Rregullorja e privatësisë

Teksti i mëposhtëm është vetëm një përkthim informues. Versioni ligjor i vlefshëm është i mundur nëAnglisht.
Data e efektit: November 18, 2022

Chess.com, LLC ("ne" ose "ynë") operon faqen e internetit chess.com, aplikacionin celular chess.com dhe një numër faqesh interneti e aplikacionesh të tjera të krijuara e të mirëmbajtura nga ne ("Shërbimi”).

Kjo faqe ju informon mbi politika në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe shpalosjen e të dhënave personale kur ti përdor Shërbimin tondhe dhe zgjedhjet që ti ke bashkangjitur me ato të dhëna. Politika jonë e privatësisë është subjekt i Marrëveshjes sonë të Përdoruesit dhe marrëveshjeve të tjera të zbatueshme të referuara aty.

Përdorim të dhënat tua për të mundësuar dhe përmirsuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju bini dakord mbi mbledhjen dhe ruajtjen e informacionit në dakordësi me këtë politikë. Vetëm nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë Privatësie, kushtet e përdorura në këtë Politikë Privatësie kanë të njëjtin kuptim si tek Kushtet e Shërbimit.

SHËNIM I RËNDËSISHËM PËR BANORËT E BASHKIMIT EVROPIAN DHE MBRETËRIA E BASHKUAR: Kjo politikë e privatësisë përmban informacione të rëndësishme për të drejtat tuaja sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian dhe ligjeve ekuivalente të Mbretërisë së Bashkuar (“GDPR”). Ju lutemi shikoni Njoftimin tonë GDPR më poshtë për më shumë informacion rreth këtyre të drejtave.

Nëse i nënshtroheni Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”), ju lutemi shikoni më poshtë për informacion në lidhje me të drejtën tuaj për të ushtruar disa nga të drejtat tuaja sipas GDPR, duke përfshirë "të drejtën tuaj për t'u harruar". Nëse i nënshtroheni ligjeve të privatësisë të Shtetit të Kalifornisë, duke përfshirë Aktin e Privatësisë së Konsumatorit të Kalifornisë ("CCPA"), ju lutemi shihni më poshtë për informacion në lidhje me të drejtën tuaj për të ushtruar disa nga të drejtat tuaja sipas CCPA, duke përfshirë të drejtën tuaj për të na udhëzuar për të mos shitur informacionin tuaj personal.

Përkufizime

Shërbim

Shërbimi nënkupton faqen e internetit Chess.com dhe aplikacionin celular Chess.com të operuar nga Chess.com, LLC, dhe çdo produkt ose shërbim tjetër që ne ofrojmë përmes Chess.com ose me mjete të tjera. Shërbimi nuk përfshin përmbajtje të palëve të treta siç janë reklamat, ose ndonjë produkt ose shërbim tjetër të ofruar nga palët e treta. Ne nuk kontrollojmë dhe nuk mund të kontrollojmë asnjë përmbajtje të palëve të treta, duke përfshirë përmbajtjen e krijuar nga përdoruesit (për shembull, përmbajtjen e bisedës në lojë).

Të Dhënat Personale

Të Dhënat Personale do të thotë të dhëna për një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna (nga kësi lloj informacioni apo të tjera që janë ose që mund të hyjnë në zotërim tonë). Të dhënat personale mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna "pseudonome", që do të thotë informacione rreth jush, të cilat nuk mund të përdoren për t'ju identifikuar personalisht - për shembull, një adresë IP, ose informacione rreth vendit nga i cili identifikoheni në Chess.com. Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë, të gjitha të dhënat me pseudonim janë të Dhëna Personale në masën që Chess.com është një përpunues i të dhënave të të dhënave pseudonime.

Të Dhënat e Përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit janë të dhëna të mbledhura automatikisht ose të gjeneruara nga përdorimi i Shërbimit ose nga infrastruktura e vetë Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e vizitës në një faqe). Të dhënat e përdoruesit mund të përfshijnë të dhëna pseudonime aty ku është e mundur.

Cookies

Cookies janë të dhëna të vogla të dhënash që ruhen në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje mobile).

Kontrollues i të Dhënave

Kontrolluesi i të Dhënave do të thotë personi i zakonshëm apo person ligjor i cili (qoftë i vetëm apo në grup me persona të tjerë) përcaktojnë qëllimin dhe mënyrën mbi të cilën si një informacion personal është apo do të përpunohet. Për qëllimin e kësaj Politike të Privacisë ne jemi, Kontrolluesi i të Dhënave mbi të Dhënat e tua Personale dhe të të dhënave tuaja të përdorimit.

