TMCL960 Division A Round 2 Great Viking Warriors vs. Chess Dream Team

The Great Viking Warriors kundër Chess Dream Team
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Min lojëra
Vetë-fillo
Formati
The Great Viking Warriors
53 vs 137
Chess Dream Team
1 ½ #1 0 ½
0 0 #2 1 1
0 0 #3 1 1
1 1 #4 0 0
1 1 #5 0 0
1 0 #6 0 1
0 0 #7 1 1
0 0 #8 1 1
½ 0 #9 ½ 1
0 1 #10 1 0
½ 0 #11 ½ 1
0 0 #12 1 1
0 0 #13 1 1
#14
0 0 #15 1 1
JRC_96
JRC_96
(1825)
0 1 #16 1 0
0 0 #17 1 1
1 1 #18 0 0
½ 0 #19 ½ 1
0 1 #20 1 0
oncom
oncom
(1806)
1 0 #21 0 1
rxoz
rxoz
(1881)
1 0 #22 0 1
0 ½ #23 1 ½
0 0 #24 1 1
0 ½ #25 1 ½
romack
romack
(1749)
0 1 #26 1 0
0 1 #27 1 0
mozsik
mozsik
(1799)
1 1 #28 0 0
½ 0 #29 ½ 1
Vint7
Vint7
(1605)
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 ½ #32 1 ½
0 0 #33 1 1
1 1 #34 0 0
0 1 #35 1 0
0 0 #36 1 1
1 0 #37 0 1
1 0 #38 0 1
0 0 #39 1 1
0 0 #40 1 1
0 1 #41 1 0
0
#42
1
½ 0 #43 ½ 1
1 1 #44 0 0
0 0 #45 1 1
½ 0 #46 ½ 1
0 0 #47 1 1
0 0 #48 1 1
1 1 #49 0 0
0 0 #50 1 1
0 0 #51 1 1
½ 0 #52 ½ 1
0 ½ #53 1 ½
0 0 #54 1 1
1 1 #55 0 0
1 0 #56 0 1
1 1 #57 0 0
1 0 #58 0 1
1 1 #59 0 0
0 0 #60 1 1
0 0 #61 1 1
0
#62
1
½ 0 #63 ½ 1
0 0 #64 1 1
0 0 #65 1 1
0 0 #66 1 1
0 0 #67 1 1
0 0 #68 1 1
0 0 #69 1 1
0 1 #70 1 0
0 0 #71 1 1
1 0 #72 0 1
0 0 #73 1 1
0 0 #74 1 1
0 0 #75 1 1
0 0 #76 1 1
0 0 #77 1 1
1 0 #78 0 1
0 0 #79 1 1
0 1 #80 1 0
Tjasve
Tjasve
(1225)
1 0 #81 0 1
0 0 #82 1 1
1 0 #83 0 1
BITKUS
BITKUS
(1133)
0 0 #84 1 1
0 0 #85 1 1
0 0 #86 1 1
0 0 #87 1 1
BHZ373
BHZ373
(1526)
1 0 #88 0 1
branur
branur
(1535)
v70
v70
(1061)
1 1 #89 0 0
0 0 #90 1 1
0 1 #91 1 0
0 0 #92 1 1
0 1 #93 1 0
anogia
anogia
(1301)
0 0 #94 1 1
½ 0 #95 ½ 1
0 0 #96 1 1
0 0 #97 1 1
Statistikat e klubit The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess Dream Team
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: