Blogy
Partie hráčů z Team of the Czech Republic

Partie hráčů z Team of the Czech Republic

Kamilotka
|
10
PARTIE


DIAGRAMY

Nedivte se, že jsem vybrala tak jednoduché taktické úlohy. Mnoho lidí skočí na fintu s f6, nebo neví, jak dát mat dvěma střelci.

Na samotný závěr jsem si nechala partii @kimi2008. Poprosil mě o analýzu.