Përpunuesit e të Dhënave (ose Ofruesit e Shërbimit)

Proçesori i të Dhënave do të thotë cilido person fizik apo ligjor, përfshirë këtu dhe Ofruesit e Shërbimit, të cilët proçesojnë të thënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave. Ne mund të përdorim shërbimin e disa llojeve në mënyrë që të proçesojmë sa më efektivisht të dhënat tuaja. Çdo palë e tretë e referuar në mënyrë specifike në këtë politikë të privatësisë, duke përfshirë Google (Alphabet, Inc.) dhe Facebook (Facebook, Inc., d/b/a Meta) është një Përpunues i të Dhënave i palës së tretë sipas kuptimit të kësaj Politike të Privatësisë.

Të Dhënat e Subjektit (ose Përdoruesit)

Të Dhënat e Subjektit i takojnë çdo individi të gjallë i cili po përdor Shërbimin dhe është i varur i të Dhënave Personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim shumë lloje të ndryshme informacioni pë qëllime të shumëanshme për të siguruar dhe përmirsuar Shërbimin tonë tek ti.

Llojet e të Dhënave të mbledhura

Të Dhënat Personale

Ndërsa përdorni Shërbimin tonë, mund t'ju kërkojmë të na jepni njëfarë informacione personale të identifikueshme të cilat mund të përdoren t'ju kontaktojmë ose t'ju indentifikojmë ("Të Dhënat Personale"). Informacioni personal identifikues mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Informacioni i kërkuar (emri i përdoruesit të Chess.com dhe një postë elektronike, ID publike e Google ose ID publike e Facebook)
 • Informacioni Fakultativ (emri, mbiemri, dhe përshkruesit e tjerë personalë)
 • Cookies dhe të Dhënat e Përdorimit

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju kontaktuar me gazetat, marketingun ose materialet promovuese dhe informacione të tjera që mund të jenë me interes për ju. Ne nuk i shesim të dhënat tuaja personale ose të dhënat tuaja të përdorimit. Të dhëna të tilla janë vetëm për qëllime të marketingut të brendshëm. Nëse hyni në Chess.com përmes një shfletuesi uebi, shfletuesi juaj i internetit mund të mbledhë informacione për ju dhe t'i përdorë ato për qëllime reklamimi ose qëllime të tjera jashtë kontrollit tonë. Ne nuk ruajmë, manipulojmë, transferojmë ose shesim asnjë të dhënë që mblidhet ose përdoret nga shfletuesi juaj i internetit.

Nëse përdorni aplikacionin tonë për platformën Android, ne mund të kërkojmë, me lejen tuaj, të mbledhim informacionin e listës suaj të kontakteve (duke përfshirë adresat e mundshme të emailit dhe numrat e telefonit) për t'i ndarë me Google për qëllimin ekskluziv të gjetjes së miqve dhe lidhjeve tuaja. Ne nuk e ruajmë këtë informacion. Në mënyrë të ngjashme, nëse përdorni aplikacionin tonë për platformën Apple, ne mund të kërkojmë, me lejen tuaj, të mbledhim informacionin e listës suaj të kontakteve (duke përfshirë adresat e mundshme të emailit dhe numrat e telefonit) për t'i ndarë me Apple për qëllimin ekskluziv të gjetjes së miqve dhe lidhjeve tuaja. Ne nuk e ruajmë këtë informacion.

Ju mund të refuzoni të merrni ndonjë, ose të gjitha, këto komunikime nga ne duke ndjekur linkun e çregjistrimit ose udhëzimet e dhëna në çdo postë elektronike që dërgojmë ose duke na kontaktuar.

Të Dhënat e Përdorimit

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj na dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur keni qasje në Shërbimin nga apo përmes një pajisjeje celulare ("Të Dhënat e Përdorimit").

Këto të Dhëna Përdorimi mund të përfshijnë informacione si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (d.m.th. Adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shëbimit tonë të cilat ti i viziton, koha dhe data e vizitës tuaj, koha e shpenzuar mbi këto faqe, pajisje unike identifikuese dhe të dhëna diagnostifikuese.

Kur hapni Shërbimin me apo ndërmjet pajisjes mobile, të Dhënat e Përdorimit mun të përfshijnë informacione të tilla si: lloji i pajisjes që përdorni, ID unike që pajisja ka, adresën IP të pajisjes mobile, sistemin e operimit, llojin e shfeltuesit të Internetit që përdorni nga pajisja, indentifikues unikë të pajisjes dhe të dhëna diagnostike të tjera.

Gjurmues i të Dhënave Cookies

Përdorim cookies dhe gjurmues teknologjik të njëjtë për të rregistruar aktivitetin mbi Shërbimin tonë dhe të ruajë një informacion të caktuar.

Cookies janë dosje me të dhëna të vogla të cilat mund të përfshijnë identifikues anonim unik. Cookies dërgohen tek shfletuesi nga një uebsajt dhe ruhen në pajisjen tënde. Gjithashtu teknologji zbuluese që përdoren janë sinjalizues, etiketa e dorëshkrime që mbledhin e ruajnë informacion për të përmirsuar e analizuar Shërbimin tonë.

Mund të udhëzoni shfletuesin të refuzojë të gjithë cookies apo të dallojë kur një i tillë dërgohet. Megjithatë nëse nuk pranoni cookies, mund të mos keni mundësinë e përdorimit të disa pjesëve të Shërbimit tonë. Çdo shërbim, duke përfshirë Shërbimet me pagesë ose abonimet në Chess.com, mund të bëhet i paqëndrueshëm dhe jofunksional nëse nuk pranoni të dhënat nga skedarët e Chess.com.

Shembuj i Cookies që përdorim:

 • Cookiet e Sesionit. Përdorim Cookiet e Sesionit për t'ju mbajtur në linjë me shërbimin tonë.
 • Cookiet e Paraplqyer. Përdorim Cookiet e Paraplqyer për të kujtuar pëlqimet dhe shumë lloj cilësimesh të tua.
 • Cookiet e Sigurisë. Përdorim Cookiet e Sigurisë për qëllime sigurie.
 • Cookiet e reklamimit. Cookiet e reklamimit përdoren t'ju shërbejnë me reklama që mund të jenë të përshtatshme për interesat e tua. Mund të përjashtoni përdorimin e këtyre cookies duke vizituar në Google shto tek përmbajtje e politika të privacisë së networkut http://www.privacychoice.org/companies ose http://www.aboutads.info/choices. Për të mësuar më shumë rreth kësaj mënyre reklamimi apo për të përjashtuar këtë lloj reklamimi, mund të vizitoni www.networkadvertising.org. Google është një përpunues i të dhënave i palës së tretë mbi të cilin ne nuk kemi asnjë kontroll. Ne nuk menaxhojmë ose kontrollojmë asnjë të dhënë që Google përpunon në emrin tuaj.

Përdorimi i të Dhënave

Chess.com, LLC përdor të dhënat e mbledhura për arsye të ndryshme:

 • Të personalizojë reklamat dhe përmbajtjet që ti shikon
 • Për të siguruar dhe mbarvajtur Shërbimin tonë
 • Të të njoftojë rreth ndryshimeve në Shërbimin tonë
 • Të të lejojë ty të marrësh pjesë në karakteristika nërvepruese të Shërbimit tonë kur ti u'a ke nevojën
 • Për të siguruar mbeshtetje klienti
 • Të mbledhë analiza ose informacion të vlefshëm kështu që ne mund të përmirsojmë Shërbimin
 • Të vëzhgojë përdorimin e Shërbimit tonë
 • Të zbulojë, parandalojë dhe drejtojë problemet teknike
 • Për t'ju mundësuar me lajmet, ofertat speciale dhe informacion të përgjithshëm rreth të mirave të tjera, shërbimeve dhe ngjarjeve të cilave ne japim e që janë të njëjta me ato që ke blerë ose kërkuar vetëm nëse nuk ke zgjedhur të marrësh një informacion të tillë
 • Të udhëheqë kërkime, të sigurojë raportime anonime dhe të grumbulluara rreth komunitetit përdorues tonë për klientë të brëndshëm dhe të jashtëm.

Ne nuk i shesim të dhënat tuaja personale palëve të treta.

Nëse jeni nga Zona Ekonomike Europiane (EEA), baza ligjore e Chess.com LLC për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale të përshkruara në këtë Politikë Privacie, varet nga të Dhënat Personale që mbledhim qoftë dhe nga konteksti specifik në të cilin e mbledhim.

Qëllimi i këtij seksioni të kësaj politike është të shpjegojë se si e sigurojmë privatësinë tuaj, çfarë hapash marrim për të parandaluar dhe lehtësuar komprometimin e informacionit privat, çfarë lloj informacioni mbledhim nga ju, çfarë bëjmë me atë informacion dhe si ju mund të ushtrosh disa nga të drejtat tuaja sipas ligjeve të zbatueshme të privatësisë së të dhënave në lidhje me atë informacion. Kjo politikë identifikon oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave dhe ju ofron informacionin që mund t'ju nevojitet për të kontaktuar oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

Të gjitha kushtet e kësaj Politike dhe Kushtet tona të Përdorimit zbatohen nëse identifikoheni nëpërmjet një shfletuesi ose përmes një aplikacioni origjinal në një pajisje celulare ose ndonjë pajisje tjetër. Hyrjet e bazuara në shfletues mund t'i nënshtrohen më tej kushteve të shërbimit (cilado qofshin ato) të shfletuesit tuaj të zgjedhur. Kur përdorni një hyrje të bazuar në shfletues, shfletuesi juaj është një palë e tretë brenda kuptimit të GDPR. Kur përdorni aplikacionin tonë celular, dyqani juaj vendas i aplikacioneve, ofruesi i telefonit celular, transportuesi i të dhënave ose palë të tjera të treta mund të jenë mbledhës të të dhënave të palëve të treta brenda kuptimit të kësaj Politike të Privatësisë. Ne nuk mbledhim dhe nuk mund të mbledhim ose ruajmë informacionin që ju dorëzoni në shfletuesin tuaj të internetit, por jo tek ne (për shembull, nëse futni tekst në një fushë teksti në një faqe identifikimi të bazuar në shfletues, por mos klikoni butonin Dërgo ose ekzekutoni ndonjë urdhër për të dërguar atë informacion tek ne).

Chess.com, LLC mund të përpunojë të Dhënat tuaja Personale sepse:

 • Duhet të bëjmë një kontratë me ju
 • Na dhatë të drejtën për të vepruar kështu
 • Vetëm për qëllim përpunimi i pagesës
 • Të biesh dakort me ligjin

Mbajtja e të dhënave

Chess.com, LLC do të ruajë të Dhënat tuaja Personale vetëm për sa kohë të jetë e nevojshme e për qëllimet e vendosura në Politikën e Privacisë. Do të ruajmë e përdorim të Dhënat tuaja Personale për shtrirjen e nevojshme që na lejonë detyrat tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja për të bashkëvepruar me ligjet e zbatueshme), të zgjidhim mosmarrveshje dhe të forcojmë politikat dhe marrveshjet tona ligjore, ose derisa të na udhëzoni të bëjmë ndryshe në një mënyrë në përputhje me të drejtat tuaja (dhe detyrimet tona) sipas GDPR.

Chess.com, LLC do të ruajë të Dhënat e Përdorimit vetëm për qëllime analitike. Zakonisht të Dhënat e Përdorimit ruhen vetëm për një kohë të shkurtër, përveç kur të dhënat përdoren në rast forcimi të sigurisë apo të përmirsojë funksionalitetin e Shërbimit tonë, ose kur ne jemi të detyruar ligjërisht të ruajmë këto të dhëna për kohë më të gjata.

Transferim i të Dhënave

Të Dhënat dhe informacioni mbi ty mund të transferohet, — dhe mirmbahet — në kompjutera të ndodhur jashë shtetit, provincës, vendit ose ndonjë juridiksion tjetër udhëheqës ku ligjet mbi mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato që janë në juridiksionin tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Shteteve të Bashkuara dhe zgjidhni të na jepni informacion, ju lutemi vini re se ne i transferojmë të dhënat, përfshirë të dhënat personale, në Shtetet e Bashkuara dhe i përpunojmë ato atje.

Pranimi i kësaj Politike të Privacisë ndjekur me paraqitjen e informacionit përfaqëson dakordësinë tuaj të asaj transferte.

Chess.com, LLC do të marrë të gjithë hapat e arsyeshëm të sigurojmë se të dhënat tuaja janë trajtuar me siguri të plotë dhe në përputhje me Politikën e Privacisë asnjë transferim i të Dhënave tua Personale nuk do të kryhet në ndonjë organizatë ose shtet vetëm në rast se ka kërkime të majftueshme duke përfshirë këtu sigurinë e të dhënave të tua e të tjera informacione personale.

Informacione Shpalosëse i të Dhënave

Transaksion Biznesi

Nëse Chess.com, LLC përfshihet në një bashkim, blerje ose shitje të aseteve, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne paraprakisht do të njoftojmë para se të dhënat tuaja personale të transferohen për tu bërë subjekt i një Politike të ndryshme të Privatësisë.

Informacione Shpalosëse për Zbatimin e Ligjit

Nën rrethana të caktuara, Chess.com LLC, mund ti këkohet të shpalosë të Dhënat tua Personale nëse i kërkohet kjo gjë me ligj apo kërkesave me baza të autoriteteve publike (p.sh. gjykatë ose agjensi qeverisëse).

