Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
30+TOUR match in the ONE WORLD League
30.5 vs 81.5
½ 0 #1 ½ 1
0 0 #2 1 1
0 0 #3 1 1
1 1 #4 0 0
0 0 #5 1 1
0 0 #6 1 1
uqtay
uqtay
(2062)
0 0 #7 1 1
0 0 #8 1 1
eville
eville
(1956)
0 0 #9 1 1
CTK89
CTK89
(1904)
1 1 #10 0 0
1 0 #11 0 1
1 1 #12 0 0
0 0 #13 1 1
0 0 #14 1 1
½ 1 #15 ½ 0
TomiZ
TomiZ
(1852)
0 0 #16 1 1
1 0 #17 0 1
1 0 #18 0 1
0 0 #19 1 1
0 0 #20 1 1
½ 0 #21 ½ 1
cwir
cwir
(1718)
½ 0 #22 ½ 1
1 0 #23 0 1
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
1 1 #26 0 0
0 0 #27 1 1
0 0 #28 1 1
wmr72
wmr72
(1665)
0 0 #29 1 1
bizon1
bizon1
(1918)
1 1 #30 0 0
0 0 #31 1 1
1 0 #32 0 1
gnjecc
gnjecc
(1796)
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
½ 0 #35 ½ 1
½ ½ #36 ½ ½
0 0 #37 1 1
1 1 #38 0 0
koujow
koujow
(1603)
1 ½ #39 0 ½
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
0 0 #42 1 1
0 0 #43 1 1
Rebor
Rebor
(1550)
1 1 #44 0 0
0 0 #45 1 1
0 0 #46 1 1
mtfard
mtfard
(1444)
0 0 #47 1 1
1 0 #48 0 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
xaviof
xaviof
(1808)
1 1 #51 0 0
0 0 #52 1 1
½ 0 #53 ½ 1
0 0 #54 1 1
0 0 #55 1 1
swmike
swmike
(1279)
0 0 #56 1 1
Earthlings United
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: