks te doen;
 • automatiseringssoftware (bots), hacks, aanpassingen (mods) of andere niet-geautoriseerde software van derden gebruiken die is ontworpen om de Diensten te wijzigen;
 • toegang verkrijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Diensten, de computersystemen van Chess.com of de technische leveringssystemen van onze providers;
 • onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van enig systeem of netwerk of het schenden of omzeilen van beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • enige robot, spider, site search/retrieval-applicatie of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de Diensten of de inhoud ervan op te halen, te indexeren, te “data minen“ of op enige manier te reproduceren of te omzeilen;
 • bestellingen herhaaldelijk annuleren in strijd met ons terugbetalingsbeleid;
 • het opzettelijk of onopzettelijk schenden van toepasselijke lokale, statelijke, nationale of internationale wetten en alle regelgeving die kracht van wet heeft;
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers verzamelen of opslaan in verband met het verboden gedrag en de activiteiten zoals uiteengezet in de bovenstaande paragrafen en/of
 • toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst.

U stemt ermee in geen enkel onderdeel van de Diensten (met inbegrip van uw Chess.com-gebruikersnaam), gebruik van de Diensten of toegang tot de Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw Chess.com-account niet overdraagbaar is.

Naleving van de bovenstaande regels en voorschriften vormt geen garantie voor blijvende toegang tot de Diensten of het gebruik van Chess.com. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot Chess.com en/of de Diensten op enig moment te beperken of te beëindigen.

D. Internationaal Gebruik

Deze Diensten worden geleverd door Chess.com vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten van Amerika. Wij garanderen niet dat de Diensten geschikt of beschikbaar zijn op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. U verklaart en garandeert dat u niet staat vermeld op enige lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte entiteiten.

5. Linken naar en van Onze Diensten

A. Linken naar of Framen van Onze Diensten

Wanneer u een link naar onze Diensten maakt, moet u zich aan de volgende vereisten houden: (i) de link naar de Diensten mag de goodwill die verband houdt met een van onze Handelsmerken, producten, diensten en/of intellectuele eigendomsrechten niet beschadigen, in diskrediet brengen, valse informatie erover presenteren of aantasten; (ii) de link naar de Diensten mag niet de valse schijn wekken dat uw website en/of organisatie wordt gesponsord door, onderschreven door, gelieerd aan of geassocieerd met ons; en (iii) u mag niet naar de Diensten linken vanaf een website die onwettig, beledigend, onfatsoenlijk of obsceen is; die geweld of illegale handelingen bevordert; die uitingen van racisme bevat; die lasterlijk, schandalig of opruiend is; of die wij anderszins naar eigen goeddunken ongepast achten. Met inachtneming van dezelfde beperkingen mag u ook onze handelsmerken, logo's of andere bedrijfseigen informatie, inclusief de afbeeldingen op de Diensten, de inhoud van enige tekst of de lay-out of het ontwerp van enige pagina, of formulier op een pagina, op de Diensten, gebruiken of framen of insluiten met framingtechnieken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het linken naar of het framen van de Diensten om welke reden dan ook te verbieden, zelfs als het linken of framen voldoet aan de hierboven beschreven vereisten.

B. Verbonden Diensten van Derden

Bepaalde Verbonden Diensten kunnen functionaliteit bevatten waarbij u uw Chess.com-account kunt koppelen aan uw account op een dergelijke Verbonden Dienst of anderszins uw Chess.com-accountreferenties kunt gebruiken om u aan te melden bij een dergelijke Verbonden Dienst. Als u dit doet, erkent u en gaat u ermee akkoord dat bepaalde gegevens van uw Chess.com-account kunnen worden gedeeld met de aanbieder van een dergelijke Verbonden Dienst in verband met uw account op een dergelijke Verbonden Dienst (bijv. gebruikersnaam, profielfoto, naam, e-mailadres, land, enz.). Uw inloggegevens en wachtwoord worden niet gedeeld. U bent uiteraard onderworpen aan hun afzonderlijke Servicevoorwaarden, Privacybeleid en ander bestuur. Chess.com is niet aansprakelijk voor uw interacties met een Verbonden Dienst.

Alle interacties, transacties en andere zaken die u heeft met derden die u op of via de Diensten aantreft (inclusief degene die zijn gekoppeld aan de Diensten) vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partij (inclusief kwesties met betrekking tot betalingen, levering van goederen, en garanties), en wij wijzen alle aansprakelijkheid in verband met dergelijke transacties af.

6. Toepasselijk Recht

DEZE VOORWAARDEN, EN EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN, ZULLEN VALLEN ONDER EN WORDEN GEÏNTERPRETEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN VAN DE STAAT UTAH, ZONDER OVERWEGING VAN HAAR RICHTLIJNEN INZAKE STRIJDIGE WETGEVING.

7. Arbitrage en Geschillenbeslechting

DEZE VOORWAARDEN VEREISEN ONS BEIDEN OM ALLE GESCHILLEN DIE WE MET ELKAAR HEBBEN TER ARBITRAGE VOOR TE LEGGEN EN WIJ ZIEN BEIDEN AF VAN DE MOGELIJKHEID OM CLAIMS TEGEN ELKAAR VOOR DE RECHTER IN TE DIENEN, OM GESCHILLEN DOOR EEN RECHTER OF JURY TE LATEN HOREN, OF OM CLAIMS TEGEN ELKAAR IN TE DIENEN IN EEN CLASS ACTION OF REPRESENTATIVE ACTION FORMAT.

LEES DEZE ARBITRAGE- EN GESCHILLENBESLECHTINGSBEPALING ZORGVULDIG OM UW RECHTEN TE BEGRIJPEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE CLAIM DIE U IN DE TOEKOMST MOGELIJK HEEFT, OP INDIVIDUELE BASIS MOET WORDEN OPGELOST VIA BINDENDE ARBITRAGE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AFZIET VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES. DE RECHTEN DIE U ZOU HEBBEN ALS U NAAR DE RECHTBANK ZOU GAAN, ZOALS "DISCOVERY" OF HET RECHT OM IN BEROEP TE GAAN, KUNNEN MOGELIJK BEPERKTER ZIJN OF BESTAAN MOGELIJK NIET.

ZIE SUB-PARAGRAAF F HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE OVER HOE U ZICH KUNT AFMELDEN VOOR VERPLICHTE ARBITRAGE.

Als zich een controverse, beschuldiging of claim op grond van enige rechtstheorie voordoet, inclusief maar niet beperkt tot wettelijke claims op federaal of staatsniveau, common law-claims, inclusief claims gebaseerd op een onrechtmatige daad, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of contract, voortkomend uit of verbandhoudend met de Diensten of deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie, vorming of de geldigheid daarvan, en de kwestie van arbitrabiliteit (gezamenlijk het Geschil), dan gaan we beiden akkoord met het volgende oplossingsproces met betrekking tot het Geschil. Over alle kwesties moet de arbiter beslissen, inclusief kwesties met betrekking tot de reikwijdte, gewetensvolheid, scheidbaarheid en afdwingbaarheid van deze arbitrageovereenkomst. De partijen erkennen dat deze Voorwaarden het bewijs vormen van een transactie in de interstatelijke handel. Niettegenstaande het materiële recht dat van toepassing is op elke arbitrage, wordt elke arbitrage die wordt uitgevoerd op grond van deze Voorwaarden, beheerst door de Federal Arbitration Act, en de Federal Arbitration Act regelt de interpretatie en handhaving van deze overeenkomst tot arbitrage.

Om een Geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen, komen we beiden overeen om het Geschil eerst gedurende ten minste 30 dagen informeel te bespreken. Om dit te doen, moet de partij die het Geschil aan de orde wil stellen eerst een kennisgeving naar de andere partij sturen die (1) een beschrijving van het Geschil en (2) een voorgestelde oplossing moet bevatten (samen de Kennisgeving van het Geschil). Als u een Geschil wilt voorleggen, moet u uw Kennisgeving van het Geschil per aangetekende post sturen naar het adres dat hieronder in Subparagraaf J) wordt vermeld. Als we uw Kennisgeving van het Geschil vervolgens met u willen bespreken, nemen we contact met u op via de contactgegevens die bij uw Kennisgeving van het Geschil zijn vermeld. Als wij een Geschil willen voorleggen, sturen wij u onze Kennisgeving van het Geschil naar het e-mailadres dat wij voor u hebben geregistreerd. Als we geen geldig e-mailadres van u hebben geregistreerd, sturen we u onze Kennisgeving van het Geschil op een manier die voldoet aan de procesregels in de staat Utah.

Als u en wij niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving van Geschil tot een overeengekomen oplossing komen, dan komen we beiden overeen dat het Geschil uitsluitend zal worden opgelost door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende Consumer Arbitration Rules van de American Arbitration Association (AAA). De arbitrage zal worden gehoord en beslist door één enkele neutrale arbiter die advocaat of gepensioneerd rechter is, die de procedure zal uitvoeren in overeenstemming met de Consumer Arbitration Rules van de AAA. Bij het oplossen van het Geschil zal de arbiter rekening houden met het toepasselijk recht, de bepalingen van deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, en met alle feiten die zijn gebaseerd op het dossier en op geen enkele andere basis, en zal hij een met redenen omkleed besluit uitvaardigen. Als een partij het Geschil op de juiste wijze voorlegt aan de AAA voor arbitrage en de AAA niet bereid of niet in staat is om binnen 60 dagen na de indiening van een “verzoek om arbitrage” een hoorzittingsdatum vast te stellen, kan elke partij ervoor kiezen om de arbitrage te laten uitvoeren door Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (JAMS), en bepaald door één enkele neutrale arbiter die advocaat of gepensioneerd rechter is, met behulp van de Streamlined Arbitration Rules and Procedures van JAMS, of door een andere arbitrage-administratiedienst waarmee u en wij instemmen. U kunt als volgt AAA- en JAMS-procedures, regels en kosteninformatie verkrijgen:

AAA: 800.778.7879 / JAMS: 800.352.5267

http://www.adr.org http://www.jamsadr.com

A. Aard, Beperkingen en Locatie van Alternatieve Geschillenbeslechting

Bij arbitrage zal de arbiter, net als bij een rechtbank, het voorgelegde Geschil oplossen en een beslissing nemen in overeenstemming met deze Sectie 7. Echter, BIJ ARBITRAGE IS ER GEEN RECHTER OF JURY; DE ARBITRAGEPROCEDURE EN DE ARBITRAGE ZIJN ONDERWORPEN AAN BEPAALDE VERTROUWELIJKHEIDSREGELS; EN DE RECHTERLIJKE TOETSING VAN DE ARBITRAGE-UITKOMST IS BEPERKT. Alle partijen bij de arbitrage hebben het recht zich, op eigen kosten, te laten vertegenwoordigen door een advocaat of andere raadsman van hun keuze. We zijn het er beiden over eens dat hoorzittingen in het kader van de arbitrage virtueel zullen plaatsvinden. U en wij zullen de administratieve honoraria en andere kosten van de arbiter betalen in overeenstemming met de toepasselijke arbitrageregels, maar indien toepasselijke arbitrageregels of wetten vereisen dat wij een groter deel of al deze honoraria en kosten betalen om deze Sectie 7 afdwingbaar te maken, dan hebben wij het recht om ervoor te kiezen de honoraria en kosten te betalen en tot arbitrage over te gaan. "Discovery" is toegestaan overeenkomstig de toepasselijke arbitrageregels. De beslissing van de arbiter moet bestaan uit een schriftelijke verklaring waarin de strekking van elke claim van het Geschil wordt vermeld en moet een verklaring bevatten van de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de beslissing en eventuele toekenning (indien van toepassing) is gebaseerd. Een oordeel over de arbitragebeslissing en de toekenning (indien van toepassing) kan worden voorgelegd aan elke rechtbank die jurisdictie heeft over de partijen.

B. Kleine Claims Zijn Uitgesloten

Als uitzondering op bindende arbitrage behouden wij ons beiden het recht voor om enig Geschil dat binnen de jurisdictie van die rechtbank valt en op individuele (niet-collectieve) basis plaatsvindt, voor te leggen aan een rechtbank voor geringe vorderingen in Utah County, Utah. Wij zullen geen arbitrage eisen in verband met een individueel Geschil dat u op de juiste wijze indient en vervolgt bij een rechtbank voor geringe vorderingen, zolang het Geschil alleen bij die rechtbank aanhangig is.

C. Voorlopige Maatregel

De voorgaande bepalingen van deze Sectie 7 zijn niet van toepassing op juridische stappen die door een van beide partijen worden ondernomen om een gerechtelijk bevel of andere billijke voorziening te zoeken in samenhang met een claim op intellectueel eigendom of een claim gerelateerd aan ongeoorloofde toegang tot gegevens via de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot patenten, auteursrechten, handelsmerken en handelsgeheimen, en claims met betrekking tot de toegang tot of het ophalen van gegevens via de Diensten met behulp van een geautomatiseerd proces zoals scraping).

D. Tijdstip van Claim

Om eventuele problemen tussen u en ons snel en direct op te lossen, komen u en het Bedrijf overeen dat een Kennisgeving van Geschil moet worden verzonden, of dat elke kleine claim of voorlopige voorziening die op grond van Sectie 7 is toegestaan, moet worden ingediend binnen een jaar na de gebeurtenissen waardoor het Geschil is ontstaan; anders wordt afstand gedaan van het Geschil.

E. Geen Class Actions.

U en het Bedrijf komen overeen dat ieder van ons alleen op individuele basis vorderingen tegen de ander mag instellen en niet als eiser of groepslid in een vermeende collectieve of representatieve actie of procedure. We zijn het er beiden verder over eens dat eventuele Geschillen alleen op individuele basis zullen worden beslecht en niet zullen worden geconsolideerd met andere arbitrages of andere procedures waarbij claims of controverses van een andere partij betrokken zijn. Ook kunnen de arbiter(s) alleen schadevergoeding toekennen (inclusief geldelijke, voorlopige en declaratoire schadevergoeding) ten gunste van de individuele partij die om schadevergoeding verzoekt en alleen voor zover dit nodig is om schadevergoeding te verlenen die noodzakelijk is voor de individuele claim(s) van die partij.

F. Opt-out

U kunt ervoor kiezen deze arbitrageovereenkomst te verwerpen door ons binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst akkoord gaat met deze Voorwaarden een schriftelijke Opt-Out-Kennisgeving (Opt-Out-Kennisgeving) te sturen. U moet de Opt-Out-Kennisgeving sturen naar het adres vermeld hieronder in subparagraaf J. Indien per post verzonden, moet de Opt-Out-Kennisgeving per aangetekende post worden verzonden en een poststempel hebben van uiterlijk 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst met deze Voorwaarden akkoord gaat. Om effectief te zijn, moet de Opt-Out-Kennisgeving uw naam, adres en handtekening bevatten. Als u zich afmeldt voor de arbitrageovereenkomst, blijven alle andere delen van de Voorwaarden op u van toepassing. Als u zich afmeldt voor deze arbitrageovereenkomst heeft dit geen invloed op eerdere, andere of toekomstige arbitrageovereenkomsten die u mogelijk met het Bedrijf sluit.

