Fair Play-beleid

De volgende tekst is slechts een informatieve vertaling. De enige rechtsgeldige versie is beschikbaar in het Engels.
Bijgewerkt Op: February 12, 2024

Het Fair Play-beleid van Chess.com ondersteunt onze missie om een schoon en eerlijk platform voor schakers over de hele wereld te behouden. In het licht van deze missie behouden wij ons het recht en de discretie voor om toezicht te houden op alle schaakpartijen die op ons platform worden gespeeld.

U gaat ermee akkoord onze missie te ondersteunen: het handhaven van een schoon en eerlijk platform door u niet in te laten met oneerlijk, bedrieglijk, frauduleus of ander soortgelijk gedrag wanneer u op ons platform of in onze evenementen speelt, inclusief het volgende:

 • Al uw zetten moeten van uzelf zijn.
 • Speel op geen enkele manier vals.
 • Gebruik geen hulp van andere personen, inclusief ouders, vrienden, coaches of andere spelers.
 • Gebruik geen schaakengines, software van welke aard dan ook, bots, plug-ins, browserextensies of andere hulpmiddelen die posities analyseren tijdens het spelen. Wij kunnen detecteren of u een van deze programma's gebruikt.
 • Gebruik geen tablebases of andere bronnen die de beste zet laten zien (zowel bij Online als bij Dagelijks schaak).
 • U mag Opening Explorer of andere boeken alleen gebruiken in Dagelijks schaak (niet in Online / Live spel).
 • Voer geen automatische analyse of “blundercontrole“ uit van uw lopende partijen.
 • Sta niet toe dat iemand anders uw account gebruikt.
 • Gebruik niet de account van iemand anders.
 • Manipuleer niet kunstmatig ratings, matches of partijuitslagen.
 • Bemoei u niet met het spel van andere leden.
 • Het vermoeden dat uw tegenstander hulp van buitenaf gebruikt, is geen excuus om hetzelfde te doen. Als u vermoedt dat iemand vals speelt, rapporteer de speler dan bij Chess.com.

OPMERKING: Dit Fair Play-beleid is van toepassing op uw gebruik van onze Diensten; het is echter niet van toepassing op uw partijen die niet tegen andere gebruikers zijn, zoals in de partijmodus versus Chess.com computer (d.w.z., niet-menselijke, virtuele) “bots“. Houd er echter rekening mee dat we toepasselijke uitzonderingen op het Fair Play-beleid op elk moment kunnen uitbreiden of beperken zonder voorafgaande kennisgeving aan u, dus u moet op de hoogte blijven van dit beleid.

WAARSCHUWING: Als we vaststellen of vermoeden dat u ons Fair Play-beleid op enigerlei wijze heeft geschonden, kunnen we, in overeenstemming met onze Gebruikersovereenkomst, uw account sluiten en deze publiekelijk als gesloten bestempelen wegens Fair Play-overtreding(en). We behouden ons ook het volledige recht voor om actie te ondernemen die wij passend achten als reactie op overtreding(en) of vermoedelijke overtreding(en) van ons Fair Play-beleid, inclusief maar niet beperkt tot het publiekelijk openbaar maken van feiten, communicatie en bevindingen met betrekking tot eventuele overtreding(en) van het Fair Play-beleid en het openbaar maken van dergelijk materiaal aan overheidsinstanties of schaakbestuursorganen. Alle wijzigingen in de accountstatus worden naar ons eigen goeddunken aangebracht. Onder bepaalde omstandigheden, inclusief voor spelers met een titel, kunnen we, naar eigen goeddunken, u toestaan een tweedekansaccount te openen, onder voorbehoud van aanvullende voorwaarden en bepalingen, waaronder uw verstrekking van een schriftelijke erkenning van uw overtreding(en) in de vorm van een overeenkomst die wij aanbieden. Als er verdere overtredingen van het Fair Play-beleid worden vastgesteld, wordt u levenslang uitgesloten van Chess.com. Om twijfel te voorkomen: Chess.com heeft geen verplichting om tweedekansaccounts aan te bieden, zelfs niet voor spelers met een titel, en beoordeelt overtredingen van het Fair Play-beleid van geval tot geval.

Onze Gebruikersovereenkomst bevat ook specifieke gedragsregels en andere beperkingen waaraan gebruikers zich moeten houden bij het gebruik van de Diensten. Als voorwaarde voor uw gebruik van onze Diensten moet u zich houden aan zowel dit Fair Play-beleid als onze Gebruikersovereenkomst. In het geval van een conflict tussen onze Gebruikersovereenkomst en dit Fair Play-beleid, heeft onze Gebruikersovereenkomst voorrang. Alle termen met een hoofdletter die in dit Fair Play-beleid worden gebruikt maar niet gedefinieerd, hebben de respectieve betekenis zoals uiteengezet in de Gebruikersovereenkomst.

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u, in welk geval we de datum "Bijgewerkt Op" bovenaan dit Fair Play-beleid zullen bijwerken.