Kërkesat ligjore

Chess.com, LLC mund të hapë të Dhënat tuaja Personale me besimin që një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Të biesh dakort me detyrimet ligjore
 • Për të ruajtur dhe mbrojtur të drejtat ose pronësinë e Chess.com, LLC
 • Të parandalojë apo hetojë keqdashje të mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Për të mbrojtur kundër përgjegjësisë ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave të tua është e rëndësishme për ne, por mba mend se asnjë metodë trasmetimi mbi Internet apo metodë depozitimi elektroni është 100% i sigurtë. Nërkohë që mundohemi të përdorim mënyra të pranueshme nga ana tregtare për t'ju mbrojtur të Dhënat, nuk ju garantojmë sigurinë maksimale.

"Mos më ndiq" Sinjali

Nuk e mbështesim Mos Më Gjurmo ("DNT"). Mos Më Gjurmo është cilësim të cilin mund ta zgjedhësh tek shfletuesi ueb i yti për të bërë me dije uebsajtet se nuk do të gjurmohes.

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni Mos Më Gjurmo duke vizituar faqen e shfletuesit tuaj te Parapëlqimet ose Cilësimet. Nëse aktivizoni funksionalitetin DNT në çdo pajisje, disa nga Shërbimet, duke përfshirë Shërbimet me pagesë ose abonimet Chess.com, mund të bëhen të paqëndrueshme.

Të Drejtat Tua mbi Mbrojtjen e të Dhënave Sipas Rregullores të Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR)

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave. Chess.com, LLC synon të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar ti korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të Dhënave tuaja Personale.

Nëse dëshironi të jeni i informuar cilat të Dhëna Personale kemi për ty dhe nëse doni që të hiqen nga sistemi ynë, ju lutemi na kontaktoni.

Mund të rregulloni informacionin mbi llogarinë tuaj në Chess.com në çdo kohë. Në disa rrethana, keni të drejtën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

 • E drejta për të hyrë, përditësuar ose për të fshirë informacionin që ne kemi mbi ju.Kurdo që të jetë e mundur, ju mund të aksesoni, përditësoni ose kërkoni fshirjen e të Dhënave tuaja personale direkt në seksionin e cilësimeve të llogarisë tuaj. Nëse nuk jeni në gjendje t'i bëni vetë këto veprime, ju lutemi na kontaktoni për t'ju ndihmuar.
 • E drejta e korrigjimit. Keni të drejtë që informacioni juaj të korrigjohet nëse informacioni është i pasaktë ose jo i plotë.
 • E drejta për të kundërshtuar. Keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin tonë të të dhënave të tua personale.
 • E drejtë kufizimi. Keni të drejtën e kërkesës së kufizimit të përpunimit e informacionit tuaj personal.
 • E drejta e përcjelljes së të dhënave. Ju keni të drejtë të pajiseni me një kopje të informacionit që kemi për ju në një format të strukturuar, të lexueshëm dhe të përdorur në mënyrë të zakonshme.
 • E drejta për të tërhequr pëqimin. Gjithashtu keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë ku Chess.com, LLC u mbështet mbi pëlqimin tuaj për të përpunuar mbi të dhënat tua personale.

Kini parasysh që ne mund t'ju pyesim të verifikoni identitetin tuaj përpara se t'u përgjigjeni kërkesave të tilla.

Keni të drejtën e ankimit tek Autoriteti i Mbrojtes së të Dhënave rreth mbledhjes dhe përdorimit të të Dhënave të tua Personale. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni autoritetin vendor mbrojtës të të dhënave në Zonën Ekonomike Europiane (EEA).

Ofruesit e Shërbimit

Mund të punësojmë kompani e individë si palë të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimit"), për të bërë të mundur Shërbimin në emrin tonë, të përmbushë shërbime në lidhje me Shërbimin apo të marrë pjesë në analizën se si përdoret Shërbimi.

Këto palë të treta kanë qasje në të Dhënat e tua Personale vetëm për të kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë apo ti përdorin për ndonjë qëllim tjetër.

Analitikë

Mund të përdorim palë të treta si Ofrues të Shërbimit për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Reklama

Mund të përdorim palë të treta si Ofrues të Shërbimit për t'ju shfaqur reklama që ndihmojnë e mbështesin në mirmbajtjen e Shërbimit tonë.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google, si shitës i palës së tretë, përdor cookies që shërbejnë si reklama në Shërbimin tonë. Përdorimi i Google cookie DoubleClick u jep mundësinë atij dhe partnerëve të tij të japin shërbim reklamash përdoruesëve tanë bazuar mbi vizitat e tyre në Shërbimin tonë ose në uebsajte të ndryshme në Internet.

Mund të hiqni zgjedhjen e përdorimit të DoubleClick Cookie për reklamimet mbi bazë interesi duke vizituar faqen e Cilësimeve të Google Ads: http://www.google.com/ads/preferences.

Pagesat

Mund të mundësojmë produkte dhe/ose shërbime me pagesë përbrenda Shërbimit. Në këtë rast, përdoren shërbimet e palëve të treta për shqyrtimet e pagesave (p.sh. përpunuesit e pagesave).

Nuk do të ruajmë apo mbledhim detajet e pagesave me kartë. Ai informacion u mundësohet menjëherë përpunuesëve të pagesave të palëve tona të treta të cilët përdorimin e të dhënave tua personale e administrojnë ndërmjet Politikës së tyre të Privacisë. Këto përpunues pagesash u përmbahen standarteve të vendosura nga PCI-DSS siç menaxhohet nga Këshilli i Standarteve të Sigurisë PCI, e cila është një përpjekje e përbashkët e Visa, MAstercard, American Express dhe Discover. Kërkesat e PCI-DSS japin siguri në menaxhimin e një pagesë të sigurtë.

Proçsorët pagues me të cilët ne punojmë janë:

Pagesa në aplikacionin Apple Store

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Pagesa në aplikacionin Google Play

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions

PayPal

Politika e tyre e Privacisë mund të lexohet në https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Emërimi i Zyrtarit të Mbrojtjes së të Dhënave

Oficeri i Mbrojtjes së të Dhënave të GDPR i Chess.com është JOSH LEVINE ("Oficeri i Mbrojtjes"). Oficeri i Mbrojtjes mund të kontaktohet në:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Adresë Postare:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Shërbimi ynë mund të ketë linqe të faqeve të tjera të cilat nuk operohen nga ne. Nëse klikoni mbi linkun e një pale të tretë do të dërgoheni në faqen e asaj pale. Ju këshillojmë fort të rishikoni Politikën e Privacisë të çdo faqeje që vizitoni.

Nuk kemi kontroll mbi, dhe nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privacisë apo praktikat e shërbimeve apo sajteve të palëve të treta.

Privacia e Fëmijëve

Chess.com nuk shënjestron ndonjë nën moshën 18 ("Fëmijë") për përdorimin e Shërbimit tonë.

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacion nga personat nën moshën 18 vjeçare. Nëse je prind ose kujdestar dhe je i vetëdijshëm se Fëmijët tuaj na kanë siguruar të Dhënat Personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa marrë pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Nëse jeni banor i Shtetit të Kalifornisë ose i nënshtroheni CCPA-së, ju lutemi shihni më poshtë për informacione të rëndësishme në lidhje me të drejtat e privatësisë së fëmijëve që përdorin Chess.com ose ndonjë nga Shërbimet. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç dhe banor i Shtetit të Kalifornisë, nuk mund të përdorni Chess.com ose ndonjë nga Shërbimet.

NJOFTIM PRIVACIE PËR BANORËT E KALIFORNISË

Ky Njoftim Privacie rreth Banorëve Kalifornian mbështet informacionin e përmbajtun në Politikën tonë të Privacisë dhe aplikohet vetëm tek të gjithë ata vizitorë, përdorues e të tjerë të cilët banojnë në shtetin e Kalifornisë. E përshtasim këtë njoftim të përputhet me Aktin e Pivacisë të Klientit Kalifornian (CCPA). Çdo term i percaktuar tek CCPA ka të njëjtin kuptim kur përdoret në këtë njoftim.

Të Drejtat tuaja dhe Zgjedhjet

CCPA-ja i garanton konsumatrove (banorë në Kaliforni) me të drejta specifike në lidhje me të dhënat e tyre personale. Me sajë të, Njoftimit privat rreth banorëve në Kaliforni informacioni personal përfshin "Të dhëna personale", "Të dhëna përdorimi" dhe "Cookies" sic këto terma janë përshkuar në këtë Politikë Privacie. Ky seksion përshkruan të drejtat tua CCPA dhe shpegon si ti ushtroni këto të drejta.

Hyrje tek një Informacion i Specifikuar dhe të Drejtat e Përcjelljes së të Dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t'ju ofrojmë informacione të sigurta, rreth mbledhjes dhe përdorimit të informacionit tuaj personal brenda këtyre 12 muajve që përndryshe nuk është subjekt i përjashtimit të ligjit CCPA.

Të Drejtat e Fshirjes së Kërkesës

Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e ndonjë informacioni personal që kemi mbledhur nga ju dhe e kemi ruajtur, çështje në disa përjashtime.

Hyrje Stërvitore, të Dhëna Përcjellëse dhe të Drejtat e Fshirjes

Për të ushtruar hyrjen, përcjelljen e të dhënave dhe çdo fshirje të të drejtave që përshkruen më sipër, ju lutemi të na paraqisni një kërkesë të verifikueshme konsumatori duke:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Adresë Postare:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Që të jetë e verifikueshme kërkesa juaj duhet:

 • Mundëso informacion të mjaftueshëm që na lejon t'ju verifikojmë në mënyrë racionale se ju jeni personi ose përfaqësuesi i autorizuar të cilit ne i mblodhëm informacion personal.
 • Përshkruaj kërkesën tuaj me detaje të mjaftueshme në mënyrë që të na lejojë të kuptojmë, ta vlerësojmë dhe ti japim përgjigje asaj.

Nuk mund të përgjigjemi kërkesës suaj apo t'ju mundësojmë informacion personal nëse nuk mund të verifikojmë identitetin ose autorizimin për të plotësuar kërkesën dhe të konfirmojmë informacion personal që lidhet me ju.

Vetëm ju, ose një individ që ju autorizoni, i cili është i rregjistruar tek Sekretari i Shtetit Kalifornian mund të bëni kërkesa të vlefshmërisë së konsumatorit lidhur me informacionin tuaj personal. Gjithashtu ju mund të bëni kërkesa vlefshmërie në emër të fëmijës tuaj.

Jo-Diskriminimit

Nuk do t'ju diskriminojmë sa i përket ushtrimit të të drejtave tuaja CCPA. Në rast se nuk lejohet nga CCPA, nuk do t'ju: (i) ndalojmë të mirat e shërbimet; (ii) tarifojmë çmime të ndryshme apo vlerësime për të mirat e shërbimet, përfshirë ofrimet e uljeve apo përfitime të tjera ose të imponojmë dënime; (iii) t'ju mundësojmë nivel tjetër ose cilësi tjetë të të mirave dhe shërbimeve; ose (iv) t'ju sugjerojmë se ju mund të merrni çmim tjetër, ulje për të mirat ose shërbimet apo nivel tjetër ose kualitet i të mirave apo shërbimeve.

Shitje e informacionit tuaj personal

Ne nuk shesim, dhe nuk kemi shitur informacionin tuaj personal tek persona të tretë për biznes ose qëllim tregtie duke nisur nga 12 mujori i efektshmërisë së kësaj date n137 Politikën e Privacisë, siç e kuptojmë ne termin "shes" nënkuptojmë brënda ligjit CCPA.

Informacion Personal që ne mbledhim, përdorim dhe zbulojmë

CCPA specifikon kategoritë e informacionit personal të mbrojtur nën CCPA. Grafiku i mëposhtëm jep informacion rreth informacionit personal që mbledhim në lidhje me secilën kategori dhe burimet nga të cilat ne mbledhim të dhëna të tilla. Për informacion shtesë në lidhje me informacionin personal që ne mbledhim dhe kemi mbledhur në 12 muajt para datës efektive të Politikës sonë të Intimitetit, shihni titullin " Llojet e të Dhënave të Mbledhura " të Politikës sonë të Intimitetit. Ne mund ta përdorim informacionin personal për qëllime biznesi / komerciale të përshkruara nën titullin " Përdorimi i të dhënave " të Politikës sonë të Intimitetit. Për informacion në lidhje me mënyrën se si ne ndajmë informacionin tuaj personal, shihni titujt " Shpalosja e të Dhënave ", " Ofruesit e Shërbimeve ", " Analitika "dhe" Reklamimi "i Politikës sonë të Intimitetit.

Kategoria e Informacionit Personal Data personale që mbledhim në këtë kategori Burimet e të dhënave personale
 1. Indentifikues
 • Një emër të vërtetë apo pseudonim
 • Adresa(t) e Protokollit të Internetit
 • Adresë emaili
 • Emër llogarisë (përdoruesi), ose indentifikues të njëtë
 • Mesazh reklamimi falas
 • Për disa llogari, në lidhje me shërbimet e shahut mund të mblidhen indentifikues specifike nga palë të treta (psh. numër ID i USCF ose FIDE)
 • Informacion që na mundësoni neve
 • Të dhëna që marrim nga ju automatikisht
 • Ofrues Shërbimi të 3-të
 1. Informacion personal në kategorinë e renditur tek Arkiva e Konsumatorit të Kalifornisë (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Karakteristika të mbrojtura klasifikuese nën Kaliforni ose ligjin federal
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Informacion Reklamues
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Informacion biometrik
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Internet ose aktivitete të tjera të njëjta
 • Historia e shfletimit vetëm në Chess.com
 • Të dhëna që marrim nga ju automatikisht
 • Ofrues Shërbimi të 3-të
 1. Të dhënat e gjeolokimit
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Të dhëna ndijuese
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Informacion personal ose në lidhje me punësimin
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Informacion edukativ jo-publik ( sipas Ligjit për Edukimin dhe Privacisë të familjes (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm
 1. Përfundime të marra nga të dhëna të tjera personale
 • jo i aplikueshëm
 • jo i aplikueshëm

INFORMACION MBI KONTAKTIN

Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me këtë njoftim ose mënyrat në të cilat Chess.com, LLC mbledh dhe përdor informacionin tuaj siç përshkruhet në Politikën e privatësisë ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja sipas ligjit të Kalifornisë, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni në:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Adresë Postare:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

NJOFTIM NDRYSHIMI MBI POLITIKËN E PRIVACISË

Ruajmë të drejtën për të përmirsuar Politikat e Privacisë në liri veprimi të plotë në çdo kohë. Kur të bëjmë ndryshime tek Politika e Privacisë, (i) do t'ju njoftojmë përmes emailit dhe/ose njoftimit të dukshëm tek Shërbimet tona dhe (ii) do të postojmë Politikën e Privacisë të përditësuar tek uebsajti e do e përditësojmë datën e efektshmërisë të Politikës e Privacisë. Ju këshillojmë të rishikoni Politikën e Privacisë periodikisht për ndonjë ndryshim.

Përdorimi i vazhdueshëm i uebsajtit pas postimit të ndryshimeve përbën pranimin automatik të këtyre ndryshimeve.


Politika e privatësisë për shahun - Luaj & mëso (versioni i pasazh)

Ky seksion shpreh politikën tonë mbi mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave të mbledhura nga aplikacioni, Chess - Luaj & Mëso (Lloji Pasazh), këtu e tutje "aplikacioni". Nuk është gjerësisht i zbatueshëm në faqen e internetit të Chess.com ose aplikacionet e tjera të saj.

Ne nuk mbledhim ndonjë informacion personal përmes aplikacionit, por ju lutemi rishikoni këtë politikë për më shumë detaje se çfarë lloj informacioni mund të mblidhet, përdoret dhe/ose ruhet.

Nëse vendosni të përdorni aplikacionin, atëherë ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në lidhje me këtë politikë. Informacioni që ne mbledhim përdoret për të mbështetur shërbimet e lojërave dhe për të përmirësuar aplikacionin. Ne nuk do të përdorim ose ndajmë informacionin tuaj me askënd përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave

Aplikacioni mbledh të dhëna të pa identifikueshme të lojërave për t'i dërguar Apple iCloud, posaçërisht për të regjistruar zhvillimin e një lojtari (rekord fitoresh) kundrejt listës së integruar të kundërshtarëve të kompjuterit të aplikacionit. Ne (Chess.com, LLC) nuk ruajmë asnjë nga këto të dhëna, por ato u dërgohen shërbimeve të Apple (iCloud dhe Game Center) për ruajtje dhe përdorim.

Aplikacioni gjithashtu mbledh lojën anonime të përdoruesitPlayerID për funksionin "Luaj Online" të aplikacionit, ku përdoret ekskluzivisht për të mbajtur një vlerësim të aftësive të shahut ndërsa luhen lojëra në internet. Kjo ndihmon që lojtarët të përputhen me kundërshtarët e niveleve të ngjashme të aftësive. Mbledhja e këtyre të dhënave i nënshtrohet lejes së qartë të përdoruesit, siç kërkohet në aplikacion para përdorimit të parë, dhe më pas mund të përfundojë në çdo kohë përmes Cilësimeve të aplikacionit ("Ndaloni mbledhjen e të dhënave").

Aplikacioni është i disponueshëm për lojtarët e të gjitha moshave përmes shërbimit Apple Arcade dhe mbledh këto të dhëna jo të identifikueshme të lojës nga të gjithë lojtarët pa respektuar moshën. Baza për këtë koleksion informacioni është të mbështesë operacionet e brendshme të aplikacionit siç lejohet nga Rregulli i Mbrojtjes së Privatësisë në Fëmijë Online ("COPPA"), i cili është një përdorim i ligjshëm sipas Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave ("GDPR").

Siguri

Ne përdorim mënyra konvencionale të pranueshme për të mbrojtur të gjithë informacionin që marrim nga përdoruesit tanë. Sidoqoftë, asnjë metodë e transmetimit në Internet ose e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt dhe e besueshme, dhe ne nuk mund të garantojmë absolutisht sigurinë e tij.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të ndryshojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here, dhe do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar azhurnime në këtë faqe. Këto ndryshime janë efektive menjëherë pasi të postohen këtu.

Na kontakto

Nëse keni ndonjë pyetje rreth kësaj Politike të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Adresë Postare:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097