G. Overleving van de Arbitrageovereenkomst

U en het Bedrijf komen overeen dat de overeenkomst tot arbitrage ook van kracht blijft na de beëindiging van deze Voorwaarden en de beëindiging van elk lidmaatschap of account dat u bij het Bedrijf heeft.

H. Verbreking van de Arbitrageovereenkomst

Als de arbiter besluit dat het toepasselijk recht de afdwinging van een van de beperkingen van deze arbitrageovereenkomst met betrekking tot een bepaalde claim tot schadevergoeding uitsluit, dan zal die claim (en alleen die claim) van de arbitrage worden gescheiden en voor de rechter worden gebracht. Als bovendien enig deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet van toepassing wordt geacht, zal de rest van de arbitrageovereenkomst nog steeds als geldig en afdwingbaar worden beschouwd, niettegenstaande enige tegengestelde bepaling.

I. Alternatieve Geschillenbeslechting

Als uw geschil betrekking heeft op een constatering van Chess.com dat u het Fair Play-beleid hebt geschonden, kunt u, als u het niet voor arbitrage bij AAA wilt indienen, ervoor kiezen om het in plaats daarvan voor te leggen voor definitieve en bindende arbitrage aan een Fair Play Panel van Deskundigen. Chess.com heeft het exclusieve recht om dergelijke claims te beoordelen die zijn ingediend voor oplossing door het Fair Play Panel van Deskundigen, en heeft het recht om naar eigen goeddunken dergelijke claims voor arbitrage te accepteren of af te wijzen. Als we een dergelijke claim voor beslechting door een Fair Play Panel van Deskundigen afwijzen, kunt u nog steeds de Arbitrageprocedure gebruiken die hierboven wordt beschreven.

Dit panel zal zijn hoorzitting houden met behulp van AAA's Consumentenarbitrageregels, zoals gewijzigd door de Arbitragebepalingen in subparagraaf C hierboven.

Chess.com betaalt alle vergoedingen en kosten in verband met deze Fair Play Panel-procedure (behalve het honorarium van uw advocaat). Zowel u als Chess.com blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het honorarium van hun eigen advocaat, ongeacht wie gelijk krijgt in deze procedure.

Het Fair Play Panel zal bestaan uit drie personen die door u en Chess.com worden gekozen uit een panel van kandidaten, die elk ofwel een erkend expert zijn op het gebied van detectie van valsspelen bij schaken, ofwel minstens de titel hebben behaald (en momenteel bezitten) van Internationaal Meester. Het bijeenbrengen en samenstellen van een Fair Play Panel is volledig ter beoordeling van Chess.com en door u te onderwerpen aan de jurisdictie van het Fair Play Panel gaat u ermee akkoord dat zijn beslissing definitief en bindend is, zonder mogelijkheid tot beroep, tenzij Chess.com er naar eigen goeddunken voor kiest om een dergelijk beroep toe te staan.

J. Ons Contact om Geschillen te Melden

Chess.com LLC, Juridisch
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
Tel: 1 (800) 318-2827, toestel 121

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als toestemming van Chess.com voor de jurisdictie van een rechtbank met betrekking tot claims die geen verband houden met het gebruik van de Diensten of deze Voorwaarden. Als om welke reden dan ook een geschil tussen u en Chess.com voor de rechter wordt gebracht in plaats van in arbitrage, dan zijn de wetten van de Staat Utah en de FAA van toepassing, zonder rekening te houden met of toepassing van eventuele bepalingen inzake strijdige wetgeving, en zonder rekening te houden met uw staat of land van woonplaats.

Bovendien zal een dergelijk geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de U.S. District Court in Salt Lake County, Utah, of de Utah State District Court in Utah County, Utah, Verenigde Staten. U stemt in met de jurisdictie van en locatie in deze rechtbanken en ziet af van elk bezwaar dat het een lastig forum is.

8. Disclaimer van Verklaringen en Garanties

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN IS OP UW EIGEN RISICO.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS”, “AS AVAILABLE” EN “WITH ALL FAULTS” BASIS. Daarom, voor zover toegestaan door de wet, doen wij en ons moederbedrijf, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en elk van hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, leden, managers, aandeelhouders, agenten, verkopers, licentiegevers, licentiehouders, contractanten, klanten, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk, Chess.com), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hierbij afstand van enige verklaring, garantie, onderschrijving of belofte, expliciet of impliciet, met betrekking tot het volgende:

 1. de Diensten (inclusief de Inhoud en de door Gebruikers Gegenereerde Inhoud);
 2. de functies, kenmerken of andere elementen op, of toegankelijk gemaakt via, de Diensten;
 3. alle producten, diensten of instructies die worden aangeboden of waarnaar wordt verwezen op of die zijn gekoppeld via de Diensten;
 4. of de Diensten (en hun Inhoud), of de servers die de Diensten beschikbaar stellen, vrij zijn van schadelijke componenten (inclusief virussen, Trojaanse paarden en andere technologieën die een negatieve invloed kunnen hebben op uw Internetapparaat);
 5. de specifieke beschikbaarheid van de Diensten, en of eventuele gebreken in de Diensten zullen worden gerepareerd, of binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden gerepareerd; en
 6. of uw gebruik van de Diensten in een bepaald rechtsgebied wettig is.

