Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
70.5 vs 27.5
1 1 #1 0 0
1 1 #2 0 0
0 ½ #3 1 ½
1 0 #4 0 1
1 ½ #5 0 ½
1 1 #6 0 0
1 1 #7 0 0
MESTAL
MESTAL
(1669)
0 0 #8 1 1
1 ½ #9 0 ½
1 1 #10 0 0
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
½ ½ #13 ½ ½
1 1 #14 0 0
0 1 #15 1 0
1 1 #16 0 0
1 0 #17 0 1
Mar1-o
Mar1-o
(1554)
0 ½ #18 1 ½
0 0 #19 1 1
1 1 #20 0 0
1 1 #21 0 0
vhmc
vhmc
(1355)
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 ½ #26 0 ½
1 1 #27 0 0
1 1 #28 0 0
0 1 #29 1 0
Arro2
Arro2
(1692)
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
0 0 #32 1 1
1 1 #33 0 0
1 1 #34 0 0
1 1 #35 0 0
1 1 #36 0 0
1 0 #37 0 1
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
1 0 #41 0 1
1 1 #42 0 0
Chuy84
Chuy84
(1118)
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 0 #45 0 1
1 0 #46 0 1
1 1 #47 0 0
0 0 #48 1 1
1 1 #49 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Asociacion Mexicana de Ajedrez-AMA
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: