Ndeshjet e përfunduara
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Linux Empire
10
The Choice of Chess
10
Lojtarë: 10 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Linux Empire
2
The Great British Empire.
18
Lojtarë: 4 Rangu: I hapur 3 ditë/lëvizje
Philippine Knights
7
Linux Empire
1