BEHALVE UITSLUITEND ZOALS SPECIFIEK IN ENIGE AANVULLENDE VOORWAARDEN IS VERMELD, WIJST CHESS.COM VERDER ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OP OF NIET-TOE-EIGENING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOM, MAATWERK, HANDEL, RUSTIG GENOT, SYSTEEMINTEGRATIE EN VRIJHEID VAN FOUTEN, COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.

In sommige rechtsgebieden is de disclaimer van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat de bovenstaande disclaimers niet van toepassing zijn voor zover de wetten van dergelijke rechtsgebieden van toepassing zijn.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

A. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL CHESS.COM VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, inclusief persoonlijk letsel of overlijden, of voor enige directe, indirecte, economische, voorbeeldige, speciale, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen, inclusief verliezen of schade in de vorm van gederfde winst, verlies van goodwill of verlies van gegevens die direct of indirect verband houden met:

 1. de Diensten (inclusief de Inhoud en de door Gebruikers Gegenereerde Inhoud);
 2. uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Diensten of de prestaties van de Diensten;
 3. het onvermogen van een Gebruiker om te leren of anderszins educatief voordeel te halen uit zijn of haar gebruik van de Diensten;
 4. enige actie ondernomen in verband met een onderzoek door ons of wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van de Diensten;
 5. enige actie ondernomen in verband met auteursrechten of andere eigenaren van intellectueel eigendom of andere rechthebbenden;
 6. eventuele fouten of weglatingen in de technische werking van de Diensten; of
 7. enige schade aan de computer, hardware, software, modem of andere apparatuur of technologie van een gebruiker, inclusief schade als gevolg van een inbreuk op de beveiliging of door virussen, bugs, geknoei, fraude, fouten, weglatingen, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, computerlijn- of netwerkstoring of enige andere technische of andere storing, met inbegrip van verliezen of schade in de vorm van gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, onnauwkeurigheid van resultaten, of uitval of storing van apparatuur.

De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als een van de gebeurtenissen of omstandigheden voorzienbaar was en zelfs als wij op de hoogte waren gesteld van of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade, ongeacht of u een actie indient van contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief als deze geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door nalatigheid, overmacht, telecommunicatiestoringen of vernietiging van de Diensten).

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade van het soort dat hierboven wordt beschreven niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

BEHALVE ZOALS VERMELD IN ENIGE AANVULLENDE VOORWAARDEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CHESS.COM JEGENS U IN VERBAND MET UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN UW RECHTEN ONDER DEZE VOORWAARDEN HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U AAN ONS BETAALD IS GEDURENDE DE VOORGAANDE 12 MAANDEN. DIT GELDT VOOR ALLE MOGELIJKE SCHADE, VERLIES EN RECHTSGRONDEN.

B. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

C. Omgang Met Adverteerders

Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van, adverteerders die u op of via de Diensten vindt, inclusief de betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en zo'n adverteerder. U stemt ermee in dat Chess.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op de Diensten. Alle inhoud van derden, inclusief geadverteerde inhoud, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van die derden; wij garanderen niet de geschiktheid van inhoud van derden voor welk doel dan ook, noch garanderen wij de juistheid of volledigheid van verklaringen van derden.

De Diensten kunnen links naar andere World Wide Web-sites of bronnen verstrekken, of derden kunnen deze verstrekken, inclusief ingesloten inhoud van externe leveranciers (inclusief, maar niet beperkt tot YouTube, Twitch, inhoudstreamers, enz.). Omdat Chess.com geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en geen aanbeveling doen over en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. We garanderen niet de geschiktheid van inhoud van derden voor een bepaald gebruik of doel. We geven geen garantie voor de nauwkeurigheid van advertenties van derden. Verder erkent u en stemt u ermee in dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

E. Live Video Schaak en Klaslokaal Dienst

Sommige accounts kunnen de mogelijkheid hebben om andere gebruikers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan live videoschaakspel in de klas met docenten, coaches en/of andere gebruikers door gebruik te maken van de Klaslokaalfunctie. Wij monitoren deze livesessies niet. Als u ervoor kiest om deze videospel- en/of Klaslokaal-dienst te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor de activiteiten van alle gebruikers die toegang krijgen tot de dienst of deze gebruiken via uw account en gaat u ermee akkoord ervoor te zorgen dat een dergelijke gebruiker zal voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en al ons beleid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor overtredingen. Als u zich bewust wordt van een schending van deze Overeenkomst in verband met het gebruik van de videospel- en/of Klaslokaal-dienst door wie dan ook, neem dan contact met ons op via support@chess.com. We kunnen alle klachten en overtredingen onderzoeken die onder onze aandacht komen en kunnen elke (of geen) actie ondernemen die wij passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het geven van waarschuwingen, het verwijderen van de inhoud, het verbieden van het gebruik van de videospel- en/of Klaslokaal-dienst door een eindgebruiker, of het beëindigen van een account. We kunnen ook gebruikersinformatie verstrekken aan wetshandhavings- en overheidsinstanties als reactie op geldige juridische verzoeken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Onder geen enkele omstandigheid zal Chess.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor gegevens of inhoud die wordt bekeken tijdens het gebruik van de videoafspeel- en/of Klaslokaal-dienst, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in dergelijke gegevens of inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het weigeren van toegang tot enige gegevens of inhoud.

10. Schadeloosstelling

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, stemt u ermee in om Chess.com schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit: (a) uw schending of vermeende schending van deze Voorwaarden; (b) uw gebruik van de Diensten of activiteiten in verband met de Diensten; (c) uw door Gebruikers Gegenereerde Inhoud; (d) uw overtreding van een wet, regel of voorschrift; of (e) uw schending van rechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig met ons zult samenwerken bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen. U zult in geen geval een claim schikken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als een persoon die u machtigt om de Diensten te gebruiken of er toegang toe te krijgen, een of meer van deze Voorwaarden schendt, gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor eventuele schade die wij lijden door de schending door die persoon.

11. Inbreukbeleid en Rapportageprocedure

Chess.com respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat gebruikers van de Dienst hetzelfde doen. Wij voldoen aan de federale Digital Millennium Copyright Act (“DMCA“), waarvan de tekst te vinden is op de U.S. Copyright Office Website op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de DMCA en andere toepasselijke wetgeving en die correct aan ons zijn verstrekt; op voorwaarde dat als er Inhoud is die gekoppeld is aan een NFT die inbreuk maakt, we commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om te voorkomen dat een dergelijke NFT de inbreukmakende inhoud weergeeft wanneer deze is verbonden met onze Diensten.

Als u van mening bent dat enige Inhoud is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 • identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, of het onderwerp is van inbreuk, op het auteursrecht, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (zoals een Url);
 • uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Als u denkt dat uw verwijderde Inhoud feitelijk geen regels overtreedt of dat u de bevoegdheid heeft om deze Inhoud te publiceren, stuur ons dan a.u.b. een tegenvordering met de volgende informatie:

 • een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden;
 • uw fysieke of elektronische handtekening (met uw volledige wettelijke naam);
 • identificatie van de Inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 • een verklaring dat u, op straffe van meineed, te goeder trouw gelooft dat de Inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud; en
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en een verklaring dat u akkoord gaat met de verwerking van het proces door de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als we een tegenvordering ontvangen, kunnen we een kopie van de tegenvordering sturen naar de persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, en die persoon op de hoogte stellen dat we de verwijderde inhoud kunnen terugplaatsen. Tenzij de oorspronkelijke persoon die beweert dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht een gerechtelijk bevel vraagt tegen de Inhoud-aanbieder, lid of gebruiker, kan de verwijderde Inhoud binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van de tegenvordering worden teruggeplaatst, uitsluitend op beslissing van Chess.com.

Begrijp alstublieft goed dat het indienen van een tegenvordering mogelijk kan leiden tot juridische procedures tussen u en de klagende partij om het eigendomsrecht vast te stellen. Wees gewaarschuwd dat er mogelijk nadelige juridische consequenties in uw land uit voortvloeien als de beschuldiging die u doet met gebruikmaking van deze procedure onjuist is of te kwader trouw.

We behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken. In gepaste omstandigheden kunnen we ook het account van een gebruiker beëindigen als vastgesteld is dat de gebruiker herhaald inbreuk maakt. Onze aangewezen auteursrechtagent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Dienst is:

Chess.com LLC, Juridisch
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
legal@chess.com

12. Draadloze Functies

We kunnen bepaalde functies en diensten aanbieden die voor u beschikbaar zijn via uw draadloze Internetapparaat (gezamenlijk, Draadloze Functies). Uw provider kan standaardberichten, data en andere kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen op uw draadloze factuur staan of worden afgetrokken van uw prepaid-saldo. Uw provider kan bepaalde Draadloze Functies verbieden of beperken, en bepaalde Draadloze Functies zijn mogelijk niet compatibel met uw provider of draadloze Internetapparaat. U stemt ermee in dat wij met betrekking tot de Draadloze Functies waarvoor u bent geregistreerd, berichten over ons of andere partijen naar uw draadloze Internetapparaat kunnen sturen. Als u zich via de Diensten voor Draadloze Functies heeft geregistreerd, gaat u ermee akkoord ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw draadloze nummer (inclusief telefoonnummer) en uw Account bij te werken om de wijzigingen weer te geven.

13. Feedback Indienen

Wij verwelkomen feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Diensten (“Feedback”). U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat een bijdrage van Feedback u geen enkel recht, titel of belang in de Diensten of in dergelijke Feedback geeft en zal geven. Alle Feedback wordt het enige en exclusieve eigendom van Chess.com, en wij mogen Feedback op elke manier en voor welk doel dan ook gebruiken en openbaar maken zonder verdere kennisgeving of compensatie aan u en zonder dat u enig eigendomsrecht of ander recht of claim behoudt. U wijst hierbij aan Chess.com alle rechten, titels en belangen toe (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, show-how, knowhow, morele rechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten) die u mogelijk heeft in en op alle Feedback.

