Ndeshjet e përfunduara

Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
0
Lojtarë: 4 Rangu: Hape 2 ditë/lëvizje
2
6
Lojtarë: 6 Rangu: 0 - 2700 3 ditë/lëvizje
8
4
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 2 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
4
0
Lojtarë: 3 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
0
6
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
2
0
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 1 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 1 Rangu: Hape 3 ditë/lëvizje
1
1