14. Algemene Bepalingen

A. Prijzen

Om te spelen in evenementen met prijzen op Chess.com, moet u meerderjarig zijn zoals wordt beschouwd door de geldende wetten van uw staat of land van verblijf en moet u voldoen aan uw lokale wetten. Als u niet meerderjarig bent, moet uw ouder of wettelijke voogd instemmen met deze overeenkomst. Chess.com is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de wettigheid van uw deelname aan evenementen.

In het geval dat u een Prijs (geld of andere) wint in een Competitie (toernooi, evenement of andere) op Chess.com, erkent u en stemt u in met ons voortdurende onderzoek naar uw partijen, al dan niet gerelateerd aan die plaatsvinden binnen de Competitie en dat elk oordeel dat tot stand is gekomen om te bepalen of u in aanmerking komt om een Prijs te winnen of een diskwalificatie daarvan, bij Chess.com ligt. Wij mogen, naar eigen goeddunken, alle Prijzen die zijn gewonnen in enige Competitie op onze Site gedurende een bepaalde periode achterhouden in afwachting van onderzoek naar uw Partijen. Elke beslissing van Chess.com met betrekking tot verbeurdverklaring, vermindering of annulering van Prijzen in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden is definitief en bindend voor u en zal niet worden onderworpen aan herziening of beroep door u of een derde partij.

Door deel te nemen aan een Competitie gaat u ermee akkoord ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten vrij te laten, te ontslaan en vrij te houden van alle kosten, uitgaven, schade, verliezen, claims, acties of procedures die door u (of een derde partij namens u) zijn aangespannen (“Claims“), als gevolg van uw deelname aan de Competitie en/of een Prijs die al dan niet aan u wordt toegekend als gevolg daarvan en Chess.com sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Claims volledig uit.

Chess.com is niet aansprakelijk jegens u voor het niet nakomen van een van onze verplichtingen vanwege de Competitie of met betrekking tot de prijs wanneer wij dit niet kunnen doen als gevolg van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

U stemt er hierbij mee in om ons bedrijf, zijn wettelijke vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, agentschappen en respectieve functionarissen, directeuren, werknemers te vrijwaren voor alle kosten, verliezen, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief voor verlies van reputatie en goodwill en vergoedingen voor professionele adviseurs) geleden door Chess.com als gevolg van een schending door u van uw verplichtingen onder deze Regels, onze Gebruikersvoorwaarden, de Toernooiregels of de Bijzondere Voorwaarden of in verband met het niet opvolgen van instructies van ons team of met betrekking tot elke kwestie in verband met uw deelname aan een Competitie.

In het geval van geschillen of meningsverschillen over enig aspect van een Competitie, inclusief maar niet beperkt tot alle zaken met betrekking tot de toekenning van de Prijzen, het in aanmerking komen van een Deelnemer om deel te nemen aan de Competitie, het gedrag van een Deelnemer, deze Regels, onze Gebruikersvoorwaarden, het Toernooireglement of de Bijzondere Voorwaarden, zal de uiteindelijke beslissing bij ons team liggen en elke beslissing van ons is definitief en bindend voor u en kan niet worden beoordeeld of aangevochten door u of een derde partij.

Chess.com zal en kan geen belastingadvies of juridisch advies geven met betrekking tot de fiscale regeling van Prijzen. Wij kunnen informatie met betrekking tot Prijzen bekendmaken aan elke belastingdienst die zij nodig acht, ook als reactie op een geldig verzoek om informatie door een overheidsinstantie die een dergelijk verzoek doet. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen wij u naar eigen goeddunken al dan niet op de hoogte stellen van dergelijke bekendmakingen, wat een beperking kan vormen op uw privacyrechten onder de AVG of de vergelijkbare gegevensprivacywetten van uw rechtsgebied.

B. NFT Beleid

U kunt mogelijk NFT's die verband houden met UGA kopen, verkopen, verhandelen en transacties erin uitvoeren op storefronts en secundaire marktplaatsen via platforms van derden of Connected Services (“NFT Platforms“). Wij zijn niet de verkoper van enige NFT die beschikbaar is op NFT-platforms. We garanderen of onderschrijven dergelijke NFT-platforms niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon voor dergelijke NFT-platforms. We hebben geen controle over de acties van dergelijke platforms en doen geen enkele belofte of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke NFT-platforms of uw vermogen om transacties te verrichten in NFT's die verband houden met UGA op dergelijke NFT-platforms.

U erkent en gaat ermee akkoord dat er risico's verbonden zijn aan het kopen en houden van NFT's en het gebruik van blockchaintechnologie. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico op verlies van toegang tot NFT's als gevolg van verlies van privésleutel(s), bewaarfout of aankoopfout, risico op mining of blockchain-aanvallen, risico op hacking en zwakke beveiliging, risico op ongunstige regelgevende interventie in een of meer rechtsgebieden, risico's met betrekking tot symbolische belasting, risico van openbaarmaking van persoonlijke informatie, risico van onverzekerde verliezen, onverwachte risico's en volatiliteitsrisico's. Elke aankoop of verkoop die u doet, accepteert of faciliteert buiten de Dienst om, is geheel voor uw risico. We autoriseren, controleren of onderschrijven geen aankopen of verkopen van NFT's buiten de Dienst. We ontkennen en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid jegens u af en ontkennen elke verplichting om u te vrijwaren of schadeloos te stellen voor eventuele verliezen die u kunt oplopen door transacties uit te voeren of transacties te faciliteren in NFT's buiten de Dienst.

Als u een geschil heeft met een of meer derde partijen met betrekking tot een Connected Service of NFT-platform, vrijwaart u ons (en onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van claims, eisen en schadevergoedingen (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen. Door deze vrijwaring aan te gaan, doet u uitdrukkelijk afstand van enige bescherming (wettelijk of anderszins) die anders de dekking van deze vrijwaring zou beperken tot alleen die claims waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel bestaan op het moment dat u instemt met deze vrijwaring.

C. Beëindiging en Opschorting

Wij behouden ons het recht voor om de Diensten stop te zetten of uw toegang daartoe op te schorten of te beëindigen, inclusief eventuele Accounts of door u ingediende User-Generated Content, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens u of een derde partij. Als de informatie die u verstrekt, of als we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de informatie die u verstrekt, onjuist of onnauwkeurig is of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden, dan kunnen we uw Account opschorten of beëindigen of u de toegang ontzeggen tot alle of een deel van de Diensten. Een eventuele opschorting of beëindiging heeft geen invloed op uw verplichtingen jegens ons, inclusief eventuele betalingsverplichtingen jegens ons, en u heeft geen recht op restitutie van eventuele betalingen. Bij opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Diensten, of na kennisgeving van ons, wordt uw Licentie om de Diensten te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

D. Communicatie

Wanneer u elektronisch met ons communiceert, zoals via een communicatiemiddel van onze Diensten, stemt u ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Houd er rekening mee dat we ons best doen om op uw vraag te reageren, maar dit kan enige tijd duren. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

E. Exploitatie van Diensten; Internationale Kwesties

Wij controleren en exploiteren de Diensten vanuit ons hoofdkantoor in Orem, Utah, VS. Als u de Diensten vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten met betrekking tot uw online gedrag en aanvaardbare inhoud, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn (bijvoorbeeld lokale wetten op het gebied van onderwijs, regelgeving of gegevensprivacy). U en wij wijzen elke toepassing van het Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen af.

F. Scheidbaarheid; Interpretatie

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, of enige Aanvullende Voorwaarden, om welke reden dan ook door een rechtbank of arbiter niet-afdwingbaar wordt geacht, gaat u ermee akkoord dat elke poging zal worden gedaan om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in die bepaling, en dat de overige bepalingen vervat in deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd omdat wij ze hebben opgesteld.

G. Toewijzing

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden, of enige Aanvullende Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan enige partij overdragen. Deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden mogen niet door u worden overgedragen en u mag uw taken op grond hiervan niet delegeren.

H. Geen Afstand

Geen enkele afstandsverklaring door ons van deze Voorwaarden of enige Aanvullende Voorwaarden zal van enige kracht of effect zijn, tenzij deze schriftelijk wordt gedaan en wordt ondertekend door een naar behoren gemachtigde functionaris van Chess.com.

I. Updates van Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden, of eventuele Aanvullende Voorwaarden, van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen (Bijgewerkte Voorwaarden). U stemt ermee in dat eventuele Bijgewerkte Voorwaarden onmiddellijk van kracht zijn zodra wij deze op de Diensten hebben geplaatst en, als u een Account heeft, door een waarschuwing weer te geven naast de link naar de Voorwaarden, door een waarschuwing weer te geven bij het inloggen op de Diensten, of door deze rechtstreeks aan u te communiceren (bijvoorbeeld via het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld of onze interne berichtendienst), op voorwaarde dat: (i) eventuele wijzigingen in Sectie 7 (Arbitrage en Geschillenbeslechting) niet van toepassing zijn op elk Geschil dat is ontstaan vóór de toepasselijke wijziging; en (ii) eventuele wijzigingen in bepalingen met betrekking tot vergoedingen en facturering niet van toepassing zijn op vergoedingen die vóór de toepasselijke wijziging zijn gedagtekend. Als u uw Abonnement op de Diensten niet binnen zeven dagen opzegt na ontvangst van de kennisgeving van de Bijgewerkte Voorwaarden zoals hierboven beschreven, of als u de Diensten blijft gebruiken nadat u een kennisgeving van de Bijgewerkte Voorwaarden heeft ontvangen, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de Bijgewerkte Voorwaarden.

J. Contact met Ons Opnemen

Wij zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Chess.com beheert al onze Diensten. U kunt hieronder contact met ons opnemen als u vragen, klachten of andere problemen heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden:

Postadres:
Chess.com LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097
E-mail: support@chess.com - legal@chess.com (alleen voor juridische zaken)